Обновление «Бест-Звит Плюс» 8.96.000

ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 8.96.000.
Цей пакет кумулятивний, він включає всі попередні оновлення (8.95.001 - 8.95.005)     
                                                   
                    1.   Новий модуль "ЄДИНИЙ ВНЕСОК" (Звітність/Єдиний Внесок).

Модуль призначений для формування та подання звіту з єдиного внеску в ПФУ.
На поточну версію у модулі створюються місячні звіти, які відповідно з п. 3.1 Постанови № 22-2 Правління ПФУ подають:
      - роботодавці (юридичні особи), які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою - підприємцем);  
      - ФО-СПД, які використовують працю фізичних осіб, за цих осіб;
      - районні (міські) управління праці та соціального захисту населення..,
      - страхувальники за осіб, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України, інших військових формуваннях, Службі безпеки України, органах Міністерства внутрішніх справ України та в органах і підрозділах цивільного захисту.
      - страхувальники за осіб із числа військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової та альтернативної служби), осіб рядового і начальницького складу.
      Примітка.  В таблиці 1 поля   "Клас професійного ризику " та "Тип організації" закриті для введення даних. В наступному оновленні програми в картку підприємства будуть додані поля "Клас професійного ризику " та "Тип організації", на основі яких будуть автоматично заповнюватись поля в шапці таблиці 1 та розраховуватись відповідні  суми.

У меню Довідка модулю викликаються:
      - Звітність/Єдиний Внесок/Довідка/Виклик довідки... - Інструкція з "ПОДАННЯ ЗВІТУ З ЄДИНОГО ВНЕСКУ ДО ПФУ";
      - Звітність/Єдиний Внесок/Довідка/Нормативні матеріали... - в одному документі одночасно витяг з Постанови Правління ПФУ № 22-2 "ПОРЯДОК
формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"
та Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування";
      - Звітність/Єдиний Внесок/Довідка/Структура DBF для імпорту... - наданий ПФУ документ із структурою таблиць (5-10) для імпорту в АРМ Звіт страхувальника (та Бест Звіт).
Всі ці документи (contribution_PFU.doc, PFU_ed_vnesok.doc, DBF_ ed_vnesok.doc) знаходяться у папці Help кореневого каталогу програми.
           
                    2. Новий  РЕЄСТР ОТРИМАНИХ ТА ВИДАНИХ ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ.
Реалізований згідно наказу ДПА України від 24.12.2010 року № 1002.
Також нові форми податкових накладних  та Додатку 1 і Додатку 2 до податкової накладної згідно наказу ДПА України від 21.12.2010 року № 969.
НОВІ ФОРМИ:
J1201505    Реєстр отриманих та виданих податкових накладних
F1201505    Реєстр отриманих та виданих податкових накладних (фіз.особи)
J1209005    Реєстр отриманих та виданих податкових накладних до декларації з ПДВ (скороченої)
J1209405    Реєстр отриманих та виданих податкових накладних спеціальний с/г 11.21
J1200805    Реєстр отриманих та виданих податкових накладних до декларації з ПДВ (переробного підприємства п. 11.21)
J1201003    Податкова накладна
F1201003    Податкова накладна
J1201103    Додаток № 1 до податкової накладної
F1201103    Додаток № 1 до податкової накладної
J1201203    Додаток № 2 до податкової накладної
F1201203    Додаток № 2 до податкової накладної
PD0312       Довіреність
F0103701    Дод.2. Розрахунок податкових зобов'язань при виплаті прибутку нерезиденту
F0100701    Звіт про виплачені доходи, утримання та внесення до бюджету податку на доходи нерезидентів
J0108206    Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до бюджетів за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2010 році
         
                    3. Реалізований ЕКСПОРТ ДОВІДНИКІВ у формат dbf.
Експорт обраних довідників (Довідники/Перелік довідників/......) виконується:   
      - із контекстного меню/ експортувати в dbf;
      - за допомогою сполучення функціональних клавіш (Ctrl+Alt+E) - у англійській розкладці клавіатури.
Довідники в форматі dbf можуть імпортуватися у систему "M.E.DOC".
 
                    4. Реалізоване вивантаження річних форм Держказначейства в формат ДКУ (DBF).
У формах для місцевого бюджету додані недруковані поля "Тип бюджету" і "Код бюджету".
Ці поля повинні бути обов'язково заповнені для вивантаження звітів в формат ДКУ.
Вивантаження виконується: Бюджетна конфігурація/ модуль "Реєстр звітів"/ меню "Сервіс""Ескпорт в формат ДКУ".
Для 7-х форм по місцевому бюджету у відкритому вікні "Оберіть форми для експорту" потрібно обов'язково заповнити поля:
    - Код розпорядника мережі;
    - Код обл. управ. ДКУ;
    - Код району;
    - Код рай. управ. ДКУ,
                                             
ЗМІНИ, ВНЕСЕНІ У ПОПЕРЕДНІХ ОНОВЛЕННЯХ:

               ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 8.95.001.

1. Оновлено довідник КПКВ.

               ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 8.95.002.

1. У відповідності до вимог Податкового кодексу України додано функції по реєстрації податкових накладних у Загальному реєстрі ДПАУ та звірку даних отриманої податкової накладної на відповідність із даними Єдиного реєстру податкових накладних.

Статтею 201 Податкового кодексу України, для платників податку на додану вартість (продавець)  запроваджується реєстрація податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних для платників цього податку, у яких сума податку на додану вартість в одній податковій накладній становить:
понад 1 мільйон гривень - з 1 січня 2011 року;
понад 500 тисяч гривень - з 1 квітня 2011 року;
понад 100 тисяч гривень - з 1 липня 2011 року;
понад 10 тисяч гривень - з 1 січня 2012 року.
Податкова накладна, в якій сума податку на додану вартість не перевищує 10 тисяч гривень, не підлягає включенню до Єдиного реєстру податкових накладних.
У відповідності до вимог цієї статті у системі «Бест-Звіт Плюс» розроблено функцію реєстрації податкової накладної у Загальному реєстрі ДПАУ.
Дана функція представляє собою відправку податкової накладної на визначені, статтею Податкового кодексу суми, на Центр обробки електронної звітності ДПАУ.
У відповідь на відправлену накладну платник повинен отримати стандартний комплект квитанцій. А саме, повідомлення про доставку документу на шлюз прийому звітності, квитанцію №1 та квитанцію №2 про успішну обробку документу.

В свою чергу, для покупця Податковим кодексом визначено право звіряти дані отриманої податкової накладної на відповідність із даними Єдиного реєстру податкових накладних.
Для виконання запиту на витяг із Загального реєстру податкових накладних за допомогою програмного забезпечення «Бест-Звіт Плюс» покупець використовує функцію «Перевірити в Загальному реєстрі…», що додана у модуль «Податкові накладні», меню «Реєстр».
Перевірка даних отриманої податкової накладної з даними Загального реєстру виконується для окремої накладної.
Для виконання запиту на звіку даних із Загальним реєстром за допомогою програми «Бест-Звіт Плюс» покупцеві необхідно виконати наступні дії. В модулі «Податкові накладні» (Реєстр податкових накладних) , розділі «Отримані» обрати рядок з необхідної отриманою накладною.
Обрати пункт меню «Реєстр»/« Перевірити в Загальному реєстрі…». Після чого, програма запропонує відправити запит на адресу шлюзу прийому звітності ДПАУ. Запит підписується сертифікатом покупця та направляється до ДПАУ.
Після надходження на поштову скриньку покупця у програму «Бест-Звіт Плюс» відповіді на запит, у Реєстрі документів з’явиться відповідна довідка «Витяг із Загального реєстру податкових накладних» (код бланку A1201501), формат якої розроблений та затверджений ДПАУ.

               ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 8.95.003.

    ФОРМИ ЗВІТНОСТІ
     ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСТВО.
Форми річної звітності Держказначейства.

D0105010    Ф.№5 Звіт про рух необоротних активів
D0106010    Ф.№6 Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування
F116        Ф.№1 Баланс (бюджетний)
F1508        ф. №15 Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів та матеріальних цінностей.
F2D_IM16    Ф.№2д (інші міністерства) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду(форма №2д, №2м)
F2KD16        Ф.№2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду(форма №2д, №2м)
F2KM16        Ф.№2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду(форма №2д, №2м)
F41DEP16    Ф.№4-1д (депозити) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами
F41VAL16    Ф.№4-1д (валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами
F42VAL16    Ф.№4-2д (валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ
F43KD116    Ф.№4-3д.1...про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
F43KM116    Ф.№4-3м.1...про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
F43_IM16    Ф.№4-3д - інші міністерства
F4_1KD16    Ф.№4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами
F4_1KM16    Ф.№4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами
F4_2KD16    Ф.№4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ
F4_2KM16    Ф.№4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ
F4_3KD16    Ф.№4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
F4_3KM16    Ф.№4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
F4_4KD16    Ф.№4-4д.Звіт  про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соц-економ та культ розвитку
F7KD1S16    ф.№7д1.(спец.ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами”
F7KD1Z16    ф.№7д1.(заг.ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами”
F7KDB16        (зведена) Ф.№7д. Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7KDS16        ф.№7д (спец.ф)“Звіт про заборгованість за бюджетними коштами”
F7KDZ16        ф.№7д (заг.ф)“Звіт про заборгованість за бюджетними коштами”
F7KDZM16    Ф.№7д. (заг.ф.) - інші міністерства
F7KM1S16    ф.№7м1.(спец.ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами”
F7KM1Z16    Ф.№7м.1 (заг.ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами”
F7KMS16        ф.№7м (спец.ф) “Звіт про заборгованість за бюджетними коштами”
F7KMZ16        ф.№7м (заг.ф)“Звіт про заборгованість за бюджетними коштами”
F910        ф. №9 Звіт про результати фінансової діяльності
FDOD1506    Додаток 15 Звіт про виконання кошторису Фонду
FDOD1706    Додаток 17 Пояснювальна записка до фінансовго звіту
FDOD1801    Додаток 18 Довідка про рух грошових коштів
FDOD1910    Додаток 19 Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів  на реєстраційних рахунках
FDOD2010    Додаток 20 Довідка про підтвердження залишків коштів на рахунках інших клієнтів Державного казначейства
FDOD2110    Додаток 21 Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів  на реєстраційних  та поточних рахунках установ
FDOD2210    Додаток 22 Реєстр залишків коштів на реєстраційних та поточних рахунках розпорядників бюджетних коштів
FDOD2310    Додаток 23 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті.
FDOD2401    Додаток 24 Довідка про залишки коштів бюджетних установ на інших поточних рахунках у банках
FDOD2501    Додаток 25 Довідка про депозитні операції бюджетних установ
FDOD2610    Додаток 26 Довідка про виконання закону про Державний бюджет України на відповідний рік в частині спрямування обсягів власних надходжень...
FDOD26M1    Додаток 26 Довідка про виконання закону про Державний бюджет України на відповідний рік в частині спрямування обсягів власних надходжень...
FDOD2701    Додаток 27 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м "Звіт про заборгованість бюджетних установ"
FDOD28S1    Додаток 28 (спец.фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів
FDOD28Z1    Додаток 28 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів
FDOD2910    Додаток 29 Довідка про використання іноземних грантів
FDOD30M1    Додаток 30 (інші міністерства) Довідка про дебіторську заборгованість
FDOD30S1    Додаток 30 (спец.ф.) Довідка про дебіторську заборгованість
FDOD30S2    Додаток 30 (спец.ф.) Довідка про дебіторську заборгованість (варіант №2)
FDOD30Z1    Додаток 30 (заг.ф.) Довідка про дебіторську заборгованість
FDOD30Z2    Додаток 30 (заг.ф.) Довідка про дебіторську заборгованість (варіант №2)
FDOD3110    Додаток 31 Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості
FDOD31M1    Додаток 31 (місц. бюдж.) Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості
FDOD32S1    Додаток 32 (спец.ф) Довідка про небюджетну кредиторську заборгованість
FDOD32Z1    Додаток 32 (заг.ф) Довідка про небюджетну кредиторську заборгованість
FDOD3310    Додаток 33 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості
FDOD33M1    Додаток 33 (місц. бюдж.) Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості
FDOD3410    Додаток 34 Довідка про сплату до бюджету штрафів
FDOD3MS1    Додаток 30 (спец.ф.) (місц.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість
FDOD3MS2    Додаток 30 (спец.ф.) (місц.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість (варіант 2)
FDOD3MZ1    Додаток 30(заг.ф.) (місц.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість
FDOD3MZ2    Додаток 30(заг.ф.) (місц.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість (варіант 2)
FDOV2001    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження та використання коштів в територіальному розрізі
FDOV4101    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
FDOV4201    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
FDOV4301    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень
FDOV4311    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень (позики міжнародних фінансових організацій)
FDOV4401    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
FDOV70S1    (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі
FDOV70Z1    (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі
FDOV71S1    (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі
FDOV71Z1    (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі
FM910        ф. №9 Звіт про результати фінансової діяльності
FMDOV200    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження та використання коштів в територіальному розрізі
FMDOV410    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
FMDOV420    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
FMDOV430    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень
FMDOV431    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень (позики міжнародних фінансових організацій)
FMDOV7S0    (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі
FMDOV7S1    (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі
FMDOV7Z0    (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі
FMDOV7Z1    (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі
FRES2110    (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про надходження та використання коштів загального фонду
FRES4110    (для внутрішнього використання) (для 4_1) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду
FRES4210    (для внутрішнього використання) (для 4_2) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду
FRES4310    (для внутрішнього використання) (для 4_3) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду
FRES4410    (для внутрішнього використання) (для 4_4) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду
FRES7S01    (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про заборгованість бюджетних установ(спец.)
FRES7Z01    (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про заборгованість бюджетних установ(заг.ф.)
FTER2010    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження та використання коштів в територіальному розрізі (варіант №2)
FTER4110    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (варіант №2)
FTER4210    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (варіант №2)
FTER4310    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень (варіант №2)
FTER4311    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень (позики міжнародних фінансових організацій) (варіант №2)
FTER4401    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (варіант №2)
FTER70S1    (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі (варіант №2)
FTER70Z1    (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі (варіант №2)
FTER71S1    (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі (варіант №2)
FTER71Z1    (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі (варіант №2)
FZFIN11        Інформація про фінансовий стан установи
FZFIN12        Інформація про фінансовий стан установи 2
FZKSPZ06    Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (спец. фонд)
FZKZAG06    Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (заг. фонд)
FZNDR005    Ф.№4-Н (річна) Звіт про виконання обсягів по науково - дослідних роботах
P0401B01    Таблиця 1. Нарахування внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування
U2UKD16        (УААН)Ф.№2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
U41VAL16    (УААН)Ф.№4-1д (валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами
U42VAL16    (УААН)Ф.№4-2д (валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ

               ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 8.95.004.
     ЗМІНИ У ФОРМАХ
S0301107   Ф.№1-ПВ (кварт) Звіт з праці   - зміни у тарифній шкалі     
S0110006   1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва    - доданий ввідний рядок 665   

               ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 8.95.005
     ДЕРЖКОМСТАТ
         1.  Нові форми статистичної звітності, які подаються в електронному вигляді:
S0403704    № 1-теп (річна)
S0800607    № 1-водопровід (річна)
S0402407    № 24-енергетика (річна)
S0400607    № 6-ТП (річна)
S0400406    № 1-ПЕ (місячна)
S0401605    № 6-тп (гідро) (річна)
S0401109    № 11-ОЗ (річна)
S2701205    № 4-заг (місячна)  
S2700505    № 1-зерно (місячна)
S2701505    № 1-зерно (піврічна)
S1100405    № 2-ТП (повітря) (квартальна)
S2700407    № 4-сг (річна)
S2703003    № 37-сг (місячна)  
S2701906    № 16-сг (річна)
S2702407    № 24-сг (місячна)
S2702906    № 29-cг (річна)
S2702805    № 29-сг (меліорація)  (річна)
S2701707    № 1-риба (річна)
S2701308    № 1-риба (місячна)
S1100205    № 2-тп (мисливство) (річна)
S0800506    № 1-каналізація (річна)
S2305106    № 51-зал  (місячна)
S1605105    № 51-авто (місячна)
S1616003    № 31-авто (квартальна)
S1802505    № 25-вод  (місячна)
S1802604    Додаток до форми №25-вод (піврічна)
S1803105    № 31-вод (квартальна)
S1805104    № 51-вод  (місячна)
S2105105    № 51-ЦА (місячна)
S1201105    № 11- зв’язок (кварт.)
S1201207    № 12- зв’язок  (місячна)
S1201305    № 13-зв’язок (кварт.)
S0900402    № 4-житлофонд (річна)
S0800106    № 1-заборгованість (ЖКГ)  (місячна)
S0800205    № 1-субсидії (ЖКГ) (місячна)
S0800305    № 1-субсидії (паливо) (місячна)
S2600405    № 1-послуги (нерухомість) (річна)
S3200552    № 1-АП (річна)
S2600106    № 1-послуги (місячна)
S1600208    № 2-етр  (місячна)
S3200603    № 1-ПГО (річна)
S0300104    № 7-тнв (річна)
S1401106    № 1-курорт (один раз на рік)
S0600110    № 1-торг (місячна)
S1903306    № 1-біржа (квартальна)
S1904106    № 4-мтп (місячна)
S1921108    № 11-мтп (вер) (річна)
S0601009    № 1-опт (річна)
S0603204    № 1-опт (місячна)
S0401205    № 1-ціни (пром) (місячна)
S0700407    № 1-ціни (буд) (місячна)
S0404405    № 1-споживання (річна)
S0210107    № 1-Б (річна, квартальна, місячна)
S0200305    № 2-Б (річна, квартальна)
S0100108    № 1 (річна, квартальна)
S0100206    № 2 (річна, квартальна)
S0100305    № 3 (річна)
S0104003    № 4 (річна)
S0105004    № 5 (річна)
S0106003    № 6 (річна)

     2. Нові форми річної звітності для Державної Судової Адміністрації

Ссылки по теме

Задать вопрос

Telegram Vostok.UA Viber Vostok.UA