Обновление «M.E.Doc» 10.01.139 — 10.01.140

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.140
  У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ  
1.    Модуль «Звітність»
1.1.    Реєстр звітів
1.1.1.    Виправлена процедура підпису "Повідомлення про реєстрацію ЕЦП" філією та подальший експорт для допідписання в головну організацію.
1.1.2.    Доопрацьоване відображення графічних ЕЦП на звітах.  
1.2.    Єдиний внесок > Додаток 4
Виправлена помилка при автоматичному формуванні Таблиці 7 (J(F)3040710), що полягала у відсутності символу БК у записах співробітників з серією та номером  паспорта замість ІПН.  
2.    Модуль «Облік ПДВ»
2.1.    Реєстр виданих та отриманих податкових накладних
У зв’язку з Наказом Міністерства фінансів України від 25.05.2016 № 503 "Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України" додані нові форми звітності з ПДВ, які подаються, починаючи з періоду  за «Серпень, 2016 р.» (див. далі).
Відповідно, у РПН реалізований експорт у нові форми звітності та експорт у Додаток 8 (за видом документа «ЗП»).
3.    Модуль «Первинні документи»  
3.1.    Реєстр первинних документів
3.1.1.    Доопрацьоване відображення графічних ЕЦП на допідписаних документах.
3.1.2.    Виправлене помилкове дублювання у реєстрі деяких РК з від’ємними сумами (відправлених на реєстрацію контрагенту та отриманих на запит ЄРПН).
3.1.3.    Доопрацьоване відображення статусів первинних документів у реєстрі.
3.2.    Шаблони первинних документів
3.2.1.    Доопрацьоване підписання шаблону декількома співробітниками згідно з налаштованим комплектом підписів.
3.2.2.    Доопрацьований імпорт користувацьких шаблонів.
Дозволений імпорт користувацьких шаблонів з однаковим кодом, але різними ознаками (для всіх установ чи для поточного підприємства). При присвоєнні шаблона поточному підприємству буде відображатись лише цей шаблон.
3.2.3.    Відновлене представлення чисел з відокремленням розрядів при встановленому параметрі «Відділяти розряди» у властивостях поля.  
4.    Модуль «Облік акцизного податку» > Реєстр акцизних документів
У лівому фільтрі Контрагент доданий пошук по коду філії.
5.    Банківський модуль
5.1.    Монітор повідомлень про відкриття/закриття рахунків
Виправлене некоректне відображення штампу «Документ у корзині» у новостворюваному Додатку 7.  
5.2.    Журнал автоматичної обробки
Доопрацьоване відображення подій у Журналі автоматичної обробки документів.
6.    Модуль «Адміністрування»
6.1.    Планувальник завдань
Доопрацьоване логування подій при створенні архіву програми та відображення статусів виконуваних завдань.
6.2.    Управління користувачами
Доопрацьоване настроювання доступу користувачів до модулів програми при створенні ролей.  
6.3.    Журнал подій
Виправлена помилка експорту даних журналу в формат Excel, якщо виконано групування подій.
7.    Модуль «Довідники»  
7.1.    Довідник контрагентів
Виправлена некоректна заміна адреси продавця після відправлення йому покупцем зареєстрованого в ЄРПН Додатка 2 з від’ємними сумами.
8.    Резервне копіювання
У діалоговому вікні створення резервної копії при закритті програми доданий таймер, який автоматично закриває вікно через певний проміжок часу при відсутності реакції користувача.  
9.    Доданий новий сервіс «Універсальна автоматична обробка»
Новий сервіс «Універсальна автоматична обробка» призначений для обробки документів для всіх або обраних підприємств, доданих у програмний комплекс.
Більш детально див. в новому розділі довідки: Допоміжні сервіси > Універсальна автоматична обробка.
10.    Утиліта «Налаштування з’єднання» (ConnectionSetup.exe)
Додана нова вкладка «Сервіс автоматичної обробки», призначена для налаштування сервісу універсальної автоматичної обробки.
Див. більше у оновленій довідці до модулю.
11.    Модуль «Зарплата»
11.1.    Звіти
11.1.1.    Відкореговано відображення колонки «Сума фактичної заробітної плати з якої нараховуються страхові внески» в табличній частині бланку DDLL «Довідка про заробітну плату для листа непрацездатності» для випадків коли відпрацьовано менше одного календарного місяця»
11.1.2.    У звіті Видатковий касовий ордер додана можливість внесення користувачем дати виписки в полі «від…»
  НОВІ ФОРМИ   
Податкова інспекція
Нові форми звітності з ПДВ згідно з Наказом Міністерства фінансів України від 25.05.2016 № 503 "Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України".
Подаються, починаючи з періоду за «Серпень, 2016 р.»
F0200118    Податкова декларація з податку на додану вартість (фо)
F0200416    Дод.1 Розрахунок коригування сум ПДВ (Д1)
F0215209    Дод.2 Довідка про суму від'ємного значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного(податкового) періоду (Д2)
F0200514    Дод.3 Розрахунок суми бюджетного відшкодування (Д3)
F0299810    Дод.4 Заява про повернення суми бюджетного відшкодування (Д4)
F0215109    Дод. 5 Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів
F0299309    Дод.6 Довідка подається платниками, які заповнюють рядок 5 декларації, та підприємствами інвалідів (Д6)
F0215709    Дод.7 Розрахунок (перерахунок) частки використовуваних товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях (Д7)
F0215808    Дод.8 Заява про допущення продавцем товарів/послуг помилок (Д8)
F0217010    (самост) Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з  ПДВ

J0200118     Податкова декларація з ПДВ
J0200516     Дод.1 Розрахунок коригування сум ПДВ (Д1)
J0215209     Дод.2 Довідка про  суму від'ємного значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного(податкового) періоду (Д2)
J0200614     Дод.3 Розрахунок суми бюджетного відшкодування (Д3)
J0299810     Дод.4 Заява про повернення суми бюджетного відшкодування (Д4)
J0215109     Дод. 5 Розшифровки податкового зобов’язання та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)
J0299309     Дод.6 Довідка подається платниками, які заповнюють рядок 5 декларації, та підприємствами інвалідів (Д6)
J0215709     Дод.7 Розрахунок (перерахунок) частки використовуваних товарів /послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях (Д7)
J0215808     Дод.8 Заява про допущення продавцем товарів/послуг помилок (Д8)
J0217010    (самост) Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ  
J0209409     Податкова декларація з ПДВ
J0294109     Дод.1 Розрахунок коригування сум ПДВ (ДСп1)
J0294209     Дод.5 до декларації з ПДВ(спеціальної) Розшифровки податкових  зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)
J0294309     Дод.9 Розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг (ДС9)
J0294009     Дод.6 Довідка подається платниками, які заповнюють рядок 5 декларації, та підприємствами інвалідів (Д6)
J0294606     Дод.7 Розрахунок (перерахунок) частки використовуваних товарів / послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях (Д7)
J0294508     Дод.8 Заява про допущення продавцем товарів/послуг помилок (Д8)
J0294402     Дод.10 Розрахунок сум податку на додану вартість за операціями з сільськогосподарськими товарами/ послугами, що підлягають сплаті до держ. бюджету та перерахуванню на спец. рахунок (ДС10)
J0294709     (самост) Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ
J0209010     Податкова декларація з ПДВ
J0209110     Дод.1 Розрахунок коригування сум ПДВ (ДС1)
J0209209     Дод.5 Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)
J0209309     Дод.9 Розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг (ДС9)
J0299009     Дод.6 Довідка подається платниками, які заповнюють рядок 5 декларації, та підприємствами інвалідів (Д6)
J0290706     Дод.7 Розрахунок (перерахунок) частки використовуваних товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях (Д7)
J0290508     Дод.8 Заява про допущення продавцем товарів/послуг помилок (Д8)
J0290802     Дод.10 Розрахунок сум податку на додану вартість за операціями з сільськогосподарськими товарами/ послугами, що підлягають сплаті до держ. бюджету та перерахуванню на спец. рахунок (ДС10)
J0297010    (самост) Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ

J0299102     Дод. 8 Інформаційне підтвердження придбання товарів
F0299102     Дод. 8 Інформаційне підтвердження придбання товарів
J0299202    Дод. 9 Інформаційне підтвердження придбання товарів
F0299202    Дод. 9 Інформаційне підтвердження придбання товарів

J1310501     Реєстраційна заява платника податку
J1410501    Рішення                      

J1310106     Реєстраційна заява платника податку на додану вартість
F1310106     Реєстраційна заява платника податку на додану вартість
J1310403     Заява про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість
F1310403     Заява про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість
  ЗМІНИ У ФОРМАХ  
Державна служба статистики
S0400408       1-ПЕ. Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної промисловості і розроблення кар"єрів, переробної промисловості, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, водопостачання, каналізації, поводження з відходами

Электронные детские весы Momert 6475

Весы прослужат на протяжении длительного срока: от самого рождения ребенка до того, когда ему исполнится 5–6 лет. Весы рассчитаны до 20 кг.

Весы для новорожденных

Ссылки по теме

Задать вопрос

спрашивайте, мы online
Telegram Vostok.UA Viber Vostok.UA