Обновление «Бест-Звит Плюс» 8.99.004

ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 8.99.004!

1. Модуль ЄДИНИЙ ВНЕСОК
  1.1. У структуру DBF для Таблиці 6 (Е0406С01)внесені зміни у опис полів (при відображенні статі застрахованих осіб: 1-чоловік, 0 - жінка). Змінений документ "DBF_ed_vnesok.doc" викликається із: Єдиний внесок/Довідка/Структура DBF для імпорту.
  1.2. В таблиці 1 (Е0401С01) в рядку 7.1.2 змінений показник з «36,6% на «36,3%.
  1.3. Відкориговано контроль в таблиці 2 (Е0402С01).

2. Річна персоніфікація в ПФУ за 2010 рік
  2.1. Додаток 5 - таблиці 1,3. Відкориговано підрахування суми в графі "Нараховано внесків".
      
    НОВІ ФОРМИ
ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСТВО
F4_2MD09    Ф 4-2д ...про надходження і використання коштів, отриманних за інш. джер. власних..
F117            Ф.№1 Баланс (бюджетний)    
F2KD17            Ф.№2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду    
F2KM17            Ф.№2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду    
F4_1KD17    Ф.№4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами    
F4_1KM17    Ф.№4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами    
F4_2KD17    Ф.№4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ    
F4_2KM17    Ф.№4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ    
F4_4KD17    Ф.№4-4д Звіт  про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соц-економ та культ розвитку    
F4_3KD17    Ф.№4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду        
F4_3KM17    Ф.№4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду        
F43KD117    Ф 4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)    
F43KM117    Ф 4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)    
FKD31001    Додаток 31 Довідка про використання іноземних грантів        
FKD30Z01    Додаток 30 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів    
FKD30S01    Додаток 30 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів    
FKD29001    Додаток 29 Довідка про виконання закону про Державний бюджет України на відповідний рік в частині спрямування обсягів власних надходжень...
FKM29001    Додаток 29 Довідка про виконання закону про Державний бюджет України на відповідний рік в частині спрямування обсягів власних надходжень...
FKD24001    Додаток 24 Довідка про депозитні операції бюджетних установ    
FKD23001    Додаток 23 Довідка про залишки коштів бюджетних установ на інших поточних рахунках у банках    
FKD22001    Додаток 22 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті.    
FKD14001    Додаток 14 Пояснювальна записка до фінансовго звіту    
FKD13001    Додаток 13 Звіт про виконання кошторису Фонду    
FKD27001    Додаток 27 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості    
FKM27001    Додаток 27 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості    
FKD26001    Додаток 26 Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості    
FKM26001    Додаток 26 Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості    
FKD25001    Додаток 25 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м "Звіт про заборгованість бюджетних установ"    
F7KDZ17            Ф 7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами        
F7KD1Z17    Ф 7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами    
FKD32Z01    Додаток 32 (заг.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками    
FKM32Z01    Додаток 32 (заг.ф.) (місц.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками    
FKD32Z02    Додаток 32 (заг.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
FKM32Z02    Додаток 32 (заг.ф.) (місц.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)    
FKD32S01    Додаток 32 (спец.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками    
FKM32S01    Додаток 32 (спец.ф.) (місц.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками        
FKD32S02    Додаток 32 (спец.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)    
FKM32S02    Додаток 32 (спец.ф.) (місц.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант 2)    
F7KD1S17    Ф 7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами    
F7KM1Z17    Ф 7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами    
F7KM1S17    Ф 7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами    
FKD34001    Додаток 34 Довідка про розподіл видатків на централізовані заходи і програми охорони здоров'я    
FKD33Z01    Додаток 33 (заг.ф.) Довідка про кредиторську заборгованість    
F7KDS17            Ф 7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами    
F7KMZ17            Ф 7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами    
F7KMS17            Ф 7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами    
FKD33S01    Додаток 33 (спец.ф.) Довідка про кредиторську заборгованість    
FPLAN002    Помісячний план використання бюджетних коштів        
FZPLAN02    Довідка про зміни до помісячного плану використання бюджетних коштів    
F7KDB17    (зведена) Ф.№7д. Звіт про заборгованість за бюджетними коштами        
FZVM7S01    Зведена форма № 7м(спец. ф.) для розпорядників і одержувачів бюджетних коштів        
FVK4_3D1    Для одержувачів бюдж. коштів Ф.№4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду    
FZVN71Z1    Зведена форма № 7м.1 (заг. ф.) для розпорядників і одержувачів бюджених коштів    
FZVN71S1    Зведена форма № 7м.1 (спец. ф.) для розпорядників і одержувачів бюджетних коштів    
FZV4_3D1    Зведена форма № 4-3д для розпорядників і одержувачів бюджетних коштів    
FVK43D01    Для одержувачів бюдж. коштів Ф 4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)    
FVK43M01    Для одержувачів бюдж. коштів Ф 4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)    
FZVK43M1    Зведена форма № 4-3м.1 для розпорядників і одержувачів бюджетних коштів    
FZVK43D1    Зведена форма № 4-3д.1 для розпорядників і одержувачів бюджетних коштів    
F4_2MM09    Ф 4-2д ...про надходження і використання коштів, отриманних за інш. джер. власних..            
FVK4_3M1    Для одержувачів бюдж. коштів Ф.№4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду    
FZV4_3M1    Зведена форма № 4-3м для розпорядників і одержувачів бюджетних коштів            
FVK7DZ01    Для одержувачів бюдж. коштів Ф 7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами    
FVK7MZ01    Для одержувачів бюдж. коштів Ф 7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами    
FVK7DS01    Для одержувачів бюдж. коштів Ф 7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами    
FVK7MS01    Для одержувачів бюдж. коштів Ф 7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами    
FZVK7Z01    Зведена форма № 7д (заг.ф.) для розпорядників і одержувачів бюджетних коштів        
FZVM7Z01    Зведена форма № 7м (заг. ф.) для розпорядників і одержувачів бюджетних коштів        
FZVK7S01    Зведена форма № 7д (спец. ф.) для розпорядників і одержувачів бюджетних коштів        
FVK71DZ1    Для одержувачів бюдж. коштів Ф 7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами    
FVK71DS1    Для одержувачів бюдж. коштів Ф 7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами    
FVK71MS1    Для одержувачів бюдж. коштів Ф 7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами    
FZVK71Z1    Зведена форма № 7д.1 (заг.ф.) для розпорядників і одержувачів бюджетних коштів        
FZVK71S1    Зведена форма № 7д .1(спец.ф.) для розпорядників і одержувачів бюджетних коштів    
FVK71MZ1    Для одержувачів бюдж. коштів Ф 7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами    

    УААН (НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК)
НОВІ ФОРМИ КВАРТАЛЬНОЇ ЗВІТНОСТІ
U2UKD17        (УААН)Ф.№2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
U41VAL17    (УААН)Ф.№4-1д (валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами
U42VAL17    (УААН)Ф.№4-2д (валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ
FZNDR006         Ф.№4-Н (квартальна) Звіт про виконання обсягів по науково - дослідних роботах

    ЗМІНЕНІ ФОРМИ
ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСТВО (для подання в 2011 р.)
FZFIN11        Інформація про фінансовий стан установи    
FZFIN12            Інформація про фінансовий стан установи
FZKZAG05    Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (заг. фонд)
FZKSPZ05    Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (спец. фонд)
FTER2204    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження та використання коштів загального фонду в територіальному розрізі    
FTER2304    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
FTER2404    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень    
FTER2504    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень    
FTER2604    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів    
FTER2704    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень (позики міжнародних фінансових організацій)    
FTER2804    (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі    
FTER2904    (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі    
FTES2804    (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі    
FTES2904    (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі    
FTER22M3    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження та використання коштів загального фонду в територіальному розрізі
FTER23M3    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги    FTER24M3    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень    
FTER25M3    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень    
FTER27M3    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень (позики міжнародних фінансових організацій)    
FTER28M3    (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі    
FTER29M3    (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі    
FTES28M3    (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі    
FTES29M3    (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі    
FPLAN002    Помісячний план використання бюджетних коштів    
F4_2MD09    Ф 4-2д ...про надходження і використання коштів, отриманних за інш. джер. власних..    
FZPLAN02    Довідка про зміни до помісячного плану використання бюджетних коштів    
F2MD08            Ф 2д...про надходження та використання коштів загального фонду    
F2MM08            Ф 2м...про надходження та використання коштів загального фонду    
F4_4MD08    Ф.№4-4д.Звіт  про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соц-економ та культ розвитку
F4_3MD08    Ф 4-3д ...про надходження і використання інш. надходжень спец.фонду    
F4_3MM08    Ф 4-3м ...про надходження і використання інш. надходжень спец.фонду    
F4_1MD08    Ф 4-1д ...про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги…    
F4_1MM08    Ф 4-1м ...про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги…    
F43MD109    Ф 4-3д.1 ...про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
F7MDZ09            Ф 7д (заг. ф.) ...про заборгованість за бюджетними коштами    
F7MDS09            Ф 7д (спец. ф.) ...про заборгованість за бюджетними коштами    
F7MD1S09    Ф 7д.1 (спец. ф.) ...про заборгованість за окремими програмами    
F7MD1Z09    Ф 7д.1 (заг. ф.) ...про заборгованість за окремими програмами    
F43MM109    Ф 4-3м.1 ...про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
F7MMZ09            Ф 7м (заг. ф.) ...про заборгованість за бюджетними коштами    
F7MMS09            Ф 7м (спец. ф.) ...про заборгованість за бюджетними коштами    
F7MM1Z09    Ф 7м.1 (заг. ф.) ...про заборгованість за окремими програмами    
F7MM1S09    Ф 7м.1 (спец. ф.) ...про заборгованість за окремими програмами   

Ссылки по теме

Задать вопрос

Telegram Vostok.UA Viber Vostok.UA