Обновление «M.E.Doc» 10.00.061- 10.00.062

ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 10.00.062

НОВІ ФОРМИ
Державна служба статистики:
S0601309    1-опт (кв). Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі
S1101106    3-лг. Лісогосподарська діяльність (квартальна)

Податкова інспекція:
PP100111    Розрахунок податку на прибуток підприємства

J0109101    Спрощена податкова декларація
J0119101    Додаток до спрощеної податкової декларації

J0109201    Спрощена податкова декларація
J0119201    Додаток до спрощеної податкової декларації

J0603405    Подат.розрах.збору за спеціальне водокорист... для потреб гідроенергетики
F0603405    Податковий розрахунок збору за спеціальне водокористування в частині використання води для потреб гідроенергетики
J0613405    Перерахунок податк.зобов'язання збору за спеціальне водокорист... для потреб гідроенергетики
F0613405    Перерахунок податкового зобов'язання збору за спеціальне водокористування в частині використання води для потреб гідроенергетики
 
J0900105    Ф1. Баланс
J0900205    Ф2. Звіт про фінансові результати
J0901103    1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва
J0901201    Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва

F1310102    Реєстраційна заява платника податку на додану вартість
J1310102    Реєстраційна заява платника податку на додану вартість
J1310201    Заява про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість

J0200811    Податкова декларація з ПДВ (переробного підприємства)
J0287103    Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ(переробного підприємства)
J0287006    Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ(переробного підприємства)

J0200112    Податкова декларація з ПДВ
F0200112    Податкова декларація з ПДВ
F0215703    Дод.7 Розрахунок (перерахунок) частки використання сплаченого
 (нарахованого) податку за придбаними (ввезеними) товарами
J0215703    Дод.7 Розрахунок (перерахунок) частки використання сплаченого (нарахованого) податку за придбаними (ввезеними) товарами
Укроборонпром:
UOP90001    Анкета підприємства
UOP90301    Додаток 3. Розшифровка до форми 1-Б державного (казенного) підприємства
UOP90501    Додаток 5. Довідка щодо сплати податків та обов’язкових зборів
UOP90601    Додаток 6. Довідка про заборгованість за кредитами
UOP90701    Додаток 7. Показники фінансово-економічної діяльності державного (казенного) підприємства
UOP00105    Фінансовий план підприємства
UOP00305    Показники виконання фінансового плану
UOP01001    Дод.1 Перелік показників, що застосовуються при оцінці ефективності управління об'єктами державної власності
UOP02001    Дод.2 Загальна інформація про суб'єкта господарювання
UOP03001    Дод.3 Некомерційні показники діяльності суб'єкта господарювання
UOP04001    Дод.4 Комерційні показники діяльності суб'єкта господарювання
UOP05001    Дод.5 Показники стану активів та інвестиційно-інноваційної діяльності суб'єкта господарювання
UOP06001    Дод.6 Показники фінансової діяльності суб'єкта господарювання
UOP07001    Дод.7 Довідкові показники діяльності суб'єкта господарювання
UOP08001    Дод.8 Зведена інформація про прийняті управлінські рішення стосовно державного майна суб'єктів управління
UOP08101    Дод.8.1 Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно відчуження державного майна суб'єкта управління
UOP08201    Дод.8.2 Інформація про прийняті упралінські рішення стосовно приватизації державного майна суб'єкта управління
UOP08301    Дод.8.3 Інформація про прийняті упралінські рішення стосовно оренди державного майна суб'єкта управління
UOP08401    Дод.8.4 Інформація про прийняті інші управлінські рішення стосовно державного майна суб'єкта управління
UOP09001    Дод.9 Інформація виконання критеріїв ефективності управління державними підприємствами, які здійснювали господарську діяльність у звітному періоді
UOP10001    Дод.10 Загальна інформація щодо оцінки ефективності управління державними підприємствами
UOP11001    Дод.11 Інформація щодо здійснення суб'єктом управління заходів щодо вдосконалення умов господарювання та проведення державної політики в галузі
UOP12001    Дод.12 Інформація щодо суб'єктів господарювання, що знаходяться в процедурі банкрутства
UOP13001    Дод.13 Інформація щодо виконання керівниками суб'єктів господарювання умов контракту
UOP10109    Ф1. Баланс
UOP11107    1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва
UOP20208    Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
UOP31008    1-ПВ. Звіт з праці (місячна)
UOP21108    1-Б. Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами
Агенство держмайна:
S2829811    Акт прийомки квартальної звітності
ЗМІНИ У ФОРМАХ
Податкова інспекція:
F0302001    Податкова декларація екологічного податку
J0302001    Податкова декларація екологічного податку
Агенство держмайна:
S2870202    Декларація про валютні цінності, що належать резиденту України і знаходяться за її межами
S2829901    Анкета підприємства
S2820105    Ф1 - Баланс (1)
S2800103    ФЗв Зведена таблиця основних показників, які комплексно характеризують господарську діяльність підприємства
S2800502    Ф1-КЗ Кредиторська заборгованість підприємств (організацій по окремих показниках звітності)
S2800305    Довідкова інформація по окремих показниках фінансово-господарської діяльності підприємств
S2823204    Податкова декларація з ПДВ
S2808207    Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями
S2820205    Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
S2821010    1-ПВ. Звіт з праці (місячна)
S2801110    1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)
S2800212    2-інвестиції. Капітальні інвестиції (квартальна)

 

Программное обеспечение Microsoft

Лицензирование для малого и среднего бизнеса, государственных учреждений, строительных организаций, учебных заведений

 Обращайтесь к нам по телефону (056) 370-18-18.

Отправляйте заказ по электронной почте vostok@pkf.dp.ua или с формы обратной связи на нашем сайте.

Сотрудники компании Восток предоставят Вам всю необходимую информацию.

Помните! Лицензирование программного обеспечение является обязательным требованием. Использование не лицензионных программ противозаконно и противоречит требованиям законодательства о соблюдении прав интеллектуальной собственности. Используя не лицензионное ПО вы подвергаете себя и свою фирму риску быть привлеченными к юридической ответственности.

Ссылки по теме

Задать вопрос

Telegram Vostok.UA Viber Vostok.UA