Обновление «M.E.Doc IS» 10.01.090 — 10.01.091

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.091

  У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ  

1.    Модуль «Зарплата» > Розрахункова відомість
Змінений розрахунок індексації доходів з грудня 2015 року згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 р. № 1013 «Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів», яка набула чинності 15.12.2015 г., застосовується з 01.12.2015 р.

  НОВІ ФОРМИ  

Податкова інспекція
F0103305    Податкова декларація платника єдиного податку - фізичної особи – підприємця (квартальна)
F0103403    Податкова декларація платника єдиного податку - фізичної особи – підприємця (річна)
J0303601    Податкова декларація з транспортного податку
J0302104    Податкова декларація з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
J0312104    Додаток до податкової декларації з податку на нерухоме майно
J0602005    Податкова декларація з плати за землю
F0602005    Податкова декларація з плати за землю
J0301206    Податкова декларація збору за місця паркування транспортних засобів
F0301206    Податкова декларація збору за місця паркування транспортних засобів
J0303504    Податкова декларація туристичного збору
F0303504    Податкова декларація туристичного збору
J0302002    Податкова декларація екологічного податку
J0320102    Дод.1 Розрахунок за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення
J0320202    Дод.2 Розрахунок за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти
J0320302    Дод.3 Розрахунок за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах
J0320402    Дод.4 Розрахунок за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені)
J0320502    Дод.5 Розрахунок за утворення радіоактивних відходів і сплачується за придбання джерел(а) іонізуючого випромінювання
J0320602    Дод.6 Розрахунок за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк
F0302002    Податкова декларація екологічного податку
F0320102    Дод.1 Розрахунок за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення
F0320202    Дод.2 Розрахунок за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти
F0320302    Дод.3 Розрахунок за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах
F0320402    Дод.4 Розрахунок за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені)
F0320502    Дод.5 Розрахунок за утворення радіоактивних відходів і сплачується за придбання джерел(а) іонізуючого випромінювання
F0320602    Дод.6 Розрахунок за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк
J0800103    Податкова декларація з рентної плати
J0810101    Дод.1 Розрахунок з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин
J0810201    Дод.2 Розрахунок з рентної плати за користування надрами для видобування вуглеводневої сировини
J0810301    Дод.3 Розрахунок з рентної плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин
J0810401    Дод.4 Розрахунок з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України
J0810501    Дод.5 Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води
J0810601    Дод.6 Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання поверхневих вод для потреб водного транспорту
J0810701    Дод.7 Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики
J0810801    Дод.8 Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування
J0810901    Дод.9 Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)
J0811001    Розрахунок з рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами
J0811101    Дод.11 Розрахунок податкового зобов’язання з рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України
F0800103    Податкова декларація з рентної плати
F0810101    Дод.1 Розрахунок з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин
F0810201    Дод.2 Розрахунок з рентної плати за користування надрами для видобування вуглеводневої сировини
F0810301    Дод.3 Розрахунок з рентної плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин
F0810401    Дод.4 Розрахунок з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України
F0810501    Дод.5 Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води
F0810601    Дод.6 Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання поверхневих вод для потреб водного транспорту
F0810701    Дод.7 Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики
F0810801    Дод.8 Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування
F0810901    Дод.9 Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)
F0811001    Дод.10 Розрахунок з рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами
F0811101    Дод.11 Розрахунок податкового зобов’язання з рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України
F0100108    ( ФОП ) Податкова декларація про майновий стан і доходи
F0111103    Дод.Ф1. Розрахунок податку на доходи фізичних осіб при отриманні доходів у формі заробітної плати від двох і більше податкових агентів
F0111203    Дод.Ф2. Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих від операцій з інвестиційними активами
F0111303    Дод.Ф3. Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору, з доходів, отриманих з джерел за межами України
F0111403    Дод.Ф4. Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих самозайнятою особою
F0100208    ( ФО ) Податкова декларація про майновий стан і доходи
F0121103    Дод.Ф1. Розрахунок податку на доходи фізичних осіб при отриманні доходів у формі заробітної плати від двох і більше податкових агентів
F0121203    Дод.Ф2. Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих від операцій з інвестиційними активами
F0121303    Дод.Ф3. Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору, з доходів, отриманих з джерел за межами України
F0121403    Дод.Ф4. Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих самозайнятою особою

Міністерство соціальної політики

P128        Ф №1 Баланс (бюджетний)
P0106017    Ф №6 Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування
P0105017    Ф №5 Звіт про рух необоротних активів
PRD34S09    Додаток 34 (спец.ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
PRD34Z09    Додаток 34 (заг.ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
P1515        Ф №15 Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів та матеріальних цінностей
P917        Ф №9 Звіт про результати фінансової діяльності
PRD14009    Додаток 14 Пояснювальна записка до фінансового звіту
PRD18009    Додаток 18 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м "Звіт про заборгованість бюджетних установ"
PRD20008    Додаток 20 Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів на реєстраційних рахунках
PRD21008    Додаток 21 Довідка про підтвердження залишків коштiв на інших рахунках клієнтів Державного казначейства України
PRD22008    Додаток 22 Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету
PRD23008    Додаток 23 Реєстр залишків коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) та поточних рахунках розпорядників бюджетних коштів
PRD24009    Додаток 24 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків
PRD25009    Додаток 25 Довідка про залишки коштів бюджетних установ на інших поточних рахунках у банках
PRD26009    Додаток 26 Довідка про депозитні операції
PRD27008    Додаток 27 Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами
PRD30009    Додаток 30 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України
PRD32009    Додаток 32 Довідка про використання іноземних грантів
PRD03007    Додаток 3 Звіт про рух грошових коштів
PRD13009    Додаток 13 Звіт про виконання (бюджету) кошторису Фонду
P7KD1Z28    Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
PRD33S22    Додаток 33 (спец.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
PRD33Z22    Додаток 33 (заг.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
P7KDS28        Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
P7KDZ28        Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
P43KD128    Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
P4_1KD28    Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
P4_2KD28    Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
P4_3KD28    Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
P2KD28        Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
PRD28009    Додаток 28 Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської
PRD29010    Додаток 29 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості
PRD31S09    Додаток 31 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів
PRD31Z09    Додаток 31 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів

Міністерство культури
K128        Ф №1 Баланс (бюджетний)
K0105017    Ф №5 Звіт про рух необоротних активів
K0106017    Ф №6 Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування
KRD34S09    Додаток 34 (спец.ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
KRD34Z09    Додаток 34 (заг.ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
K1515        Ф №15 Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів та матеріальних цінностей
K917        Ф №9 Звіт про результати фінансової діяльності
KRD14009    Додаток 14 Пояснювальна записка до фінансового звіту
KRD18009    Додаток 18 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м "Звіт про заборгованість бюджетних установ"
KRD20008    Додаток 20 Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів на реєстраційних рахунках
KRD21008    Додаток 21 Довідка про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Державного казначейства України
KRD22008    Додаток 22 Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету
KRD23008    Додаток 23 Реєстр залишків коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) та поточних рахунках розпорядників бюджетних коштів
KRD24009    Додаток 24 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків
KRD25009    Додаток 25 Довідка про залишки коштів бюджетних установ на інших поточних рахунках у банках
KRD26009    Додаток 26 Довідка про депозитні операції
KRD27008    Додаток 27 Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами
KRD30009    Додаток 30 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України
KRD32009    Додаток 32 Довідка про використання іноземних грантів
KRD03007    Додаток 3 Звіт про рух грошових коштів
KRD13009    Додаток 13 Звіт про виконання (бюджету) кошторису Фонду
KRD37009    Додаток 37 Довідка про надходження плати за надання адміністративних послуг, які зараховуються до бюджету
K7KD1Z28    Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
K7KD1S28    Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
KRD33S22    Додаток 33 (спец.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
KRD33Z22    Додаток 33 (заг.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
K7KDS28        Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
K7KDZ28        Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
K43KD128    Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
K4_1KD28    Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
K4_2KD28    Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
K4_3KD28    Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
K4_4KD28    Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
K2KD28        Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
KRD28009    Додаток 28 Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості
KRD29010    Додаток 29 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості
KRD31S09    Додаток 31 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів
KRD31Z09    Додаток 31 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів
KRD35009    Додаток 35 Довідка про розподіл видатків на централізовані заходи і програми охорони здоров'я

МОЗ України
F2KDMN28    Ф №2д (інші міністерства Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
F41DEP28    Ф №4-1д (депозитні суми) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
F41VAL28    Ф №4-1д (іноземна валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
F42VAL28    Ф №4-2д (іноземна валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
F43_IM28    Ф №4-3д (інші міністерства) Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
F7KDZM28    Ф №7д (заг. ф.) (інші міністерства) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FRD33MZ6    Додаток 33 (заг.ф.) (держ.бюдж.) (інші міністерства) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

Укроборонпром
UOP00107    Фінансовий план підприємства

  ЗМІНИ У ФОРМАХ  

Мінпаливенерго
PE000306    Показники виконання фінансового плану
PE001212    2-інвестиції. Капітальні інвестиції (квартальна)

Міністерство культури
MK881001    Дод.1. Розшифровка дебіторської заборгованості за загальним та спеціальним фондом
MK882001    Дод.2. Розшифровка кредиторської заборгованості за загальним та спеціальним фондом
MK884001    Дод.4. Інформація про отримані благодійні внески, гранти та дарунки
MK885001    Дод.5. Інформація про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за звітний період (рік)

МОЗ України
FOZ24D03    Ф.№оз-2д/4д Звіт про виконання показників плану використання бюджетних коштів


 


Мы подготовили открытку для вас и ваших друзей

С наступающим Новым 2016 годом!

С наилучшими пожеланиями, коллектив компании «Восток»

Ссылки по теме

Задать вопрос

Telegram Vostok.UA Viber Vostok.UA