Обновление «Бест-Звит Плюс» 9.19.000

              ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 9.19

1. Оновлений довідник "Банки"
    (Довідники/Перелік довідників/Загальні/Банки)

        НОВІ ФОРМИ:
  Декларації з податку на прибуток з додатками

Податкова інспекція
J0100111        ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА
J0110103        Додаток ІД до рядка 03 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0110202        Додаток СБ до рядка 03.11 додатка ІД та  рядка 06.4.24 додатка ІВ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0110303     Додаток ЦП до рядків 03.20 та 03.21 додатка ІД до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0110602     Додаток АМ до рядка 06.4.27 додатка ІВ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0110702     Додаток ВО до рядка 06.4.37 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства  
J0111102     Додаток ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0111202     Додаток ТП до рядків 08 та 12 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0111302     Додаток ПЗ до рядка 09 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0111402     Додаток ЗП до рядка 13 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0111502        Додаток ПН до рядка 17 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0111602        Додаток АВ до рядка 20 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0111702     Додаток ВП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0111901        Додаток ОК до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства

J0120011        ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА (суб’єкта космічної діяльності)
J0120102        Додаток ІД до рядка 03 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0120202        Додаток СБ до рядка 03.11 додатка ІД та  рядка 06.4.24 додатка ІВ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0120302        Додаток ЦП до рядків 03.20 та 03.21 додатка ІД до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0120602        Додаток АМ до рядка 06.4.27 додатка ІВ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0120702     Додаток ВО до рядка 06.4.37 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства  
J0121102        Додаток ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0121202        Додаток ТП до рядків 08 та 12 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0121302        Додаток ПЗ до рядка 09 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0121402        Додаток ЗП до рядка 13 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0121502        Додаток ПН до рядка 17 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0121602        Додаток АВ до рядка 20 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0121702        Додаток ВП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0121901        Додаток ОК до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства

J0100511        ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА, основною діяльністю якого є виробництво сільськогосподарської продукції
J0150102        Додаток ІД до рядка 03 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0150202        Додаток СБ до рядка 03.11 додатка ІД та  рядка 06.4.24 додатка ІВ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0150302        Додаток ЦП до рядків 03.20 та 03.21 додатка ІД до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0150602        Додаток АМ до рядка 06.4.27 додатка ІВ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0150702        Додаток ВО до рядка 06.4.37 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства  
J0151102        Додаток ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0151202        Додаток ТП до рядків 08 та 12 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0151302        Додаток ПЗ до рядка 09 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0151402        Додаток ЗП до рядка 13 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0151502        Додаток ПН до рядка 17 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0151602        Додаток АВ до рядка 20 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0151702        Додаток ВП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0151901        Додаток ОК до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства

J0103504        ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ ПЛАТНИКА ЄДИНОГО ПОДАТКУ – юридичної особи
J0135001        Додаток до податкової декларації платника єдиного податку - юридичної особи «Розрахунок податкового зобов’язання єдиного податку за минулий період, що уточнюється»
F0103303    Податкова декларація платника єдиного податку –  фізичної особи - підприємця
J0108301        Звіт  про використання платниками податку на прибуток підприємств вивільнених коштів

J0100309        ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З  ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК БАНКУ
J0130102        Додаток ОД до рядка 02 Податкової декларації  з податку на прибуток банку
J0130202        Додаток ЦП до рядка 02.3 додатка ОД до рядка 02 Податкової декларації з податку на прибуток банку
J0130302        Додаток ІД до рядка 03 Податкової декларації з податку на прибуток банку
J0130402        Додаток СБ до рядка 03.18 додатка ІД до рядка 03 Податкової декларації з податку на прибуток банку та рядка 07.31 додатка ІВ до рядка 07 Податкової декларації з податку на прибуток банку
J0130502        Додаток ОВ  до рядка 05 Податкової декларації з податку на прибуток банку
J0130602        Додаток ІВ до рядка 07 Податкової декларації     з податку на прибуток банку
J0130702        Додаток АМ до рядків 07.3 - 07.5 додатка ІВ до рядка 07 Податкової декларації з податку на прибуток банку
J0130902        Додаток ТП до рядка 10 та 13 Податкової декларації з податку на прибуток банку
J0131002        Додаток ЗП до рядка 14 Податкової декларації з податку на прибуток банку
J0131202        Додаток АВ до рядка 18 Податкової декларації з податку на прибуток банку
J0131302        Додаток ПН до рядка 21 Податкової декларації з податку на прибуток банку
J0131402        Додаток ВП до рядків 24-27 та 29-32 Податкової декларації з податку на прибуток банку
J0131601        Додаток ОК до Податкової декларації з податку на прибуток банку

J0101205        ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ БЕЗ СТВОРЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
J0113002        Додаток ІД до рядка 03 Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи
J0113102        Додаток  СБ до рядка 03.10 додатка ІД  до рядка 03 Податкової декларації  про результати спільної діяльності на території
J0113302        Додаток АМ до  рядка 06.4.11 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації  про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи
J0113402        Додаток ВО до рядка 06.4.17  додатка  ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації  про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи
J0113802        Додаток ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації  про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи
J0113902        Додаток ПН до рядка 13 Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи
J0114002        Додаток ВП до рядків 16-19 та 21-24 Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи
J0114201        Додаток ОК до Податкової декларації про результати спільної діяльності

F0100105    ( ФОП ).  ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО МАЙНОВИЙ СТАН І ДОХОДИ
F0111101     Додаток 1 до рядка 8 розділу І податкової декларації про майновий стан і доходи
F0111201    Додаток 2 до рядків 01.02, 01.03, 01.05 податкової декларації про майновий стан і доходи
F0111301     Додаток 3 до рядка 01.04 податкової декларації про майновий стан і доходи
F0111401    Додаток 4 до рядка 01.06 податкової декларації про майновий стан і доходи
F0111501     Додаток 5 до розділу ІІІ податкової декларації про майновий стан і доходи
F0111601     Додаток 6 до рядка 11 податкової декларації про майновий стан і доходи
F0111701    Додаток 7 до податкової декларації про майновий стан і доходи
F0100205    ( ФО ) ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО МАЙНОВИЙ СТАН І ДОХОДИ
F0121101     Додаток 1 до рядка 8 розділу І податкової декларації про майновий стан і доходи
F0121201    Додаток 2 до рядків 01.02, 01.03, 01.05 податкової декларації про майновий стан і доходи
F0121301    Додаток 3 до рядка 01.04 податкової декларації про майновий стан і доходи
F0121401    Додаток 4 до рядка 01.06 податкової декларації про майновий стан і доходи
F0121501    Додаток 5 до розділу ІІІ податкової декларації про майновий стан і доходи
F0121601    Додаток 6 до рядка 11 податкової декларації про майновий стан і доходи
F0121701    Додаток 7 до податкової декларації про майновий стан і доходи

 ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ
Нові форми квартальної звітності:
S1001010    10-зез (з дин. табл). Звіт про іноземні інвестиції в Україну
S1001308    13-зез (з дин. табл). Звіт про інвестиції з України в економіку країн світу
S1000306    1-ІП. Звіт підприємства про реалізацію інвестиційного проекту в спеціальній (вільній) економічній зоні     
S0300700    (рік) 7-ПВ. Звіт про заробітну плату за професіями окремих працівників  
  Наступні звіти можуть відправлятися електронною поштою:
S0600312    3-торг. Звіт про  продаж і запаси товарів у торговій мережі та мережі ресторанного господарства
S1900608    1-торги. Звіт про проведення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти
S2700909    11-заг. Надходження худоби та птиці на переробні підприємства
S2701108    13-заг. Надходження молока на переробні підприємства
S0210108    1-Б. Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!!!!
1. Заповнення поля з підписом особи, відповідальної за достовірність наданої інформації, у цих звітах виконується із підключеного довідника "Відповідальні особи".
2. Цей довідник потрібно заповнити до створення звітів:
    - Довідники/ Реєстр відповідальних осіб/Додати;
    - Із Реєстру співробітників установи вибрати потрібну особу та додати в створюваний довідник;
    - рекомендується внести додаткові дані відповідальної особи (електронну адресу, телефон та посаду);
    - у довідник також потрібно додати керівника установи.
3. При виборі даних із довідника відповідні поля у звіті автоматично заповняться інформацією про вибрану особу.

    ЗМІНИ у ФОРМАХ:
 Податкова інспекція
F0602905    Податковий розрахунок збору за користування радіочастотним ресурсом України                                                                  
F0800305    Податковий розрахунок рентної плати за видобуті нафту, природний газ і газовий конденсат                                                 
J0602905        Податковий розрахунок збору за користування радіочастотним ресурсом України                                                                  
J0900901        Ф3. Звiт про рух грошових коштiв                                                                                                             
J0800305        Податковий розрахунок рентної плати за видобуті нафту, природний газ і газовий конденсат                                                     
J0295203        Дод. 2 Розрахунок суми акцизного податку з тютюнових виробів, на які встановлено специфічні та адвалорні ставки акцизного податку одночасно    
F0295203    Дод. 2 Розрахунок суми акцизного податку з тютюнових виробів, на які встановлено специфічні та адвалорні ставки акцизного податку одночасно    
OBN01001    Реєстр  підготовлених платіжних доручень щодо суми екологічного податку                                                                      
OBN02001    Реєстр  підготовлених платіжних доручень щодо суми податку на землю                                                                          
OBN03001    Реєстр  підготовлених платіжних доручень щодо суми орендної плати                                                                            
J0215103            Дод. 5 Розшифровки подат. зобов. та подат. кредиту в розрізі контрагентів                                                                    
F0215103    Дод. 5 Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів                                                         
J0294203        Дод.2 до декларації з ПДВ(спеціальної) Розшифровки подат. зобов.та подат.кредиту в розр.контр.                                                
J0285104        Дод.2 Розшифровки подат.зобов.та подат.кредиту в розрізі контр.(переробного підприємства)                                                    
J0209203        Дод.2 Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів                                                         
J0217102        Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість                                                                 
J0217004        Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість                                                                 
J0287005        Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ(переробного підприємства)                                                                 
F0217102    Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ...                                                                                        
J0287102        Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ(переробного підприємства)                                                                 
F0217004    Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ...
 
 Міністерство праці/Світовий банк
MP021201    Ф№1-2 Зведений реєстр для виділення Державним казначейством України бюджетних асигнувань    
 Міністерство пром. політики
S2820105    002 Ф1 - Баланс (1)
S2820205    003 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)   
 Мінпаливенерго                                                                      
PE100108    Ф1 - Баланс (1)                            
PE100207    Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

            ЗМІНИ, ВНЕСЕНІ у ПОПЕРЕДНІХ ВЕРСІЯХ ПРОГРАМИ:
9.18.001:
1. ОНОВЛЕНИЙ ДОВІДНИК НПП новий:
    (Довідники/Перелік довідників/Статистика/Довідник НПП новий).
 Довідник підключений до форм звітності:
S0403505    1П-НПП. Звіт про виробництво промислової продукції (річна)
S0403905    1П-НПП. Звіт про виробництво промислової продукції (коротка, річна)      
2.  ЗМІНИ у БЮДЖЕТНИХ ДОВІДНИКАХ:
    (Довідники/Перелік довідників/Бюджетні)
    2.1. Довідник "КВК для місцевих бюджетів" згідно наказу Мінфіну №96 від 14.02.2011.
    2.2. Довідник "Коди програмної класифікації видатків" згідно державному бюджету на 2012 рік

     НОВІ ФОРМИ
 Державна служба статистики
S0300305    1-ПВ (умови праці). Звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу із шкідливими умовами праці
S0600312    3-торг. Звіт про  продаж і запаси товарів у торговій мережі та мережі ресторанного господарства    
 (Наступні форми можуть відправлятися електронною поштою)
S2501002    1-технологія. Звіт про створення та використання передових виробничих технологій
S1401107    1-туризм (юр.особа). Звіт про туристичну діяльність
S1401108    1-туризм (фіз.особа). Звіт про туристичну діяльність    
 Мінпромполітики
S2800212    006  2-інвестиції. Капітальні інвестиції (квартальна)
S2801110    008  1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)
S2821010    007  1-ПВ. Звіт з праці (місячна)
 Мінпаливенерго
РЕ001209    2-інвестиції. Капітальні інвестиції (квартальна)
РЕ301008    1-ПВ. Звіт з праці (місячна)    
 ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ:
OBN01001    Реєстр № $N1 підготовлених платіжних доручень щодо суми екологічного податку
OBN02001    Реєстр № $N1 підготовлених платіжних доручень щодо суми податку на землю
OBN03001    Реєстр № $N1 підготовлених платіжних доручень щодо суми орендної плати
    ЗМІНИ у ФОРМАХ:
 Державна служба статистики
S1500110    3-наука. Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт
S0403905    1П-НПП. Звіт про виробництво промислової продукції (коротка, річна)      
 Міністерство оборони
MOU00302    Довідка щодо сплати підприємством податків, зборів (обов'язкових платежів) до бухгалтерської звітності

9.18.002:                                                                                         
1. ОНОВЛЕНІ ДОВІДНИКИ:
    - НПП новий;
    - Види технологій;
    - КВЕД технологій

        НОВІ ФОРМИ
 Державна служба статистики
S2600307    1-КЗР (фіз.особа). Звіт про діяльність колективного засобу розміщування                                       
S2600306    1-КЗР (юр.особа). Звіт про діяльність колективного засобу розміщування    
       ЗМІНИ у ФОРМАХ:
 Державна служба статистики
S0300305    1-ПВ (умови праці). Звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу із шкідливими умовами праці  
S1401108    1-туризм (фіз.особа). Звіт про туристичну діяльність                                                       
S1401107    1-туризм (юр.особа). Звіт про туристичну діяльність                                                        
S2702207    2-ферм. Основні показники господарської фінансової діяльності селянського (фермерського) господарства
    Для наступної форми оновлені довідники  - "Види технологій" та "КВЕД технологій":
S2501002    1-технологія. Звіт про створення та використання передових виробничих технологій          
 Міністерство економіки
  (У наступних формах змінені програми "перетягування" даних)
S0000301    Дод.3 Некомерційні показники діяльності суб'єкта господарювання
S0000401    Дод.4 Комерційні показники діяльності суб'єкта господарювання
S0000501    Дод.5 Показники стану активів та інвестиційно-інноваційної діяльності суб'єкта господарювання
S0000601    Дод.6 Показники фінансової діяльності суб'єкта господарювання

9.18.003:    
ЗМІНИ у ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ
1. Реалізований імпорт довідників з DBF файлів
    Імпортуватися можуть лише користувацькі довідники (відкриті для редагування у програмі).
   1.1. Імпорт запускається:
         - із КОНТЕКСТНОГО МЕНЮ в: Довідники/Перелік довідників/.../Імпорт з DBF
         - за допомогою сполучення функціональних клавіш (Ctrl+Alt+I)
         Обирається DBF файл довідника та імпортується.
   1.2. В процесі імпорту перевіряється структура DBF файлу, наявність полів та їх тип. У випадку невідповідності структури DBF файлу даним довідника, який оновлюється,
         видається повідомлення про невідповідність.
   1.3. Після успішної перевірки структури відкривається вікно, в якому обираються записи для імпорту у програму:
         - всі чи обрані (вибір окремих записів виконується з клавішею Ctrl).
         - після імпорту записи додаються в кінець таблиці.
         - редагування довідника після імпорту (видалення старих записів, ...) виконує користувач
   1.4. Файл імпортується у кодуванні Win1251, є можливість змінити кодування кнопкою Dos.  
   1.5. У випадку невідповідності структури полів DBF файлу та таблиці в БД користувач має можливість налаштувати відповідність (співставити поля):
        - для поля довідника в БД, для якого програма не знайшла відповідного поля в DBF файлі, вибрати його самостійно із списку в колонці назв полів  DBF.
   1.6. По завершенні імпорту виводиться протокол з результатом імпорту.
Примітка. В процесі імпорту у програму DBF файл повинен бути закритий (неможливий одночасний перегляд цього файлу та його імпорт у нашу програму)

        НОВІ ФОРМИ
 Державна служба статистики
S0601704    Форма 2. Бланк щомісячної реєстрації цін на міському ринку
  Інша звітність:
S0200108    Форма 503 (з дес.зн). Звіт про залучення та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом
S0200109    Форма 503 (в цілих). Звіт про залучення та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом
S0200607    Форма 504 (з дес.зн). Прогноз операцій з одержання та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом
S0200608    Форма 504 (в цілих). Прогноз операцій з одержання та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом
 ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ:
Нові форми згідно Наказу Міністерства фінансів України від 24.01.2012 № 44  
FENERG02    Дані про стан розрахунків головних розпорядників бюджетних коштів за енергоносії та житлово-комунальні послуги                             
F7MD1S10    Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами                                                                          
F7MD1Z10    Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами                                                                           
F7MM1Z10    Ф №7м.1 (заг. ф.) ...про заборгованість за окремими програмами                                                                             
F7MM1S10    Ф №7м.1 (спец. ф.) ...про заборгованість за окремими програмами                                                                            
F7MDS10        Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами                                                                             
F7MDZ10        Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами                                                                              
F7MMZ10        Ф №7м (заг. ф.) ...про заборгованість за бюджетними коштами                                                                                
F7MMS10    Ф №7м (спец. ф.) ...про заборгованість за бюджетними коштами                                                                               
F43MD110    Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)              
F43MM110    Ф №4-3м.1 ...про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)                
F4_2MD10    Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманних за іншими джерелами власних надходжень                                      
F4_2MM10    Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманних за іншими джерелами власних надходжень                                      
F4_1MD10    Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги                                                          
F4_1MM10    Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги                                                          
F4_4MD10    Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культрного розвитку регіонів  
F4_3MD10    Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду                                                            
FZFIN31        Інформація про фінансовий стан установи                                                                                                    
FZFIN32        Інформація про фінансовий стан установи 2                                                                                                  
F4_3MM10    Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду                                                            
F2MD10        Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду                                                                         
F2MM10        Ф №2м ...про надходження та використання коштів загального фонду

        ЗАКРИТІ ФОРМИ:
 Інша звітність
S0200605    Форма 504 (з дес.зн). Прогноз операцій з одержання та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом
S0200106    Форма 503 (з дес.зн). Звіт про залучення та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом
S0200107    Форма 503 (в цілих). Звіт про залучення та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом
S0200606    Форма 504 (в цілих). Прогноз операцій з одержання та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом
 ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ:
FZFIN11        Інформація про фінансовий стан установи                                                                                                    
F43MD109    Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)              
F7MDZ09        Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами                                                                              
F7MDS09        Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами                                                                             
F7MD1S09    Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами                                                                          
F7MD1Z09    Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами                                                                           
F43MM109    Ф №4-3м.1 ...про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)                
F7MMZ09        Ф №7м (заг. ф.) ...про заборгованість за бюджетними коштами                                                                                
F7MMS09        Ф №7м (спец. ф.) ...про заборгованість за бюджетними коштами                                                                               
F7MM1Z09    Ф №7м.1 (заг. ф.) ...про заборгованість за окремими програмами                                                                             
F7MM1S09    Ф №7м.1 (спец. ф.) ...про заборгованість за окремими програмами                                                                            
F4_2MD09    Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманних за іншими джерелами власних надходжень                                      
F2MD08        Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду                                                                         
F2MM08        Ф №2м ...про надходження та використання коштів загального фонду                                                                           
F4_4MD08    Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культрного розвитку регіонів  
F4_3MD08    Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду                                                            
F4_3MM08    Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду                                                            
F4_1MD08    Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги                                                          
F4_1MM08    Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги                                                          
F4_2MD08    Ф 4-2д ...про надходження і використання коштів, отриманних за інш. джер. власних..                                                        
F4_2MM08    Ф 4-2м ...про надходження і використання коштів, отриманних за інш. джер. власних..                                                        
F2MVAL08    Ф № 2-валюта ...про виконання  загального фонду кошторису установи                                                                         
FZFIN12        Інформація про фінансовий стан установи 2                                                                                                  
F4_2MM09    Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманних за іншими джерелами власних надходжень      

9.18.004:    
         ВНЕСЕНІ ЗМІНИ у ДОВІДНИК:
    1. Підакцизні товари (новий)
        (Довідники/Перелік довідників/Загальні/Підакцизні товари (новий)
Змінені ставки акцизного збору відповідно до Закону України № 4235-VI від 22.12.2011 р. "Про внесенням змін до Податкового кодексу відносно перегляду ставок деяких податків та зборів)
Цей довідник підключений до форм звітності:

 Податкова інспекція
J0295203        Дод. 2 Розрахунок суми акцизного податку з тютюнових виробів, на які встановлено специфічні та адвалорні ставки акцизного податку одночасно
F0295203    Дод. 2 Розрахунок суми акцизного податку з тютюнових виробів, на які встановлено специфічні та адвалорні ставки акцизного податку одночасно    
   
    2. Реалізований  експорт в формат ДКУ (.dbf) для місячних форм звітності до Державної казначейської служби:
F7MD1S10    Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами  
F7MD1Z10    Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами   
F7MDS10        Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами     
F7MDZ10        Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7MM1S10    Ф №7м.1 (спец. ф.) ...про заборгованість за окремими програмами
F7MM1Z10    Ф №7м.1 (заг. ф.) ...про заборгованість за окремими програмами     
F7MMS10    Ф №7м (спец. ф.) ...про заборгованість за бюджетними коштами     
F7MMZ10        Ф №7м (заг. ф.) ...про заборгованість за бюджетними коштами    

 

Программное обеспечение Microsoft

Лицензирование для малого и среднего бизнеса, государственных учреждений, строительных организаций, учебных заведений

 Обращайтесь к нам по телефону (056) 370-18-18.

Отправляйте заказ по электронной почте vostok@pkf.dp.ua или с формы обратной связи на нашем сайте.

Сотрудники компании Восток предоставят Вам всю необходимую информацию.

Ссылки по теме

Задать вопрос

Telegram Vostok.UA Viber Vostok.UA