Обновление «Бест-Звит Плюс» 9.02.000

ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 9.02.000!
Цей пакет кумулятивний, включає попереднє оновлення 9.01.001!
    
   ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ:

1. Подання оригіналів та копій деяких подакових звітів.
   Відповідно до Податкового Кодексу, окремі звіти подаються в декілька ДПІ (за місцем реєстрації та місцями розташування).
   Реалізовано можливість формування назви XML-файлу для подачі копій та оригіналів для переліку звітів:
F0201405    Ф.№1-ПП (кв, рік) Звіт  про суми податкових пільг
F0209501    Декларація акцизного податку
F0301203    Податкова декларація збору за місця паркування транспортних засобів
F0302001    Податкова декларація екологічного податку
F0311201    Перерахунок податкового зобов'язання збору за місця для паркування транспортних засобів
F0313501    Перерахунок податкового зобов'язання туристичного збору
F0320101    Дод.1 Розрахунок податкового зобов'язання з екологічного податку
F0320201    Дод.2 Розрахунок податкового зобов'язання з екологічного податку
F0320301    Дод.3 Розрахунок податкового зобов'язання з екологічного податку
F0320401    Дод.4 Розрахунок податкового зобов'язання з екологічного податку
F0320501    Дод.5 Розрахунок податкового зобов'язання з екологічного податку
F0320601    Дод.6 Розрахунок податкового зобов'язання з екологічного податку
F0320701    Дод.7 Розрахунок податкового зобов'язання з екологічного податку
F0501001    Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб
F0600406    Податковий розрахунок збору за спеціальне водокористування в частині використання поверхневих вод для потреб водного транспорту (крім стоянкового, службово-допоміжного і буксирного флотів)
F0600908    Податкова декларація збору: за спеціальне використання поверхневих та підземних вод
F0601303    Податковий розрахунок збору за спеціальне використання лісових ресурсів
F0602003    Податковий розрахунок земельного податку
F0603404    Податковий розрахунок збору за спеціальне водокористування в частині використання води для потреб гідроенергетики
F0610404    Перерахунок податкового зобов'язання збору за  спеціальне водокористування в частині використання поверхневих вод для потреб водного транспорту  (крім стоянкового, службово-допоміжного і буксирного...
F0610904    Перерахунок податкового зобов'язання збору за спеціальне водокористування в частині використання води,  в тому числі використання  води теплоелектростанціями з прямоточною системою водоспоживання,
F0611301    Перерахунок податкового зобов'язання збору за спеціальне використання лісових ресурсів
F0613404    Перерахунок податкового зобов'язання збору за спеціальне водокористування в частині використання води для потреб гідроенергетики
F0620101    Додаток 1 до податкової декларації з плати за землю
F0620201    Додаток 2 до податкової декларації з плати за землю
F0811901    Додаток Розрахунок податкового зобов'язання з плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин
F0835101    Дод. 1. Розрахунок рентної плати за видобуту нафту або видобутий газовий конденсат
F0835201    Дод. 2. Розрахунок податкового зобов'язання з рентної плати за природний газ та/або нафтовий (попутний) газ
F0836101    Дод. 1. Розрахунок податкового зобов'язання з плати за користування надрами для видобування корисних копалин
F0836201    Дод. 2. Розрахунок податкового зобов'язання з плати за користування надрами для видобування корисних копалин
J0201405    Ф.№1-ПП (кв, рік) Звіт  про суми податкових пільг
J0300906    Податковий розрахунок фіксованого сільськогосподарського податку
J0301203    Податкова декларація збору за місця паркування транспортних засобів
J0302001    Податкова декларація екологічного податку
J0303401    Розрахунок суми збору за першу реєстрацію транспортного засобу
J0311201    Перерахунок податкового зобов'язання збору за місця для паркування транспортних засобів
J0313501    Перерахунок податкового зобов'язання туристичного збору
J0320101    Дод.1 Розрах.подат.зобов'яз.з еколог.податку за викиди..стаціонарними джерелами забрудн.
J0320201    Дод.2  Розрах.подат.зобов'яз.з еколог.податку за викиди.. пересувними джерелами забруднення
J0320301    Дод.3  Розрах.подат.зобов'яз.з еколог.податку за скиди забруд.речовин безпосередньо у водні об'єкти..
J0320401    Дод.4  Розрах.подат.зобов'яз.з еколог.податку за розміщення відходів
J0320501    Дод.5 Розрах.подат.зобов'яз.з еколог.податку за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені)
J0320601    Дод.6 Розрах.подат.зобов'яз.з еколог.податку за утвор. радіоакт.відходів і сплач.за придбання джерел(а) іонізуючого випромін.
J0320701    Дод.7 Розрах.подат.зобов'яз.з еколог.податку за тимчасове зберіг.радіоакт.відх. їх виробн.понад установ.особл.умов.ліцензії строк
J0395101    Додаток до податкової декларації з фіксованого сільськогосподарського податку
J0501001    Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб
J0600406    Податковий розрахунок збору за спец.водокористування... для потреб водного транспорту (крім стоянкового, службово-допоміжного і буксирного флотів)
J0600908    Податкова декларація збору: за спеціальне використання поверхневих та підземних вод
J0601303    Податковий розрахунок збору за спеціальне використання лісових ресурсів
J0602003    Податкова декларація з плати за землю
J0603404    Подат.розрах.збору за спеціальне водокорист...  для потреб гідроенергетики
J0610404    Перерах.подат.зобов.збору за  спеціальне водокорист...для потреб водного транспорту  (крім стоянк.,службово-допом)
J0610904    Перерах.подат.зобов.збору за спеціальне водокорист.поверхневих та підземних вод;викор. води теплоел. з прямот.сист.водопоcт,ЖКП...
J0611301    Перерахунок податкового зобов'язання збору за спеціальне використання лісових ресурсів
J0613404    Перерахунок податк.зобов'язання збору за спеціальне водокорист...  для потреб гідроенергетики
J0620101    Додаток 1 до податкової декларації з плати за землю
J0620201    Додаток 2 до податкової декларації з плати за землю
J0811901    Додаток Розрахунок податкового зобов'язання з плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин
J0835101    Дод. 1. Розрахунок рентної плати за видобуту нафту або видобутий газовий конденсат
J0835201    Дод. 2. Розрахунок податкового зобов'язання з рентної плати за природний газ та/або нафтовий (попутний) газ
J0836101    Дод. 1. Розрахунок податкового зобов'язання з плати за користування надрами для видобування корисних копалин
J0836201    Дод. 2. Розрахунок податкового зобов'язання з плати за користування надрами для видобування корисних копалин
З цією метою в електронну форму цих звітів додані наступні поля:
1) Найменування ДПАУ, куди подається звіт (не друкується)
2) Найменування ДПАУ, куди подається оригінал звіту (не друкується)  

  ЗМІНИ, ВНЕСЕНІ У ПОПЕРЕДНІХ ВЕРСІЯХ ПРОГРАМИ:
  9.01.001:   
1. Реалізовано можливість формування назви хмл файлу для подачі копій та оригіналів для звіту:
J(F)0500103 - Ф. №1ДФ Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку.
З цією метою в електронну форму додано наступні поля:
1) Найменування ДПАУ, куди подається звіт (не друкується)
2) Найменування ДПАУ, куди подається оригінал звіту (не друкується)

 

Лицензионное программное обеспечение тут

Ссылки по теме

Задать вопрос

Telegram Vostok.UA Viber Vostok.UA