Обновление «M.E.Doc» 10.00.058- 10.00.059

 ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 10.00.059

 ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ:
1. Модуль "Автоматична Обробка".
а) З метою пришвидшення відправки податкових накладних на реєстрацію в ЄРПН, в мережевій версії реалізована багатопотокова відправка податкових накладних, що задіює для відправки всі ядра процесора.
б) В меню "Сервіс" додана функція "Відмітити всі повідомлення, як прочитані для всіх користувачів". При задійсненні цієї функції всі повідомлення відмічаються як прочитані для всіх користувачів системи.
в) Новий обробник "Автоматична відправка ПН контрагентам" для автоматичної відправки первинних документів контрагентам.
    Налаштування:
    - "Обробка податкових накладних за період". За допомогою цього фільтра можна вибрати за який період відправляти контрагентам первинні документи.
    - "Сертифікати контрагентів". Використовується, якщо необхідно в систему завантажити багато сертифікатів контрагентів. Для цього слід  вказати папку, в якій знаходяться сертифікати контрагентів. Після завантаження сертифікатів папка очищається.
    - "Типи документів". Цей фільтр дає змогу вибрати які типи первинних документів відправляти контрагентам. За замовченням вибрано Податкову накладну і Додаток 2.
    - "Документи створені користувачами". За необхідності, можна відправляти первинні документи створені або імпортовані певними користувачами. У списку, що випадає, відмітьте галочками потрібних користувачів.
    - "Відправляти тільки зареєстровані ПН". При виборі цього фільтру, будуть відправлятися контрагентам лише ті накладні та додаток 2, які зареєстровані в ДПА. Відправлятись будуть разом з квитанцією о реєстрації ПН.
    УВАГА! Для можливості відправки ПН, Дод2 контрагенту в документі має бути ЄДРПОУ контрагента або має бути запис по контрагенту в довіднику "Контрагенти".
    
2. Виправлен експорт даних в DBF про реєстрацію податкових накладних в ЄРПН.
Для вигрузки даних по податковим накладним, що були зареєстровані в період, коли не працював данний експорт, необхідно скористатись новою функцією "Оновити дані про реєстрацію в ЄРПН":
    а)Для цього необхідно зайти в меню Сервіс і натиснути "Оновити дані про реєстрацію в ЄРПН".
    б)Вибрати період за який не вигружаються дані по зареєстрованим накладним в DBF і натиснути "Ок".
    в)Дочекатись повідомлення "Дані оновлено успішно".
Після цього можно користуватись фунцією “Експортувати дані в DBF про реєстрацію в ЄРПН”    
УВАГА!
Функцію "Оновити дані про реєстрацію в ЄРПН" достатньо використати один раз. Всі податкові накладні, які будуть зареєстровані в 59й версії будуть автоматично мати дані про реєстрацію.

3. Модуль "Інформаційна довідка".
Реалізовано підписання довідок за розрахунками з бюджетом згідно вимогам Податкової служби.

4. Модуль "Єдиний Соціальний Внесок".
Виправлена помилка при спробі доповнити таблицю 6 додатку 4 коригуючого звіту рядками з *dbf файлу.

НОВІ ФОРМИ
Податкова інспекція
J0103504    Податкова декларація платника єдиного податку - юридичної особи                                                                                               
J0602905   Податковий розрахунок збору за користування радіочастотним ресурсом України                                                                                           
J0900901  Ф3. Звiт про рух грошових коштiв                                                                                                                                        
J0800305   Податковий розрахунок рентної плати за видобуті нафту, природний газ і газовий конденсат                                                                      
J0120011   1 Податкова декларація з податку на прибуток підприємства (суб'єкта космічної діяльності)                                                                          
J0130102   1 Додаток ОД до рядка 02 Податкової декларації з податку на прибуток банку                                                                                         
J0295203  Дод. 2 Розрахунок суми акцизного податку з тютюнових виробів, на які встановлено специфічні та адвалорні ставки акцизного податку одночасно                               
OBN01001  Реєстр  підготовлених платіжних доручень щодо суми екологічного податку                                                                                              
OBN02001  Реєстр  підготовлених платіжних доручень щодо суми податку на землю                                                                                                  
OBN03001  Реєстр  підготовлених платіжних доручень щодо суми орендної плати                                                                                                    
J0101205   Податкова декларація про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи                                                            
J0110103   1 Додаток ІД до рядка 03 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства                                                                                  
J0110202   1 Додаток СБ до рядка 03.11 додатка ІД та  рядка 06.4.24 додатка ІВ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства                                    
J0110303   1 Додаток ЦП до рядка 03.20 та 03.21 додатка ІД до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства                                                        
J0110602   1 Додаток АМ до рядка 06.4.27 додатка ІВ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства                                                               
J0110702   1 Додаток ВО до рядка 06.4.37 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства                                                    
J0111602   1 Додаток АВ до рядка 20 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства                                                                                  
J0111102   1 Додаток ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства                                                                                
J0111202   1 Додаток ТП до рядків 08 та 12 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства                                                                           
J0111302   1 Додаток ПЗ до рядка 09 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства                                                                                  
J0111402   1 Додаток ЗП до рядка 13 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства                                                                                  
J0111502   1 Додаток ПН до рядка 17 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства                                                                                  
J0111702  Додаток ВП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства                                                                                                    
J0100111   1 Податкова декларація з податку на прибуток підприємства                                                                                                          
J0113002   Додаток ІД до рядка 03 Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи                                    
J0113102   Додаток  СБ до рядка 03.10 додатка ІД  до рядка  03 Податкової декларації  про результ.спільн.діяльн. на території України без створ.юр.особи                         
J0113302   Додаток АМ до  рядка 06.4.11 додатка ІВ до рядка 06.4  Податкової декларації  про результати спільної діяльності                                                      
J0113402   Додаток ВО до рядка 06.4.17  додатка  ІВ до рядка 06.4  Податкової декларації  про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи  
J0113802   Додаток ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи                                  
J0113902   Додаток ПН до рядка 13 Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи                                    
J0114002  Додаток ВП до рядків 16 - 19 та 21 - 24 Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи                       
J0215103    Дод. 5 Розшифровки подат. зобов. та подат. кредиту в розрізі контрагентів                                                                                            
J0294203  Дод.2 до декларації з ПДВ(спеціальної)Розшифровки подат. зобов.та подат.кредиту в розр.контр.                                                                          
J0285104  Дод.2 Розшифровки подат.зобов.та подат.кредиту в розрізі контр.(переробного підприємства)                                                                              
J0209203    Дод.2 Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів                                                                               
J0217102  Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість                                                                                             
J0217004  Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість                                                                                             
J0287005  Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ(переробного підприємства)                                                                                          
J0287102  Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ(переробного підприємства)                                                                                          
J0120102   1 Додаток ІД до рядка 03 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства                                                                                  
J0120202   1 Додаток СБ до рядка 03.11 додатка ІД та  рядка 06.4.24 додатка ІВ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства                                    
J0120302   1 Додаток ЦП до рядка 03.20 та 03.21 додатка ІД до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства                                                        
J0135001    Дод.1 до податкової декларації платника єдиного податку - юридичної особи                                                                                     
J0120602   1 Додаток АМ до рядка 06.4.27 додатка ІВ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства                                                               
J0120702   1 Додаток ВО до рядка 06.4.37 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства                                                    
J0121102   1 Додаток ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства                                                                                
J0121202   1 Додаток ТП до рядків 08 та 12 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства                                                                           
J0121302   1 Додаток ПЗ до рядка 09 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства                                                                                  
J0121402   1 Додаток ЗП до рядка 13 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства                                                                                  
J0121502   1 Додаток ПН до рядка 17 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства                                                                                  
J0121602   1 Додаток АВ до рядка 20 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства                                                                                  
J0121702  Додаток ВП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства                                                                                                    
J0108301   Звіт  про використання платниками податку на прибуток підприємств вивільнених коштів                                                                                  
J0100511   1 Податкова декларація з податку на прибуток підприємства                                                                                                          
J0150102   1 Додаток ІД до рядка 03 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства                                                                                  
J0150202   1 Додаток СБ до рядка 03.11 додатка ІД та  рядка 06.4.24 додатка ІВ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства                                    
J0111901   1 Додаток ОК до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства                                                                                           
J0150302   1 Додаток ЦП до рядка 03.20 та 03.21 додатка ІД до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства                                                        
J0150602   1 Додаток АМ до рядка 06.4.27 додатка ІВ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства                                                               
J0150702   1 Додаток ВО до рядка 06.4.37 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства                                                    
J0151102   1 Додаток ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства                                                                                
J0151202   1 Додаток ТП до рядків 08 та 12 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства                                                                           
J0151302   1 Додаток ПЗ до рядка 09 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства                                                                                  
J0151402   1 Додаток ЗП до рядка 13 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства                                                                                  
J0151502   1 Додаток ПН до рядка 17 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства                                                                                  
J0151602   1 Додаток АВ до рядка 20 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства                                                                                  
J0151702  Додаток ВП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства                                                                                                    
J0114201   1 Додаток ОК до Податкової декларації про результати спільної діяльності                                                                                           
J0121901   1 Додаток ОК до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства                                                                                           
J0151901   1 Додаток ОК до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства                                                                                           
J0130202   1 Додаток ЦП до рядка 02.3 додатка ОД до рядка 02 Податкової декларації з податку на прибуток банку                                                                
J0130302   1 Додаток ІД до рядка 03 Податкової декларації з податку на прибуток банку                                                                                         
J0130402   1 Додаток СБ до рядка 03.18 додатка ІД до рядка 03 Податкової декларації з податку на прибуток банку                                                               
J0131202   1 Додаток АВ до рядка 17 Податкової декларації з податку на прибуток банку                                                                                         
J0130502   1 Додаток ОВ до рядка 05 Податкової декларації з податку на прибуток банку                                                                                         
J0130602   1 Додаток ІВ до рядка 06 Податкової декларації з податку на прибуток банку                                                                                         
J0130702   1 Додаток АМ до рядків 06.5, 06.6, 06.7, 06.8.1 додатка ІВ до рядка 06 Податкової декларації з податку на прибуток банку                                           
J0130902   1 Додаток ТП до рядка 12 Податкової декларації з податку на прибуток банку                                                                                         
J0100309   1 Декларація з податку на прибуток банку                                                                                                                           
J0131002   1 Додаток ЗП до рядка 13 Податкової декларації з податку на прибуток банку                                                                                         
J0131302   1 Додаток ПН до рядка 20 Податкової декларації з податку на прибуток банку                                                                                         
J0131402  Додаток ВП до рядків 23 - 26 та 28 - 31 Податкової декларації з податку на прибуток банку                                                                                 
J0131601   1 Додаток ОК до Податкової декларації з податку на прибуток банку                                                                                                  
 
Державна служба статистики.
1) Нові квартальні форми звітності
S1900608 1-торги. Звіт про проведення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти
S2700909 11-заг. Надходження худоби та птиці на переробні підприємства
S2701108 13-заг. Надходження молока на переробні підприємства
S0300700 7-ПВ. Звіт про заробітну плату за професіями окремих працівників
S1001010 10-зез (з дин. табл). Звіт про іноземні інвестиції в Україну
S1001308 13-зез (з дин. табл). Звіт про інвестиції з України в економіку країн світу
S0600312 3-торг. Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі та мережі ресторанного господарства
S1000306 1-ІП. Звіт підприємства про реалізацію інвестиційного проекту в спеціальній (вільній) економічній зоні

2) Нова річна форма
S0300700 7-ПВ. Звіт про заробітну плату за професіями окремих працівників

3) Увага!
В нових формах квартальної статистичної звітності використовується довідник "Відповідальні особи", що вказуються в документі.
Внесіть їх за допомогою довідника ("Довідники - Відповідальні особи").
Щомісячні та річневі звіти матимуть цей довідник в нових формах наступного року.

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

1)Доопрацьовано довідник НПП (для форм 1П, 1П-НПП, 1П-НПП коротка)

 

Программное обеспечение Microsoft

Лицензирование для малого и среднего бизнеса, государственных учреждений, строительных организаций, учебных заведений

 Обращайтесь к нам по телефону (056) 370-18-18.

Отправляйте заказ по электронной почте vostok@pkf.dp.ua или с формы обратной связи на нашем сайте.

Сотрудники компании Восток предоставят Вам всю необходимую информацию.

Помните! Лицензирование программного обеспечение является обязательным требованием. Использование не лицензионных программ противозаконно и противоречит требованиям законодательства о соблюдении прав интеллектуальной собственности. Используя не лицензионное ПО вы подвергаете себя и свою фирму риску быть привлеченными к юридической ответственности.

Ссылки по теме

Задать вопрос

Telegram Vostok.UA Viber Vostok.UA