Обновление «M.E.Doc» 10.00.050 - 10.00.051

 ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 10.00.051

    ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ:

1.Модуль "ЄДИНИЙ ВНЕСОК"

1.1. Таблиця 2 Додатку 4 (Е0402Е01). Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне cтрахування за деякі категорії застрахованих осіб
    Розділ II
    - Відключено автоматичне заповнення рядків 3; 3.1; 4; 4.1 за даними, внесеними у Таблицю 8.
    Дані у ці рядки таблиці потрібно вносити вручну.
    Виконано за рекомендацією ПФУ.
    - Відкориговано порядок розрахунків у рядку 1 Розділу ІІ за даними Таблиці 8.

1.2. Таблиця 1 Додатку 4 (Е0401Е01). Нарахування єдиного внеску.
    Відключено автоматичне заповнення рядків 6.1; 6.2; 7.1; 7.2 за даними, внесеними у Таблицю 6.
    Дані у ці рядки таблиці 1 потрібно вносити вручну.
    Виконано за рекомендацією ПФУ у зв'язку з проведенням перерахунків по сплаті єдиного внеску за попередні періоди згідно з новими кодами застрахованих осіб.

2. Модуль "Первинні документи/АВТОМАТИЧНА ОБРОБКА"

2.1. Автоматична відправка ПН на реєстрацію в ДПА
   - Функція "Перевіряти пошту після відправки кожних __ документів".
Дозволяє задавати кількість податкових накладних, після відправки яких система буде перевіряти наявність нових повідомлень у поштовій скриньці.
   - Функція "Перевіряти документи перед відправкою". Наявність галочки в даному полі включає контроль числових розрахунків, коректність внесених даних, контроль зв'язаних форм.

3. Нова функція "КОРЗИНА".
На численні прохання користувачів, у модулях "РЕЄСТР ЗВІТІВ" та "ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ" на панелі "Стан" додано новий стан "Корзина".

3.1. Стан "Корзина" з'являється на панелі тільки після видалення документу.
3.2. Із реєстру можна видалити будь-які документи (незалежно від стану) в Корзину, крім Реєстру отриманих та виданих податкових накладних.
3.3. Із Корзини видаляються тільки ті документи, що не були відправлені. Документи в стані "В дорозі", "Прийняті", "Не прийняті" не видаляються.
3.4. Видалення Реєстру отриманих та виданих податкових накладних не змінилось.
3.5. Документи, які переміщені в Корзину не впливають на значення поточних та наступних періодів (за умови перетяжки даних між формами).
3.6. Для відновлення видалених документів виділіть потрібний запис (або групу записів) та скористайтесь командою "Правка/Відновити з корзини" або кнопкою "Відновити з корзини" на панелі інструментів.

4. Змінено назву контролюючого органу "Держказначейство" на "Державна казначейська служба".

5. У зв'язку з тим, що податкова накладна J1201003 діє після 10.01.2011р., реалізовна можливість створення податкової накладної J1201002 за 2010, 2011 роки, з метою реєстрації її у ЄРПН.

6. Реалізована можливість налаштування проксі в Мастері створення нового підприємства.

    НОВИЙ ДОВІДНИК:

1. Відповідальні особи (Довідники/Відповідальні особи)

    ОНОВЛЕНО ДОВІДНИКИ:

1. Довiдник пiльг

2. Податкові інспекції - змінено ЄДРПОУ податкових інспекцій

3. Оновлено довідник Тимчасова  класифікація  видатків та кредитування місцевих бюджетів згідно наказу Міністерства фінансів № 1813 від 29.12.2011.

4. Оновлено назви  Кодів програмних класифікацій видатків.

5. Ставки тр.збору ( I реєстрацiя) - оновлено ставки.

6. Довідник КВЕД
Додано поле "Рік". Оберіть необхідний, орієнтуючись на колонку "Рік".Нагадуюмо, що на період 2012 року параллельно діють довідники КВЕДів 2005, та 2010 років.

    НОВі ФОРМИ:

Державна служба статистики

S0423106    1-П (ю). Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами
S0423107    1-П (ф). Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами
S0701108    1-кб. Звіт про виконання будівельних робіт

Податкова інспекція

F0200111    ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ (ФО)
F0200410    Додаток 1 «Розрахунок коригування сум податку на додану вартість до податкової декларації з податку на додану вартість (Д1)»
F0215203    Додаток 2 «Довідка про залишок суми від’ємного значення попередніх податкових періодів, що залишається непогашеним після бюджетного відшкодування, отриманого у звітному податковому періоді, та підлягає  включенню до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (Д2)»
F0200508    Додаток 3 «Розрахунок суми бюджетного відшкодування (Д3)»
F0299804    Додаток 4 «Заява про повернення суми бюджетного відшкодування (Д4)»
F0215103    Додаток 5 «Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)»
F0299303    Додаток 6 «Довідка (Д 6) подається платниками, які заповнюють рядки 3, та/або 4, та/або 5 декларації, та підприємствами (організаціями) інвалідів»
F0215702    Додаток 7 «Розрахунок (перерахунок) частки використання сплаченого (нарахованого) податку за придбаними (ввезеними) товарами/послугами, необоротними активами між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями (Д7)»
F0215802    Додаток 8 «Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (порушення ним порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних) (Д8)»
F0217004    «Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок» як самостійний документ
F0217102    «Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок» ,
F0215502    «Розрахунок податкових зобов’язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України»
J0200111    ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
J0200510    Додаток 1 «Розрахунок коригування сум податку на додану вартість до податкової декларації з податку на додану вартість (Д1)»
J0215203    Додаток 2 «Довідка про залишок суми від’ємного значення попередніх податкових періодів, що залишається непогашеним після бюджетного відшкодування, отриманого у звітному податковому періоді, та підлягає  включенню до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (Д2)»
J0200608    Додаток 3 «Розрахунок суми бюджетного відшкодування (Д3)»
J0299804    Додаток 4 «Заява про повернення суми бюджетного відшкодування (Д4)»
J0215103    Додаток 5 «Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)»
J0299303    Додаток 6 «Довідка (Д 6) подається платниками, які заповнюють рядки 3, та/або 4, та/або 5 декларації, та підприємствами (організаціями) інвалідів»
J0215702    Додаток 7 «Розрахунок (перерахунок) частки використання сплаченого (нарахованого) податку за придбаними (ввезеними) товарами/послугами, необоротними активами між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями (Д7)»
J0215802    Додаток 8 «Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (порушення ним порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних) (Д8)»
J0217004    «Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок» як самостійний документ
J0217102    «Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок» ,
J0215602     «Повідомлення про делегування філіям (структурним підрозділам) права виписки податкових накладних та ведення частини реєстру отриманих та виданих податкових накладних» додаток 2 до Порядку заповнення та подання податкової  звітності з податку на додану вартість
J0299703    «Заява про вибір квартального звітного (податкового) періоду» додаток 1 до Порядку заповнення та подання податкової  звітності з податку на додану вартість
J0215502    «Розрахунок податкових зобов’язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України»
J0200810    ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ (ПЕРЕРОБНОГО ПІДПРИЄМСТВА)
J0201110    Додаток 1 «Розрахунок коригування сум податку на додану вартість до податкової декларації з податку на додану вартість (переробного підприємства) (ДП1)»
J0285104    Додаток 2 «Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (щодо діяльності відповідно до пункту 1 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу) (ДП2)»
J0299403    Додаток 3 «Довідка про здійснення операцій, що не є об’єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу) та/або звільнених від оподаткування (стаття 197 розділу V, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)) (ДП3)» Подається платником при заповненні рядків 3 та/або 4  податкової декларації з податку на додану вартість (переробного підприємства)
J0285402    Додаток 4 «Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (порушення ним порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних) ( ДП4)»
J0287005    «Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (щодо діяльності відповідно до пункту 1 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу )» як самостійний документ
J0287102    «Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок» ,
J0209403    ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ (СПЕЦІАЛЬНА)
J0294103    Додаток 1 «Розрахунок коригування сум податку на додану вартість до податкової декларації з податку на додану вартість (спеціальної) (ДСп1)»
J0294203    Додаток 2 «Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (щодо діяльності відповідно до пункту 209.18 статті 209 розділу V Кодексу) (ДСп2)»
J0294303    Додаток 3 «Розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг до вартості всіх товарів/послуг (ДСп3)»
J0294003    Додаток 4 «Довідка про здійснення операцій, що не є об’єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу) та/або звільнених від оподаткування (стаття 197 розділу V, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)) (ДСп4)»
J0294502    Додаток 5 «Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (порушення ним порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних) (ДСп5)»
J0294703    «Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок (щодо діяльності відповідно до пункту 209.18 статті 209 розділу V Кодексу)» як самостійний документ
J0294802    «Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок» ,
J0209004    ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ (СКОРОЧЕНА)
J0209104    Додаток 1 «Розрахунок коригування сум податку на додану вартість до податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої) (ДС1)»
J0209203    Додаток 2 «Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (щодо діяльності відповідно до статті 209 розділу V Кодексу) (ДС2)»
J0209303    Додаток 3 «Розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг до вартості всіх товарів/послуг (ДС3)»
J0299003    Додаток 4 «Довідка про здійснення операцій, що не є об’єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу) та/або звільнених від оподаткування (стаття 197 розділу V, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)) (ДС4)»
J0290502    Додаток 5 «Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (порушення ним порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних) (ДС5)»
J0297004    «Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (щодо діяльності відповідно до статті 209 розділу V Кодексу)» як самостійний документ
J0297102    «Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок»

    ЗМІНИ У ФОРМАХ:

Державна служба статистики

S0400113    1-підприємництво (річна). Звіт про основні показники діяльності підприємства    
1) Вилучено контроль на наявність старої форми при відправленні комплекта
2) Доопрацьовано контролі в 7му розділі
3) Увага! Якщо адреса вносилась в 7му розділі пізніше, ніж дані за графами:
- добавте будь-який символ в небхідні поля (наприклад назва одиниці, поштовий індекс, населений пункт), зебережіть.
- видаліть цей символ, знову збережіть форму. Буде автоматично оновлено всі записи таблиці.
- виконайте "перевірку", контролі на адресу повинні зникнути.

Державна казначейська служба

Оновлено для подачі в 2012 році місячні форми:
FZFIN11        Інформація про фінансовий стан установи                                                                                      
F43MD109    Ф №4-3д.1 ...про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)  
F7MD1S09    Ф №7д.1 (спец. ф.) ...про заборгованість за окремими програмами                                                              
F7MD1Z09    Ф №7д.1 (заг. ф.) ...про заборгованість за окремими програмами                                                               
F43MM109    Ф №4-3м.1 ...про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)  
F7MMZ09        Ф №7м (заг. ф.) ...про заборгованість за бюджетними коштами                                                                  
F7MMS09        Ф №7м (спец. ф.) ...про заборгованість за бюджетними коштами                                                                 
F7MM1Z09    Ф №7м.1 (заг. ф.) ...про заборгованість за окремими програмами                                                               
F7MM1S09    Ф №7м.1 (спец. ф.) ...про заборгованість за окремими програмами                                                              
F4_2MD09    Ф №4-2д ...про надходження і використання коштів, отриманних за інш. джер. власних..                                         
F2MD08        Ф №2д ...про надходження та використання коштів загального фонду                                                             
F2MM08        Ф №2м ...про надходження та використання коштів загального фонду                                                             
F4_4MD08    Ф №4-4д Звіт  про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соц-економ та культ розвитку             
F4_3MD08    Ф №4-3д ...про надходження і використання інш. надходжень спец.фонду                                                         
F4_3MM08    Ф №4-3м ...про надходження і використання інш. надходжень спец.фонду                                                         
F4_1MD08    Ф №4-1д ...про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги…                                             
F4_1MM08    Ф №4-1м ...про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги…                                             
FZFIN12        Інформація про фінансовий стан установи 2                                                                                    
F4_2MM09    Ф №4-2м ...про надходження і використання коштів, отриманних за інш. джер. власних.. 

Программное обеспечение Microsoft

Лицензирование для малого и среднего бизнеса, государственных учреждений, строительных организаций, учебных заведений

 Обращайтесь к нам по телефону (056) 370-18-18.

Отправляйте заказ по электронной почте vostok@pkf.dp.ua или с формы обратной связи на нашем сайте.

Сотрудники компании Восток предоставят Вам всю необходимую информацию.

Помните! Лицензирование программного обеспечение является обязательным требованием. Использование не лицензионных программ противозаконно и противоречит требованиям законодательства о соблюдении прав интеллектуальной собственности. Используя не лицензионное ПО вы подвергаете себя и свою фирму риску быть привлеченными к юридической ответственности.

Ссылки по теме

Задать вопрос

Telegram Vostok.UA Viber Vostok.UA