Обновление «M.E.Doc» 10.01.126 — 10.01.127

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.127
  У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ  
1.    Модуль «Первинні документи»
1.1.    Реєстр первинних документів
1.1.1.    Реалізоване видалення відхиленого контрагентом документа:
J1201008    Податкова накладна
F1201008    Податкова накладна
J1201208    Додаток №2
F1201208    Додаток №2
1.1.2.    Доопрацьована автоматична відправка Квитанції №2 через СДО.
1.1.3.    Доопрацьоване фільтрування за колонками реєстру при використанні символу «'».
1.1.4.    Виправлене відображення номеру договору для РК в таблиці модуля.
1.1.5.    Доопрацьоване автоматичне оновлення таблиці модуля після видалення ПН/РК.
1.1.6.    Доопрацьований механізм імпорту в форматі DBF.
1.1.7.    У таблицю модуля та в конфігуратор таблиці додано поле «Документ - Код філії продавця».
1.1.8.    Відкоригований процес імпорту ПН старого бланку (J1201007).
1.1.9.    Виправлений друк та друк в PDF первинних документів.
1.2.    Автоматична обробка документів
1.2.1.    Реалізований багатопоточний забір повідомлень з СДО.
1.2.2.    Доопрацьоване підписання та відправка запитів в розділі «Автоматична звірка з ЄРПН».
2.    Модуль «Звітність»
2.1.    Реєстр звітів
2.1.1.    Реалізоване повідомлення про закінчення строку дії бланків при копіюванні звітів, бланки яких відмінені або закінчився строк їх дії.
2.1.2.    Виправлений друк квитанцій:
S1499101    Квитанція №1
S1499201    Квитанція №2
2.1.3.    Реалізоване відображення повідомлення про неможливість імпорту при спробі імпортувати документ із невірною структурою.
2.1.4.    Доопрацьований імпорт коду зобов’язань в РК з вкладки «Відсутні у реєстрі» РПН.
2.1.5.    Виправлена відправка звіту в ДФС:
J0602005    Податкова декларація з плати за землю
2.2.    Єдиний внесок
Виправлена помилка подвійного вибору адресата при відправці Додатку 4 та Додатку 7.
3.    Модуль «Облік акцизного податку» > Реєстр акцизних документів
Доданий код філії відправника в назву файлу АН/РК.
4.    Модуль «Довідки державних органів» > Інформаційна довідка
4.1.    Виправлене сортування таблиці модуля за колонками.
4.2.    Доопрацьоване фільтрування таблиці модуля за колонками при введенні в фільтр коротких значень.
4.3.    Виправлене підписання запиту, якщо налаштована реєстрація ПН від імені іншої організації:
J1300103    Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних
5.    Модуль «Зарплата»
5.1.    Розрахункова відомість
5.1.1.    В налаштування за замовчуванням фільтру «Працівник НЕ у декретній відпустці» додано умови «Неоплачувана післяпологова відпустка до 3 років» та «Неоплачувана післяпологова відпустка від 3 до 6».
5.1.2.    Доопрацьовано «Роз’яснення розрахунку» для Лікарняного по вагітності у разі його продовження.
5.2.    Адміністрування
5.2.1.    Експорт
Реалізовані додаткові поля для експорту в dbf-формат: «Прізвище», «Ім’я», «По-батькові».
5.2.1.    Налаштування > Види оплат
5.2.1.1.    Відрегульовано застосування налаштування «Розрахунок від фактичної суми, якщо розмір основної оплати менший за прожитковий» для виду оплат Індексація.
5.2.1.2.    Реалізована можливість включення поточного періоду до розрахунку коефіцієнту підвищення заробітної плати (застосовується для виду оплат Відпустка). Опція активується при встановлені відмітки «Враховувати поточний період для розрахунку коефіцієнту» розділу Налаштування - Види оплат - Відпустка - Додаткові показники.
5.2.2.    Налаштування > Довідники
5.2.2.1.    Оновлено довідник «Індекс споживчих цін». Додано індекс інфляції за травень 2016р. - 100,1%.
5.2.2.2.    В довідник «Свята» додані нові значення: 28.06.2016 - День Конституції України; 24.08.2016 - День незалежності; 14.10.2016 - День захисника.
5.2.2.3.    Додано новий класифікатор рангів державних службовців згідно Постанови КМУ від 06.04.2016 №292.
5.2.2.4.    Відповідно до статті 52 Закону від 10.12.2015 № 889-VIII «Про державну службу» додано новий класифікатор відсотків для розрахунку виду оплат «Надбавка за вислугу років».
5.3.    Кадрові дані
Доданий контроль на обов’язкові поля у кадрових даних співробітника.
6.    Модуль «Довідники» > Картка підприємства
6.1.    На вкладці Підприємство додана ознака «Відправляти звіти від імені головного підприємства».
Ознака проставляється, якщо філія подає звітність від імені головного підприємства. У звітах буде відображатись назва головного підприємства, а не філії.
6.2.    На вкладці Засновники для адреси збільшена довжина полів: «E-mail» до 100 символів; «Кв./Офіс» до 26 символів.
6.3.    Виправлена робота функції «Друк бланка зразка підписів».
7.    Модуль «Адміністрування»
7.1.    Параметри системи
На вкладці Експорт в PDF доданий параметр «Додавати ІПН продавця в ім’я файлу для первинних документів». Використовується для додавання в ім'я файлу ІПН продавця при експорті ПН/РК в PDF.
7.2.    Сертифікати
Виправлено заповнення поля «1.5 Назва організації (або прізвище та ініціали ФОП)» в заявках на ключі для фізичної особи.
7.3.    Журнал вхідної-вихідної кореспонденції
Виправлена помилка при відкритті документа з журналу кореспонденції.
8.    Режим «Корпорація»
Виправлений запит печатки при отриманні пошти філією, яка реєструє ПН від імені головної організації.
  ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ  
1.    Оновлений Довідник ДФС на 09.06.2016 року.
  НОВІ ФОРМИ  
Державна казначейська служба
FDODNV01    Довідка про операції в національній валюті
FZNR0002    Заявка на видачу готівки
Пенсійний фонд
P0100282    Заява про взяття на облік платника єдиного внеску
P0100292    Заява про зняття з обліку платника єдиного внеску
Інша звітність
Без подачі в електронному вигляді:
S1400403    Розрахунок видатків, пов’язаних із виплатою компенсацій та допомоги і наданням пільг, відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (форма №3)
  ЗМІНИ У ФОРМАХ  
Первинні документи
Змінено заповнення полів із сумами прописом. Для коректного заповнення сум прописом в полях «За цією відомістю виплачено гривень», «І депоновано гривень» необхідно внести суми цифрами та натиснути F5 та/або F6 (оновити поля, перерахувати документ):
PD030302    Відомість про виплату грошей
Податкова інспекція
В розділі Ґ в рядку Ґ2 (Податкові зобов'язання у розрізі КОАТУУ) підключений довідник «Коди території (КОАТУУ)»:
J0209502    Декларація акцизного податку
F0209502    Декларація акцизного податку

Реалізоване перенесення даних «Залишок на початок звітного місяця» із попереднього періоду за програмою користувача, із врахуванням коду продукції.
Увага! Якщо програма користувача буде виконуватись після внесення даних у форму звіту, для коректного заповнення не забудьте перерахувати документ (F5, F6)!
J0206408    Ф1-РС Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту
F0206408    Ф1-РС Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту
J0206508    Ф2-РС Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв
F0206508    Ф2-РС Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв
J0208305    Ф3-РС Звітність про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів
F0208305    Ф3-РС Звітність про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів
J0208205    Ф1-ОА Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі
F0208205    Ф1-ОА Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі
J0208404    Ф1-ОТ Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі
F0208404    Ф1-ОТ Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі
J0210101    Ф1-РА Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у роздрібній мережі
F0210101    Ф1-РА Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у роздрібній мережі
J0210201    Ф1-РТ Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у роздрібній мережі
F0210201    Ф1-РТ Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у роздрібній мережі

Алгоритм розрахунку приведений у відповідність до алгоритмів ДФС:
«контроль (авторозрахунок) не проводиться (гр.12 Табл.I, гр.11 Табл.II) у разі, якщо у рядку 1 загальної частини декларації заповнено реквізит: «починаючи з ___” (число/ місяць) та/або «з урахуванням уточнень з» (число/ місяць) та/або «за___місяць». Якщо заповнено реквізит «за___місяць», то показники розділу І можуть бути заповнені за відповідний місяць».
J0602005    Податкова декларація з плати за землю
F0602005    Податкова декларація з плати за землю
  Форми, до яких додано підказки  
Податкова інспекція
J0200117    Податкова декларація з ПДВ
F0200117    Податкова декларація з ПДВ
J0217009    Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ
F0217009    Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ
J0297009    Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ
J0294708    Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ

Ссылки по теме

Задать вопрос

спрашивайте, мы online
Telegram Vostok.UA Viber Vostok.UA