Обновление «Бест-Звит Плюс» 9.07.000

    ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 9.07.000!
 Цей пакет кумулятивний, він включає попереднє оновлення (9.06.001).
 
  ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ:

1. ЗМІНЕНИЙ ІНТЕРФЕЙС ПРОГРАМИ, який стосується звітності в ПФУ.
   1.1.Вся звітність до ПФУ за попередні роки об'єднана в одному модулі "Звітність/Звітність ПФУ по 2010 рік" та включає:
       - Річну персоніфікацію (по 2009 рік);
       - Щомісячну персоніфікацію за 2010 рік;
       - Додатки (за 2010 рік).
   1.2.Звітність з єдиного внеску, яку формують юридичні особи та ФО-підприємці за своїх найманих працівників (Додаток 4), як і раніше, ведеться у модулі "Звітність/Єдиний внесок".
   1.3.Новий модуль "Звітність/ЄСВ Додатки", який включає:
       - Додаток 5 (подають ФО-підприємці та самозайняті особи один раз на рік до 1 квітня наступного за звітним року);
       - Додаток 6 (подають особи, які страхуються добровільно та ті, які доплачують до мінімального внеску один раз на рік до 1 квітня та на протязі 1 місяця після доплати);
       - Додаток 7 -НОВИЙ ДОДАТОК згідно Постанови ПФУ № 18-1, подається юридичними і фізичними особами на протязі 2-х робочих днів після настання страхового випадку (при нещасному випадку на виробництві).
     
2. ЗМІНИ У МОДУЛІ "ЄДИНИЙ ВНЕСОК" відповідно до Постанови ПФУ № 18-1.
   2.1.Змінений код всіх таблиць звіту з Е0400С01-Е0409С01 на Е0400D01-Е0409D01 (з періоду "Серпень 2011").
   2.2.Внесені зміни у форми додатку 4, який подається за звітний період, починаючи з періоду "Серпень 2011". Коротко:
   2.3.Таблиця 5 Е0405D01.
       - Нова колонка "Категорія особи", до якої підключений однойменний довідник.
       - Нова колонка "Підстава припинення трудових відносин", в якій вказується причина з посиланням на відповідну норму КЗпПУ ("КЗОТ"), яка обирається з підключеного довідника.
       - В таблицю також повинні вноситися дані про осіб, яким в даному періоді надана відпустка по вагітності та пологах, а також по догляду за дитиною від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку.
       - новий статус "Додаткова" для цієї таблиці. Використовується для виправлення відомостей про ЗО, якщо у додатку 4 за попередній період не було зазначено застраховану особу, з якою було укладено або розірвано трудовий договір (раніше Т5 формувалася зі статусом "Початкова").
   2.4.Таблиця 6 Е0406D01.
       - В довідник "Категорії застрахованої особи", підключений до поля "Код категорії ЗО", додані нові коди 32, 33, 34, 35.
         (в тому числі, 32 код - для інвалідів, що працюють на посадах, робота на яких зараховується в спецстаж).
       - В довідник, підключений до поля "Тип нарахувань", додані нові коди 6, 7, 8, 9 для виправлення помилок, які були допущені страхувальником та виявлені за перевіркою органом ПФУ при нарахуванні пенсійних внесків до 01.01.2011 року.
       - Додані 2 нових поля "Кількість календарних днів тимчасової непрацездатності" та "Кількість календарних днів без збереження заробітної плати".
       - розширений перелік варіантів обов'язкового заповнення колонки 11 "Місяць і рік, за який проведено нарахування".
   2.5.Таблиця 7.
       - Впорядковано варіанти одиниць виміру тривалості спеціального стажу.
   2.6.Таблиця 8.
       - Додана нова колонка "Тип нарахувань".

3. УВАГА!!! Для тих, хто використовує імпорт з інших бухгалтерських програм!!!  
   ОНОВЛЕНИЙ ОПИС СТРУКТУРИ DBF-файлів для імпорту.
   - Оновлений опис ("DBF_ed_vnesok_18-1.doc") викликається із "Звітність/Єдиний внесок / Довідка/Опис структури DBF для імпорту" для звітних періодів, починаючи з "Серпень 2011 р" ("DBF_ed_vnesok_18-1.doc" міститься в каталозі Help кореневого каталогу програми).
   - У попередніх звітних періодах із цього меню викликатиметься діючий у цих періодах документ ("DBF_ed_vnesok.doc").  

4. Оновлені нормативні матеріали ПФУ (Постанова № 22-2 з внесеними змінами відповідно до Постанови ПФУ № 18-1).
   - Викликаються із "Звітність/Єдиний внесок/Довідка/Нормативні матеріали...".
   
5. Оновлена інструкція до модулю.
   - Викликається із "Звітність/Єдиний внесок/Довідка/Виклик довідки...
 
НОВІ ФОРМИ:
 ДСЗУ
C0102601    ЗАЯВА про виділення коштів для організації навчання працівників
С0302803    Форма № 5-ПН Звіт про прийнятих працівників

 ФСС НВВ    
C0200603    ВІДОМІСТЬ розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності за 20__ рік
C0200610    ЗАЯВА  про зміну класу професійного ризику виробництва та розміру єдиного внеску

 ДЕРЖКОМСТАТ
S1402003    1-ОТ. Звіт дитячого оздоровчого закладу (табору)

 ЗМІНИ У ФОРМАХ:
 ДСЗУ    
C0102401    СПИСОК застрахованих осіб, у яких виникло право на допомогу, та розрахунок суми допомоги щодо кожної особи

               
          ЗМІНИ, ВНЕСЕНІ У ПОПЕРЕДНІХ ВЕРСІЯХ ПРОГРАМИ
     9.06.001:
   ЗМІНИ у ФОРМАХ:
 ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ
Відмінено перевірку ДПС України по декларації з ПДВ - про відсутність "Додатка 7" при заповненні ряд.15.
J0200110    Податкова декларація з ПДВ
F0200110    Податкова декларація з ПДВ

 

Лицензирование любого программного обеспечения Microsoft

Обращайтесь к нам по телефону (056) 370-18-18.

Отправляйте заказ по электронной почте vostok@pkf.dp.ua или с формы обратной связи на нашем сайте.

Сотрудники компании Восток предоставят Вам всю необходимую информацию.

Ссылки по теме

Задать вопрос

Telegram Vostok.UA Viber Vostok.UA