Обновление «M.E.Doc» 10.01.190 — 10.01.191

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.191

Для здійснення обміну первинними документами з контрагентами за замовчуванням увімкнено режим прямого з’єднання (гарантована доставка). Можливість відправки та отримання документів по поштовому з’єднанню тимчасово обмежена.

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

Оновлений бюджетний довідник КПКВ.

НОВІ ФОРМИ

Державна фіскальна служба

Відповідно до Наказу Міністерства Фінансів України від 28 квітня 2017 р. No 467 «Про внесення змін до форми податкової декларації з податку на прибуток підприємств» дода ні нові версії бланків:

J0100116 Податкова декларація з податку на прибуток підприємств

J0110316 Додаток ЦП до рядків 4.1.3 ЦП, 4.1.4 ЦП, додатка РІ до рядка 03 РІ податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0110616 Додаток АМ до рядка 1.2.1 д одатка РІ до рядка 03 РІ податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0111316 Додаток ПЗ до рядка 05 податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0111416 Додаток ЗП до рядка 16 ЗП податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0111516 Додаток ПН до рядка 23 податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0111616 Додаток АВ до рядка 20 податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0111716 Додаток ВП до рядків 27 - 30, 32 - 34, 36 - 38 податкової декларації з по датку на прибуток підприємств

J0111816 Додаток РІ до рядка 03 РІ податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0112816 Додаток ТЦ до податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0100516 Податкова декларація з податку на прибуток підп риємств сільгоспвиробників

J0150316 Додаток ЦП до рядків 4.1.3 ЦП, 4.1.4 ЦП додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0150616 Додаток АМ до рядка 1.2.1 додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на пр ибуток підприємств

J0151316 Додаток ПЗ до рядка 05 ПЗ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0151416 Додаток ЗП до рядка 16 ЗП Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0151516 Додаток ПН до рядка 23 ПН Податкової деклараці ї з податку на прибуток підприємств

J0151616 Додаток АВ до рядка 20 АВ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0151716 Додаток ВП до рядків 26 - 29, 31 - 33 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0151816 Додаток РІ до рядка 0 3 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0152816 Додаток ТЦ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

ЗМІНИ У ФОРМАХ

Державна фіскальна служба

J1360101 Довільний документ для подання скан копій документів

F1360101 Дов ільний документ для подання скан копій документів

- додано обмеження для прикріплених файлів: дозволено додавати документ тільки у P DF форматі, ро зміром не більше 2 Мб;

- кількість додатків J1360101, F1360101 дорівнює кількості прикріплених додатків, вказа них у формі Повідомлення щодо подачі документів про підтвердження реальності здійснення операцій по відмовленим ПН/РК (J1312601, F1312601).

Державна казначейська служба

FINB0001 Форма No1 - дс Баланс

FINR0001 Форма No2 - дс Звіт про фінансові результати

F2KD33 ФNo2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F4_1KD33 Ф No4 - 1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

F4_1KM33 Ф No4 - 1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

F 4_2 KD 33 Ф No4 - 2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

F4_2KM33 Ф No4 - 2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

F4_3KD33 Ф No4 - 3д Звіт про надходження і вико ристання інших надходжень спеціального фонду

F4_3KM33 Ф No4 - 3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

F4_4KD33 Ф No4 - 4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально - економічного та куль турного розвитку регіонів

F43KD133 Ф No4 - 3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій) F43KM133 Ф No4 - 3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (поз ики міжнародних фінансових організацій)

F7KDS33 Ф No7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KMS33 Ф No7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KDZ33 Ф No7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KM Z33 Ф No7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KD1Z33 Ф No7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KM1Z33 Ф No7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KD1S33 Ф No7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборг ованість за окремими програмами

F7KM1S33 Ф No7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FKD18012 Додаток 28 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі No7д, No7м "Зві т про заборгованість бюджетних установ"

Міністерство соціальної політики

PINB0001 Форма No1 - дс Баланс

PKD18012 Додаток 28 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі No7д, No7м "Звіт про заборгованість бюджетних установ"

МінКультури

KINB0001 Форма No1 - дс Баланс

KKD18012 Додаток 28 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі No7д, No7м "Звіт про заборгованість бюджетних ус танов"

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Пам’ятка адміністратора

Для виконання операцій зі створення архівної копії програми та встановлення прог рами для клієнт-серверної версії, доопрацьовано наступний функціонал:

- для команди запуску та зупинки служби додано модуль підвищення привілеїв, у разі, якщо користувачу не вистачає прав, підвищення привілеїв здійснюється шляхом авторизації користувача з відповідними правами;

- спрощено роботу з параметрами управління обліковими записами користувачів (UAC) при встановленні оновлення.

Також доопрацьовано попередження для користувачів при роботі з каталогами, доступ до яких обмежений. Права адміністратора пр и роботі у програмі на виконання повсякденних операцій бухгалтеру не потрібні.

Зарплата

Оновлено довідник індексів споживчих цін за червень 2017р. - 101,6 %.

Задать вопрос

Telegram Vostok.UA Viber Vostok.UA