Обновление «M.E.Doc» 10.00.017 - 10.00.018

ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 10.00.018

ДЛЯ УСТАНОВ З КОМПЛЕКТОМ БЛАНКІВ «БЮДЖЕТНА КОНФІГУРАЦІЯ».

    1. Створення казначейських звітів.

Звіти із розділу звітності ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСТВО створюються лише на вкладці «РЕЕСТР» у наступній послідовності:
    a. У Реєстрі звітів на вкладці «Реєстр» обрати створення звіту. У відкритому реєстрі бланків вибрати потрібний.
    b. За замовчанням, одразу створюється звіт, рядок з записом про звіт міститься у верхній частині вікна (безпосередньо у реєстрі звітів).
    c. Для звітів цього розділу у робочому вікні внизу додається панель (вікно) «Класифікаційний розріз звітів».
    d. Із контекстного меню у цьому вікні за командою «Створити запис» відкривається «Довідник класифікацій».
    e. Із довідника вибрати потрібну класифікацію.
    f. Відкрити звіт та заповнити.
    g. Аналогічно створити та заповнити звіти за іншими потрібними класифікаціями.
    h. Після відкриття звіту у реєстрі звітів (у верхній частині вікна) він автоматично перераховується, тобто відбувається консолідація. Звіт перевірити та зберегти.

    2. Експорт казначейських звітів.

Експорт пакета звітів для подання у Головну установу (для імпорту у програму «БЕСТ ЗВІТ Корпорація») виконується у форматі «Внутрішній XML».
    a. У реєстрі звітів виділіть потрібні для експорту звіти (рекомендуємо використовувати комбінацію клавіш Shift + стрілка вниз).
    b. У меню «Файл» оберіть команду «Експорт» (або у контекстному меню «Експорт»).
    c. У вікні «Експорт» оберіть опцію «для обміну звітністю».
    d. Вкажіть каталог, де зберегти створений файл. Ім'я файлу згенерується автоматично, містить в собі дату, час створення та код ЕДРПОУ підприємства.
    e. Підтвердить, натиснувши кнопку «Ок». Система повідомить про завершення.

    3. Властивості звітів по класифікації та без класифікації.

Переглянути властивості бланків можна у модулі Довідники > Реєстр бланків.
У групі бланків «Держказначейство» оберіть потрібну групу та далі потрібний бланк документу. У меню «Файл» оберіть команду «Властивості» (або у контекстному меню «Властивості»).
Відкриється вікно «Властивості бланку». На закладці «Атрибути» у полі «Класифікація» відображається:
    a. КПКВ (ТКВМБ)    –    для звітів по класифікації;
    b. ---                –    для звітів без класифікації.

Всі зміни, які внесені у Властивостях бланку, у полі "Класифікація", впливатимуть на властивості всіх документів, створених на основі даного шаблону.  
Класифікація звітів до державних органів настроєна на основі загальної інформації, наданої Державним казначейством України, ДПА та ДСА.
Радимо не змінювати властивості бланку у полі "Класифікація". Якщо користувач змінить властивості, при переході з БЗ плюс на Медок такі документи можуть бути перенесені невірно.

    4. Відображення консолідованих звітів.

Консолідовані звіти відображаються безпосередньо у Реєстрі звітів у верхній частині вікна. У нижній частині вікна на панелі «Класифікаційний розріз звітів» відображається вміст обраного консолідованого звіту.


ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ:

    1. Модуль «Єдиний внесок»
           1.1. В таблиці 9 Додатку 4 (Е0409С01) дозволено вводити від'ємні значення в колонки 13 та 14.
           1.2. В таблиці 1 Додатку 4 (Е0401С01) ВІДМІНЕНО введене недавно автоматичне заповнення рядків 4.1.1, 4.1.3, 5.1 та 5.3 у зв'язку з тим, що зміни до Постанови ПФУ № 22-2 на поточний момент ще не затверджені Мінюстом. Дані у ці рядки потрібно вносити ВРУЧНУ.  
        1.3. В таблиці 6 Додатку 4 (Е0406С01) виправлена помилка відображення суми у полі «Сума у межах максимально величини», що виникала при виводі документу на друк.
        1.4. При створенні таблиці 7 Додатку 4 (Е0407С01) реалізована можливість врахування кодів спецстажу, у яких не заповнено поле «Дата закінчення».
        1.5. Форма 1ДФ J0500105. Доопрацьовано: при додаванні нового рядка, курсор одразу встановлювався на новий рядок, а перехід між колонками та рядками здійснюється за допомогою клавіші «Enter».
        1.6. Виправлено помилку при створені документу C0900301 «ЗАЯВКА страхувальника про виділення путівок за рахунок коштів Фонду на санаторно-курортне лікування для застрахованих осіб і членів їх сімей».
        1.7. При формуванні ярлику таблиці 4 Додатку 4 (Е0400С01) виправлено заповнення поля «Кількість аркушів» з «1» на значення «2 [аркуші]».


    2. Модуль «Параметри системи»
За умови наявності на підприємстві декількох осіб, що відповідають за підписання документів ЕЦП (наприклад, кілька бухгалтерів), реалізована можливість надання права підпису будь-яким відповідальним особам (співробітникам), за умови наявності у них сертифікатів ЕЦП.
При налаштуванні комплектності підписів можна додавати сертифікати потрібних осіб за типом (Бухгалтер, Директор). Таким чином, при підписанні документу, система запропонує обрати сертифікат особи серед заданого в параметрах системи списку сертифікатів.
Налаштування: Параметри системи > Підпис
        1. Оберіть тип звітності для якої потрібно задати комплект підписів.
        2. Під назвою типу звітності, із випадаючого списку оберіть потрібний варіант комплекту накладання електронних підписів на документи посадовими особами (наприклад, Бухгалтер - Директор - Печатка).
        3. Нижче виведеться перелік всіх існуючих в системі сертифікатів заданих типів. Для редагування списку підписантів, виділіть тип сертифікату, список якого потрібно змінити, та натисніть кнопку «Змініти».
        4. Відкриється окреме вікно «Налаштування комплекту підписів». За допомогою кнопок «Додати» та «Видалити» відредагуйте список за власних потреб.
        5. При підписанні документу буде виводитись список заданих відповідальних осіб.
Більш детальніше дивись довідку даного модулю (кнопка F1 у відкритому модулі «Параметри системи»).

    3. Реалізована можливість друку у демонстраційному режимі наступних форм:
PD010106        Рахунок-фактура $SN
PD010109        Рахунок-фактура $SN

    4. В картці підприємства у вікні «Адреси» в полі «Кв. / Офіс» збільшено кількість символів до 25.

    5. Модуль «Податкові накладні».
В формі J1201003 відмінили перевірку перед відправленням податкової в ДПА на наявність ІНН контрагента.

    6. Модуль «Управління сертифікатами».
        6.1. У таблиці «Заявки на сертифікат» додана колонка «Номер заявки».
        6.2. Для імпортованих заявок на сертифікат на вкладці «Наступні дії» додано дію «Підписати Адміністратором ЦСК».


НОВІ ФОРМИ:

ІНША ЗВІТНІСТЬ/Баланси:
AD100109    Ф1. Баланс

ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ    
J0287101    Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ(переробного підприємства)
F0217101    Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ...
J0217101    Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість
J0294801    Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ(спеціальна)
J0297101    Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ(скорочена)
PP100110    Розрахунок податку на прибуток підприємства
 
ПЕНСІЙНИЙ ФОНД
P0100210    Заява (про розстрочення сум заборгованості)

МІНПРОМПОЛІТИКИ
S2820204    003 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
S2800305    008 Довідкова інформація по окремих показниках фінансово-господарської діяльності підприємств
S2829809    Акт прийомки квартальної звітності  

    ЗМІНИ У ФОРМАХ:
ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ:
J0287101    Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ(переробного підприємства)
J1201003    Податкова накладна
J0294702    Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ(спеціальна)
J0297003    Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ(скорочена)
J0303501    Податкова декларація туристичного збору
F0303501    Податкова декларація туристичного збору
F1201003    Податкова накладна
J0110801    Додаток ЗВ до рядка 06.1 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0120801    Додаток ЗВ до рядка 06.1 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0150801    Додаток ЗВ до рядка 06.1 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства

МІНПРОМПОЛІТИКИ:
S2870202    Декларація про валютні цінності, що належать резиденту України і знаходяться за її межами
S2829901    001 Анкета підприємства        
S2820105    Ф1 - Баланс (1)    
S2800103    ФЗв Зведена таблиця основних показників, які комплексно характеризують господарську діяльність підприємства    
S2800502    009 Ф1-КЗ Кредиторська заборгованість підприємств (організацій по окремих показниках звітності)
S2829808    Акт прийомки квартальної звітності    
S2808206    010 Розрахунок частини прибутку (доходу), що підлягає сплаті до загального фонду Державного бюджету України    
S2821009    1-ПВ. Звіт з праці (місячна)    
S2801109    1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)    
S2823204    Податкова декларація з ПДВ


                                                  

 Мы предоставляем:

  • Установку и сопровождение
  • Доработку и изменение конфигурации
  • Подключение торгового оборудования: сканер штрих-кода, принтер чеков, принтер этикеток, терминал сбора данных, фискальные принтеры и кассовые аппараты, весы

Обращайтесь к нам по телефону (056) 370-18-18.

Отправляйте заказ по электронной почте vostok@pkf.dp.ua или с формы обратной связи на нашем сайте.

Сотрудники компании Восток предоставят вам всю необходимую информацию.

1С Предприятие 8

Каталог программного обеспечения для бизнеса  

Ссылки по теме

Задать вопрос

спрашивайте, мы online
Telegram Vostok.UA Viber Vostok.UA