Обновление «Бест-Звит Плюс» 9.21.000

ЗМІНИ у ОНОВЛЕННІ 9.21
   
ЗМІНИ у ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

 1. ПЕНСІЙНИЙ ФОНД/ Единий внесок
    Таблиця 1 додатку 4 (E0401E01, E0401D01)
Відключено автоматичне заповнення полів (за даними Таблиці 6):
    - "Кількість застрахованих осіб у звітному періоді";
    - "чоловіків";
    - "жінок".
Дані у ці поля потрібно вносити вручну. Доданий контроль на їх заповнення.
Виконано за рекомендацією ПФУ.

 2. ПЕНСІЙНИЙ ФОНД/ ЕСВ додатки (Додаток 5 та Додаток 6)
     Реалізовано створення "скасовуючих" звітів для таблиць Додатку 5 та Додатку 6.
    - Створення звітів з типом "скасовуючий" виконується із контекстного меню для відповідної таблиці.
    - Програмою формується пачка звітів з назвою СКАСОВУЮЧА, яка містить таблицю з типом "Початкова", новостворену з типом "скасовуюча" та ЯРЛИК...
      (Більше про методику заповнення звітів див. у Довідка/ Методика заповнення ЄСВ)
   
Додаток 5
E0501D01    Таблиця 1. Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування фізичними особами - підприємцями  
E0502D01    Таблиця 2. Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування фізичними особами - підприємцями, які обрали спрощену систему оподаткування  
E0503D01    Таблиця 3. Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування особами, які забезпечують себе роботою самостійно  
E0504D01    Таблиця 4. Відомості про дохід (прибуток) члена сім'ї фізичної особи - підприємця, яка бере участь у провадженні підприємницької діяльності, на який нараховується єдиний внесок  
E0505D01    Таблиця 5. Відомості про суми, на які нараховується єдиний внесок, що сплачується фізичними особами - підприємцями, які обрали особливий спосіб оподаткування, за чл обновлё
E0506D01    Таблиця 6. Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства  
Додаток 6
E0601D01    Таблиця 1. Відомості про суми добровільних внесків на загальнообов`язкове державне соціальне страхування  
E0602D01    Таблиця 2. Відомості про суми доплати до мінімального страхового внеску  
E0603D01    Таблиця 3. Відомості про суми доплати до мінімального страхового внеску згідно з повідомленням - розрахунком

3. ОНОВЛЕНО довідники:
    3.1. "Послуги"  (Довідники/Перелік довідників/Загальні)
           Довідник підключений до форми "S0500905  9-ЗЕЗ. Звіт про експорт (імпорт) послуг".
    3.2. "Клас події, що призвела до нещасного випадку"    (Довідники/Перелік довідників/ФСС з НВВ)

НОВІ ФОРМИ:
ДСЗУ:
C0301401      Договір про працевлаштування безробітного з наданням дотації                          

ФСЗІ:
SF010501      Заява (про надання позики на створення робочих місць для працевлаштування інвалідів)  
SF010601      Анкета позичальника

Державна служба статистики
S0104801    Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати)
S0104901    Звіт про сукупний дохід                                                                                                                                      
S0100408    Звіт про фінансовий стан (Баланс)                                                            
S0100508    Звіт про прибутки і збитки                                                        
S0104305    Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)                             
S0104405    Звіт про рух грошових коштів за прямим методом                                                                               
S0104505    Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом  
           
 ЗМІНИ у ФОРМАХ
  УкрОборонПром:    
UOP00105    Фінансовий план підприємства
UOP00305    Показники виконання фінансового плану
(в цих формах додані рядки, виправлена перевірка та змінено вивантаження в Excel)                                                         
UOP03001    Дод.3 Некомерційні показники діяльності суб'єкта господарювання   - (змінений авторозрахунок);                                 
UOP05001    Дод.5 Показники стану активів та інвестиційно-інноваційної діяльності суб'єкта господарювання   - (додані перевірки);
UOP90701    Додаток 7. Показники фінансово-економічної діяльності  державного (казенного) підприємства    - (збільшена розрядність числових даних)    

ЗМІНИ, ВНЕСЕНІ у ПОПЕРЕДНІХ ВЕРСІЯХ ПРОГРАМИ:
  9.20.001:
1.  У  РЕЄСТРІ БЛАНКІВ перейменовано каталог "Міністерство пром. політики" в "Агенство держмайна".

НОВІ ФОРМИ:
ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ
J0100410        Декларація з податку на доходи (прибуток) страховика
J0140102        Додаток ІД до рядка 04 Податкової декларації  з податку на доходи (прибуток) страховика
J0140202        Додаток ЦП до рядка 05 Податкової декларації  з податку на доходи (прибуток) страховика
J0140302         Додаток ІВ до рядка 07 Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика
J0140402        Додаток АМ до рядків 07.1.4 - 07.1.7 та рядка 07.2.2 додатка ІВ до рядка 07 Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика
J0140502        Додаток ПН до рядка 20 Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика
J0140602        Додаток РН до рядка 29 Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика
J0140702        Додаток СВ до рядка 30 Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика
J0140902        Додаток до додатка ІВ
J0140802        Додаток ВП до рядків 33 - 36 та 38 - 42 Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика
   УкрОборонПром
UOP90001    Анкета підприємства
UOP90301    Додаток 3. Розшифровка до форми 1-Б державного (казенного) підприємства
UOP90501    Додаток 5. Довідка щодо сплати податків та обов’язкових зборів
UOP90601    Додаток 6. Довідка про заборгованість за кредитами
UOP00105    Фінансовий план підприємства
UOP00305    Показники виконання фінансового плану
UOP01001    Дод.1 Перелік показників, що застосовуються при оцінці ефективності управління об'єктами державної власності
UOP02001    Дод.2 Загальна інформація про суб'єкта господарювання
UOP03001    Дод.3 Некомерційні показники діяльності суб'єкта господарювання
UOP04001    Дод.4 Комерційні показники діяльності суб'єкта господарювання
UOP05001    Дод.5 Показники стану активів та інвестиційно-інноваційної діяльності суб'єкта господарювання
UOP06001    Дод.6 Показники фінансової діяльності суб'єкта господарювання
UOP07001    Дод.7 Довідкові показники діяльності суб'єкта господарювання
UOP08001    Дод.8 Зведена інформація про прийняті управлінські рішення стосовно державного майна суб'єктів управління
UOP08101    Дод.8.1 Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно відчуження державного майна суб'єкта управління
UOP08201    Дод.8.2 Інформація про прийняті упралінські рішення стосовно приватизації державного майна суб'єкта управління
UOP08301    Дод.8.3 Інформація про прийняті упралінські рішення стосовно оренди державного майна суб'єкта управління
UOP08401    Дод.8.4 Інформація про прийняті інші управлінські рішення стосовно державного майна суб'єкта управління
UOP09001    Дод.9 Інформація виконання критеріїв ефективності управління державними підприємствами, які здійснювали господарську діяльність у звітному періоді
UOP10001    Дод.10 Загальна інформація щодо оцінки ефективності управління державними підприємствами
UOP11001    Дод.11 Інформація щодо здійснення суб'єктом управління заходів щодо вдосконалення умов господарювання та проведення державної політики в галузі
UOP12001    Дод.12 Інформація щодо суб'єктів господарювання, що знаходяться в процедурі банкрутства
UOP13001    Дод.13 Інформація щодо виконання керівниками суб'єктів господарювання умов контракту
UOP10109    Ф1. Баланс
UOP11107    1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва
UOP20208    Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
UOP31008    1-ПВ. Звіт з праці (місячна)
UOP21108    1-Б. Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами
UOP90701    Додаток 7. Показники фінансово-економічної діяльності  державного (казенного) підприємства
  Агенство держмайна (Міністерство пром. політики)
S2829811    Акт прийомки квартальної звітності
S2823205    011 Звітна податкова декларація з ПДВ
 
 ЗМІНИ у ФОРМАХ:
Міністерство Праці
MP000005    Ф 0-1 Форма введення даних для формування звітів Світовому банку
   Агенство держмайна (Міністерство пром. політики)
S2800103    007 ф.Зв Зведена таблиця основних показників, які комплексно характеризують господарську діяльність підприємства
S2800212    006 2-інвестиції. Капітальні інвестиції (квартальна)    
S2800305    008 Довідкова інформація по окремих показниках фінансово-господарської діяльності підприємств
S2800502    009 Ф1-КЗ Кредиторська заборгованість підприємств (організацій по окремих показниках звітності)
S2801110    005 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)  
S2808207    010 Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями
S2820105    002 Ф1 - Баланс (1)
S2820205    003 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
S2821010    004 1-ПВ. Звіт з праці (місячна)
S2829901    001 Анкета підприємства
S2870202    Декларація про валютні цінності, що належать резиденту України і знаходяться за її межами    
  ДСА
На прохання ДСА, наступні форми виконані у розрізі по КПКВ:
FMAYNO01    Реєстр державного нерухомого майна, переданого в оренду територіальним управлінням державної судової адміністрації в Рівненській області, яке підпорядковане Державній судовій адміністрації України
FDSAZP06    ДСА. Структура заробітної плати по посадах

 9.20.002:
ОНОВЛЕНІ ДОВІДНИКИ:
 (із каталогу Довідники/Перелік довідників/Загальні)
1.  Довідник "ІНСПЕКЦІЇ".      
    БУДЬ ЛАСКА, ПЕРЕВІРТЕ ДАНІ, внесені у Картці установи/Підприємство/Інспекція.
   Якщо змінились дані по податковій інспекції, потрібно відкрити податкові звіти та оновити в них поля (F5).
2. Довідник "ПІЛЬГИ".
    (згідно з Довідником пільг № 61 станом на 01.04.2012)
    Довідник використовується в деяких податкових звітах (J(F)0201405...).  
3. Змінено період закриття форми з "31.12.2010" на "31.12.2013" для можливості подання уточнюючих звітів за 2010 рік:
 ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ
J0301509        Податковий розрахунок збору за забруднення навколишнього природного середовища
 
ЗМІНИ у ФОРМАХ:
  Державна служба статистики
S0500905    9-ЗЕЗ. Звіт про експорт (імпорт) послуг
S1001010    10-зез (з дин. табл). Звіт про іноземні інвестиції в Україну
  УкрОборонПром
UOP02001    Дод.2 Загальна інформація про суб'єкта господарювання
UOP03001    Дод.3 Некомерційні показники діяльності суб'єкта господарювання
UOP04001    Дод.4 Комерційні показники діяльності суб'єкта господарювання
UOP05001    Дод.5 Показники стану активів та інвестиційно-інноваційної діяльності суб'єкта господарювання
UOP06001    Дод.6 Показники фінансової діяльності суб'єкта господарювання
UOP07001    Дод.7 Довідкові показники діяльності суб'єкта господарювання
UOP08001    Дод.8 Зведена інформація про прийняті управлінські рішення стосовно державного майна суб'єктів управління
UOP08101    Дод.8.1 Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно відчуження державного майна суб'єкта управління
UOP08201    Дод.8.2 Інформація про прийняті упралінські рішення стосовно приватизації державного майна суб'єкта управління
UOP08301    Дод.8.3 Інформація про прийняті упралінські рішення стосовно оренди державного майна суб'єкта управління
UOP08401    Дод.8.4 Інформація про прийняті інші управлінські рішення стосовно державного майна суб'єкта управління
UOP10001    Дод.10 Загальна інформація щодо оцінки ефективності управління державними підприємствами
UOP11001    Дод.11 Інформація щодо здійснення суб'єктом управління заходів щодо вдосконалення умов господарювання та проведення державної політики в галузі
UOP31008    1-ПВ. Звіт з праці (місячна)
  Агенство держмайна
S2823205    011  Податкова декларація з ПДВ

 9.20.003:
НОВІ ФОРМИ:
 Державна служба статистики:
S1000209    2-інвестиції. Капітальні інвестиції (квартальна)
 Державна казначейська служба квартальна звітність
FZKZDP08    (для ДПА) Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (заг. фонд)  
FZKSDP08    (для ДПА) Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (спец. фонд)  

ЗМІНИ у ФОРМАХ:
  УкрОборонПром
UOP90501    Додаток 5. Довідка щодо сплати податків та обов’язкових зборів                                
UOP90701    Додаток 7. Показники фінансово-економічної діяльності  державного (казенного) підприємства    
   Агенство держмайна
S2823205    011  Податкова декларація з ПДВ
S2829811    Акт прийомки квартальної звітності      

 9.20.004:
ОНОВЛЕНІ ПЕРІОДИ ПОДАННЯ ЗВІТУ:
( з "Рік" на "квартал")
Виконано за рекомендацією Державної статистичної служби України.
 ІНША ЗВІТНІСТЬ
S0111000    1-мс, 2-мс. Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва

    НОВІ ФОРМИ
 Державна казначейська служба/Бюджетування
 Нові місячні звіти
FRBZ0001    Реєстр бюджетних зобов'язань розпорядників(одержувачів) бюджетних коштів                                                       
FRFZ0001    Реєстр бюджетних фінансових зобов'язань розпорядників(одержувачів) бюджетних коштів                                      
FRRZ0001    Реєстр-розпорядження на виділення коштів з рахунку на погашення бюджетних фінансових зобов'язань розпорядників бюджетних коштів

    ЗМІНИ у ФОРМАХ
  УкрОборонПром
UOP02001    Дод.2 Загальна інформація про суб'єкта господарювання
UOP03001    Дод.3 Некомерційні показники діяльності суб'єкта господарювання
UOP04001    Дод.4 Комерційні показники діяльності суб'єкта господарювання
UOP05001    Дод.5 Показники стану активів та інвестиційно-інноваційної діяльності суб'єкта господарювання
UOP06001    Дод.6 Показники фінансової діяльності суб'єкта господарювання
UOP07001    Дод.7 Довідкові показники діяльності суб'єкта господарювання
UOP08001    Дод.8 Зведена інформація про прийняті управлінські рішення стосовно державного майна суб'єктів управління
UOP08101    Дод.8.1 Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно відчуження державного майна суб'єкта управління
UOP08201    Дод.8.2 Інформація про прийняті упралінські рішення стосовно приватизації державного майна суб'єкта управління
UOP08301    Дод.8.3 Інформація про прийняті упралінські рішення стосовно оренди державного майна суб'єкта управління
UOP08401    Дод.8.4 Інформація про прийняті інші управлінські рішення стосовно державного майна суб'єкта управління
UOP09001    Дод.9 Інформація виконання критеріїв ефективності управління державними підприємствами, які здійснювали господарську діяльність у звітному періоді
UOP10001    Дод.10 Загальна інформація щодо оцінки ефективності управління державними підприємствами
UOP11001    Дод.11 Інформація щодо здійснення суб'єктом управління заходів щодо вдосконалення умов господарювання та проведення державної політики в галузі
UOP12001    Дод.12 Інформація щодо суб'єктів господарювання, що знаходяться в процедурі банкрутства

 Виправлено автоматичне заповнення дати у формах:  
UOP90301    Додаток 3. Розшифровка до форми 1-Б державного (казенного) підприємства
UOP05001    Дод.5 Показники стану активів та інвестиційно-інноваційної діяльності суб'єкта господарювання
 Додані нові перевірки у формі
UOP31008    1-ПВ. Звіт з праці (місячна)

9.20.005:
НОВІ ФОРМИ
 Інша звітність/Баланси
S0105005    Ф5. Примітки до річної звітності    
S0100306    Ф3. Звiт про рух грошових коштiв    
S0104004    Ф4. Звіт про власний капітал   
 Інша звітність/Інше  
AD100110    Ф1. Баланс         

ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ
PD015001    Подання про призначення пенсії (військові)                                                                                                     
PD015701    Довідка про підтвердження  стажу роботи для призначення пільгової пенсії за рахунок коштів підприємств та організацій за результатами атестації робочих місць за умовами праці
PD015801    Гарантійний лист про перерахування коштів на рахунок органів Пенсійного фонду України    
PD015601    Довідка про підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсії за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній    

 ФСС від нещасних випадків
C0103901    Звіт про нещасні випадки невиробничого характеру   
C0103801    Журнал реєстрації нещасних випадків невиробничого характеру  

 ЗМІНИ у ФОРМАХ
  Податкова інспекція/фінансова звітність
J0900205        Ф2. Звіт про фінансові результати
  Інша звітність/баланси
S0100209    Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
Заповнення цих форм звітності виконується згідно з вибраним користувачем "стандартом":
(бухгалтерського обліку чи міжнародними стандартами фінансової звітності)

  Державна служба статистики:
S3000105      Фінансовий план підприємства                   
S3000305      Показники виконання фінансового плану    

 Міністерство економіки/Моніторинг:
S0000401          Дод.4 Комерційні показники діяльності суб'єкта господарювання

 УкрОборонПром:          
UOP00105    Фінансовий план підприємства                                                                 
UOP00305    Показники виконання фінансового плану
(в цих формах додані рядки, виправлена перевірка та змінено вивантаження в Excel)                                                         
UOP03001    Дод.3 Некомерційні показники діяльності суб'єкта господарювання   - (змінений авторозрахунок);                                 
UOP05001    Дод.5 Показники стану активів та інвестиційно-інноваційної діяльності суб'єкта господарювання   - (додані перевірки);
UOP90701    Додаток 7. Показники фінансово-економічної діяльності  державного (казенного) підприємства    - (збільшена розрядність числових даних)   

Программное обеспечение Microsoft

Лицензирование для малого и среднего бизнеса, государственных учреждений, строительных организаций, учебных заведений

 Обращайтесь к нам по телефону (056) 370-18-18.

Отправляйте заказ по электронной почте vostok@pkf.dp.ua или с формы обратной связи на нашем сайте.

Сотрудники компании Восток предоставят Вам всю необходимую информацию.

Ссылки по теме

Задать вопрос

Telegram Vostok.UA Viber Vostok.UA