Обновление «Бест-Звит Плюс» 9.00.000

ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 9.000!
    
  ЗМІНИ ФУНКЦІОНАЛУ ПРОГРАМИ:

1. НОВІ ДОВІДНИКИ:
Змінені всі бюджетні довідники згідно Наказу Міністерства фінансів №11 від 14.01.2011 та згідно Державного бюджету України на 2011 рік.

2. Реалізоване вивантаження в формат ДКУ (DBF файли) 7-х форм квартальної звітності до Держказначейства.
   Вивантаження виконується: Бюджетна конфігурація/ модуль "Реєстр звітів"/ меню "Сервіс"/"Ескпорт в формат ДКУ"

3. Річна персоніфікація (ФОП-СПД та ФО) в ПФУ за 2010 рік
   1. Додаток 5 - таблиці 1,3. Відкориговано підрахування суми в графі "Нараховано внесків".
   2. Додаток 7 таблиця 1 (Р0701В0). Виправлено перерахунок поля "Нарахована сума внеску" по всіх співробітниках, внесених у таблицю.
   3. Додаток 7 таблиця 1. Доопрацьовано завантаження з DBF файлів, у яких у відповідних рядках у полі "рік" двохзначне число (10). В таблицю 1 дані в ці поля переносяться як (2010)

4. Модуль ЄДИНИЙ ВНЕСОК
   РОЗ'ЯСНЕННЯ ВІДНОСНО ЗАПОВНЕННЯ ТАБЛИЦІ 1.
Для того, аби вручну відредагувати дані в Таблиці 1 необхідно:
   1. Закрити Таблицю 1.
   2. В меню Налаштування/Автоматичний перерахунок Таблиці 1 – відключити (зняти) галочку. Після цього відключаться "перетяжки" значень із Таблиці 6.
   3. Відкрити Таблицю 1.
   4. Відключити Правка/Автоперерахунок. Після цього відключиться автосумування в підсумовуючих рядках таблиці (наприклад, відключиться сумування в р. 4 = 4.1 +  4.2 +4.3).
Оновлена інструкція до модулю, яка викликається із: Єдиний внесок/Довідка/Виклик довідки...

    НОВІ ФОРМИ


ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ
F0200408    $VD Дод.1 Розрахунок коригування сум ПДВ
F0302001    $SN$VD Податкова декларація екологічного податку
F0320101    $SN Дод.1 Розрахунок податкового зобов'язання з екологічного податку
F0200109    $VD  Податкова декларація з ПДВ    
J0200808    $VD  Податкова декларація з ПДВ (переробного підприємства)
F0320201    $SN Дод.2 Розрахунок податкового зобов'язання з екологічного податку
J0200509    $VD Дод.1 Розрахунок коригування сум ПДВ    
J0200607    $VD  Дод.3 Розрахунок суми бюджетного відшкодування    
J0500103    $PNSTR $VD Ф. №1ДФ Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку    
J0601303    $SN$VD Податковий розрахунок збору за спеціальне використання лісових ресурсів
F0500103    $PNSTR $VD Ф. №1ДФ Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку    
J0603404    $SN1$VD Подат.розрах.збору за спеціальне водокорист...  для потреб гідроенергетики    
J0611301    $SN Перерахунок податкового зобов'язання збору за спеціальне використання лісових ресурсів    
J0215701    $VD Дод.7 Розрахунок (перерахунок) частки використання сплаченого (нарахованого) податку за придбаними (ввезеними) товарами    
J0613404    $SN  Перерахунок податкового зобов'язання збору за спеціальне водокористування в частині використання води для потреб гідроенергетики    
J0215801    $VD Дод.8 Заява про відмову постачальника надати податкову накладну
J0294102    $VD Дод.1 Розрахунок коригування сум ПДВ(спеціальної)    
J0299302    $VD Дод.6 Довідка подається платниками, які заповнюють рядки 3, та/або 4, та/або 5 декларації, та підприємствами інвалідів        
J0299803    $VD Заява про повернення суми бюджетного відшкодування        
J0294202    $VDДод.2 до декларації з ПДВ(спеціальної)Розшифровки подат. зобов.та подат.кредиту в розр.контр.    
J0215601    Повідомлення про делегування філіям права виписки податкових накладних    
J0215102    $VD  Дод. 5 Розшифровки подат. зобов. та подат. кредиту в розрізі контрагентів        
J0215501    Розрахунок податкових зобов'язань нарахованих отримувачем послуг, які постачаються нерезидентами, і т.д., не зареєстрованими як платники податку    
J0217003    $SN Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість    
J0215202    $VD  Дод.2 Довідка щодо залишку від'ємного значення попереднього періоду    
J0299702    Заява про вибір квартального звітного (податкового) періоду        
J0600406    $SN1$VD Податковий розрахунок збору за спец.водокористування... для потреб водного транспорту (крім стоянкового, службово-допоміжного і буксирного флотів)    
J0294302    $VDДод.3 до декларації з ПДВ(спеціальної)Розрах.питомої ваги варт.сільськ.товарів (послуг) до вартості всіх товарів (послуг)    
J0299402    $VD Дод.3.Довідка про здійснення операцій,що не є об"єктом оподаткування (ст.196 розд.V Кодексу) та/або звільн.від оподат.    
J0294002    $VD Дод.4. Довідка про неоподатковувані обороти до декларації з ПДВ(спеціальної)        
J0287004    $SN Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ(переробного підприємства) п.11.21 Закону    
J0294702    $SN Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ(спеціальна)        
J0297003    $SN Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ(скорочена)        
J0209103    $VD Дод.1 Розрахунок коригування сум ПДВ (скороченої)        
J0209202    $VD  Дод.2 Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів    
J0209302    $VD  Дод.3 Розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів (послуг) до вартості всіх товарів (послуг)
J0299002    $VD Додаток 4.Довідка подається платником при заповненні р.3 та/або р.4 податкової декларації з ПДВ (скороченої)
J0201109    $VD Дод.1 Розрахунок коригування сум ПДВ (переробного підприємства)
J0285103    $VDДод.2 Розшифровки подат.зобов.та подат.кредиту в розрізі контр.(переробного підприємства)
J0209003    $VD  Податкова декларація з ПДВ (скорочена)    
J0320101    $SN Дод.1 Розрахунок податкового зобов'язання з екологічного податку    
J0301203    $SN$VD Податкова декларація збору за місця паркування транспортних засобів    
F0320301    $SN Дод.3 Розрахунок податкового зобов'язання з екологічного податку
J0311201    $SN  Перерахунок податкового зобов'язання збору за місця для паркування транспортних засобів
J0320201    $SN Дод.2 Розрахунок податкового зобов'язання з екологічного податку    
J0303501    $SN$VD Податкова декларація туристичного збору            
J0313501    $SN  Перерахунок податкового зобов'язання туристичного збору    
J0320301    $SN Дод.3 Розрахунок податкового зобов'язання з екологічного податку    
F0320401    $SN Дод.4 Розрахунок податкового зобов'язання з екологічного податку    
J0320401    $SN Дод.4 Розрахунок податкового зобов'язання з екологічного податку    
J0320501    $SN Дод.5 Розрахунок податкового зобов'язання з екологічного податку    
J0320601    $SN Дод.6 Розрахунок податкового зобов'язання з екологічного податку    
J0320701    $SN Дод.7 Розрахунок податкового зобов'язання з екологічного податку    
J0302001    $SN$VD Податкова декларація екологічного податку        
J0811901    $VD $SN Додаток Розрахунок податкового зобов'язання з плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин
F0320501    $SN Дод.5 Розрахунок податкового зобов'язання з екологічного податку    
J0801903    $VD $PN $SN Податковий розрахунок з плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин
J0803601    $VD $PN $SN Податковий розрахунок з плати за користування надрами для видобування корисних копалин    
J0836101    $VD $SN Дод. 1. Розрахунок податкового зобов'язання з плати за користування надрами для видобування корисних копалин    
J0836201    $VD $SN Дод. 2. Розрахунок податкового зобов'язання з плати за користування надрами для видобування корисних копалин
J0200110    $VD  Податкова декларація з ПДВ    
J0836301    Дод. 3. Перелік категорій запасів корисних копалин ділянок надр, що визначають об'єкт оподаткування платою за користування надрами для видобування корисних копалин
J0610404    $SN  Перерах.подат.зобов.збору за  спеціальне водокорист...для потреб водного транспорту  (крім стоянк.,службово-допом)    
J0600908    $SN1$VD Податкова декларація збору: за спеціальне використання поверхневих та підземних вод    
F0320601    $SN Дод.6 Розрахунок податкового зобов'язання з екологічного податку        
F0320701    $SN Дод.7 Розрахунок податкового зобов'язання з екологічного податку        
F0600908    $SN1$VD Податкова декларація збору: за спеціальне використання поверхневих та підземних вод    
F0610904    $SN Перерахунок податкового зобов'язання збору за спеціальне водокористування в частині використання води,  в тому числі використання  води теплоелектростанціями з прямоточною системою водоспоживання,    
F0600406    $SN1$VD Податковий розрахунок збору за спеціальне водокористування в частині використання поверхневих вод для потреб водного транспорту (крім стоянкового, службово-допоміжного і буксирного флотів)    
F0610404    $SN  Перерахунок податкового зобов'язання збору за  спеціальне водокористування в частині використання поверхневих вод для потреб водного транспорту  (крім стоянкового, службово-допоміжного і буксирно    
F0603404    $SN1$VD Податковий розрахунок збору за спеціальне водокористування в частині використання води для потреб гідроенергетики
F0613404    $SN  Перерахунок податкового зобов'язання збору за спеціальне водокористування в частині використання води для потреб гідроенергетики    
F0801903    $VD $PN $SN Податковий розрахунок з плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин    
J0610904    $SN Перерах.подат.зобов.збору за спеціальне водокорист.поверхневих та підземних вод;викор. води теплоел. з прямот.сист.водопоcт,ЖКП...    
F0811901    $VD $SN Додаток Розрахунок податкового зобов'язання з плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин
F0803601    $VD $PN $SN Податковий розрахунок з плати за користування надрами для видобування корисних копалин    
F0836101    $VD $SN Дод. 1. Розрахунок податкового зобов'язання з плати за користування надрами для видобування корисних копалин    
F0836201    $VD $SN Дод. 2. Розрахунок податкового зобов'язання з плати за користування надрами для видобування корисних копалин
F0836301    Дод. 3. Перелік категорій запасів корисних копалин ділянок надр, що визначають об'єкт оподаткування платою за користування надрами для видобування корисних копалин
F0601303    $SN$VD Податковий розрахунок збору за спеціальне використання лісових ресурсів    
F0611301    $SN Перерахунок податкового зобов'язання збору за спеціальне використання лісових ресурсів    
F0301203    $SN$VD Податкова декларація збору за місця паркування транспортних засобів    
F0311201    $SN  Перерахунок податкового зобов'язання збору за місця для паркування транспортних засобів    
F0303501    $SN$VD Податкова декларація туристичного збору    
F0313501    $SN  Перерахунок податкового зобов'язання туристичного збору    
F0215102    $VD  Дод. 5 Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів    
F0215202    $VD  Дод.2 Довідка щодо залишку від'ємного значення попереднього періоду    
F0200507    $VD  Дод.3: Розрахунок суми бюджетного відшкодування            
F0299803    $VD Дод.4 Заява про повернення суми бюджетного відшкодування        
F0217003    $SN Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ...    
F0215701    $VD Дод.7 Розрахунок (перерахунок) частки використання сплаченого (нарахованого) податку за придбаними (ввезеними) товарами
F0215801    $VD Дод.8 Заява про відмову постачальника надати податкову накладну    

ДЕРЖКОМСТАТ
Оновлений список статистичних форм, які подаються в електронному вигляді.

ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ
PD012302    Довідка-розрахунок на виплату зарплати, затвердж.Пенсійн.фондом
PD012310    Довідка при видачу коштів для виплати заробітної плати без перевірки сум сплати єдиного внеску
PD012311    Повідомлення про відкликання довідки про видачу коштів для виплати заробітної плати без перевірки сум сплати єдиного внеску

ФСС від нещасних випадків
С0800101    Звіт про сплату заборгованості

ФСС з ТВП
С0900101    Заява на часткове фінансування оздоровлення дітей

ДСЗУ
С0301102    Довідка про нараховану та виплачену заробітну плату особі, працевлаштованій за направленням центру зайнятості, використання робочого часу працівника та сплату єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ (МОЗ)
   НОВІ КВАРТАЛЬНІ ЗВІТИ
F41VAL17    Ф.№4-1д (валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами    
F42VAL17    Ф.№4-2д (валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ
F43_IM17    Ф.№4-3д (інші міністерства) Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
F7KDZM17    Ф 7д (заг. ф.) (інші міністерства) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F2KDMN17    Ф.№2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
FDMIN183    Додаток 32 (заг.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками    
F41DEP17    Ф.№4-1д (депозити) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами
F2KDV17
     
   ЗМІНИ У ФОРМАХ
ФСС з ТВП
С0600101    Заява-розрахунок
Зміни у таблиці, розміщеній на Зворотньому боці заяви-розрахунку:
1. При внесенні в поле "ПІБ" запису співробітника із підключеного довідника, також автоматично заповнюється наступне поле з назвою "№ страхового свідоцтва", у яке переноситься ідентифікаційний номер цього співробітника.
2. В кінці таблиці доданий підсумковий рядок "Разом", в якому автоматично підраховуються дані по колонках "Кількість днів, що підлягають оплаті" та "Сума".

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я (МОЗ)
F3_402        Ф.№ 3-4 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів охорони здоров'я і соціального забезпечення    
FOZ24D01    Ф.№оз-2д/4д Звіт про виконання показників плану використання бюджетних коштів        

        ЗМІНИ, ВНЕСЕНІ У ПОПЕРЕДНІХ ВЕРСІЯХ ПРОГРАМИ:
    8.99.001
Форми статистичної звітності, які пройшли тестування та включені до загального списку форм, що можуть прийматися в електронномувигляді:
S0404206    Ф.№1П-НПП (коротка, кварт). Звіт про виробництво промислової продукції;
S3200305    1-громадська організація. Звіт про діяльність громадської організації (річна)."
  ФСС з ТВП
Додана форма в комплект для фізичних осіб:
C0600101    Заява-розрахунок для ФСС з ТВП

    8.99.002
1. Реалізовано вивантаження в формат ДКУ (DBF) форм кошторису.
   Виконується в звітному періоді "рік":
   - Реєстр документів/Сервіс/Експорт кошторису в формат ДКУ.
Для вивантаження повинні бути заповнені форми:
FK0SHT01    Кошторис
N0300103    План асигнувань
    НОВІ ФОРМИ
Мінпаливенерго/Звітність
PE401001    Додаткова угода до умов контракту ВАТ    
PE402001    Додаткова угода до умов контракту ДП    
PE401101    Звіт керівника підприємства ВАТ            
PE402101    Звіт керівника підприємства ДП
ДСЗУ    
С0301102    Довідка про нараховану та виплачену заробітну плату особі, працевлаштованій за направленням центру зайнятості, використання робочого часу працівника та сплату єдиного внеску....

    8.99.003
Виправлена помилка при іморті XML файлів.

    8.99.004:
1. Модуль ЄДИНИЙ ВНЕСОК
  1.1. У структуру DBF для Таблиці 6 (Е0406С01)внесені зміни у опис полів (при відображенні статі застрахованих осіб: 1-чоловік, 0 - жінка). Змінений документ "DBF_ed_vnesok.doc" викликається із: Єдиний внесок/Довідка/Структура DBF для імпорту.
  1.2. В таблиці 1 (Е0401С01) в рядку 7.1.2 змінений показник з «36,6% на «36,3%.
  1.3. Відкориговано контроль в таблиці 2 (Е0402С01).
2. Річна персоніфікація в ПФУ за 2010 рік
  2.1. Додаток 5 - таблиці 1,3. Відкориговано підрахування суми в графі "Нараховано внесків".
      НОВІ ФОРМИ
ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСТВО
F4_2MD09    Ф 4-2д ...про надходження і використання коштів, отриманних за інш. джер. власних..
F117            Ф.№1 Баланс (бюджетний)    
F2KD17            Ф.№2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду    
F2KM17            Ф.№2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду    
F4_1KD17    Ф.№4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами    
F4_1KM17    Ф.№4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами    
F4_2KD17    Ф.№4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ    
F4_2KM17    Ф.№4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ    
F4_4KD17    Ф.№4-4д Звіт  про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соц-економ та культ розвитку    
F4_3KD17    Ф.№4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду        
F4_3KM17    Ф.№4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду        
F43KD117    Ф 4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)    
F43KM117    Ф 4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)    
FKD31001    Додаток 31 Довідка про використання іноземних грантів        
FKD30Z01    Додаток 30 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів    
FKD30S01    Додаток 30 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів    
FKD29001    Додаток 29 Довідка про виконання закону про Державний бюджет України на відповідний рік в частині спрямування обсягів власних надходжень...
FKM29001    Додаток 29 Довідка про виконання закону про Державний бюджет України на відповідний рік в частині спрямування обсягів власних надходжень...
FKD24001    Додаток 24 Довідка про депозитні операції бюджетних установ    
FKD23001    Додаток 23 Довідка про залишки коштів бюджетних установ на інших поточних рахунках у банках    
FKD22001    Додаток 22 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті.    
FKD14001    Додаток 14 Пояснювальна записка до фінансовго звіту    
FKD13001    Додаток 13 Звіт про виконання кошторису Фонду    
FKD27001    Додаток 27 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості    
FKM27001    Додаток 27 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості    
FKD26001    Додаток 26 Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості    
FKM26001    Додаток 26 Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості    
FKD25001    Додаток 25 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м "Звіт про заборгованість бюджетних установ"    
F7KDZ17            Ф 7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами        
F7KD1Z17    Ф 7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами    
FKD32Z01    Додаток 32 (заг.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками    
FKM32Z01    Додаток 32 (заг.ф.) (місц.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками    
FKD32Z02    Додаток 32 (заг.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
FKM32Z02    Додаток 32 (заг.ф.) (місц.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)    
FKD32S01    Додаток 32 (спец.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками    
FKM32S01    Додаток 32 (спец.ф.) (місц.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками        
FKD32S02    Додаток 32 (спец.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)    
FKM32S02    Додаток 32 (спец.ф.) (місц.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант 2)    
F7KD1S17    Ф 7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами    
F7KM1Z17    Ф 7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами    
F7KM1S17    Ф 7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами    
FKD34001    Додаток 34 Довідка про розподіл видатків на централізовані заходи і програми охорони здоров'я    
FKD33Z01    Додаток 33 (заг.ф.) Довідка про кредиторську заборгованість    
F7KDS17            Ф 7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами    
F7KMZ17            Ф 7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами    
F7KMS17            Ф 7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами    
FKD33S01    Додаток 33 (спец.ф.) Довідка про кредиторську заборгованість    
FPLAN002    Помісячний план використання бюджетних коштів        
FZPLAN02    Довідка про зміни до помісячного плану використання бюджетних коштів    
F7KDB17    (зведена) Ф.№7д. Звіт про заборгованість за бюджетними коштами        
FZVM7S01    Зведена форма № 7м(спец. ф.) для розпорядників і одержувачів бюджетних коштів        
FVK4_3D1    Для одержувачів бюдж. коштів Ф.№4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду    
FZVN71Z1    Зведена форма № 7м.1 (заг. ф.) для розпорядників і одержувачів бюджених коштів    
FZVN71S1    Зведена форма № 7м.1 (спец. ф.) для розпорядників і одержувачів бюджетних коштів    
FZV4_3D1    Зведена форма № 4-3д для розпорядників і одержувачів бюджетних коштів    
FVK43D01    Для одержувачів бюдж. коштів Ф 4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)    
FVK43M01    Для одержувачів бюдж. коштів Ф 4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)    
FZVK43M1    Зведена форма № 4-3м.1 для розпорядників і одержувачів бюджетних коштів    
FZVK43D1    Зведена форма № 4-3д.1 для розпорядників і одержувачів бюджетних коштів    
F4_2MM09    Ф 4-2д ...про надходження і використання коштів, отриманних за інш. джер. власних..            
FVK4_3M1    Для одержувачів бюдж. коштів Ф.№4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду    
FZV4_3M1    Зведена форма № 4-3м для розпорядників і одержувачів бюджетних коштів            
FVK7DZ01    Для одержувачів бюдж. коштів Ф 7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами    
FVK7MZ01    Для одержувачів бюдж. коштів Ф 7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами    
FVK7DS01    Для одержувачів бюдж. коштів Ф 7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами    
FVK7MS01    Для одержувачів бюдж. коштів Ф 7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами    
FZVK7Z01    Зведена форма № 7д (заг.ф.) для розпорядників і одержувачів бюджетних коштів        
FZVM7Z01    Зведена форма № 7м (заг. ф.) для розпорядників і одержувачів бюджетних коштів        
FZVK7S01    Зведена форма № 7д (спец. ф.) для розпорядників і одержувачів бюджетних коштів        
FVK71DZ1    Для одержувачів бюдж. коштів Ф 7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами    
FVK71DS1    Для одержувачів бюдж. коштів Ф 7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами    
FVK71MS1    Для одержувачів бюдж. коштів Ф 7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами    
FZVK71Z1    Зведена форма № 7д.1 (заг.ф.) для розпорядників і одержувачів бюджетних коштів        
FZVK71S1    Зведена форма № 7д .1(спец.ф.) для розпорядників і одержувачів бюджетних коштів    
FVK71MZ1    Для одержувачів бюдж. коштів Ф 7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами    
    УААН (НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК)
НОВІ ФОРМИ КВАРТАЛЬНОЇ ЗВІТНОСТІ
U2UKD17        (УААН)Ф.№2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
U41VAL17    (УААН)Ф.№4-1д (валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами
U42VAL17    (УААН)Ф.№4-2д (валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ
FZNDR006         Ф.№4-Н (квартальна) Звіт про виконання обсягів по науково - дослідних роботах
    ЗМІНЕНІ ФОРМИ
ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСТВО (для подання в 2011 р.)
FZFIN11        Інформація про фінансовий стан установи    
FZFIN12            Інформація про фінансовий стан установи
FZKZAG05    Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (заг. фонд)
FZKSPZ05    Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (спец. фонд)
FTER2204    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження та використання коштів загального фонду в територіальному розрізі    
FTER2304    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
FTER2404    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень    
FTER2504    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень    
FTER2604    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів    
FTER2704    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень (позики міжнародних фінансових організацій)    
FTER2804    (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі    
FTER2904    (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі    
FTES2804    (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі    
FTES2904    (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі    
FTER22M3    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження та використання коштів загального фонду в територіальному розрізі
FTER23M3    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги    FTER24M3    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень    
FTER25M3    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень    
FTER27M3    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень (позики міжнародних фінансових організацій)    
FTER28M3    (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі    
FTER29M3    (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі    
FTES28M3    (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі    
FTES29M3    (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі    
FPLAN002    Помісячний план використання бюджетних коштів    
F4_2MD09    Ф 4-2д ...про надходження і використання коштів, отриманних за інш. джер. власних..    
FZPLAN02    Довідка про зміни до помісячного плану використання бюджетних коштів    
F2MD08            Ф 2д...про надходження та використання коштів загального фонду    
F2MM08            Ф 2м...про надходження та використання коштів загального фонду    
F4_4MD08    Ф.№4-4д.Звіт  про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соц-економ та культ розвитку
F4_3MD08    Ф 4-3д ...про надходження і використання інш. надходжень спец.фонду    
F4_3MM08    Ф 4-3м ...про надходження і використання інш. надходжень спец.фонду    
F4_1MD08    Ф 4-1д ...про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги…    
F4_1MM08    Ф 4-1м ...про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги…    
F43MD109    Ф 4-3д.1 ...про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
F7MDZ09            Ф 7д (заг. ф.) ...про заборгованість за бюджетними коштами    
F7MDS09            Ф 7д (спец. ф.) ...про заборгованість за бюджетними коштами    
F7MD1S09    Ф 7д.1 (спец. ф.) ...про заборгованість за окремими програмами    
F7MD1Z09    Ф 7д.1 (заг. ф.) ...про заборгованість за окремими програмами    
F43MM109    Ф 4-3м.1 ...про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
F7MMZ09            Ф 7м (заг. ф.) ...про заборгованість за бюджетними коштами    
F7MMS09            Ф 7м (спец. ф.) ...про заборгованість за бюджетними коштами    
F7MM1Z09    Ф 7м.1 (заг. ф.) ...про заборгованість за окремими програмами    
F7MM1S09    Ф 7м.1 (спец. ф.) ...про заборгованість за окремими програмами   

Ссылки по теме

Задать вопрос

Telegram Vostok.UA Viber Vostok.UA