Обновление «Бест-Звит Плюс» 9.06.000

ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 9.06.000!
 Цей пакет кумулятивний, він включає всі попередні оновлення (9.05.001 - 9.05.004).
 
  ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ:

1. БЮДЖЕТНА КОНФІГУРАЦІЯ.
  1.1. В картку установи /Додатково додане нове поле "Код типової відомч. класиф. (КТВК)", до якого підключений довідник "КВК для місцевих бюджетів".
  Поле заповнюють бюджетні установи, які фінансуються з місцевих бюджетів та звітуються за формами із папки: Довідники/Реєстр бланків/Держказназначейство/Місцевий бюджет.
  Даними із цього поля автоматично заповнюватимуться відповідні поля у звітах.
  1.2. Поля "Код відомчої класифікації (КВК)" та "Код типової відомч. класиф. (КТВК)" не обов'язкові для заповнення. Рекомендується заповнювати одне із полів залежно від фінансування, і дані з цього поля переноситимуться у відповідні поля звітів.  

2. УДОСКОНАЛЕНА ПРОЦЕДУРА ВІДНОВЛЕННЯ РЕЗЕРВНОЇ КОПІЇ УСТАНОВИ.

3. НОВІ ДОВІЛНИКИ/ Загальні:
"Перелік типів випуску цінних паперів (ДКЦПФР)"
"Перелік та коди видів діяльності (ДКЦПФР)"
"Типи акціонерних товариств (ДКЦПФР)"

   НОВІ ФОРМИ:
 ДСЗУ/Доходи
C0102401        СПИСОК застрахованих осіб, у яких виникло право на допомогу, та розрахунок суми допомоги щодо кожної особи
C0102501    ЗАЯВА про виділення коштів для фінансування витрат на оплату праці


               
          ЗМІНИ, ВНЕСЕНІ У ПОПЕРЕДНІХ ВЕРСІЯХ ПРОГРАМИ
     9.05.001:
 ЗМІНЕНО АЛГОРИТМ ПЕРЕВІРОК ТА РОЗРАХУНКІВ ПОДАТКОВИХ ЗВІТІВ:
J0500103    Ф. №1ДФ Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку
F0500103        Ф. №1ДФ Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку
J1391101    Повідомлення про реєстрацію електронного цифрового підпису
J0140401    Додаток АМ до рядків 07.1.4 - 07.1.7 та рядка 07.2.2 додатка ІВ до рядка 07 Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика
J0130701    Додаток АМ до рядків 06.5, 06.6, 06.7, 06.8.1 додатка ІВ до рядка 06 Податкової декларації з податку на прибуток банку
J0110601    Додаток АМ до рядків 05.1.3, 05.1.4 додатка СВ до рядка 05.1 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0110901    Додаток АВ до рядка 06.2 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0111001    Додаток ВЗ до рядка 06.3 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0113301    Додаток AM до рядків 05.1.2, 05.1.3 додатка СВ  до рядка 05.1  Податкової декларації про результ.спільн.діяльн. на території України без створ.юр.особи
J0113601    Додаток АВ до рядка 06.2 Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи
J0113701    Додаток ВЗ до рядка 06.3 Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи
J0120601    Додаток АМ до рядків 05.1.3, 05.1.4 додатка СВ до рядка 05.1 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0120901    Додаток АВ до рядка 06.2 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0121001    Додаток ВЗ до рядка 06.3 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0121101    Додаток ІВ до рядка 06.5 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0150601    Додаток АМ до рядків 05.1.3, 05.1.4 додатка СВ до рядка 05.1 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0150901    Додаток АВ до рядка 06.2 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
F1391101    Повідомлення про реєстрацію електронного цифрового підпису
J0151001    Додаток ВЗ до рядка 06.3 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0151101    Додаток ІВ до рядка 06.5 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J1391001    Договір про забезпечення електронного документообігу платника податків з Державною податковою інспекцією засобами телекомунікаційного зв'язку
F1391001    Договір про забезпечення електронного документообігу платника податків з Державною податковою інспекцією засобами телекомунікаційного зв'язку
 MІНПРОМПОЛІТИКИ (зміни в розрахунках):
S2820204     Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
S2800305     Довідкова інформація по окремих показниках фінансово-господарської діяльності підприємств
   
     9.05.002:
   НОВІ ФОРМИ:
 ПЕНСІЙНИЙ ФОНД/Доходи
P0100220    Заява (про розстрочення недоїмки) стратегічних підприємств
P0100230    Заява (про розстрочення штрафів пені) стратегічних підприємств
P0100240    Форма типового договору про розстрочення недоїмки із сплати внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування підприємствам, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави
P0100250    Форма типового договору про розстрочення сум штрафів та пені
   ЗМІНЕНІ ФОРМИ:
 МІНПРОМПОЛІТИКИ:
S2830105    Фінансовий план підприємства    
S2830305    Показники виконання фінансового плану
В цих формах додані та змінені програми "перетяжки" даних.
 ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСТВО
У звітах, які подаються до місцевих казначейств, поле "MY_DATE" відкрите для редагування.
FDOD3403    Довідка про надходження у натуральній формі
FDOD3404    Довідка про надходження у натуральній формі (місцевий бюджет)
F2MD08        Ф №2д ...про надходження та використання коштів загального фонду
F2MM08        Ф №2м ...про надходження та використання коштів загального фонду
F4_4MD08    Ф №4-4д Звіт  про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соц-економ та культ розвитку
F4_3MD08    Ф №4-3д ...про надходження і використання інш. надходжень спец.фонду
F4_3MM08    Ф №4-3м ...про надходження і використання інш. надходжень спец.фонду
F4_1MD08    Ф №4-1д ...про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги…
F4_1MM08    Ф №4-1м ...про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги…
F2MVAL08    Ф № 2-валюта ...про виконання  загального фонду кошторису установи
F4_2MD09    Ф №4-2д ...про надходження і використання коштів, отриманних за інш. джер. власних..
F4_2MM09    Ф №4-2м ...про надходження і використання коштів, отриманних за інш. джер. власних..

     9.05.003:
   ЗМІНЕНІ ФОРМИ:
 ДЕРЖКОМСТАТ:
S0501406    14-ЗЕЗ. Звіт про придбання (продаж) товарів для забезпечення життєдіяльності транспортних засобів, потреб пасажирів та членів екіпажу
Змінені контролі.
S0423105      1-П. Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами
Відредагований довідник НПП.

     9.05.004:
   НОВІ ФОРМИ:
ДСЗУ
C0102101    ПОВІДОМЛЕННЯ про початок простою, що може призвести до часткового безробіття
C0102201    ЗАЯВА про виділення коштів для виплати допомоги по частковому безробіттю
C0102301    Довідка про стан фінансово-економічної діяльності підприємства або цеху, дільниці за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю початку часткового безробіття

     9.05.005!

 ЗМІНИ у ФОРМАХ:
ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

ДПС України ЗМІНИЛА ДАТИ ПОЧАТКУ ДІЇ для таких звітів:
  на "01.04.2008 року"
J0131501    Додаток до додатків ЦП, ІВ, ПН ТА РН Податкової декларації з податку на прибуток банку               
J0111801    Додаток до додатків ІВ, ІД, ЗВ, ВЗ, АВ, СВ Податкової декларації з податку на прибуток підприємства    
J0121801    Додаток до додатків ІВ, ІД, ЗВ, ВЗ, АВ, СВ Податкової декларації з податку на прибуток підприємства    
J0151801    Додаток до додатків ІВ, ІД, ЗВ, ВЗ, АВ, СВ Податкової декларації з податку на прибуток підприємства   

на "01.06.2008 року"
J0185101    Додаток ПН до Розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток постійного представництва нерезидента    
J0165101    Додаток ПН до Розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток нерезидента    
J0165201    Додаток ВП до Розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток нерезидента    
J0165301    Відомості про доходи (прибуток),що звільн. від оподатк. на підставі  міжнародних дог. України    
J0185201    Додаток ВП до Розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток постійного представництва нерезидента    
J0113801    Додаток ІВ до рядка 06.5 Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи    
J0113001    Додаток ІД до рядка 03 Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи    
J0113101    Додаток  СБ до рядка 03.10 додатка ІД  до рядка  03 Податкової декларації  про результ.спільн.діяльн. на території України без створ.юр.особи    
J0113901    Додаток ПН до рядка 13 Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи    
J0113201    Додаток СВ до рядка 05.1 Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи    
J0113301    Додаток AM до рядків 05.1.2, 05.1.3 додатка СВ  до рядка 05.1  Податкової декларації про результ.спільн.діяльн. на території України без створ.юр.особи
J0114001    Додаток ВП до рядків 16 - 19 та 21 - 24 Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи    
J0113401    Додаток ВО до рядка 05.1.5 додатка  СВ  до рядка 05.1 Податкової декларації про результ.спільн.діяльн. на території України без створ.юр.особи    
J0113501    Додаток ЗВ до рядка 06.1 Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи    
J0113601    Додаток АВ до рядка 06.2 Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи    
J0113701    Додаток ВЗ до рядка 06.3 Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи    
J0114101    Додаток до додатків АВ, ВЗ, ІВ, ІД. ЗВ, СВ Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи
J0100606    Розрахунок оподатковуваного прибутку та податку на прибуток нерезидента    
J0100805    Розрахунок оподатковуваного прибутку та податку на прибуток постійного представництва нерезидента

Ці зміни дають можливість подавати "уточнюючі" звіти.

 

Лицензионное программное обеспечение для вашего бизнеса

Ссылки по теме

Задать вопрос

Telegram Vostok.UA Viber Vostok.UA