Обновление «Бест-Звит Плюс» 8.95.003

ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 8.95.003.
1. У відповідності до вимог Податкового кодексу України реалізовано підписання та відправку податкових
накладних для реєстрації їх у Загальному реєстрі ДПАУ в демо-версії системи Бест-Звіт Плюс.
Для цього необхідно проімпортувати податкову накладну у форматі xml в демо-версію системи у модуль "Документи на підпис".
Виконати операції підписання документу та відправити накладну на шлюз прийому звітності ДПАУ.
Операція дійсна в демо-версії системи лише для імпортованих накладних.

        ФОРМИ ЗВІТНОСТІ
ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСТВО.
Форми річної звітності Держказначейства.

D0105010     Ф.№5 Звіт про рух необоротних активів
D0106010     Ф.№6 Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування
F116            Ф.№1 Баланс (бюджетний)
F1508          ф. №15 Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів та матеріальних цінностей.
F2D_IM16     Ф.№2д (інші міністерства) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду(форма №2д, №2м)
F2KD16        Ф.№2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду(форма №2д, №2м)
F2KM16       Ф.№2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду(форма №2д, №2м)
F41DEP16    Ф.№4-1д (депозити) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами
F41VAL16     Ф.№4-1д (валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами
F42VAL16     Ф.№4-2д (валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ
F43KD116    Ф.№4-3д.1...про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
F43KM116    Ф.№4-3м.1...про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
F43_IM16     Ф.№4-3д - інші міністерства
F4_1KD16     Ф.№4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами
F4_1KM16    Ф.№4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами
F4_2KD16    Ф.№4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ
F4_2KM16    Ф.№4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ
F4_3KD16    Ф.№4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
F4_3KM16    Ф.№4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
F4_4KD16    Ф.№4-4д.Звіт  про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соц-економ та культ розвитку
F7KD1S16    ф.№7д1.(спец.ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами”
F7KD1Z16    ф.№7д1.(заг.ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами”
F7KDB16      (зведена) Ф.№7д. Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7KDS16      ф.№7д (спец.ф)“Звіт про заборгованість за бюджетними коштами”
F7KDZ16      ф.№7д (заг.ф)“Звіт про заборгованість за бюджетними коштами”
F7KDZM16    Ф.№7д. (заг.ф.) - інші міністерства
F7KM1S16    ф.№7м1.(спец.ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами”
F7KM1Z16    Ф.№7м.1 (заг.ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами”
F7KMS16      ф.№7м (спец.ф) “Звіт про заборгованість за бюджетними коштами”
F7KMZ16      ф.№7м (заг.ф)“Звіт про заборгованість за бюджетними коштами”
F910            ф. №9 Звіт про результати фінансової діяльності
FDOD1506    Додаток 15 Звіт про виконання кошторису Фонду
FDOD1706    Додаток 17 Пояснювальна записка до фінансовго звіту
FDOD1801    Додаток 18 Довідка про рух грошових коштів
FDOD1910    Додаток 19 Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів  на реєстраційних рахунках
FDOD2010    Додаток 20 Довідка про підтвердження залишків коштів на рахунках інших клієнтів Державного казначейства
FDOD2110    Додаток 21 Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів  на реєстраційних  та поточних рахунках установ
FDOD2210    Додаток 22 Реєстр залишків коштів на реєстраційних та поточних рахунках розпорядників бюджетних коштів
FDOD2310    Додаток 23 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті.
FDOD2401    Додаток 24 Довідка про залишки коштів бюджетних установ на інших поточних рахунках у банках
FDOD2501    Додаток 25 Довідка про депозитні операції бюджетних установ
FDOD2610    Додаток 26 Довідка про виконання закону про Державний бюджет України на відповідний рік в частині спрямування обсягів власних надходжень...
FDOD26M1    Додаток 26 Довідка про виконання закону про Державний бюджет України на відповідний рік в частині спрямування обсягів власних надходжень...
FDOD2701    Додаток 27 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м "Звіт про заборгованість бюджетних установ"
FDOD28S1    Додаток 28 (спец.фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів
FDOD28Z1    Додаток 28 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів
FDOD2910    Додаток 29 Довідка про використання іноземних грантів
FDOD30M1    Додаток 30 (інші міністерства) Довідка про дебіторську заборгованість
FDOD30S1    Додаток 30 (спец.ф.) Довідка про дебіторську заборгованість
FDOD30S2    Додаток 30 (спец.ф.) Довідка про дебіторську заборгованість (варіант №2)
FDOD30Z1    Додаток 30 (заг.ф.) Довідка про дебіторську заборгованість
FDOD30Z2    Додаток 30 (заг.ф.) Довідка про дебіторську заборгованість (варіант №2)
FDOD3110    Додаток 31 Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості
FDOD31M1    Додаток 31 (місц. бюдж.) Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості
FDOD32S1    Додаток 32 (спец.ф) Довідка про небюджетну кредиторську заборгованість
FDOD32Z1    Додаток 32 (заг.ф) Довідка про небюджетну кредиторську заборгованість
FDOD3310    Додаток 33 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості
FDOD33M1    Додаток 33 (місц. бюдж.) Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості
FDOD3410    Додаток 34 Довідка про сплату до бюджету штрафів
FDOD3MS1    Додаток 30 (спец.ф.) (місц.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість
FDOD3MS2    Додаток 30 (спец.ф.) (місц.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість (варіант 2)
FDOD3MZ1    Додаток 30(заг.ф.) (місц.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість
FDOD3MZ2    Додаток 30(заг.ф.) (місц.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість (варіант 2)
FDOV2001    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження та використання коштів в територіальному розрізі
FDOV4101    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
FDOV4201    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
FDOV4301    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень
FDOV4311    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень (позики міжнародних фінансових організацій)
FDOV4401    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
FDOV70S1    (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі
FDOV70Z1    (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі
FDOV71S1    (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі
FDOV71Z1    (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі
FM910         ф. №9 Звіт про результати фінансової діяльності
FMDOV200    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження та використання коштів в територіальному розрізі
FMDOV410    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
FMDOV420    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
FMDOV430    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень
FMDOV431    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень (позики міжнародних фінансових організацій)
FMDOV7S0    (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі
FMDOV7S1    (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі
FMDOV7Z0    (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі
FMDOV7Z1    (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі
FRES2110    (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про надходження та використання коштів загального фонду
FRES4110    (для внутрішнього використання) (для 4_1) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду
FRES4210    (для внутрішнього використання) (для 4_2) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду
FRES4310    (для внутрішнього використання) (для 4_3) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду
FRES4410    (для внутрішнього використання) (для 4_4) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду
FRES7S01    (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про заборгованість бюджетних установ(спец.)
FRES7Z01    (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про заборгованість бюджетних установ(заг.ф.)
FTER2010    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження та використання коштів в територіальному розрізі (варіант №2)
FTER4110    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (варіант №2)
FTER4210    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (варіант №2)
FTER4310    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень (варіант №2)
FTER4311    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень (позики міжнародних фінансових організацій) (варіант №2)
FTER4401    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (варіант №2)
FTER70S1    (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі (варіант №2)
FTER70Z1    (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі (варіант №2)
FTER71S1    (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі (варіант №2)
FTER71Z1    (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі (варіант №2)
FZFIN11        Інформація про фінансовий стан установи
FZFIN12        Інформація про фінансовий стан установи 2
FZKSPZ06    Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (спец. фонд)
FZKZAG06    Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (заг. фонд)
FZNDR005    Ф.№4-Н (річна) Звіт про виконання обсягів по науково - дослідних роботах
P0401B01    Таблиця 1. Нарахування внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування
U2UKD16        (УААН)Ф.№2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
U41VAL16    (УААН)Ф.№4-1д (валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами
U42VAL16    (УААН)Ф.№4-2д (валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ

Задать вопрос

спрашивайте, мы online
Telegram Vostok.UA Viber Vostok.UA