Обновление «Бест-Звит Плюс» 8.85.004

ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 8.85.004.

ЗМІНЕНО ФОРМИ:

S0404304 Ф.№1-доходи (труб) Звiт про доходи вiд транспортування вантажiв трудопроводами
S2300104 Ф.№1-доходи (зал) Звiт про доходи вiд перевезення вантажiв залызничим транспортом
S0403210 Ф.№1-пiдприємництво (кв.) Звiт про основнi показники дiяльностi пiдприємства
S0301107 Ф.№1-ПВ (кварт.) Звiт з працi
S2700907 Ф.№11-заг (кварт). Звiт про находження худоби та птицi на переробнi пiдприємства
S2701106 Ф.№13-заг (кв). Звiт про надходження молока на переробнi пiдприємства
S1900606 Ф.№1-торги (тендери). Звiт про проведення процедур закупiвель товарiв, робiт i послуг за державнi кошти
S1921202 Ф.№1-держзамовлення. Звiт про виконання державного замовлення
S0600310 Ф.№3-торг (кв). Звiт про  продаж i запаси товарiв у торговiй мережi та мережi ресторанного господарства
S1000207 Ф. №2-iнвестицiї (кварт). Звiт про капiтальнi iнвестицiї
S0501405 Ф.№14-ЗЕЗ (кв) Звiт про придбання (продаж) товарiв для забезпечення життєдiяльностi транспортних засобiв, потреб пасажирiв та членiв екiпажу
S0500904 Ф.№9-ЗЕЗ (кв/рiк) Звiт про експорт (iмпорт) послуг
S1001007 Ф.№10-зез (кв) (з дин. табл.) Звiт про iноземнi iнвестицiї в Україну
S0700605 Ф.№1-буд. iнформацiя про одержання дозволу на виконання будiвельних робiт
S0700706 Ф.№2-буд. Звiт про реалiзацiю дозволу на виконання будiвельних робiт
S1001305 Ф.№ 13-зез. Звiт про iнвестицiї з України в економiку країн свiту
S0301006 Ф. №1-ПВ Звiт з працi (мiсячна)
S1000304 Ф.№1-Іп. Звiт пiдприємства про реалiзацiю iнвестицiйного проекту в спецiальнiй (вiльнiй) економiчнiй зонi
S1201105 11- звязок
P0406B01 Таблиця 6. Вiдомостi про нарахування заробiтку (доходу) застрахованим особам
P0407B01 Таблиця 7. Суми, нарахованi за днi тимчасової непрацездатностi, щорiчнi та додатковi вiдпуски, та суми, нарахованi у минулих перiодах
PD010106 Рахунок-фактура $SN
Z0100101 Картка реєстрацiї електронної заявки на посилений сертифiкат пiдписувача ЕЦП
Z0100202 Картка приєднання до договору про надання послуг електроноого цифрового пiдпису
PD0101  Рахунок
PD010103 (припарк.автот) Рахунок-фактура
PD010104 Рахунок-фактура
Pd010102 Рахунок-фактура
Pd010107 Рахунок
PD010404 Акт виконаних робiт

Ссылки по теме

Задать вопрос

спрашивайте, мы online
Telegram Vostok.UA Viber Vostok.UA