Обновление «M.E.Doc» 10.00.231 — 10.00.232

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.00.232

  НОВІ ФОРМИ  

Звітність емітентів
E0529101    Додаток 29 (ч.1) Титульний аркуш
E0529201    Додаток 29 (ч.2) Зміст
E0529301    Додаток 29 (ч.3) Інформація про емітента
E0529401    Додаток 29 (ч.8) Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
E0529501    Додаток 28 (ч.6) Інформація щодо посади корпоративного секретаря
E0529601    Додаток 29 (ч.4) Інформація про посадових осіб емітента
E0529701    Додаток 29 (ч.5) Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
E0529801    Додаток 29 (ч.6) Відомості про цінні папери емітента
E0529901    Додаток 29 (ч.7) Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
E0530001    Додаток 30 Звіт про стан об'єкта нерухомості
E0531001    Додаток 31 Інформація про конвертацію цінних паперів
E0532001    Додаток 32 Інформація про заміну управителя
E0533001    Додаток 33 Інформація про керуючого іпотекою
E0534001    Додаток 34 Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
E0535001    Додаток 35 Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом
E0536101    Додаток 36 (ч.1) Інформація про іпотечне покриття
E0536201    Додаток 36 (ч.2) Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
E0536301    Додаток 36 (ч.3) Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних
E0536401    Додаток 36 (ч.4) Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
E0537001    Додаток 37 Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів

  ЗМІНИ У ФОРМАХ  

Податкова інспекція
Збільшено кількість знаків в полі «Зміст доповнення» до 1000 символів:
J0302102    Податкова декларація з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Первинні документи
Змінено кількість знаків у графах 7,10,12 до 3 символів:
PINV1201    Ф.№ инв-3 Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей

Інша звітність
S0110010    1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва

Державна служба статистики
S2700409    4-сг (річна). Посівні площі сільськогосподарських культур
S2701110    13-заг. Надходження молока на переробні підприємства

 

1С:Предприятие 8 скачать или купить?

Программой 1С:Предприятие 8 необходимо пользоваться только легальной и ни в коем случае не скачивать пиратскую версию. Купив легальное ПО, вы обезопасите себя и свою организацию от разнообразных рисков, связанных с компьютерным пиратством. Только приобретая легальную копию ПО, вы получаете гарантированно полный и целостный продукт, укомплектованный необходимой документацией.

Используя нелегальную программу 1С:Предприятие 8, вы не только ставите под удар бесперебойную работу и защищенность информационной системы организации, но и подвергаетесь риску судебного преследования: ведь за нарушение авторских прав украинским законодательством предусмотрена административная и даже уголовная ответственность.

Сэкономив на покупке ПО, вы можете потерять важную для вас информацию, а устранение связанных с этим проблем может обойтись дорого!

Купить 1С: Предприятие 8.2

Ссылки по теме

Задать вопрос

Telegram Vostok.UA Viber Vostok.UA