Обновление «Бест-Звит Плюс» 9.05.000

  ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 9.05.000!
 Цей пакет кумулятивний, він включає всі попередні оновлення (9.04.001 - 9.04.003).
 
    ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ:

1.ВНЕСЕНІ ЗМІНИ у ДОВІДНИК "ПІЛЬГИ".
 
    НОВІ ФОРМИ
 ФОНД СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ (ФСЗІ)
SF010101    Заява про надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок коштів Фонду    
SF010201    Анкета заявника-роботодавця            
SF010401    Звіт про використання коштів Фонду    
SF010301    Перелік обладнання та інших товарно-матеріальних цінностей, що планується придбати за рахунок коштів Фонду

    ЗМІНИ, ВНЕСЕНІ У ПОПЕРЕДНІХ ВЕРСІЯХ ПРОГРАМИ
    9.04.001:
   НОВІ ФОРМИ:
 ІНША ЗВІТНІСТЬ/Баланси:
S0100109 Ф1. Баланс
S0100207 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
S0110007 1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва
Відкрито подання цих форм електронною поштою на ЦОЕЗ Держкомстату.
    
   ЗМІНИ У ФОРМАХ:
 ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСТВО
Зміни у внутрішніх контролях, але вони стосуються лише звітів, які подаються в УАМН.
F4_1MD08    Ф №4-1д ...про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги…    
F4_2MD09    Ф №4-2д ...про надходження і використання коштів, отриманних за інш. джер. власних..    
F4_1KD17    Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами    
F4_2KD17    Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ    
    
 ДЕРЖКОМСТАТ:
S0301108 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)  - Додано тарифну сітку (розділ 4).
S2703003 37-сг. Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт
S0423105 1-П. Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами
У цій формі внесені такі зміни:
 - Оновлено довідник НПП:  
   код 36.50.12 (в тис.грн) - виключено з переліку (відповідно з інструкцією до форми).
   доданий новий код 26.61.11.500 "Плитки, плити, черепиця та аналогічні вироби з цементу, бетону або штучного каменю"  вимірювання тис.т

 9.04.002:
ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ
ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСТВО
Для заповнення у звітах, які подаються в регіональні відділення Держказначейства полів "Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету" та "Код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" записами "Разом за класифікаціями" чи "Зведена за класифікаціями" в довідники КПКВ та ТКВМБ, які підключені до цих полів, додані такі записи.

  ЗМІНИ У ФОРМАХ:
 МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ:
S3000305    Показники виконання фінансового плану
 МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
MF000305    Показники виконання фінансового плану

 9.04.003:
ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ:

1. ОНОВЛЕНО ДОВІДНИК "ДОВІДНИК ПРОФЕСІЙ" згідно з класифікатором професій ДК 003:2010, затвердженим Наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 № 327.
Цей довідник підключений до окремих форм звітності, які подаються в ДСЗУ, ПФУ ТА Держкомстат.
УВАГА!
Користувачам програми потрібно у всіх таких формах перевірити актуальність обраних із довідника даних, для чого із відповідних полів відкрити оновлений довідник, переглянути та "переобрати" записи за необхідності. Після цього зберегти зміни у формі.
2. Модуль ЄДИНИЙ ВНЕСОК
   2.1. В таблиці 9 Додатку 4 (Е0409С01) дозволено вводити від'ємні значення в колонки 13 та 14.
   2.2. В таблиці 1 Додатку 4 (Е0401С01) ВІДМІНЕНО введене недавно автоматичне заповнення рядків 4.1.1, 4.1.3, 5.1 та 5.3 у зв'язку з тим, що зміни до Постанови ПФУ № 22-2 на поточний момент ще не затверджені Мінюстом.
Дані у ці рядки потрібно вносити ВРУЧНУ.  
3. ДОДАНО інформаційне повідомлення для форм ГНАУ.
4. УДОСКОНАЛЕНО ведення порядкового номеру (позиції з 26 по 32 у імені файлу податкової звітності).                 
 
    НОВІ ФОРМИ:
 ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ    
J0287101    Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ(переробного підприємства)
F0217101    Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ...
J0217101    Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість
J0294801    Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ(спеціальна)
J0297101    Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ(скорочена)
PP100110    Розрахунок податку на прибуток підприємства
 ПЕНСІЙНИЙ ФОНД
P0100210    Заява (про розстрочення сум заборгованості)
 МІНПРОМПОЛІТИКИ
S2820204    003 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
S2800305    008 Довідкова інформація по окремих показниках фінансово-господарської діяльності підприємств
S2829809    Акт прийомки квартальної звітності  

    ЗМІНИ У ФОРМАХ:
 ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ:
J0287101    Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ(переробного підприємства)
J1201003    Податкова накладна
J0294702    Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ(спеціальна)
J0297003    Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ(скорочена)
J0303501    Податкова декларація туристичного збору
F0303501    Податкова декларація туристичного збору
F1201003    Податкова накладна
J0110801    Додаток ЗВ до рядка 06.1 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0120801    Додаток ЗВ до рядка 06.1 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0150801    Додаток ЗВ до рядка 06.1 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
 МІНПРОМПОЛІТИКИ:
S2870202    Декларація про валютні цінності, що належать резиденту України і знаходяться за її межами
S2829901    001 Анкета підприємства        
S2820105    Ф1 - Баланс (1)    
S2800103    ФЗв Зведена таблиця основних показників, які комплексно характеризують господарську діяльність підприємства    
S2800502    009 Ф1-КЗ Кредиторська заборгованість підприємств (організацій по окремих показниках звітності)
S2829808    Акт прийомки квартальної звітності    
S2808206    010 Розрахунок частини прибутку (доходу), що підлягає сплаті до загального фонду Державного бюджету України    
S2821009    1-ПВ. Звіт з праці (місячна)    
S2801109    1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)    
S2823204    Податкова декларація з ПДВ
 МІНПАЛИВЕНЕРГО
РЕ000305    Показники виконання фінансового плану

 

Лицензионное программное обеспечение для вашего бизнеса

Ссылки по теме

Задать вопрос

Telegram Vostok.UA Viber Vostok.UA