Обновление «Бест-Звит Плюс» 8.96.002

ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 8.96.002!

          

          1. ОНОВЛЕНІ ДОВІДНИКИ КПКВ та ТКВМБ.

          

          2. ЗМІНЕНІ РОЗРАХУНКИ  У ФОРМАХ:

              ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСТВО:

FKOSHT01        Кошторис

F910            ф. №9 Звіт про результати фінансової діяльності

FM910           ф. №9 Звіт про результати фінансової діяльності                         

D0106010        Ф.№6 Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування

          3. ОНОВЛЕНІ ФОРМИ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ.

              ДЕРЖКОМСТАТ

№ 1-теп (річна)                 Звіт про постачання теплоенергії

№ 1-водопровід (річна)          Звіт про роботу водопроводу (окремої водопровідної мережі)

№ 24-енергетика (річна)         Електробаланс, склад енергетичного устаткування і звіт про роботу електростанцій (електрогенераторних установок)        

№ 6-ТП (річна)                  Звіт про роботу теплової електростанції

№ 1-ПЕ (місячна)                Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної, переробної промисловості, виробництва і розподілення електроенергії, газу, тепла та води   

№ 6-тп (гідро) (річна)          Звіт про роботу гідроелектростанції     

№ 11-ОЗ (річна)                 Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію (знос)   

№ 4-заг (місячна)               Надходження цукрових буряків на переробні підприємства за січень-____20__року    

№ 1-зерно (місячна)             Наявність і надходження зернових та олійних культур на "___" _______20___року   

№ 1-зерно (піврічна)            Наявність і надходження зернових та олійних культур на "___" _______ 20___ року         

№ 2-тп (повітря) (річна)        Звіт про охорону атмосферного повітря за 20__р.

№ 2-тп (повітря) (квартальна)   Звіт про охорону атмосферного повітря за __ квартал 20 _ р.     

№ 4-сг (річна)                  Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 20__року

№ 37-сг (місячна)               Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт на "___" _________20__ року       

№ 16-сг (річна)                 Баланс сільськогосподарської продукції за 20___рік      

№ 24-сг (місячна)               Стан тваринництва на "___" ________ 20 __ року  

№ 29-cг (річна)                 Підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду на 1 грудня 20__року     

№ 29-сг (меліорація)  (річна)   Збір урожаю сільськогосподарських культур на 1 грудня 20__року  

№ 1-риба (річна)                Вилов риби, добування інших водних живих ресурсів за  20__р.    

№ 1-риба (місячна)              Вилов риби, добування інших водних живих ресурсів за січень - _______ 20__ року         

№ 2-тп (мисливство) (річна)     Звіт про ведення мисливського господарства за 20__р.    

№ 1-каналізація (річна)         Звіт про роботу каналізації (окремої каналізаційної мережі)     

№ 51-зал  (місячна)             Звіт про обсяги вантажних та пасажирських перевезень залізничним транспортом загального користування    

№ 51-авто (місячна)             Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом    

№ 2-тр (річна)                  Звіт про роботу автотранспорту  

№ 31-авто (квартальна)          Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення    

№ 25-вод  (місячна)             Звіт про роботу морського (річкового) порту (причалу)   

Додаток до форми №25-вод (піврічна)     Звіт про обробку вантажів за номенклатурою у морських  (річкових) портах (причалах)     

№ 31-вод (квартальна)           Звіт про перевезення вантажів і пасажирів водним транспортом    

№ 51-вод  (місячна)             Звіт про продукцію морського (річкового) флоту, який знаходиться в експлуатації

№ 51-ЦА (місячна)               Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства      

№ 11- зв’язок (кварт.)          Звіт про продукцію зв?язку      

№ 12- зв’язок  (місячна)        Звіт про доходи від послуг зв’язку       

№ 13-зв’язок (кварт.)           Звіт про наявність засобів зв’язку      

№ 43-зв?язок (річна)            Звіт про телефонізацію об?єктів у сільській місцевості і потреби населення в домашніх телефонах мережі загального користування  

№ 4-житлофонд (річна)           Квартирна черга та надання житлових приміщень   

№ 1-заборгованість (ЖКГ)  (місячна)     Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії      

№ 1-субсидії (ЖКГ) (місячна)    Про надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг        

№ 1-субсидії (паливо) (місячна) Про надання населенню субсидій готівкою на відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива     

№ 1-послуги (нерухомість) (річна)       Надання посередницьких послуг при операціях з нерухомістю       

№ 1-АП (річна)                  Звіт про розгляд справ про адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності  

№ 1-послуги (місячна)           Звіт про обсяги реалізованих послуг

 

№ 2-етр  (місячна)              Звіт про роботу міського електротранспорту      

№ 1-ПГО (річна)                 Звіт про політичні партії та громадські організаці станом на 1 січня 20___ року

№ 7-тнв (річна)                 Звіт про травматизм на виробництві у 20__ році  

№ 1-курорт (один раз на рік)    Звіт санаторно-курортного (оздоровчого) закладу

№ 1-торг (місячна)              Звіт про товарооборот    

№ 1-біржа (квартальна)          Звіт про діяльність біржі       

№ 4-мтп (місячна)               Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти

№ 4-мтп(піврічна)               Звіт про залишки і використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти

№ 11-мтп  (піврічна)            Звіт про результати використання палива, теплоенергії та електроенергії

№ 11-ер (піврічна)              Звіт про витрати палива, теплоенергії та електроенергії

№ 11-мтп (вер) (річна)          Утворення та використання вторинних енергетичних ресурсів       

№ 1-опт (річна)                 Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі

№ 1-опт (місячна)               Звіт про обсяг оптового товарообороту   

№ 1-ціни (пром) (місячна)       Звіт про ціни виробників промислової продукції  

№ 1-ціни (буд) (місячна)        Звіт про ціни придбання матеріальних ресурсів у будівництві     

№ 1-споживання (річна)          Обстеження споживання продуктів та послуг у виробництві продукції (робіт, послуг)       

№ 1-Б (річна, квартальна, місячна)      Звіт про фінансові результати   

№ 2-Б (річна, квартальна)       Звіт про випуск, розміщення та обіг цінних паперів      

№ 1 (річна, квартальна)         Баланс на __________ 20__р.     

№ 2 (річна, квартальна)         Звіт про фінансові результати за __________ 20__р.      

№ 3 (річна)                     Звіт про рух грошових коштів за ____ 20_р.      

№ 4 (річна)                     Звіт про власний капітал за _____ 20_р.

№ 5 (річна)                     Примітки до річної фінансової звітності за 20__ рік     

№ 6 (річна)                     Додаток до приміток до річної фінансової звітності     

Ссылки по теме

Задать вопрос

Telegram Vostok.UA Viber Vostok.UA