Обновление «Бест-Звит Плюс» 8.99.000

 ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 8.99!
Цей пакет кумулятивний, він включає всі попередні оновлення (8.98.001 - 8.98.005)      
         
     ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ:
     
1. НОВІ ДОВІДНИКИ:
   "ІНСПЕКЦІЇ"
   "Ставки транспортного збору 1"
 !!!!! Будь ласка, перевірте дані, вибрані у полі "Інспекції" картки установи (Довідники/Картка установи/Підприємство /Інспекції).
2.Змінена "Картка реєстрації електронної заявки на посилений сертифікат підписувача ЕЦП", яка створюється при формуванні заявок та подається заявником в УСЦ.
3.Зміни у процедурі формування заявок на сертифікати.
  (Ел. пошта/Управління сертифікатами/Заявка/Сформувати заявку)
  - у завершальному вікні "Формування заявок на сертифікат" видалено групу записів Додаткові реквізити, яку заповнює адміністратор реєстрації.
4.Змінена назва та опис переліку документів, необхідних для отримання в УСЦ сертифікатів відкритих ключів залежно від заявника (perelik.doc).
  - Викликається із: Ел.пошта/порядок отримання сертифікатів/Перелік.  

5.Модуль "Єдиний внесок" - новий сервіс для Таблиці 6 "Сортування згідно Постанови ПФУ № 22-2".
  Викликається із контекстного меню та меню Звіт/"Сортування згідно Постанови ПФУ № 22-2" для виділеного запису Таблиці 6 в переліку документів модулю. Для інших таблиць - не активний.
  Сортування в таблиці виконується за ПІБ співробітників та кодом категорії застрахованої особи.
  Після сортування у відкритому звіті записи співробітників будуть відсортовані у колонках "Прізвище" та "Код категорії ЗО".
  Якщо на одну особу є декілька записів у таблиці, то записи в колонці "Код категорії ЗО" сортуються з урахуванням наступної черговості відображення:
  - код категорії, який відповідає нарахованій основній та додатковій заробітній платі, іншим заохочувальним та компенсаційним виплатам;
  - код категорії (26), за яким нараховується винагорода за цивільно-правовими договорами;
  - код категорії (29), за яким нараховується допомога по тимчасовій непрацездатності.
(див. п.4.9 Постанови № 22-2, яка викликається: Звітність/Єдиний внесок/Довідка/Нормативні матеріали...)
Сортування виконується, ящо послідовність записів у таблиці 6 не відповідає вимогам Постанови № 22-2. Це може бути після завантаження із DBF чи PFZ файлів або після заповнення таблиці 6 безпосередньо в програмі.
 
6.Модуль "ПОДАТКОВІ НАКЛАДНІ"
  6.1. Реалізований імпорт з DBF та TXT файлів нового Реєстру виданих та отриманих податкових накладних.
  6.2. Оновлений опис структури полів DBF-файлів та txt-файлів для імпорту реєстру податкових накладних у програму. Ці документи знаходяться у каталозі Help програми (за замовчанням):    
  C:Program FilesIntellect-ServiceBEST-ZVITHelpOpis_DBF.doc
  C:Program FilesIntellect-ServiceBEST-ZVITHelpOpis_txt.doc

7. Інший спосіб реалізації відправлення покупцем запиту в Єдиний реєстр податкових накладних ДПАУ (ЄРПН).
   Повинен використовуватися з поточної версії.
   7.1. При отриманні від продавця податкової накладної, яка повинна бути зареєстрована в ЄРПН, покупець для перевірки факту реєстрації та звірення даних створює запит на отримання відомостей з Єдиного реєстру.
   7.2. Запит створюється, як звіт, у Реєстрі документів у тому звітному періоді, у якому отримана податкова накладна.  
        - Реєстр документів/Реєстр /Створити.
        у відкритому Реєстрі бланків вибрати бланк:
        - Податкова інспекція/ПДВ - Первинні документи/ J1300101"Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних".
   7.3. Внести в рядок таблиці вручну у відповідні колонки звіту дані про податкову накладну (ПН) чи Додаток № 2 (Розрахунок коригування... - РК):    
        - номер ПН (РК) згідно отриманого від продавця,
        - дату виписки документа,
        - вид документа (ПН чи РК),
        - ІПН продавця.
   7.4. У цей документ можна внести запити за декількома ПН (РК),  для чого потрібно відповідною кнопкою на панелі інструментів додати новий рядок у таблицю та заповнити даними іншої накладної.
   7.5. Перевірити звіт, оновити поля та зберегти.
   7.6. Підписати звіт та відправити на ЦОЕЗ ДПАУ (вибрати запис "Податкова інспекція"). Запит відправляється у форматі .XML.
   7.7. На відправлений запит повинно надійти Повідомлення... та квитанція № 1. Після прийняття квитанції одразу відкривається документ J1400101 "Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних", в якому міститься відповідь на відправлений запит з вказаними сумами ПДВ.
   7.8. Звіт поміщається у Реєстр документів у поточний період.
                 
            НОВІ ФОРМИ
ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСТВО
Нові форми згідно Наказу ДКУ  №501 від 23.12.2010
FZRES00    Реєстр змін
N010100    Зведення показників спеціального фонду
            ЗМІНИ У ФОРМАХ
ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСТВО
Змінені розрахунки в формах після підписання Мін'юстом Наказу ДКУ №2 від 5.01.2011
F7MMZ09    Ф7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7MMS09    Ф7м (спец. ф.)Звіт про заборгованість за бюджетними коштами    
F7MDZ09 Ф7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7MDS09 Ф7д (спец. ф.)Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

    ЗМІНИ, ВНЕСЕНІ У ПОПЕРЕДНІХ ОНОВЛЕННЯХ:
                    8.98.001:
1. Модуль Єдиний внесок.
    Виправлений розрахунок рядка 3.1.1 в Таблиці 1 для класу професійного ризику 1.
    Виправлена помилка при імпорті таблиць звіту з dbf файлів.
                НОВІ ФОРМИ
 ІНША ЗВІТНІСТЬ/ послуг внутрішнього ринку
S260060    1-аудит. Звіт аудиторської фірми (аудитора) про надані послуги
 ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ
PD10020    Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт    
                    8.98.002:
1. Модуль Єдиний внесок.
   1.1. Таблиця 1. Поле "Середньооблікова чисельність штатних працівників за звітний період, осіб" може бути незаповненим.
        - Повідомлення програми при контролі на заповнення цього поля переведено з "Помилки" у "Попередження".
   1.2. Таблиця 8. Дозволено введення від'ємних значень.
   1.3. ЯРЛИК Додаток 4.... Виправлена помилка підрахунку кількості аркушів в Таблиці 8.
   1.4. Таблиця 6. Змінено розрахунок підсумку по аркушу в статусному рядку для випадку, коли в таблиці є типи нарахувань з кодом 3 та 5. Підсумок розраховується за формулою: Сума нарахувань = S1 - S2, де:
        S1 - сума по рядках, не включаючи типи нарахувань 3 та 5;
        S2 - сума по рядках з типом нарахувань 3 та 5.
                    8.98.003:
    Модуль "ЄДИНИЙ ВНЕСОК"
УТОЧНЕННЯ в процедуру заповнення поля "Клас професійного ризику виробництва" в картці установи/Пенсійний фонд.
1. Це поле обов'язкове для заповнення для всіх типів організацій, включаючи "Бюджетні установи", "УТОГ УТОС" та "Громадські організації інвалідів".
Клас професійного ризику для всіх організацій обирається із підключеного до цього поля довідника згідно присвоєному установі класу проф. ризику при його реєстрації в в Фонді соціального страхування від нещасних випадків. Клас проф. ризику використовується ПФУ при розподілі між фондами сум єдиного внеску за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування згідно Закону України № 2464-VІ "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".
2. При розрахунках в Таблиці 1 для бюджетних установ використовується ставка єдиного соціального внеску 36,3 % , незалежно від  вибраного класу професійного ризику.
              НОВІ ФОРМИ
ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ   
F0501001     $VD Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб    
F0515101    $PN Додаток до податкової декларації з податку на доходи фізичних осіб
J0501001    $VD Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб    
J0515101    $PN Додаток до податкової декларації з податку на доходи фізичних осіб
ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСТВО
FK0SHT03    Зведений кошторис
F7MMS09     Ф 7м (спец. ф.) ...про заборгованість за бюджетними коштами
F7MDS09        Ф 7д (спец. ф.) ...про заборгованість за бюджетними коштами
FZM00002        Заявка на видачу готівки та перерахування коштів на вкладні рахунки    
Зміни у формах згідно Наказу Міністерства Фінансів №4 від 05.01.2011
FK0SHT01     Кошторис    
FK0SHT02    Кошторис  
N0400101    Зведений план асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету      
N0101001    Зведення показників спеціального фонду кошторису
Відкрита можливість подання в у електронному вигляді форми S0400111 1-підприємництво (річна). Звіт про основні показники діяльності підприємства    (відправляється разом з S0400112 Додаток до розділу 2 форми 1-підприємство (річна) )
                    8.98.004:
ДОРОБКИ ФУНКЦІОНАЛУ ПРОГРАМИ
1. Нова функція "Оновити системні поля з картки підприємства" у модулі РЕЄСТР ВИДАНИХ ТА ОТРИМАНИХ ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ
   - До цієї версії ПЕРЕД ВІДПРАВЛЕННЯМ ЕЛЕКТРОННОЮ ПОШТОЮ імпортованого чи заповненого у модулі документу "Реєстр виданих та отриманих податкових накладних" для заповнення полів "Керівник", "Головний бухгалтер", (які "підтягуються" з картки установи) та дати потрібно було відкрити для перегляду печатну форму Реєстру...(меню Реєстр/Друк, відповідна кнопка на панелі інструментів електронної таблиці).
   - З поточної версії додана нова функція в меню Реєстр/"Оновити системні поля з картки підприємства",  яка дозволяє заповнити ці поля, не відкривати печатну форму звіту.
2. Модуль "ЄДИНИЙ ВНЕСОК"
   2.1. Реалізована нова функція "Експортувати в DBF…"
   Може використовуватися для перенесення (на інший комп'ютер) таблиць зведеного звіту (5-9), які створені у модулі шляхом консолідації декількох початкових звітів.
   Викликається в електронній таблиці модулю із меню Звіт/Експортувати в DBF:
   - у таблиці модулю виділити потрібну пачку звітів (встановити курсор на запис Ярлик Додаток 4...) та проставити "галочку" навпроти назви пачки (Початковий звіт...)
   - Обрати:  меню Звіт/Експортувати в DBF...
   - у наступному вікні буде запропоновано обрати каталог чи носій, на якому потрібно зберегти експортований пакет;
   - в обраному каталозі чи на носії програма автоматично створює папку з назвою "PFUDBF (1..)", в яку поміщаються dbf файли таблиць.
   - по закінченні процедури експорту відкривається "Протокол експорту в DBF".
   2.2. До уточнення та додаткових роз'яснень від ПФУ в таблиці 1 відмінено автоматичне заповнення рядків 4.1.1, 4.1.3, 5.1 і 5.3. Дані у ці рядки потрібно вносити вручну.
                    8.98.005:
      НОВИЙ ДОВІДНИК:
"Ставки транспортного збору 1"     
      НОВІ ФОРМИ
ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ
J0209501    $VD Декларація акцизного податку
J0295801    Дод. 8 Перелік податкових векселів, виданих платником податку при отриманні нафтопродуктів    
J0295101    $VD Дод.1 Розрахунок акцизного збору з підакцизних товарів
J0295501    Дод. 5 Розрахунок суми акцизного податку з втрачених марок акцизного податку, що були придбані для маркування тютюнових виробів    
PD100203    Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт
J0295601    Дод. 6 Довідка про суми акцизного податку, які збільшують або зменшують податкові зобов'язання внаслідок виправлення самостійно виявленої помилки
J0295701    Дод. 7 Перелік податкових векселів, виданих платником податку при отриманні спирту етилового    
J0295401    Дод. 4 Розшифровка оборотів, які не підлягають або звільняються від оподаткуванню акцизним податком
J0295301    Дод. 3 Розрахунок суми акцизного податку з алкогольних напоїв за специфічними ставками    
J0295201    Дод. 2 Розрахунок суми акцизного податку з тютюнових виробів, на які встановлено специфічні та адвалорні ставки акцизного податку одночасно    
F0209501    $VD Декларація акцизного податку
F0295101    $VD Дод.1 Розрахунок акцизного збору з підакцизних товарів
F0295201    Дод. 2 Розрахунок суми акцизного податку з тютюнових виробів, на які встановлено специфічні та адвалорні ставки акцизного податку одночасно    
F0295301    Дод. 3 Розрахунок суми акцизного податку з алкогольних напоїв за специфічними ставками    
F0295401    Дод. 4 Розшифровка оборотів, які не підлягають або звільняються від оподаткуванню акцизним податком
F0295501    Дод. 5 Розрахунок суми акцизного податку з втрачених марок акцизного податку, що були придбані для маркування тютюнових виробів        
F0501001    $VD Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб
F0295601    Дод. 6 Довідка про суми акцизного податку, які збільшують або зменшують податкові зобов'язання внаслідок виправлення самостійно виявленої помилки
F0515101    $PN Додаток до податкової декларації з податку на доходи фізичних осіб    
J0501001    $VD Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб    
J0515101    $PN Додаток до податкової декларації з податку на доходи фізичних осіб    
F0295701    Дод. 7 Перелік податкових векселів, виданих платником податку при отриманні спирту етилового
F0295801    Дод. 8 Перелік податкових векселів, виданих платником податку при отриманні нафтопродуктів

ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСТВО/Бюджетування
FZRES001    Реєстр змін
FPLAN002    Помісячний план використання бюджетних коштів
FZPLAN02    Довідка про зміни до помісячного плану використання бюджетних коштів
ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСТВО/Місячна звітність
FPTR0001    (для внутрішнього використання) Потреба в коштах
    ЗМІНИ У ФОРМАХ
ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСТВО
FZM00002    Заявка на видачу готівки та перерахування коштів на вкладні рахунки
N0300103    План асигнувань із загального фонду бюджету
FZM00001    Заявка на видачу готівки та перерахування коштів на вкладні рахунки

Ссылки по теме

Задать вопрос

Telegram Vostok.UA Viber Vostok.UA