Обновление «Бест-Звит Плюс» 8.88.000

ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 8.88.000.

Цей пакет кумулятивний, він включає всі проміжні оновлення (8.87.001 - 8.87.006)

ДОРОБКИ ФУНКЦІОНАЛУ ПРОГРАМИ

1. РЕЄСТР ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ.
1.1 Реалізований імпорт НОВОГО реєстру податкових накладних із txt файлів.
    Оновлений опис структури полів  txt файлів для імпорту, документ має назву "Opis_txt.doc" та знаходиться у каталозі Help програми:   
    C:Program FilesIntellect-ServiceBEST-ZVITHelpOpis_txt.doc
Зауваження!!! Імпорт попередніх реестрів податкових накладних ("старих" - до 01.2010) таким чином виконуватися не буде.
1.2 Доопрацювання з приводу кодировки тексту поля Вид документу, при імпорті Реєстру накладних із файлів формату txt.

2. МОДУЛЬ "ЩОМІСЯЧНА ПЕРСОНІФІКАЦІЯ".
    2.1 У Таблиці 1 відключений контроль на автоматичне заповнення рядків 6 та 7. Дані у ці рядки можна вносити вручну із клавіатури.
    2.2 В Таблицях 5 та 6  літери в в полі "Номер облікової картки ЗО за ДРФО ДПА" (для працівників, у яких відсутній код) переводяться в ВЕРХНІЙ РЕГІСТР згідно із встановленим форматом.
    2.3 В Таблицях 6 та 7 при контролі ознаки „спец стаж” (з Таблицею 8) в тексті перевірки вказується ІПН та прізвище працівника. 
2.5 УВАГА! В таблиці 6 змінено авторозрахунок суми максимальної величини, з якої відповідно до законів України справляються страхові внески -13260,00 грн з 01.04.2010.

3. ДОВІДНИКИ. Відкрита можливість редагування довідника "Одиниці виміру".
    Редагування довідників можливе тільки з пункту меню "Довідники" - "Перелік Довідників".
    Перелік довідників, відкритих на редагування:
  Алкогольні вироби
  Банки
  Банківські рахунки
  Вид цінних паперів (ДКЦПФР)
  Видатки (Морфлот)
  Види кредиту (ДЦКПФР)
  Види особливої інформації (ДКЦПФР)
  Види повідомлень
  Види суб'єктів первинного фінансов. моніторингу
  Відомості про позикодавця (ДКЦПФР)
  Вулиці населених пунктів
  Державний класифікатор будівель та споруд
  Джерела фінансування
  Довiдник УКТНЗЕД
  Довідник користувача
  Довідник підпорядкування (МінФін)
  Довідник професій
  Документи, що засвідчують фіз. особу
  Доходи (Морфлот)
  Інспекції
  Коефіцієнти забруднення навк. середовища
  Контрагенти
  Марки ТЗ
  Місцезнаходження (місце реєстрації, обліку) об'єкт
  Моделі ТЗ
  Морфлот витрати
  Населені пункти
  Номенклатура товарів та послуг
  Нормативи забруднення навк. середовища
  Одиниці виміру
  Ознака здійснення фінансових операцій
  Ознаки фін. операцій (обов. фін. монітор.)
  Ознаки фін. операцій(внутр.фін.монітор.)
  Органи держреєстрації
  Особливі примітки в подат. накладній
  Перелік РРО
  Підакцизні товари
  Підакцизні товари (новий)
  Підпорядкування
  Підстави для пільг страхувальника
  Підстави для повернення фінансових планів
  Райони міст
  Райони регіонів
  Рахунки контрагента
  Співробітники
  Сплачено
  Спосіб зв'язку суб. пер. фін. моніт. з ДержФінМон
  Спосіб припинення емітента (ДКЦПФР)
  Ставки транспортного збору
  Ставки транспортного збору 1
  Територіальні органи ДКЦПФР
  Тип дати вчінення дії (ДЦКПФР)
  Тип та форма випуску цінних паперів (ДКЦПФР)
  Типи вулиць
  Типи осіб, що мають віднош. до фін. операції
  Типи суб'єктів первинного фінансов. моніторингу
  Тютюнові вироби
  Умови поставки
  Форма розрахунку (компенсації)
  Форми проведених розрахунків


4. ФОРМА 1-ДФ. Доопрацьована функція пошуку у формі 1-ДФ.

5. Виправлені помилки у роботі програми:
    5.1 Роздільний підпис з різних комп'ютерів у модулі "Документи на підпис".
    5.2 Доопрацьовано механізм підпису Запиту до податкової про стан розрахунків з бюджетом для фізичних осіб без сертифікату печатки підприємства.


2.  Квартальні звіти до Держказначейства згідно наказу №115 02.04.2010.
3. Форми звітності, що увійшли до оновленнь 8.87.001 - 8.87.006:

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ
 *S3000305 Показники виконання фінансового плану підприємства

ДСЗУ
C0200412 (дод.4) Довідка про середню заробітну плату
C0200405 (дод.3) Довідка про середню заробітну плату (дохід) (для розрахунку виплат на випадок безробіття)

МІНПРОМПОЛІТИКИ
Форми звітності до 1 кварталу 2010 року.

УААН (Українська академія аграрних наук України)
U3_102  (УААН)Ф.№3-1 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах органів державного управління, судів і прокуратури, науково-дослідних установ
U3_801  (УААН)Ф.№3-8 Звіт про виконання плану підготовки наукових кадрів у вищих навчальних закладах і науково-дослідних установх

ДЕРЖАВНІ СУДОВІ АДМІНІСТРАЦІЇ
Форми звітності до 1 кварталу 2010 року.

МОЗ
Форми звітності до 1 кварталу 2010 року.

МІНПАЛИВЕНЕРГО
PE100108 Ф1 - Баланс

МІНПРАЦІ ТА СОЦ. ПОЛІТИКИ
MP000005 Ф 0-1 Форма введення даних для формування звітів Світовому банку
MF010101 Ф.№1-ДМ-ДК (квартальна) Звіт про операції з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням

ЗВІТНІСТЬ ЕМІТЕНТІВ
 Е0200103  Зміст
 Е0200203  Титульний аркуш
 Е0200603  Інформація про посадових осіб емітента
 Е0200703  Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
 Е0105003  Ф5 Примітки до річної звітності
 Е0100107  Ф1 - Баланс
*Е0201604  Інформація про стан корпоративного управління
*Е0201304  Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність
*Е0201104  Відомості про цінні папери емітента
*Е0200904  Інформація про дивіденди
*Е0203103  Інформація про похідні цінні папери
*Е0203203  Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
*Е0203303  Інформація про собівартість реалізованої продукції
 Е0200303  Основні відомості про емітента
 Е0200403  Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
 Е0201203  Опис бізнесу
 Е0201403  Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів

 

Ссылки по теме

Задать вопрос

Telegram Vostok.UA Viber Vostok.UA