Обновление «M.E.Doc» 10.00.060- 10.00.061

 ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 10.00.061

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ:

1. В модулі "Реєстр звітів" реалізована можливість друку квитанцій №2, що надійшли на відправлені звіти.
Для того, щоб надрукувати квитанцію №2:
а) Відкрити модуль "Реєстр звітів".
б) Виділити потрібний звіт або групу звітів.
в) Натиснути кнопку "Друк" на панелі інструментів або Файл/Друк.
г) Відкриється вікно "Друк":
    - встановити галочку у полі "Квитанція №2".
    - якщо у полі "Документ" встановлено позначку, спочатку надрукується звіт, а потім Квитанція.
    - для того, щоб надрукувалась лише квитанція, зняти галочку у полі "Документ".
д) Натиснути "ОК".

2. Релізовано експорт таблиць у формат *.xls із наступних модулів:
   - Звітність > Реєстр звітів
   - Первинні документи > Реєстр первинних документів
   - Первинні документи > Автоматична обробка
   - Довідки державних органів > Інформаційна довідка
   - Адміністрування > Журнал подій
   - Меню "Сервіс" > Автоматична обробка кореспонденції.
Для виконання експорту оберіть команду Файл/Експорт/Експорт таблиці в Excel.

3. Модуль "Первинні документи".
При відправленні ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ та ДОДАТКІВ 2 електронною поштою реалізовано можливість вибору напряму відправки: Відправляти в ДПС або Відправляти контрагенту.
   
4. Виправлено порядок нумерації при сортуванні податкових накладних в модулі "Реєстр первинних документів".

5. При створенні документу J1300101 "Запит щодо отримання відоместей з ЄРПН" реалізовано автоматичне заповнення поля "Запит № __" по наступному алгоритму: ДДГГХХСС, де ДД - число поточного дня створення документу, ГГ - година створення документу, ХХ - хвилина створення документу, СС - секунда створення документу.

6. В додатку 2 до налогової накладної в полі "Ціна" збільшено кількість символів після коми до 12.

7. Змінено назву контролюючого органу "Міністерство пром. політики" на "Агенство держмайна".

    НОВІ ФОРМИ

   Державна служба статистики:

S0601905    Форма А. Бланк обліку продажу сільгосппродуктів і худоби на міських ринках (юр. особи)
S0601906    Форма А. Бланк обліку продажу сільгосппродуктів і худоби на міських ринках (фіз. особи)
S0604103    1-ТІ. Середні ціни та індивідуальні індекси цін на споживчі товари
S0600803    1-ПІ. Середні ціни та індивідуальні індекси цін і тарифів на послуги
S0700502    1-ціни (житло).Звіт про ціни на ринку житла
S0110008    1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва
S0100209    Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
S0100110    Ф1. Баланс
S0700708    2-буд. Звіт про реалізацію дозволу на виконання будівельних робіт
S0700607    1-буд. Інформація про одержання дозволу на виконання будівельних робіт

   Державна казначейська служба:

Без розподілу за класифікаціями:
F120        Ф №1 Баланс (бюджетний)
FKD14002    Додаток 14 Пояснювальна записка до фінансового звіту
FKD13002    Додаток 13 Звіт про виконання кошторису Фонду
FKD23002    Додаток 23 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків
FKD25002    Додаток 25 Довідка про депозитні операції
FKD24002    Додаток 24 Довідка про залишки коштів бюджетних установ на інших поточних рахунках у банках
F7KDB20        Зведена форма №7д Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7KMB20        Зведена форма №7м Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FKD18002    Додаток 18 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м "Звіт про заборгованість бюджетних установ"
FKD33S02    Додаток 33 (спец.ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
FKD33Z02    Додаток 33 (заг.ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
FKD31002    Додаток 31 Довідка про використання іноземних грантів
FKD29002    Додаток 29 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України
FZKSPZ08    Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (спец. фонд)
FZKZAG08    Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (заг. фонд)
FZV4_3D2    Зведена форма №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
FZVK43D2    Зведена форма №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
FZVK71S2    Зведена форма №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FZVK71Z2    Зведена форма №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FZVK7S02    Зведена форма №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FZVK7Z02    Зведена форма №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FZV4_3M2    Зведена форма №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
FZVK43M2    Зведена форма №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
FZVM7S02    Зведена форма №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FZVM7Z02    Зведена форма №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FZVN71S2    Зведена форма №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FZVN71Z2    Зведена форма №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FZVK2D02    Зведена форма №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
FZVK2M02    Зведена форма №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
FZKSDSA2    (для ДСА) Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (спец. фонд)

ПО КПКВ:
F2KD20        Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
F4_1KD20    Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
F4_2KD20    Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманних за іншими джерелами власних надходжень
F4_3KD20    Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
F7KD1S20    Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
F4_4KD20    Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культрного розвитку регіонів
F43KD120    Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
F7KD1Z20    Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
F7KDS20        Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7KDZ20        Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FKD28002    Додаток 28 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості
FKD34002    Додаток 34 Довідка про розподіл видатків на централізовані заходи і програми охорони здоров'я
F2KDV20        Ф №2д (валюта) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
FKD32Z03    Додаток 32 (заг.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
FKD27002    Додаток 27 Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості
FKD32S03    Додаток 32 (спец.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
FKD32Z04    Додаток 32 (заг.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)
FKD32S04    Додаток 32 (спец.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)
FKD30Z02    Додаток 30 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів
FKD30S02    Додаток 30 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів
FVK43D02    Для одержувачів бюдж. коштів ф. №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
FVK4_3D2    Для одержувачів бюдж. коштів ф. №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
FVK71DS2    Для одержувачів бюдж. коштів ф. №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FVK71DZ2    Для одержувачів бюдж. коштів ф. №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FVK7DS02    Для одержувачів бюдж. коштів ф. №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FVK7DZ02    Для одержувачів бюдж. коштів ф. №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FVK2D002    Для одержувачів бюдж. коштів ф. №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

по ТКВМБ:
F2KM20        Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
F4_1KM20    Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
F4_2KM20    Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманних за іншими джерелами власних надходжень
F4_3KM20    Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
F43KM120    Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
FKM32Z04    Додаток 32 (заг.ф.) (місц.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)
FKM32S04    Додаток 32 (спец.ф.) (місц.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)
FKM32S03    Додаток 32 (спец.ф.) (місц.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
FKM32Z03    Додаток 32 (заг.ф.) (місц.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
F7KMS20        Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7KMZ20        Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FKM28002    Додаток 28 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості
FKM27002    Додаток 27 Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості
FVK43M02    Для одержувачів бюдж. коштів ф. №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
FVK4_3M2    Для одержувачів бюдж. коштів ф. №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
FVK7MS02    Для одержувачів бюдж. коштів ф. №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FVK7MZ02    Для одержувачів бюдж. коштів ф. №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7KM1S20    Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
F7KM1Z20    Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FVK71MS2    Для одержувачів бюдж. коштів ф. №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FVK71MZ2    Для одержувачів бюдж. коштів ф. №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FVK2M002    Для одержувачів бюдж. коштів ф. №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

   МОЗ України:

F2KDMN20    Ф №2д (інші міністерства) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
F41DEP20    Ф №4-1д (депозити) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
F41VAL20    Ф №4-1д (валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
F42VAL20    Ф №4-2д (валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманних за іншими джерелами власних надходжень
F4_3IM20    Ф №4-3д (інші міністерства) Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
F7KDZM20    Ф №7д (заг. ф.) (інші міністерства) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FDMIN184    Додаток 32 (заг.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
FOZ24D02    Ф.№оз-2д/4д Звіт про виконання показників плану використання бюджетних коштів

   НААНквартальна:

U2UKD20        (УААН) Ф.№2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду  
U41UKD20    (УААН) Ф.№4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами  
U42UKD20    (УААН) Ф.№4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ  
U43UKD20    (УААН) Ф.№4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціально-го фонду  
U44UKD20    (УААН) Ф.№4-4д.Звіт  про надходження і використання коштів, отриманих на вико-нання програм соц-економ та культ розвитку  
U7UKDZ20    (УААН) Ф 7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами  
U7UKDS20    (УААН) Ф 7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами  
U41VAL20    (УААН) Ф.№4-1д (валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами  
U42VAL20    (УААН) Ф.№4-2д (валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ  
FZNDR008    Ф.№4-Н (квартальна) Звіт про виконання обсягів по науково - дослідних роботах  
U3_102        (УААН) Ф.№3-1 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах органів державно-го управління, судів і прокуратури, науково-дослідних установ  
U3_801        (УААН) Ф.№3-8 Звіт про виконання плану підготовки наукових кадрів у вищих навча-льних закладах і науково-дослідних установх  

   Первинні документи:

PD011505    Протокол засідання із соціального страхування /рішення уповноваженого/

    ОНОВЛЕНО ФОРМИ

Державна казначейська служба:

N0100302    Довідка про зміни до помісячного розпису асигнувань заг. фонду бюджету
FRES3121    (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду
FRES3122    (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду
FRES3123    (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду
FRES3124    (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду
FTER2204    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження та використання коштів загального фонду в територіальному розрізі
FTER2304    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
FTER2404    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
FTER2504    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень
FTER2604    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
FTER2704    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень (позики міжнародних фінансових організацій)
FTER2804    (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі
FTER2904    (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі
FTES2804    (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі
FTES2904    (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі
FTER22M3    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження та використання коштів загального фонду в територіальному розрізі
FTER23M3    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
FTER24M3    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
FTER25M3    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень
FTER27M3    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень (позики міжнародних фінансових організацій)
FTER28M3    (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі
FTER29M3    (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі
FTES28M3    (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі
FTES29M3    (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі

Міністерство праці:

MP000005    Ф 0-1 Форма введення даних для формування звітів Світовому банку.

Программное обеспечение Microsoft

Лицензирование для малого и среднего бизнеса, государственных учреждений, строительных организаций, учебных заведений

 Обращайтесь к нам по телефону (056) 370-18-18.

Отправляйте заказ по электронной почте vostok@pkf.dp.ua или с формы обратной связи на нашем сайте.

Сотрудники компании Восток предоставят Вам всю необходимую информацию.

Помните! Лицензирование программного обеспечение является обязательным требованием. Использование не лицензионных программ противозаконно и противоречит требованиям законодательства о соблюдении прав интеллектуальной собственности. Используя не лицензионное ПО вы подвергаете себя и свою фирму риску быть привлеченными к юридической ответственности.

Ссылки по теме

Задать вопрос

Telegram Vostok.UA Viber Vostok.UA