Обновление «M.E.Doc IS» 10.01.063 — 10.01.064

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.064

 У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

1.    Інтерфейс
У всіх реєстрах реалізована можливість копіювання табличних даних за допомогою комбінації клавіш CTRL+C.

2.    Модуль «Банківський модуль»

2.1.    Змінено назву модуля з «Банківські рахунки» на «Банківський модуль».
2.2.    Доданий новий модуль «Банківські виписки», призначений для обміну банківськими виписками банків з контрагентами.
Більш детально див. в новому розділі довідки: Модулі програми > Банківський модуль > Банківські виписки.

3.    Модуль «Первинні документи».

3.1.    Реєстр первинних документів
3.1.1.    Доопрацьоване видалення оброблених квитанцій з папки incoming/SW за шляхом встановлення програми.
3.1.2.    Реалізоване збереження налаштувань користувача для інтерфейсу реєстру (колонок таблиці, фільтрів).
3.1.3.    У реєстр первинних документів на ліву панель фільтрів в блок «Контрагент» доданий новий фільтр «Група». При виборі групи блокується фільтрування за полями «Найменування», «ЄДРПОУ», «ІПН».
3.1.4.    Реалізоване відображення індикатора процесу виконання при імпорті ПН/РК та інших первинних документів.
3.1.5.    Виправлено погодження вхідних ПН з контекстного меню реєстру.
3.1.6.    Доопрацьовано відображення нульової суми реєстраційного ліміту ДФС з Витягу з системи електронного адміністрування ПДВ. Якщо у Витягу сума не зазначена, то в реєстрі відображається «0,00».
3.1.7.    Відновлено відображення статусу РК «Зареєстровано в ЄРПН» при отриманні повідомлення про доставку контрагенту після отримання квитанції про реєстрацію.
3.1.8.    Виправлена прив’язка автоматично отриманої квитанції про реєстрацію РК в ЄРПН до дубля документа.
3.1.9.    Для раніше відправлених через сервер ДФС РК реалізована перевірка імені документа на дублікат.
При відправці дубліката документу присвоюється статус «Дублікат». Для такого документа доступне зняття підписів для повторної відправки.
3.1.10.    Внесені правки в підписання ПН/РК філії від імені головної установи в реєстрі.
3.1.11.    Доопрацьоване створення архіву документів за періодом «Місяць» та їх вірного розташування у періодах.
3.1.12.    Виправлено відображення в реєстрі дати останньої операції в полі «Ост. Опер.» для скопійованого документа.
3.1.13.    Доопрацьоване одночасне фільтрування за двома параметрами: «Інтервал» та «Створення/ Отримання».
3.1.14.    Доопрацьоване проставлення дати експорту в реєстрі первинних документів при передачі документів в 1С.
3.1.15.    При друці в PDF прибрано вікно вибору «Оригінал/ Копія» для форм:
J1201007        Податкова накладна
F1201007        Податкова накладна
J1201207        Додаток №2
F1201207        Додаток №2
3.1.16.    Доопрацьовано зміни статусу отриманих ПН/РК при роздільному підписанні.
3.1.17.    Реалізований експорт даних в таблицю Excel в тому ж вигляді, як у реєстрі: тільки обраних в конфігураторі таблиці колонок, відфільтрованих в тому ж порядку.
3.1.18.    При виконанні операцій «Зашифрувати та зберегти» вилучено запам’ятовування не існуючого каталогу з’ємногомережевого носія.
3.1.19.    Відновлено отримання покупцем відкоригованого попередньо неприйнятого ДФС від’ємного РК.
3.1.20.    Виправлена помилка зазначення дати доставки контрагенту у повідомленні про доставку для РК, які надсилаються через ДФС.
3.1.21.    Виправлена помилка, яка виникала при груповій відправці ПН контрагенту великої кількості ПН.
3.1.22.    Реалізована робота верхнього фільтру по сумам, введеним вручну.
3.1.23.    Доопрацьоване відображення ЕЦП в зареєстрованій ПН після відновлення резервної копії.
3.1.24.    Дозволено видалення ціни в картці номенклатури та збереження документа з порожнім полем ціни.

3.2.    Автоматична обробка документів
3.2.1.    Змінено інтерфейс модуля.
3.2.2.    Додана нова операція «Імпорт банківських виписок». Виконує масовий імпорт документів із вкладеннями до модуля «Банківські виписки».
3.2.3.    До операції «Відправка первинних документів контрагенту» додана відправка банківських виписок. Для відправки виписок потрібно в полі Типи документів обрати «Банківська виписка».
3.2.4.    Виправлене збереження причин відхилення при відправці відхилених первинних документів та ПН/РК автообробником відправки первинних документів контрагенту.

3.3.    Звірка документів з ЄРПН
3.3.1.    Реалізовано відображення повідомлення «Не вказаний номер платника ПДВ у карточці підприємства. Продовжити?» при формуванні запиту в ЄРПН при відсутньому ІПН в картці підприємства.

3.4.    Звірка з реєстраційним лімітом ДФС
3.4.1.    Змінені умови підрахунку ліміту в калькуляторі користувача:
ліміт розраховується за наявними в програмі зареєстрованими ПН та РК із датою виписки >=01.07.2015.
3.4.2.    Форми Витягу з системи електронного адміністрування ПДВ, з якого береться сума реєстраційного ліміту ДФС, замінені на форми J1401205, F1401205.

3.5.    Шаблони первинних документів
3.5.1.    Доопрацьоване використання комплекту підписів, налаштованого в шаблоні користувача, при копіюванні вхідного чи імпортованого документа.
3.5.2.    Змінене розміщення підпису та печатки на бланку «Видаткова накладна».
3.5.3.    Відновлена можливість відправки з вкладки «Наступні дії» відкритого та закритого документа при налаштованому комплекті підпису шаблона документа.

4.    Модуль «Звітність»

4.1.    Реєстр звітів
4.1.1.    Реалізовано опцію «Зберігати ім’я імпортованого файла», яка дозволяє відправляти/ експортувати у форматі контролюючого органу імпортовані звіти з тими ж іменами, які були при імпорті звіту.
4.1.2.    Доопрацьоване виконання операцій «Зашифрувати та зберегти», «Експорт», «Імпорт», «Відправити звіт на реєстрацію» з великими звітами з квитанціями.
4.1.3.    Виправлена помилка копіювання звіту з відкритого вікна звіту:
J3001001        Повідомлення про прийняття працівника на роботу
4.1.4.    Виправлене підписання звітів:
J1391101        Повідомлення про реєстрацію електронного цифрового підпису
F1391101        Повідомлення про реєстрацію електронного цифрового підпису
4.1.5.    Доопрацьований підпис пачки документів при зміні комплекту підписів під час підписання.
4.1.6.    Для нових звітних та уточнюючих звітів «1ДФ Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку» оптимізована робота групового заповнення даних у колонці «Ознака (0,1)».
4.1.7.    Виправлена помилка відправки проімпортованих звітів до контролюючих органів для ліцензій на декілька систем після закінчення строку дії ліцензії «Звітність».
4.1.8.    Виправлена помилка друку та друку в pdf звітів великих розмірів.

4.2.    Єдиний внесок
4.2.1.    Реалізовано збереження налаштувань ширини стовбців у всіх таблицях.
4.2.2.    Доопрацьоване підписання звітів ЄСВ при збереженні пароля протягом сеансу роботи.
4.2.3.    Виправлене некоректне вивантаження номерів сторінок в таблицях Додатку 4.
4.2.4.    Виправлено відображення печатки в таблицях Додатку 4.

5.    Модуль «Облік ПДВ» > Реєстр виданих та отриманих податкових накладних

5.1.    Виправлена помилка встановлення дати отримання РК в Реєстрі виданих та отриманих ПН.
Для нових РК дата отримання встановлюється автоматично і дорівнює даті отримання документа контрагентом.
Для створених раніше РК дату отримання потрібно встановити вручну.
5.2.    Виправлена помилка прив’язки вхідних ПН/РК до рядків реєстру після відновлення резервної копії.

6.    Модуль «Адміністрування»

6.1.    Параметри системи > Вкладка «Загальні»
6.1.1.    Доданий новий параметр «Зберігати ім’я імпортованого файла (не рекомендується)».

6.2.    Параметри системи > Вкладка «Документообіг»
6.2.1.    Реалізовано можливість вибору сервера відправки Додатків 2.
Параметр «Відправка Дод.2 тільки через сервер ДФС» змінено на блок «Для відправки Додатків 2 використовувати», який містить поля:
- Сервер ДФС - відправка Додатків 2 контрагентам відбувається виключно через сервер ДФС. За замовчуванням параметр встановлено.
- СДО - відправка Додатків 2 контрагентам відбувається за прямим з’єднанням або електронною поштою.
Обраний спосіб відправки використовується для всіх організацій, зареєстрованих в базі програми!
6.2.2.    При натисканні на кнопку «Перевірити з’єднання» виконується перевірка з’єднання з СДО та з сервером ДФС.
6.2.3.    Прибрано поле «Змінити маршрут обробки документа після неузгодження документа контрагентом через <> днів» через використання довільних маршрутів.
6.2.4.    Налаштовано збереження параметра «Відображати в журналі автоматичної обробки події всіх користувачів» при повторному вході в програму.

6.3.    Параметри системи > Вкладка «Резервне копіювання»
6.3.1.    Виправлена помилка при зміні шляху в полі «Розташування резервних копій».

6.4.    Планувальник завдань
6.4.1.    Виправлене відображення назви виділеної задачі в календарі.

6.5.    Менеджер архіву програми
6.5.1.    Доопрацьовано запуск менеджера архіву програми на локальних версіях з розділу Адміністрування.

7.    Модуль «Довідники»

7.1.    Картка підприємства
7.1.1.    Виправлена помилка збереження картки підприємства при внесенні змін на вкладці «Додатково».

7.2.    Довідник співробітників
7.2.1.    Виправлений друк довідника.

7.3.    Довідник контрагентів
7.3.1.    Виправлене переміщення великої кількості контрагентів з однієї групи до іншої.
7.3.2.    Виправлена помилка збереження нуля на початку № свідоцтва платника ПДВ контрагента при оновленні даних контрагента з ДФС.
7.3.3.    Прибрано збереження порожнього рядка адреси при створенні картки нового контрагента, відсутнього в ЄДК, при перевірці ПН/РК.
7.3.4.    Доопрацьовано оновлення картки контрагента, відсутнього в ЄДК. Назва контрагента підтягується з бази платників ДФС, а не з сертифікату контрагента.
7.3.5.    Доданий параметр перевірки наявності ліцензії на модуль «Банківські виписки» - поле «Ліц.банк.вип.».

8.        Сертифікати
8.1.    Доопрацьована транслітерація в заявках на сертифікати.

9.        Довідка до програми
В довідці, що відкривається з меню Довідка > Технічна підтримка, замінено посилання в розділі Сайт розробника програми.

10.    Для розробників бухгалтерських систем!
•    Виправлені помилки при відправці документів методом App.GetDocSender().
•    Додано метод App.GetDictionary() для роботи з довідниками.
•    Змінено метод GetPrimaryReestr().
•    Оновлена інструкція "Описание СОМ методов для импорта в ПК «M.E.Doc IS»", знаходиться за посиланням:
http://www.me-doc.com.ua/upload_images/files/XML/formaty_import-export.doc


  НОВІ ФОРМИ   

Інформаційна довідка
J1301205    ЗАПИТ щодо отримання відомостей про стан рахунку в системі електронного адміністрування податку на додану вартість
F1301205    ЗАПИТ щодо отримання відомостей про стан рахунку в системі електронного адміністрування податку на додану вартість
J1401205    ВИТЯГ з системи електронного адміністрування ПДВ
F1401205    ВИТЯГ з системи електронного адміністрування ПДВ
J1301302    Запит на отримання інформації щодо суми збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (СумаНакл), за рахунок суми залишку від’ємного значення попередніх (звітних) податкових періодів
F1301302    Запит на отримання інформації щодо суми збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (СумаНакл), за рахунок суми залишку від’ємного значення попередніх (звітних) податкових періодів
J1401302    Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ щодо суми збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних
F1401302    Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ щодо суми збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних
J1301902    ЗАПИТ щодо отримання інформації в розрізі операцій з системи електронного адміністрування ПДВ
F1301902    ЗАПИТ щодо отримання інформації в розрізі операцій з системи електронного адміністрування ПДВ
J1401902    Витяг в розрізі операцій з системи електронного адміністрування ПДВ
F1401902    Витяг в розрізі операцій з системи електронного адміністрування ПДВ
Відкрита можливість відправки філією від імені головної установи:
J1301204    Запит щодо отримання відомостей про стан рахунку
F1301204    Запит щодо отримання відомостей про стан рахунку

29 июля 2015 г. вышла новая ОС Windows 10!

Все желающие могут купить Windows 10 уже сегодня и прямо сейчас!

Windows 10 можно установить на ПК, планшет или ноутбук. Если у вас ПК под управлением Windows 7 или Windows 8, тогда необходимо загрузить обновление до Windows 10.

Купить Windows 10 Professional

Купить Windows 10 Home

Ссылки по теме

Задать вопрос

Telegram Vostok.UA Viber Vostok.UA