Обновление «Бест-Звит Плюс» 8.95.000

ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 8.95.000.
Пакет оновлення є кумулятивним та містить зміни, що увійшли в пакети 8.94.001, 8.94.002.

 ФОРМИ ЗВІТНОСТІ

* - НОВІ ФОРМИ

 ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСТВО
Додано недруковані поля Тип бюджету і Код бюджету.
Ці поля повинні бути обов'язково заповнені для вивантаження звітів в формат ДКУ
(Бюджетна конфігурація, модуль "Реєстр звітів", меню "Сервіс""Ескпорт в формат ДКУ").

F7MMZ08  Ф 7м (заг. ф.) ...про заборгованість за бюджетними коштами
F7MMS08  Ф 7м (спец. ф.) ...про заборгованість за бюджетними коштами
F7MM1Z08 Ф 7м.1 (заг. ф.) ...про заборгованість за окремими програмами
F7MM1S08 Ф 7м.1 (спец. ф.) ...про заборгованість за окремими програмами
F7KMZ15  Ф.№7м. (заг.ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7KMS15  Ф.№7м. (спец.ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7KM1Z15 Ф.№ 7м.1 (заг. ф.) ...про заборгованість за окремими програмами
F7KM1S15 Ф.№ 7м.1 (спец. ф.) ...про заборгованість за окремими програмами


ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 8.94.001.

1. Оновлено бланк Z0100203 "Картка приєднання до договору про надання послуг електронного цифрового підпису".
Викликається із меню Сервіс /Порядок отримання сертифікатів /Картка /"Картка  приєднання до договору про надання послуг ЕЦП" та при створені документів - із розділу "Первинні документи".
2. Оновлена інструкція до Реєстру податкових накладних. Викликається:
    - Звітність /Податкові накладні /Довідка /Виклик довідки...
3.  Оновлена довідка до програми на ftp.bestzvit.com.ua/ BZPLUS /instructions/.
4. Оновлено довідники НПП, КОДУ (раніше СПОДУ).
УВАГА! У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ПОВНИМ ОНОВЛЕННЯМ ДОВІДНИКА КОДУ ПЕРЕВІРТЕ ЗАПОВНЕНІСТЬ ПОЛЯ "ОРГАН УПРАВЛІННЯ" В КАРТЦІ УСТАНОВИ.
У разі, якщо поле буде порожнім після встановлення оновлення, заповніть його з довідника.
Ця операція одноразова.

 ФОРМИ ЗВІТНОСТІ

* - НОВІ ФОРМИ

 ДСЗУ
C0200412 - (дод.4). Довідка про середню заробітну плату.
На прохання користувачів при додаванні в таблицю до 12 рядків, вигляд звіту у паперовій формі не змінюється, тобто весь звіт міститься на одній сторінці

 ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСТВОБЮДЖЕТУВАННЯ
*FZPLAN01 - Довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів.

 МІНПАЛИВЕНЕРГО
*PE901001 Формування прибутку підприємства
*PE902001 Табл. 4.1. Розшифрування рядка 004 "Інші непрямі податки"
*PE903001 Табл. 5.1. Розшифрування рядка 005 "Інші вирахування з доходу"
*PE904001 Табл. 7.1. Розшифрування рядка 007 "Інші операційні доходи "
*PE905001 Табл. 8.1. Розшифрування рядка  008 " Дохід від участі в капіталі "
*PE906001 Табл. 8.2. Розрахунок доходів від участі в капіталі
*PE907001 Табл. 9.1. Розшифрування рядка 009 Інші фінансові доходи"
*PE908001 Табл. 10.1. Розшифрування рядка 010 "Інші  доходи"
*PE909001 Табл.2. Перелік витрат підприємства за економічними елементами
*PE910001 Табл. 13.1. Розшифрування рядка 013  "Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)"
*PE911001 Табл. 13.2. Структура собівартості
*PE912001 Табл. 14.1. Розшифрування адміністративних витрат
*PE913001 Табл. 14.2. Розшифрування інших адміністративних витрат
*PE914001 Табл. 15.1. Розшифрування витрат на збут
*PE915001 Табл. 16.1. Розшифрування інших операційних витрат
*PE916001 Табл. 16.2. Розшифрування рядка 016/4 "Інші операційні витрати"
*PE917001 Табл. 16.3. Розрахунок фінансового результату від іншої операційної діяльності
*PE918001 Табл. 16.4. Примірний план надходження та використання бюджетних коштів
*PE919001 Табл. 17.1. Розшифрування рядка 017 "Фінансові витрати"
*PE920001 Табл. 17.2. Розрахунок витрат на сплату процентів за користування кредитами
*PE921001 Табл. 17.3. Розрахунок фінансового результату від  фінансової діяльності
*PE922001 Табл. 18.1. Розшифрування рядка рядку 018 " Втрати від участі в капіталі "
*PE923001 Табл. 18.3. Розрахунок фінансового результату від участі у капіталі
*PE924001 Табл. 19.1 Розшифрування рядка  019 "Інші  витрати"
*PE925001 Табл. 19.2. Розрахунок фінансового результату від іншої  діяльності
*PE926001 Табл. 37.1. Розрахунок податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету
*PE927001 Табл. 39.1. Розрахунок відрахувань до держаних цільових фондів
*PE928001 Табл.40.1. Місцеві податки та збори
*PE929001 Табл. 40.2. Інші платежі
*PE930001 Табл. 1. Елементи операційних витрат
*PE931001 Табл. 1.1. Розрахунок елементів операційних витрат
*PE932001 Табл. 2. Капітальні інвестиції
*PE933001 Табл. 3. Коефіцієнтний аналіз
*PE934001 Табл. 4. Рух грошових коштів
*PE935001 Табл. 4.1. Рух грошових коштів (рядок 006)
*PE936001 Табл. 4.2. Рух грошових коштів (рядок 011)
*PE937001 Табл. 4.3. Рух грошових коштів (рядок 014)
*PE938001 Табл. 4.5. Рух грошових коштів (рядок 019)
*PE939001 Табл. 4.6. Рух грошових коштів (рядок 020)
*PE940001 Табл. 4.7. Рух грошових коштів (рядок 026)
*PE941001 Табл. 5.1. Загальна інформація про підприємство (резюме) підприємства
*PE942001 Табл. 5.1.1. Інформація про персонал та фонд оплати праці працівників підприємства
*PE943001 Табл. 5.2. Перелік підприємств, які входять до консолідованого (зведеного) фінансового плану
*PE944001 Табл. 5.3. Інформація про бізнес підприємства
*PE945001 Табл. 5.4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства
*PE946001 Табл. 5.5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів
*PE947001 Табл. 5.5.1. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів (за кредиторами)
*PE948001 Табл. 5.6. Аналіз окремих статей фінансового плану
*PE949001 Табл. 5.6.1. Аналіз окремих статей фінансового плану
*PE950001 Табл. 5.7. Витрати на утримання транспорту (у складі адміністративних витрат)
*PE951001 Табл. 5.8. Інформація про проекти, під які планується залучити кредитні кошти
*PE952001 Табл. 5.9. Джерела капітальних інвестицій
*PE953001 Табл. 5.9.1. Інші джерела капітальних інвестицій
*PE954001 Табл. 5.9.2. Джерела капітальних інвестицій
*PE955001 Табл. 5.9.3. Інші джерела капітальних інвестицій
*PE956001 Табл. 5.10. Інша додаткова інформація про підприємства
*PE957001 Граничні обсяги витрат

 Зміни у оновленні 8.94.002.

 ФОРМИ ЗВІТНОСТІ
 * - НОВІ ФОРМИ

ДЕРЖКОМСТАТ
*S2702007 9-б-сг. Внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування грунтів
*S2702906 29-сг. Підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду
*S2702805 29-сг (меліорація). Збір урожаю сільськогосподарських культур
*S2703204 1-виноград. Переробка винограду на виноматеріали
S0100305 Ф3. Звiт про рух грошових коштiв
S0210107 Ф.№1-Б Звіт про фінансові результати

Задать вопрос

Telegram Vostok.UA Viber Vostok.UA