Обновление «M.E.Doc IS» 10.01.015 — 10.01.016

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.016

 У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

1.    Виправлено помилку розшифровки отриманих повідомлень. Помилка виникала у випадку, якщо після відправки документів у налаштуваннях програми було змінено сертифікаційний центр.
2.    Змінено вигляд кнопки Властивості на .
3.    Виправлено відображення відкритого документу на моніторах з співвідношенням сторін екрану 4:3.
4.    Модуль «Довідники» > Картка підприємства
Відкориговано розташування полів з даними відносно їх заголовків у розділі Підприємство.
5.    Модуль «Адміністрування» > Сертифікати > Заявки на сертифікат
Виправлено відображення кнопок ОК та Відмінити у вікні, що відкривається при виконанні команди Експорт.
6.    Модуль «Первинні документи» > Автоматична обробка
Виправлено відображення вкладки Журнал автоматичної обробки на моніторах з співвідношенням сторін екрану 4:3.
7.    Модуль «Звітність» > Реєстр виданих та отриманих податкових накладних
Виправлено помилкове інформування при перевірці Виду документа у Реєстрі виданих та отриманих податкових накладних.
8.    Модуль «Довідники» > Контрагенти
У таблиці довідника Контрагенти додано колонку Запит, у якій за допомогою відповідних символів відображається результат операції оновлення даних контрагента.
Символ «» означає, що дані оновлено успішно, «»- запит виконано успішно, але нема даних для оновлення, «» - під час запиту оновлення даних відбулась помилка.
9.    Модуль «Зарплата»
Оновлено довідник Індекс споживчих цін - додано індекс інфляції за листопад 2014 р. - 101,9%.

 НОВІ ФОРМИ

Податкова інспекція
J1300403    Запит щодо отримання інформації з Реєстру платників ПДВ.
F1300403    Запит щодо отримання інформації з Реєстру платників ПДВ.
J1400403    Довідка з Реєстру платників ПДВ № $N1.
F1400403    Довідка з Реєстру платників ПДВ № $N1.

Міністерство економіки
S2840203    Дод.2. Загальна інформація про суб'єкти господарювання, що належать до сфери управління.
S2840303    Дод.3.  Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління.
S2840403    Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління.
S2840503    Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління.
S2840513    Дод.5.1. Інформація про майно, що не ввійшло до статутних фондів підприємств під час їх корпоратизації та приватизації або залишилося після ліквідації підприємств чи організацій суб'єкта управління.
S2840603    Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління.
S2840703    Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління.
S2840803    Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління.
S2840913    Дод.9.1. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно відчуження державного майна суб'єкта управління.
S2840923    Дод.9.2. Інформація про приватизацію державного майна.
S2840933    Дод.9.3. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно оренди державного майна суб'єкта управління.
S2840943    Дод.9.4. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно передачі державного майна суб'єкта управління.
S2840953    Дод.9.5. Інформація про прийняті управлінські рішення щодо списання державного майна суб'єкта управління.
S2840963    Дод.9.6. Інформація про прийняті інші управлінські рішення стосовно державного майна суб'єкта управління.
S2840973    Дод.9.7. Інформація щодо окремого державного майна суб'єкта управління.
S2841003    Дод.10. Інформація щодо здійснення суб'єктом управління заходів щодо вдосконалення умов господарювання та проведення державної політики в галузі.
S2841103    Дод.11.Інформація щодо суб'єктів господарювання державного сектору економіки.
S2841203    Дод.12. Інформація щодо призначення керівників суб'єктів господарювання за конкурсом та укладених контрактів.
S2830609    1-торги. Звіт про проведення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти.

Державна служба статистики
S2204104    1-НК. Звіт про роботу аспірантури та докторантури.
S1100911    2-тп (повітря). Звіт про охорону атмосферного повітря (річна).
S1803107    31-вод. Звіт про перевезення вантажiв i пасажирiв.
S0701111    1-кб. Звіт про виконання будівельних робіт.
S0300106    7-тнв. Звіт про травматизм на виробництві.
S2702610    10-мех. Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах.
S1100110    1-екологічні витрати. Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі.

 ЗМІНИ У ФОРМАХ

Міністерство економіки
В групу звітів Міністерство економіки додано нову підгрупу Аналіз, яка містить розділи: Фінансова звітність, Статистична звітність та Моніторинг.
В розділ Фінансова звітність включено звіти, які перенесено з групи звітності Мінпромполітики:
S2830105    Фінансовий план підприємства;
S2830305    Показники виконання фінансового плану.

Розділ Статистична звітність також складається із звітів, перенесених з групи звітності Мінпромполітики:
S2801113    1-ПВ. Звіт з праці (квартальна);
S2820111    002 Ф1. Баланс;
S2820211    003 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах);
S2821012    1-ПВ. Звіт з праці (місячна);
S2823706    Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом);
S2823806    Ф4. Звіт про власний капітал;
S2850005    006 Ф5 Примітки до річної звітності.
В подальшому звітність Міністерство економіки - Аналіз буде доповнюватись новими формами.

Державна служба статистики
S1921109    11-мтп (вер). Утворення та використання вторинних енергетичних ресурсів.
S3200306    1-громадська організація. Звіт про діяльність громадської організації.
S1402003    1-ОТ. Звіт дитячого оздоровчого закладу (табору).
S0500509    5-ЗЕЗ. Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування.
S1911108    11-мтп (паливо). Фактичні витрати палива на виробництво окремих видів продукції і робіт.
S0301111    1-ПВ. Звіт з праці (квартальна).
S3200552    1-АП. Звіт про розгляд справ про адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності.

ДСЗУ
С1000101    1-ТМ (трудова міграція) «Звіт про чисельність та склад громадян України, які тимчасово працюють за кордоном».
С1000201    2-ТМ (трудова міграція) «Звіт підприємств, організацій та установ про чисельність та склад іноземців, які тимчасово працюють в Україні».

 Форми, до яких додано підказки

Податкова інспекція
J0320301    Розрах.подат.зобов'яз.з еколог.податку за скиди забруд.   речовин безпосередньо у водні об'єкти.
F0320301    Розрах.подат.зобов'яз.з еколог.податку за скиди забруд.   речовин безпосередньо у водні об'єкти.
J0320401    Розрах.подат.зобов'яз.з еколог.податку за розміщення відходів.
F0320401    Розрах.подат.зобов'яз.з еколог.податку за розміщення відходів.

Будьте внимательны! Фальшивые гривны!

Купить детектор валют

Ссылки по теме

Задать вопрос

Telegram Vostok.UA Viber Vostok.UA