Обновление «M.E.Doc» 10.01.128 — 10.01.129

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.129
У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ
1. Модуль «Звітність» > Єдиний внесок
1.1. Згідно з Порядком формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, який затверджений наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 № 435, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 23.04.2015 № 460/26905 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 11.04.2016 року № 441, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 06.05.2016 № 682/28812) реалізовані нові бланки звітності по ЄСВ.
1.2. Змінена версія бланків звіту та код всіх таблиць звіту для всіх додатків з ЄСВ з І на коди J та F:
· J - для юридичних осіб;
· F - для фізичних осіб-підприємців та осіб, що займаються незалежною професійною діяльністю.
1.3. Нові версії застосовуються з періоду «Червень, 2016».
1.4. У разі неподачі звітів за попередні періоди:
· до 01.01.2016 - початковий звіт подається один раз на старих бланках версії I;
· з 01.01.2016 - звіти подаються тільки на нових бланках версії J та F.
1.5. Для комплекту фізичних осіб в Додатку 4 відсутні таблиці 2, 3, 8, 9.
1.6. Для тих, хто використовує імпорт з інших бухгалтерських програм!!!
У зв'язку з введенням в дію нових бланків:
1.6.1. Попередня версія звіту І не може імпортуватися з файлів PFZ в нову версію з 01.01.2016 р. У своїй бухгалтерській програмі внесіть зміни та експортуйте файл нової версії (J або F).
1.6.2. Імпорт із DBF файлів таблиць (5-9) Додатку 4 попередньої версії І у нову версію можливий.
1.6.3. Оновлена структура DBF файлів для таблиць (5-9) Додатку 4. Документ з назвою «Структура файлов импорта таблиц (5-9) Додатка 4, ЕСВ (DBF).pdf» міститься в папці helpmanuals за шляхом встановлення програми.
1.7. Реалізований експорт в DBF файли таблиць (5-9) Додатку 4:
· для юридичних осіб J3040510, J3040610, J3040710, J3040810, J3040910;
· для фізичних осіб F3040510, F3040610, F3040710.
1.8. В періодах, починаючи з червня 2016 р., можливе копіювання старих форм версії І з конвертацією у нові форми (J або F). При цьому Таблиці 1, 2, 3 та 4 потрібно створити заново.
1.9. Подання Звітів з ЄСВ.
Всі звіти з ЄСВ (Додаток 4, 5, 6, 7) подаються та приймаються в пакеті, який представляє набір XML файлів.
Сформований XML файл основного документу пакету (Перелік таблиць звіту) містить посилання на всі створені таблиці, і відповідно, у всіх таблицях є посилання на основний документ.
За цими ознаками в Центрі обробки електронних звітів (шлюзі прийому звітності) виконується контроль повноти надісланого пакету.
Увага! Квитанції з результатами перевірки звіту приєднуються до кожної таблиці. Для того щоб впевнитись у прийнятті звіту, необхідно перевірити квитанції до кожної таблиці звіту. Якщо хоча б одна квитанція буде негативною, то весь звіт вважається неприйнятим.
1.10. Оновлений довідник «Категорії застрахованих осіб».
1.11. Подання інших форм звітності («Скасовуюча», «Додаткова», «Ліквідаційна», «Призначення пенсії»), а також консолідація буде доопрацьовано в наступних версіях.
2. Модуль «Первинні документи»
2.1. Реєстр первинних документів
2.1.1. Виправлена відправка ПН контрагенту від імені головної установи.
2.1.2. Виправлене формування назви файлу при друці в PDF.
2.1.3. Реалізоване фільтрування реєстру за всіма колонками даних в базі, а не даних, що відображені в реєстрі.
2.1.4. Доопрацьоване фільтрування реєстру за датами при виборі значення «Порожні» та певної дати.
2.1.5. Доопрацьоване фільтрування реєстру за колонками: «Архів»; «Звірка з ЄДК».
2.1.6. Виправлена подвійна відправка первинних документів при подвійному натисканні мишею.
2.1.7. В боковий фільтр доданий параметр «Не заповнена дата документа». У вибірку за цим параметром потрапляють документи, у яких не вказана дата створення.
2.1.8. У таблицю модуля та в конфігуратор таблиці додано поле «Документ - Код філії покупця».
2.2. Автоматична обробка документів
2.2.1. Реалізоване збереження налаштувань автоматичної обробки для кожного користувача.
2.2.2. Додана можливість експорту вхідних документів в форматах «XML в форматі обміну та PDF».
2.2.3. Реалізована відправка акцизних документів (АН, РК) на реєстрацію в ДФС та контрагенту.
2.2.4. Виправлений імпорт запиту «J1300103 Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних».
3. Модуль «Облік акцизного податку» > Реєстр акцизних документів
3.1. Реалізоване відображення в реєстрі Реєстраційного ліміту СЕА РП.
Детально відображення реєстраційного ліміту описано в розділі довідки Облік акцизного податку - Реєстр акцизних документів - Робота з акцизними документами - Реєстраційний ліміт СЕА РП.
3.2. Виправлений друк інформації про підписантів при друці АН.
3.3. Реалізоване автоматичне заповнення поля «Код філії» при створенні АН в філії із можливістю зміни коду вручну.
3.4. Виправлений експорт «Протоколу імпорту» у Word.
4. Модуль «Довідки державних органів» > Інформаційна довідка
4.1. Виправлене відображення номерів запитів/витягів в колонці «Номер».
4.2. Виправлене створення запитів з меню «Файл» у вікні відкритого документа.
4.3. Реалізоване копіювання запитів:
J1303001 Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру акцизних накладних
F1303001 Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру акцизних накладних
4.4. Виправлене заповнення полів «Дата створення» та «На дату» при передачі методами COM документу:
J1300103 Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних
5. Модуль «Банківський модуль»
5.1. Банківські рахунки
Виправлене завантаження квитанцій з файлів.
5.2. Налаштування обробки документів
5.2.1. Виправлене застосування параметра «Автоматична обробка кожні _ хвилин».
5.2.2. Відновлено створення підкаталогів за датами при автоматичній обробці банківських документів.
6. Модуль «Зарплата»
6.1. Кадрові дані
Доопрацьований механізм редагування кадрових даних співробітника: додано контроль у разі помилкового видалення користувачем значення поля «ОкладТариф».
6.2. Реалізація автоматичного заповнення нової форми звіту ЕСВ на бланках версії J та F у розділі Зарплата - Звіти буде доопрацьована у наступних версіях.
В поточному оновлені заповнення форми виконується за допомогою команди «Заповнити» (або з меню Правка - Заповнити) розділу Звітність - Єдиний внесок - Додаток 4.
7. Модуль «Довідники»
7.1. Картка підприємства
7.1.1. Підприємство
Виправлене застосування параметра «Організація, від імені якої буде здійснюватись реєстрація податкових накладних в ЄРПН» після збереження змін картки підприємства.
7.1.2. Адреси
7.1.2.1. Дозволене редагування довідника «Райони областей».
7.1.2.2. Виправлене закриття програми при виклику довідника назв населених пунктів та його сортуванні за кодом.
7.2. Співробітники
Виправлене збереження картки співробітника при внесення даних в блоці «Спецстаж».
7.3. Довідник контрагентів
7.3.1. Виправлене помилкове очищення адреси в картці контрагента при обміні АН/РК між контрагентами.
7.3.2. Виправлене помилкове створення в довіднику дублюючого запису про контрагента при відправці АН/РК контрагенту з кодом філії.
8. Модуль «Адміністрування»
8.1. Параметри системи
На вкладці «Документообіг» доданий параметр Відображати реєстраційний ліміт СЕА РП для відображення в Реєстрі акцизних документів реєстраційного ліміту СЕА РП.
8.2. Сертифікати > Заявки на сертифікати
Виправлене присвоєння статусу новій заявці при копіюванні заявки.
8.3. Журнал подій
8.3.1. Доопрацьований запис в журнал події «Відправка ПН, РК автообробником на реєстрацію в ДФС».
8.3.2. Виправлений запис в журнал події номера та дати документа, який переміщується в корзину в Реєстрі первинних документів.
8.4. Планувальник завдань
8.4.1. Дозволене внесення в поле «Пошта» декількох адрес поштових скриньок через «;» для відправки листів на всі вказані адреси. Максимальна довжина 200 символів.
8.4.2. Додано поле «Супровідний лист» для зазначення будь-якого ідентифікатора, який буде виводитись в тему листа. Максимальна довжина 50 символів.
8.5. Управління користувачами
8.5.1. Реалізована можливість вибору користувачів з груп або з підрозділів в Active Directory.
8.5.2. Дозволено вводити символи латиниці в поле «П.І.Б».
8.5.3. Довжина поля «Телефони» збільшена до 35 символів.
9. Друк в PDF
Виправлене закриття програми при друці в PDF файлу із довжиною назви більше 248 символів.
10. Моніторинг користувачів
Доопрацьоване блокування входу в Моніторинг при встановленому параметрі «Заборона доступу без авторизації в домені» в «Параметри системи > Авторизація».
ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ
1. Оновлений довідник «КОАТУУ».
2. Оновлений довідник «Органи управління (КОДУ)».
3. Оновлений довідник «Категорії застрахованих осіб».
НОВІ ФОРМИ
Звіти з ЄСВ
Для фізичних осіб-підприємців та осіб, що займаються незалежною професійною діяльністю:
F3000410 Додаток 4 Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів
F3040110 Таблиця 1. Нарахування єдиного внеску
F3040410 Таблиця 4. Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на суми грошового забезпечення
F3040510 Таблиця 5. Відомості про трудові відносини застрахованих осіб
F3040610 Таблиця 6. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам
F3040710 Таблиця 7. Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства

У зв’язку із вимогами Наказу № 441 передбачено формування різних пачок Додатку 5 для ФОП та самозайнятих осіб.
Формування певної пачки в програмі залежить від встановленої відмітки «особи, які забезпечують себе роботою самостійно» в «Картка підприємства> Пенсійний фонд».

ФОП платник збору на загальних підставах:
F3000510 Додаток 5 Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску
F3050110 Таблиця 1. Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування фізичними особами - підприємцями
F3050210 Таблиця 2. Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування фізичними особами - підприємцями, які обрали спрощену систему оподаткування
F3050410 Таблиця 4. Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства
Особи, які забезпечують себе роботою самостійно:
F3005110 Додаток 5 Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску
F3051310 Таблиця 3. Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування особами, які провадять незалежну професійну діяльність
F3051410 Таблиця 4. Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства

F3000610 Додаток 6 Звіт про суми добровільних внесків, передбачених договором про добровільну участь, які підлягають сплаті, та суми доплати до органів доходів і зборів
F3060110 Таблиця 1. Відомості про суми добровільних внесків, передбачених договором про добровільну участь, які підлягають сплаті
F3060210 Таблиця 2. Відомості про суми доплати до мінімального страхового внеску згідно з повідомленням-розрахунком
F3060310 Таблиця 3. Відомості про збільшення або зменшення сум зобов'язань за страховими внесками за результатами проведеної перевірки

F3000710 Додаток 7 Звіт про настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання
F3070110 Таблиця. Відомості про застраховану особу, з якою стався нещасний випадок на виробництві чи професійне захворювання

Для юридичних осіб:
J3000410 Додаток 4 Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів
J3040110 Таблиця 1. Нарахування єдиного внеску
J3040210 Таблиця 2. Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб
J3040310 Таблиця 3. Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за осіб, які проходять строкову військову службу
J3040410 Таблиця 4. Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на суми грошового забезпечення
J3040510 Таблиця 5. Відомості про трудові відносини застрахованих осіб
J3040610 Таблиця 6. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам
J3040710 Таблиця 7. Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства
J3040810 Таблиця 8. Відомості про осіб, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відповідно до закону отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та/або при
J3040910 Таблиця 9. Відомості про осіб, які проходять строкову військову службу

J3000710 Додаток 7 Звіт про настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання
J3070110 Таблиця. Відомості про застраховану особу, з якою стався нещасний випадок на виробництві чи професійне захворювання
Державна казначейська служба
FDSAZP10 ДСА. Структура заробітної плати по посадах

Ссылки по теме

Задать вопрос

Telegram Vostok.UA Viber Vostok.UA