Обновление «M.E.Doc» 10.00.013 - 10.00.014

ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 10.00.014

1. Нова функція «Відображення заданої кількості записів у Реєстрі податкових накладних».
   Для зручності користувача реалізовано можливість відображати бажану кількість записів на сторінці Реєстру отриманих та виданих податкових накладних.
   Налаштування: Адміністрування > Параметри системи > Загальні 
 1.1. В полі «Кількість записів на сторінці для відображення в Реєстрі податкових накладних» вкажіть потрібну кількість записів.
 1.2. В реєстрі податкових накладних відобразиться задана кількість записів на сторінці.

2. ДООПРАЦЬОВАНО:
 
   2.1. Реалізована можливість відправлення електронною поштою у демонстраційному режимі наступних форм:
   J1391101 Повідомлення про реєстрацію електронного цифрового підпису
   F1391101 Повідомлення про реєстрацію електронного цифрового підпису
   J1391001 Договір про забезпечення електронного документообігу платника податків з Державною податковою інспекцією засобами телекомунікаційного зв'язку
   F1391001 Договір про забезпечення електронного документообігу платника податків з Державною податковою інспекцією засобами телекомунікаційного зв'язку

   2.2. На панелі стану документу на закладку «Відправлено» додано E-mail адресу одержувача.

   2.3. Для фізичних осіб підприємців, у яких відсутня печатка установи, реалізована можливість відправлення Єдиного соціального внеску підписаного тільки сертифікатом ЕЦП Директора.

   2.4. При додаванні запису з реєстру співробітників у форму 1ДФ J0500103 або ЕСВ 0405C01-T0409C01 реалізовано виведення всіх записів, не залежно від наявності позначки у полі «Не використовується».

3. Новий "Довідник корисних копалин", підключений до форм звітності за користування надрами:
J0836102 Дод. 1. Розрахунок податкового зобов'язання з плати за користування надрами для видобування корисних копалин 
J0836202 Дод. 2. Розрахунок податкового зобов'язання з плати за користування надрами для видобування корисних копалин 
F0836102 Дод. 1. Розрахунок податкового зобов'язання з плати за користування надрами для видобування корисних копалин
F0836202 Дод. 2. Розрахунок податкового зобов'язання з плати за користування надрами для видобування корисних копалин

 

ЗМІНИ У ФОРМАХ:

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ
S3000105 Фінансовий план підприємства
У зв’язку зі зміною фінансової звітності (форми "Ф1. Баланс" та "Ф2. Звіт про фінансові результати"), доопрацьовано автоматичний розрахунок таблиці 3 "Коефіцієнтний аналіз"
  
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ
MF000105 Фінансовий план підприємства
У зв’язку зі зміною фінансової звітності (форми "Ф1. Баланс" та "Ф2. Звіт про фінансові результати"), доопрацьовано автоматичний розрахунок таблиці 3 "Коефіцієнтний аналіз"


ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСТВО
Виправлено перенесення даних (перетяжка) з попереднього періоду у формах:
F2MD08 Ф №2д ...про надходження та використання коштів загального фонду
F2MM08 Ф №2м ...про надходження та використання коштів загального фонду
F4_1MD08 Ф №4-1д ...про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги…
F4_1MM08 Ф №4-1м ...про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги…
F4_2MD09 Ф №4-2д ...про надходження і використання коштів, отриманних за інш. джер. власних..
F4_2MM09 Ф №4-2м ...про надходження і використання коштів, отриманних за інш. джер. власних..
F4_3MD08 Ф №4-3д ...про надходження і використання інш. надходжень спец.фонду
F4_3MM08 Ф №4-3м ...про надходження і використання інш. надходжень спец.фонду
F4_4MD08 Ф №4-4д Звіт  про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соц-економ та культ розвитку
F43MD109 Ф №4-3д.1 ...про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
F43MM109 Ф №4-3м.1 ...про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

ЗАКРИТО:

ФСС з ТВП
С02003 Довідка про надходження та використання коштів обов'язкового соціального страхування

НОВІ ФОРМИ:

ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ
PD014601 Довідка про складові заробітної плати (за останні 24 календарні місяці роботи або за будь-які 60 календарних місяців роботи підряд перед зверненням за пенсією), що подається для призначення пенсії від..
PD014701 Довідка про заробітну плату державним службовцям, які на момент перерахунку працюють на посадах, з яких призначено (перераховано) пенсію

ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСТВО
FZKSDSA1 (для ДСА) Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (спец. фонд)

ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ:
J0119701 Додаток до рядків 25, 26, 27, 28 Податкового звіту про використ.коштів неприбут.установами й організаціями
J0100308 Декларація з податку на прибуток банку
J0117101 Додаток  Розрахунок податкових зобов'язань з консолідованого податку на прибуток підприємства
J0101706 Розрахунок податкових зобов'язань з консолідованого податку на прибуток підприємства
J0130101 Додаток ОД до рядка 02 Податкової декларації з податку на прибуток банку
J0130201 Додаток ЦП до рядка 02.3 додатка ОД до рядка 02 Податкової декларації з податку на прибуток банку
J0130801 Додаток ВО до рядка 06.35 додатка ІВ до рядка 06 Податкової декларації з податку на прибуток банку
J0140101 Додаток ІД до рядка 04 Податкової декларації  з податку на доходи (прибуток) страховика
J0140201 Додаток ЦП до рядка 05 Податкової декларації  з податку на доходи (прибуток) страховика
J0140701 Додаток СВ до рядка 30 Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика
J0140301 Додаток ІВ до рядка 07 Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика
J0130301 Додаток ІД до рядка 03 Податкової декларації з податку на прибуток банку
J0130401 Додаток СБ до рядка 03.18 додатка ІД до рядка 03 Податкової декларації з податку на прибуток банку
J0140401 Додаток АМ до рядків 07.1.4 - 07.1.7 та рядка 07.2.2 додатка ІВ до рядка 07 Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика
J1490001 Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних
J0130501 Додаток ОВ до рядка 05 Податкової декларації з податку на прибуток банку
J0103703 Повідомлення юридичної особи щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства
J1300201 Запит щодо розрахунків з бюджетом
J0130701 Додаток АМ до рядків 06.5, 06.6, 06.7, 06.8.1 додатка ІВ до рядка 06 Податкової декларації з податку на прибуток банку
J0140501 Додаток ПН до рядка 20 Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика
J0130901 Додаток ТП до рядка 12 Податкової декларації з податку на прибуток банку
J0131001 Додаток ЗП до рядка 13 Податкової декларації з податку на прибуток банку
J0131101 Додаток ПК до рядка 13.2 додатка ЗП до рядка 13 Податкової декларації з податку на прибуток банку
J0130601 Додаток ІВ до рядка 06 Податкової декларації з податку на прибуток банку
J0131201 Додаток АВ до рядка 17 Податкової декларації з податку на прибуток банку
J0140601 Додаток РН до рядка 29 Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика
J0101908 Податковий звіт про використання коштів неприбутковими установами й організаціями
J0131301 Додаток ПН до рядка 20 Податкової декларації з податку на прибуток банку
J0131401 Додаток ВП до рядків 23 - 26 та 28 - 31 Податкової декларації з податку на прибуток банку
J0131501 Додаток до додатків ЦП, ІВ, ПН ТА РН Податкової декларації з податку на прибуток банку
J0140801 Додаток ВП до рядків 33 - 36 та 38 - 42 Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика
J0140901 Додаток до додатка ІВ
J0110102 Додаток ІД до рядка 03 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0100409 Декларація з податку на доходи (прибуток) страховика
J0111801 Додаток до додатків ІВ, ІД, ЗВ, ВЗ, АВ, СВ Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0110302 Додаток ЦП до рядка 03.20 додатка ІД до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0110201 Додаток СБ до рядка 03.11 додатка ІД та рядка 06.5.24 додатка ІВ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0110402 Додаток СВ до рядка 05.1 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0110501 Додаток АК до рядків 05.1.5 і 05.1.6 додатка СВ до рядка 05.1 Подат.декл.з податку на приб.підпр.та рядків 06.1.4 і 06.1.5.1 додатка ЗВ до рядка 06.1 ПД
J0110601 Додаток АМ до рядків 05.1.3, 05.1.4 додатка СВ до рядка 05.1 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0110701 Додаток ВО до рядка 05.1.10 додатка СВ до рядка 05.1 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0110801 Додаток ЗВ до рядка 06.1 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0110901 Додаток АВ до рядка 06.2 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0111501 Додаток ПН до рядка 17 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0111201 Додаток ТП до рядків 08 та 12 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0111701 Додаток ВП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0111001 Додаток ВЗ до рядка 06.3 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0111101 Додаток ІВ до рядка 06.5 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0111301 Додаток ПЗ до рядка 09 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0111601 Додаток АД до рядка 20 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0111401 Додаток ЗП до рядка 13 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0100110 Податкова декларація з податку на прибуток підприємства
J0120010 Податкова декларація з податку на прибуток підприємства (суб'єкта космічної діяльності)
J0120101 Додаток ІД до рядка 03 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0120201 Додаток СБ до рядка 03.11 додатка ІД та рядка 06.5.24 додатка ІВ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0120301 Додаток ЦП до рядка 03.20 додатка ІД до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0120401 Додаток СВ до рядка 05.1 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0120501 Додаток АК до рядків 05.1.5 і 05.1.6 дод.СВ до ряд.05.1 Подат.декл. з податку на приб.підпр.та рядків 06.1.4 і 06.1.5.1 дод.ЗВ до ряд.06.1 Подат.декл.
J0120601 Додаток АМ до рядків 05.1.3, 05.1.4 додатка СВ до рядка 05.1 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0120701 Додаток ВО до рядка 05.1.10 додатка СВ до рядка 05.1 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0120801 Додаток ЗВ до рядка 06.1 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0120901 Додаток АВ до рядка 06.2 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0121001 Додаток ВЗ до рядка 06.3 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0121101 Додаток ІВ до рядка 06.5 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0121301 Додаток ПЗ до рядка 09 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0121401 Додаток ЗП до рядка 13 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0121501 Додаток ПН до рядка 17 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0121601 Додаток АД до рядка 20 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0121701 Додаток ВП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0121801 Додаток до додатків ІВ, ІД, ЗВ, ВЗ, АВ, СВ Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0121201 Додаток ТП до рядків 08 та 12 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0100510 Податкова декларація з податку на прибуток підприємства
J0150101 Додаток ІД до рядка 03 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0150201 Додаток СБ до рядка 03.11 додатка ІД та рядка 06.5.24 додатка ІВ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0150301 Додаток ЦП до рядка 03.20 додатка ІД до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0150401 Додаток СВ до рядка 05.1 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0150501 Додаток АК до рядків 05.1.5 і 05.1.6 дод.СВ до ряд.05.1 Подат.декл. з податку на приб.підпр.та рядків 06.1.4 і 06.1.5.1 дод.ЗВ до ряд.06.1 Подат.декл.
J0836102 Дод. 1. Розрахунок податкового зобов'язання з плати за користування надрами для видобування корисних копалин
J0150601 Додаток АМ до рядків 05.1.3, 05.1.4 додатка СВ до рядка 05.1 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0150701 Додаток ВО до рядка 05.1.10 додатка СВ до рядка 05.1 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0150801 Додаток ЗВ до рядка 06.1 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0150901 Додаток АВ до рядка 06.2 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0151001 Додаток ВЗ до рядка 06.3 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0151101 Додаток ІВ до рядка 06.5 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0151201 Додаток ТП до рядків 08 та 12 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0151301 Додаток ПЗ до рядка 09 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0151401 Додаток ЗП до рядка 13 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0151501 Додаток ПН до рядка 17 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0151601 Додаток АД до рядка 20 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0151701 Додаток ВП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0151801 Додаток до додатків ІВ, ІД, ЗВ, ВЗ, АВ, СВ Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
F0836102 Дод. 1. Розрахунок податкового зобов'язання з плати за користування надрами для видобування корисних копалин
J0836202 Дод. 2. Розрахунок податкового зобов'язання з плати за користування надрами для видобування корисних копалин
F0836202 Дод. 2. Розрахунок податкового зобов'язання з плати за користування надрами для видобування корисних копалин
J1391101 Повідомлення про реєстрацію електронного цифрового підпису
F1391101 Повідомлення про реєстрацію електронного цифрового підпису
J1391001 Договір про забезпечення електронного документообігу платника податків з Державною податковою інспекцією засобами телекомунікаційного зв'язку
F1391001 Договір про забезпечення електронного документообігу платника податків з Державною податковою інспекцією засобами телекомунікаційного зв'язку


                                                  

 Мы предоставляем:

  • Установку и сопровождение
  • Доработку и изменение конфигурации
  • Подключение торгового оборудования: сканер штрих-кода, принтер чеков, принтер этикеток, терминал сбора данных, фискальные принтеры и кассовые аппараты, весы

Обращайтесь к нам по телефону (056) 370-18-18.

Отправляйте заказ по электронной почте vostok@pkf.dp.ua или с формы обратной связи на нашем сайте.

Сотрудники компании Восток предоставят вам всю необходимую информацию.

1С Предприятие 8

Каталог программного обеспечения для бизнеса  

Ссылки по теме

Задать вопрос

Telegram Vostok.UA Viber Vostok.UA