Обновление «M.E.Doc IS» 10.01.018 — 10.01.019

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.019

  У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ  

1.    Модуль «Первинні документи»
1.1.    Реєстр первинних документів.
1.1.1.    Додано діалогове вікно «Документ очікує відповіді. Ви бажаєте погодити чи відхилити документ?». Повідомлення відображається при виході з вікна вхідного первинного документу, що знаходиться у статусі «Отриманий».
1.1.2.    Виправлено відображення графічного зображення підпису та печатки у документах, що відправлені або отримані контрагентами. Якщо у користувача не налаштоване використання графічного зображення підписів та печаток, у документах відображається зображення підпису та печатки по замовчуванню -  .
1.1.3.    Додано можливість переміщення по списку документів за допомогою клавіш клавіатури «стрілка вгору» та «стрілка вниз». Додано функцію відкриття документу по натисканню клавіші «Enter» на обраному документі.
1.1.4.    Додано можливість вимкнути автоматичне відкриття вкладки Зв’язані документи. Для вимкнення відображення вкладки зв’язаних документів зніміть позначку в меню Вигляд > Відображати зв’язані документи.
1.1.5.    Реалізовано функцію експорту у форматах DВF/XML для документів Податкова накладна, Додаток 2 та Квитанцій від ДПС. Функція експорту викликається по команді меню Файл > Експорт > Експорт. У вікні, що відкриється, оберіть опцію для обміну звітністю, та встановіть позначку для необхідного формату DBF або XML:
Якщо для експортованого документу існують квитанції, виконується експорт документа з квитанціями. Документи експортуються у XML версії 4.1.
1.1.6.    Реалізовано функцію імпорту у форматі XML для документів Податкова накладна, Додаток 2 та Квитанцій від ДПС. Функція імпорту викликається по команді меню Файл > Імпорт > Імпорт звітів. Функція імпорту підтримує XML версії 4.0 та 4.1.
1.1.7.    Реалізовано функцію імпорту у форматі DBF для документів Податкова накладна, Додаток 2 та Квитанцій від ДПС. Функція імпорту викликається по команді меню Файл > Імпорт > Імпорт ПН/Дод2 з DBF. У вікні, що відкрилось, вкажіть шлях до розташування файлів імпорту, які зазначені у заголовках полів. Опис форматів файлів доступний на сайті http://me-doc.com.ua/index.php?id=2234.
1.1.8.    Виправлено помилку відображення у протоколі документів дублів підписантів. Помилка виникала у випадку, якщо після підписання документу у розділі Адміністрування - Параметри системи – Підписи були видалені налаштування підписів комплекту документів, після чого документ був знову підписаний.
1.1.9.    Доопрацьовано створення документа на основі іншого. При створенні документу враховується податкова ставка вихідного документу. Наприклад, на основі Рахунку зі ставкою ПДВ 7% створюється Податкова накладна з такою ж ставкою ПДВ 7%.
1.1.10.    Відкрито можливість повторної відправки документу через пункт Відправити знову контрагенту на вкладці Наступні дії. Якщо документ було відправлено у ДПС, та ще не отримана квитанція, відображаються пункти Відправити знову та Відправити знову контрагенту. Пункт Відправити знову відповідає за відправку документу у ДПС.
1.1.11.    Виправлено помилку оновлення даних телефону у вікні відкритого документу Податкова накладна. Якщо у картку підприємства було внесено зміни під час редагування документу, після виконання команди Оновити поля (F5) дані телефону не оновлювались.
1.1.12.    Додано індикатор процесу, що відображає виконання процесу відправки первинних документів.
1.1.13.    Виправлено помилку відправки документу у ДПС по команді меню Файл > Відправити в ДПС з вікна Реєстру первинних документів. Не виконувалась перевірка заповнення полів Покупець та ІПН покупця.
1.1.14.    У таблицю Реєстру первинних документів додано нові колонки:
•    Дата експорту - колонка містить дату експорту документу;
•    Підписант - колонка містить прізвище особи, що підписала документ;
•    Дата ПН/ Номер ПН/Причина – містить дату виписки, номер Податкової накладної та причину коригування;
•    Архів – колонка містить позначку, якщо документ було переміщено до архівної бази (див. пункт 7.1);
•    Користувач - колонка містить ім’я користувача, що зареєстрований у програмі;
•    Філія - містить код філії;
•    ЄДРПОУ – код ЄДРПОУ контрагента;
•    Причина відхилення ДПС - колонка містить причину, по якій документ не прийнято у ДПС.
1.1.15    У таблиці Реєстру первинних документів змінено назву колонки Створено. Колонка змінює назву залежно від обраного значення фільтру Напрямок:
Значення фільтру Напрямок    Назва колонки
Всі    Створено/Отримано
Вихідні    Створено
Вхідні    Отримано
1.1.16.    Додано функцію збереження інформації про користувача, що виконував операції з документом (підписання, відправлення, тощо). Дані користувача відображаються на вкладці Протокол у пункті Користувач як для закритого, так і для відкритого документу.
1.1.17.    Реалізовано можливість перегляду документів за декількома контрагентами. Дані контрагентів обираються на панелі фільтрів у фільтрі Контрагент:
Для відображення фільтра Контрагент на панелі фільтрів скористайтесь кнопкою Налаштування фільтрів  . Для вибору контрагентів, натисніть кнопку   у будь-якому з полів фільтру. Відкриється вікно довідника Контрагенти. Встановіть відмітки в рядках контрагентів, документи від (для) яких необхідно відображати у вікні Реєстру:
1.1.18.    Додано новий фільтр Створення/Отримання. Дата створення або отримання документів обираються у вікні календаря. Для відображення фільтра на панелі фільтрів скористайтесь кнопкою Налаштування фільтрів  . Якщо фільтр встановлено, у вікні Реєстру відображаються документи, дати створення або отримання яких відповідають значенням, вказаним у параметрах фільтру.
1.1.19.    Додано нову функцію «Не відправляти відмінні документи». Якщо в якомусь з документів, що обрані для групової відправки, ІПН не співпадає з значенням, зазначеним у картці контрагента, виводиться діалогове вікно з повідомленням:
По натисканню кнопки Не відправляти відмінні документи будуть відправлені тільки ті документи, що мають вірні значення ІПН.
1.1.20.    Додано можливість перегляду Витягу з ЄРПН у Реєстрі первинних документів. Перегляд можливий з вкладки Наступні дії по натисканню посилання Відкрити Витяг з ЄРПН. Переглянути витяг можливо, для Податкових накладних, на які був відправлений запит у ЄРПН.
1.2.    Автоматична обробка
1.2.1.    Реалізована можливість збереження персональних налаштувань автоматичної обробки для кожного підприємства. Відповідно, кожна організація має можливість налаштовувати різні параметри обробки.
1.2.2.    Допрацьовано вибір групи контрагентів у налаштуваннях фільтрів автообробки розділу Відправка ПН, РК на реєстрацію у ДПС. Користувач має можливість обрати або певні групи, або всі групи контрагентів.
1.2.3.    Виправлено помилку запам’ятовування паролів секретних ключів у період запущеної автообробки.
1.2.4.    Додано функцію автоматичної обробки вхідних документів. Налаштування автоматичної обробки виконується у розділі Обробка вхідних документів.
Увага! До автообробки не приймаються документи зі статусом «Відхилено».
У розділі налаштовуються параметри:
Період - вказується період, в межах якого були створені документи:
•    Всі - галочка визначає, що будуть оброблятись всі документи, незалежно від дати створення.
•    на дату з - будуть оброблятись документи, що створені у вказаний період часу. Вкажіть дату початку та закінчення періоду. Якщо кінець періоду не визначено, за замовчуванням кінцева дата періоду визначається як поточна дата.
Запит до ЄРПН - якщо опцію встановлено, запити формуються для кожного документа окремо.
Тільки для документів без квитанції від ДПС - якщо позначку встановлено, запити до ЄРПН створюються тільки для «Вхідних» Податкових накладних та Додатків 2, у яких нема квитанцій про реєстрацію від ДПС.
Групувати запити в один - якщо опція обрана, формується один «Запит до ЄРПН» для групи документів, повторне відправлення запиту блокується.
Після відправлення запиту до ЄРПН на вкладці Протокол відображається повідомлення «Відправлено запит до ЄРПН». Якщо після відправки запиту стан документу не оновився протягом 4 годин, надається можливість відправити запит до ЄРПН повторно. Після отримання витягу з ЄРПН статус документу змінитися згідно отриманої відповіді (документ зареєстровано або ні).
У налаштуваннях автоматичної обробки додано новий параметр Множник потоків обробки на ядро ЦП. Максимальне можливе значення параметру – 8. Параметр застосовується для всіх підприємств у поточній базі.
Для розділів Відправка первинних документів контрагенту та Автоматична відправка ПН, РК на реєстрацію в ДПС додано опцію Автоматичний експорт документів після отримання фінальної квитанції. Експорт виконується для документів, що отримали фінальну квитанцію, тобто були затверджені або відхилені контрагентом. Для налаштування експорту у полі Шлях вкажіть шлях до каталогу, у якому будуть збережені експортовані документи. У полі Тип встановіть позначку, що відповідає формату, у якому буде збережено дані: DBF або XML. Опція активна, якщо був заданий період, в межах якого були створені первинні документи - у полі Період встановлено опцію на дату з. Якщо обрана опція Всі, експорт неможливий.
1.3.    Шаблони первинних документів
1.3.1.    Виправлено помилку введення даних у динамічну таблицю будь-якого документу у Реєстрі первинних документів. Дані у динамічну таблицю не додавались.
1.3.2.    Виправлено помилку нумерації при додаванні пустих рядків у таблиці первинних документів. Помилка виникала, якщо рядки додавались, але не заповнювались даними.
1.3.3.    Відновлено можливість створити групу шаблонів первинних документів.
1.3.4.    У конструкторі шаблонів у довідник Номенклатура товарів та послуг додано поле Ціна. Поле автоматично заповнюється при виборі найменування номенклатури.

2.    Модуль «Звітність»
2.1.    Реєстр звітів
2.1.1.    Додано функцію автоматичного створення звіту 1ДФ на основі довідників: Пайовики та Співробітники. Заповнення звіту на основі довідника Пайовики можливе, якщо довідник заповнений (у довіднику існує хоча б один запис).
Якщо звіт створено пустим, можливо внести дані з довідників, натиснувши рядок звіту у колонці ІНН, відкриється діалогове вікно, у якому оберіть довідник.
Зверніть увагу! Автоматичне заповнення форми 1ДФ з довідника Пайовики можливо лише при створенні звіту у IV кварталі.
2.1.2.    Реалізовано відображення групи документів у вигляді пакету:
Головний документ : S0100112    Ф1. Баланс.
Додатки:
S0100212    Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах);
S0100308    Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом);
S0103352    Ф3-н. Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом);
S0104007    Ф4. Звіт про власний капітал;
S0105006    Ф5. Примітки до річної звітності.
2.1.3.    Виправлено помилку, що виникала під час повторної відправки пакету Баланс (в періоді Рік 2013). Відправлявся пакет документів, що вже були відправлені раніше.
2.2.    Універсальний імпорт
2.2.1.    Додано шаблони імпорту у форматі Excel та DBF для Податкової накладної та Додатку 2:
•    Excel Податкова накладна (J1201007);
•    Excel Дод.2 (J1201207);
•    DBF Податкова накладна (J1201007);
•    DBF Дод.2 (J1201207).
2.2.2.    Доповнено текст протоколу, що містить результати виконання універсального імпорту.
Якщо в налаштуваннях шаблону імпорту встановлено опцію Відкинути дублікати по первинному ключу, виводиться додаткова інформація:
•    Всього оброблено – загальна кількість документів;
•    Імпортовано - кількість створених документів;
•    Відкинуто – кількість відкинутих документів за контролем по первинному ключу.
Якщо опцію Відкинути дублікати по первинному ключу не встановлено, виводиться додаткова інформація:
•    Загальний лічильник документів – кількість оброблених документів.
2.3.    Єдиний внесок
2.3.1.    Закрита можливість експорту незаповненого звіту.
2.3.2.    В Таблиці 7 Додатку 4 додано контролі на заповнення норм кількості та контролі при імпорті із dbf.

3.    Модуль «Облік ПДВ» > Реєстр виданих та отриманих податкових накладних
3.1.    Доопрацьована функція заміни дати отримання Податкової накладної датою її затвердження. Заборонено змінення дати отримання для Реєстрів податкових накладних, редагування яких неможливе (відправлені, отримано квитанції, підписані,тощо).
3.2.    Виправлено помилку підключення Автоматичного розрахунку при переході з одного поля документу на інше під час редагування. Помилка виникала у Податкових накладних, що додані до реєстру.
3.3.    Реалізовано можливість вибору кодування Windows 1251 при імпорті документів у форматі TXT.

4.    Модуль «Довідки державних органів» > Інформаційна довідка
4.1.    Реалізовано функцію експорту Витягу з ЄРПН для документу «Витяг з єдиного реєстру податкових накладних» (J1400103, F1400103). Функція доступна по команді контекстного меню Експорт, або по команді меню Файл > Експорт. У вікні, що відкриється, оберіть опцію для обміну звітністю, та встановіть позначку для необхідного формату DBF або XML.  

5.    Модуль «Довідники»
5.1.    Пайовики
Додано новий довідник Пайовики. Довідник відображається разом із довідником Співробітники, на окремій вкладці.
5.2.    Контрагенти
5.2.1.    Виправлено помилку імпорту даних у довідник Контрагенти. Помилка виникала під час імпорту запису, код якого дублював значення вже існуюче у базі даних.
5.2.2.    Виправлено помилку, що виникала при видаленні адреси із Карточки контрагента. Не оновлювалась таблиця довідника.
5.2.3.    Оптимізовано можливість додавання та редагування записів про договори у розділі довідника Картка контрагента - Додатково. Новий договір додається безпосередньо з довідника Умови поставки.
5.2.4.    Доопрацьовано функцію оновлення даних контрагентів. При оновленні даних, для тих контрагентів, які не є платниками ПДВ, поле ІПН автоматично заповнюється значенням «100000000000».
5.2.5.    Доопрацьовано функцію пошуку контрагентів. Комірка, що містить значення, для якого виконувався пошук, позначається жовтим кольором.
5.2.6.    Додано можливість імпорту/експорту даних довідника у файли Excel. Для виконання імпорту/експорту відкрийте файл шаблону MEPartners.xls, що розташований у каталозі …Medoc mpl. Виконайте послідовність дій, що вказані на вкладці Інструкції безпосередньо у файлі шаблону.
5.3.    Адресна книга
5.3.1.    Виправлено помилку збереження адресату у групі Інші. Помилка виникала, якщо не було обрано сертифікат.
5.4.    Картка підприємства
5.4.1.    У розділі Зразки підписів додано можливість завантажувати зображення підписів бухгалтера, директора, печатку установи з окремих файлів.

6.    Модуль «Банківські рахунки»
6.1.    Виправлено помилку експорту звітів. Помилка виникала при повторному експорті, після внесення змін у звіт.
6.2.    Додано попередження «Внесене значення не відповідає формату поля». Повідомлення відображається під час заповнення документу «Інформація про відкриття/закриття рахунків Платників податків у фінансових установах», якщо у поле Рахунок клієнта введені нецифрові символи.

7.    Модуль «Адміністрування»
7.1.    Архівування документів
7.1.1.    Додано новий модуль Архівування документів. Призначення модулю – створення архівної бази документів. До архівної бази додаються первинні документи, маршрут обробки яких завершений, та стан змінений на «Архівний». Переміщення застарілих документів у архів зменшує обсяг даних, що обробляються у програмі та пришвидшує її роботу. Документи, переміщені у архів, доступні для перегляду у модулі Реєстр первинних документів.
Зверніть увагу! Документи, що були перенесені до архіву, видаляються з бази даних програми і зберігаються на жорсткому диску комп’ютера у архівних файлах. При цьому, документи доступні до перегляду у програмі. Видалення файлу архіву з диску комп’ютера призведе до втрати даних про архівні документи.
Для налаштування архівації встановіть значення параметрів:
Активуйте функцію архівування, встановивши опцію Архівування періодів. Якщо опція не встановлена, архівування не виконується.
У полі За періодом з випадаючого списку оберіть період, за який будуть створюватись архівні файли: Місяць, Квартал, Рік.
У полі Шлях зберігання архіву вкажіть каталог на жорсткому диску комп’ютера, в якому будуть зберігатися архівні файли.
Для початку створення архівів натисніть кнопку Розпочати архівування. Будуть створені архіви відповідно до обраного періоду архівування. Наприклад, якщо обрано період місяць, буде створено файли архіву для кожного місяця, в якому існують відпрацьовані документи. У розділі Документи, у колонках з (включно) і по (не включно) вказані діапазони дат виписки документів, що зберігаються у файлі архіву.
У вікні модуля відображений перелік архівних файлів, що були підключені чи створені.
Щоб отримати можливість переглядати документи з архіву у програмі, необхідно підключити архів. Для підключення існуючого архівного файлу до програми, оберіть файл у списку та натисніть кнопку Підключити. Статус архіву зімнеться на Підключений. Якщо архів не було підключено, у Реєстрі первинних документів можливо лише переглядати список документів, що міститься у архіві, відкрити документ буде неможливо.
Якщо у списку обрано підключений архів у вікні присутня кнопка Відключити. Архів необхідно відключати, якщо необхідно перемістити файл, у якому він зберігається до іншого каталогу.
Додавання файлів архівів для перегляду у програмі виконується по натисканню кнопки Додати існуючий. У вікні, що відкрилось, оберіть файл архіву. Додати можливо лише архів, що містить документи з кодом ЄДРПОУ поточного підприємства.
Для видалення архіву зі списку, оберіть рядок архіву та натисніть кнопку Видалити. Файл архіву не буде відображатися у списку вікна модуля, але залишається на жорсткому диску у вказаному каталозі. Документи, що містяться у архівному файлі, який було видалено, недоступні для перегляду у програмі.
У Реєстрі первинних документів, документи, які знаходяться у файлах архівів, позначаються символом  у колонці Архів.
Документи, що мають стан обробки «Архів» автоматично переносяться у архівний файл (за умови встановленої опції Архівування періодів). Для встановлення стану обробки «Архів» оберіть документ, чи групу документів у вікні Реєстру первинних документів, та оберіть пункт контекстного меню Помістити в архів. Помістити в архів можливо документи, що мають статус «Зареєстровані в ДПС» або «Затверджені контрагентом».
Переглянути список архівних документів у Реєстрі первинних документів можливо обравши фільтр Стан обробки - Архів. На вкладці Наступні дії для таких документів відображається повідомлення «Документ знаходиться в архіві <Ім’я файлу архіву>».
7.2.    Менеджер архіву програми
7.2.1.    Додано функцію перевірки архіву. Для виконання перевірки натисніть кнопку Перевірити архів. У вікні, що відкрилось, оберіть файл(и) для перевірки. Після завершення перевірки виводиться протокол з результатами перевірки.
7.2.2.    Додано функцію перевірки прав доступу користувача до розділів адміністрування програми. Після запуску утиліти BackUp Manager з кореневого каталогу програми, відкривається вікно для введення логіну та паролю користувача. Працювати з утилітою мають право користувачі, у яких є доступ до модулів програми Адміністрування – Планувальник завдань або Адміністрування – Створення архіву програми. Якщо у користувача нема необхідних прав, виводиться повідомлення про відмову у доступі.
7.3.    Планувальник завдань
7.3.1.    Додано функцію перевірки доступу до мережі Інтернет. Після натиснення кнопки панелі інструментів   Оновити програму виконується перевірка наявності доступу до мережі. Якщо доступ відсутній, виводиться повідомлення «Немає доступу до мережі Інтернет».
Також перевірка доступу до мережі Інтернет виконується при створені завдання оновлення програми у Планувальнику завдань. При натисканні кнопки ОК виконується перевірка доступу до мережі. Якщо доступ відсутній, виводиться повідомлення «Немає доступу до мережі Інтернет». У такому випадку створити завдання оновлення програми неможливо.
7.3.2.    У клієнт-серверній версії додана можливість аварійного завершення служби у випадку очікування відповіді від станції більше 5 хвилин. У вікні створення завдання змінено опцію Запустити програму після виконання на Примусове завершення роботи. Якщо опцію Примусове завершення роботи встановлено, під час виконання задачі створення архіву програми, при відсутності відповіді від станції більше 5 хвилин, служба примусово закривається та починається створення архіву.
7.3.3.    У таблицю завдань додано колонку Статус останньої операції. У колонці відображається статус останньої виконаної операції – Виконано успішно або Помилка.
7.3.4.    У клієнт-серверній версії заборонено переривання процесів автообробки та отримання пошти.
Якщо на момент часу, у який повинно розпочатись виконання завдання, на станції виконується приймання пошти або автообробка документів, Планувальник завдань присвоює завданню статус Не виконано. Якщо встановлено опцію Відправляти помилки на пошту, повідомлення про переривання завдання відправляється на вказану адресу.
(Заборона переривання процесів не діє, якщо встановлено опцію примусового завершення роботи см. п. 7.3.2).
7.3.5.    У вікні створення завдання додано опцію Створювати архів з перевіркою бази.
Якщо опція встановлена, при створенні архіву виконується перевірка бази даних на наявність пошкоджень. Якщо пошкоджень не виявлено, створюється архів бази. Якщо база пошкоджена, виводиться відповідне повідомлення.
7.4.    Управління ролями
7.4.1.    Додано опції налаштування деталізації доступу до Реєстру первинних документів:
•    Перегляд вхідних документів;
•    Перегляд вихідних документів.
Реалізовано налаштування перегляду документів для певних контрагентів.
Для налаштування доступу необхідно встановити відповідну опцію та обрати контрагентів, перегляд документів від (для) яких буде дозволено.
Якщо для певного контрагента у розділі Управління ролями не налаштований дозвіл перегляду документів, документи від такого контрагента не відображаються у вікні Реєстру первинних документів.
7.5.    Параметри системи
У розділі Документообіг додано опцію Змінити маршрут обробки документа після неузгодження документа контрагентом через… Опція доступна лише для маршруту обробки документів: Узгодження з контрагентом – Реєстрація – Відправка зареєстрованих контрагенту. Якщо обрано інший маршрут обробки, опція неактивна.
Для налаштування автоматичного змінення маршруту обробки документів встановіть опцію та вкажіть кількість днів для очікування відповіді контрагента. Після закінчення вказаного терміну, якщо від контрагента не було отримано відповіді, статус документу з «Відправлено контрагенту» зміниться на «Готовий до відправки». Відповідно, такий документ може бути відправлений на реєстрацію у ДПС.
 
8.    Універсальний експорт
8.1.    Змінено формат імені файлу, що створюється при виконанні Універсального експорту. В назву файлу додається код ІПН та ЄДРПОУ підприємства, з якого вивантажуються дані. Наприклад: 15122014160050_30056789_TAB1.

9.    Модуль «Зарплата»
9.1.    Доопрацьовано розрахунок лікарняних за рахунок ФСС та лікарняних по вагітності через Реєстр документів.
9.2.    Доповнено довідник свят на 2015 рік.
9.3.    Продовжено термін дії утримань «Військовий збір».

10.    Додано функцію позиціонування курсору у довіднику Контрагенти, якщо довідник було відкрито з поля документа. Функція реалізована для форм документів Податкова накладна та Додаток 2, що вступають в дію з 01.01.2015 р. Якщо у документі заповнені дані контрагентів, при виклику довідника Контрагенти, курсор позиціонується на запису контрагента, що зазначений у документі.

11.    Виправлено помилку, що виникала при копіюванні в новий період та наступному перерахунку документа «Форма 503 (в цілих). Звіт про залучення та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом». Дата у полі "За станом на" не змінювалась на дату нового періоду, а залишалась такою ж, як у копійованому документі.

12.    Додано функцію збереження інформації про користувача, що виконував операції з документом (підписання, відправлення, тощо). Дані користувача відображаються на вкладці Властивості як для закритого, так і для відкритого документу. Функція доступна у розділах Банківські рахунки, Реєстр звітів, Реєстр виданих та отриманих податкових накладних, Єдиний внесок, Інформаційна довідка.
 
13.    Усунено аварійне завершення програми під час обробки великої кількості документів одночасно.

14.    Змінено мінімальний фіксований розмір, до якого можливо зменшити вікно програми.

15.    У налаштуваннях з’єднання клієнт-сервер збільшено максимальне значення параметра «max з'єднань з БД», що зберігається, до 400.

  НОВІ ФОРМИ  

Податкова інспекція
J0300907    Податкова декларація з фіксованого сільськогосподарського податку.
J0395102    Додаток до податкової декларації з фіксованого сільськогосподарського податку.
J0302103    Податкова декларація з податку на нерухоме майно, відмінне  від земельної  ділянки.
J0312103    Додаток до податкової декларації з податку на нерухоме майно.
J0602004    Податкова декларація з плати за землю.
J0620102    Додаток 1 до податкової декларації з плати за землю.
J0620202    Додаток 2 до податкової декларації з плати за землю.
F0602004    Податкова декларація з плати за землю.
F0620102    Додаток 1 до податкової декларації з плати за землю.
F0620202    Додаток 2 до податкової декларації з плати за землю.
J1201007    Податкова накладна.
F1201007    Податкова накладна.
J1201107    Додаток 1 до податкової накладної.
F1201107    Додаток 1 до податкової накладної.
J1201207    Додаток №2.
F1201207    Додаток №2.

Державна служба статистики
S1803107    31-вод. Звіт про перевезення вантажiв i пасажирiв
S1802606    Додаток до 25-вод. Звіт про обробку  вантажів за номенклатурою у морських (річкових) портах (причалах)
S2702111    50-сг. Основні економічні показники роботи сільськогосподарських,
S0401207    1-ціни(пром)
S0700408    1-ціни(буд)
S0700503    1-ціни(житло)
S1002007    2-інвестиції(рік)
S1600311    2-тр. Звіт про роботу автотранспорту
S1600210    2-етр. Звіт про роботу міського електротранспорту
S0300213    6-ПВ. Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання S2701710 - 1-риба (річна). Добування водних біоресурсів
S1605108    51-авто. Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом

  ЗМІНИ У ФОРМАХ  

Податкова інспекція
J0100311    Декларація з податку на прибуток банку.
J0130404    Додаток СБ до рядка 03.18 додатка ІД до рядка 03 Податкової декларації з податку на прибуток банку та рядка 07.31 додатка ІВ до рядка 07 Податкової декларації з податку на прибуток банку.
J0100413    Декларація з податку на доходи (прибуток) страховика.
J0141201    Додаток СБ до рядка 03.9 СБ додатка ДС до рядків 01 ДС та 03 ДС; до рядка 04.3.5 СБ додатка ІВ до рядка 04 ІВ Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика.
J0101207    Податкова декларація про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи.
J0113104    Додаток СБ до рядка 03.10 додатка ІД  до рядка  03 Податкової декларації  про результ.спільн.діяльн. на території України без створ.юр.особи.
J0101909    Податковий звіт про використання коштів неприбутковими установами й організаціями.

Державна служба статистики
S2202305    2-3 нк. Звіт вищого навчального закладу на початок навчального року

  Форми, до яких додано підказки  

Податкова інспекція
J1201007    Податкова накладна.
F1201007    Податкова накладна.
J1201207    Додаток №2.
F1201207    Додаток №2.

Будьте внимательны! Фальшивые гривны!

Для проверки подлинности гривневых банкнот следует воспользоваться детектором валют. Таким образом, вы сможете больше проверять наличных денег и быстрее обслуживать клиентов.

Купить детектор валют

Ссылки по теме

Задать вопрос

Telegram Vostok.UA Viber Vostok.UA