Обновление «Бест-Звит Плюс» 9.20.000

              ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 9.20
    Цей пакет кумулятивний, він включає попереднє оновлення 9.19.001.
 
1. ОНОВЛЕНИЙ довідник "Інспекції".
   БУДЬ ЛАСКА, ПЕРЕВІРТЕ ДАНІ, внесені у Картці установи/Підприємство/Інспекція.
   Якщо змінились дані по податковій інспекції, потрібно відкрити податкові звіти та оновити в них поля (F5).

2. Внесені зміни у довідник "Нормативи забруднення навколишнього середовища". БУДЬ ЛАСКА, ПЕРЕВІРТЕ АКТУАЛЬНІСТЬ ДАНИХ.
   - Довідник підключений до звітів розділу "Податкова інспекція/Збір за забруднення навколишнього середовища"

3. Внесені зміни у процедуру експорту та імпорту звітів до ФСС з ТВП.
   - Згідно з Постановою правління ФСС ТВП № 56 від 16.11.2011р за 1 квартал 2012 р. подається новий звіт C0100223 "Ф4-ФСС з ТВП Звіт по коштах загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності".
   2.1. При експорті із програми: Реєстр документів/Сервіс/Експорт в фонд соц. страхування враховується новий звіт C0100223 "Ф4-ФСС з ТВП..."
   2.2. При імпорті дані імпортуються у новий звіт C0100223 "Ф4-ФСС з ТВП..."
         Якщо імпортується "стара" форма (C0100222) виводиться попередження про невідповідність звіту і імпорт скасовується.
         
        НОВІ ФОРМИ:

  ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ
J0119101        Додаток до спрощеної податкової декларації                                                                             
J0109101        Спрощена податкова декларація                                                                                            
J0287103        Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ(переробного підприємства)                                             
J0200112        Податкова декларація з ПДВ                                                                                              
F0200112    Податкова декларація з ПДВ                                                                                              
J0287006        Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ(переробного підприємства)                                             
F0215703    Дод.7 Розрахунок (перерахунок) частки використання сплаченого (нарахованого) податку за придбаними (ввезеними) товарами    
J0215703        Дод.7 Розрахунок (перерахунок) частки використання сплаченого (нарахованого) податку за придбаними (ввезеними) товарами    
J0200811        Податкова декларація з ПДВ (переробного підприємства)                                                                    
J0900105        Ф1. Баланс                                                                                                             
J0109201        Спрощена податкова декларація                                                                                            
J0119201        Додаток до спрощеної податкової декларації                                                                             
J0603405        Подат.розрах.збору за спеціальне водокорист...  для потреб гідроенергетики                                             
F0603405    Податковий розрахунок збору за спеціальне водокористування в частині використання води для потреб гідроенергетики    
J0613405        Перерахунок податк.зобов'язання збору за спеціальне водокорист...  для потреб гідроенергетики                                     
F0613405    Перерахунок податкового зобов'язання збору за спеціальне водокористування в частині використання води для потреб гідроенергетики    
J0900205        Ф2. Звіт про фінансові результати                                                                                              
J0901103        1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва                                                                          
J0901201        Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва     

 ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ:
PD011505    Протокол засідання із соціального страхування /рішення уповноваженого/

        ЗМІНИ у ФОРМАХ
 ФСС з ТВП
C0600101    Заява-розрахунок для ФСС з ТВП

         ЗМІНИ, ВНЕСЕНІ у ПОПЕРЕДНІХ ВЕРСІЯХ ПРОГРАМИ:
9.19.001:
      1. НОВІ ФОРМИ

 ДПС (Бюджет)/Звітність:
FK100203  Звіт про чисельність, склад і переміщення працівників, по напрямкам роботи

 Державна служба статистики
S0601906    Форма А. Бланк обліку продажу сільгосппродуктів і худоби на міських ринках (фіз. особи)    
S0601905    Форма А. Бланк обліку продажу сільгосппродуктів і худоби на міських ринках (юр. особи)
S0604103    1-ТІ. Середні ціни та індивідуальні індекси цін на споживчі товари
S2600803    1-ПІ. Середні ціни та індивідуальні індекси цін і тарифів на послуги
S0700502    1-ціни (житло). Звіт про ціни на ринку житла

 Наступні форми приймаються електронною поштою
 Державна служба статистики:
S0700708    2-буд. Звіт про реалізацію дозволу на виконання будівельних робіт
S0700607    1-буд. Інформація про одержання дозволу на виконання будівельних робіт

  Інша звітність:
S0105005    Ф5. Примітки до річної звітності
S0100209    Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
S0100110    Ф1. Баланс
S0110008    1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва

 НААН
U7UKDS20    (УААН) Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами                                                                               
U3_102        (УААН) Ф №3-1 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах органів державного управління, судів і прокуратури, науково-дослідних установ    0
FZNDR008    Ф.№4-Н (квартальна) Звіт про виконання обсягів по науково - дослідних роботах                                                                    
U7UKDZ20    (УААН) Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами    
U2UKD20        (УААН) Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
U41VAL20    (УААН) Ф №4-1д(валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
U41UKD20    (УААН) Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги                                                         
U42VAL20    (УААН) Ф №4-2д(валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманних за іншими джерелами власних надходжень                             
U42UKD20    (УААН) Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманних за іншими джерелами власних надходжень                                     
U43UKD20    (УААН) Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду                                                             
U44UKD20    (УААН) Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культрного розвитку регіонів    

      2. ЗМІНИ у ФОРМАХ:
 Державна служба статистики
S0301109    1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)  - змінена тарифна сітка з/п    
S3200305    1-громадська організація. Звіт про діяльність громадської організації
S0300700    7-ПВ. Звіт про заробітну плату за професіями окремих працівників   - може подаватись електронною поштою
S1616003    31-авто. Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення
 
 Інша звітність
S0111000    1-мс, 2-мс. Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва    
  В наступних формах у полі "Код та назва відокремленого підрозділу банку" при виборі із довідника "Банки" відображається окремо "Код МФО" та "Назва.."
S0200109    Форма 503 (в цілих). Звіт про залучення та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом    
S0200108    Форма 503 (з дес.зн). Звіт про залучення та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом
S0200607    Форма 504 (з дес.зн). Прогноз операцій з одержання та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом
S0200608    Форма 504 (в цілих). Прогноз операцій з одержання та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом

        3. Реалізований  експорт в формат ДКУ (.dbf) для місячних форм звітності до Державної казначейської служби:
F7MD1S10    Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами  
F7MD1Z10    Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами   
F7MDS10        Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами     
F7MDZ10        Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7MM1S10    Ф №7м.1 (спец. ф.) ...про заборгованість за окремими програмами
F7MM1Z10    Ф №7м.1 (заг. ф.) ...про заборгованість за окремими програмами     
F7MMS10    Ф №7м (спец. ф.) ...про заборгованість за бюджетними коштами     
F7MMZ10        Ф №7м (заг. ф.) ...про заборгованість за бюджетними коштами        

 9.19.002:
        НОВІ ФОРМИ:
 ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА
 Без класифікації
FZKSDSA2    (для ДСА) Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (спец. фонд)
F120        Ф №1 Баланс (бюджетний)
FKD14002    Додаток 14 Пояснювальна записка до фінансового звіту
FKD13002    Додаток 13 Звіт про виконання кошторису Фонду
FKD23002    Додаток 23 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків
FKD25002    Додаток 25 Довідка про депозитні операції
FKD24002    Додаток 24 Довідка про залишки коштів бюджетних установ на інших поточних рахунках у банках
F7KDB20        Зведена форма №7д Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7KMB20        Зведена форма №7м Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FKD18002    Додаток 18 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м "Звіт про заборгованість бюджетних установ"
FKD33S02    Додаток 33 (спец.ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
FKD33Z02    Додаток 33 (заг.ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
FKD31002    Додаток 31 Довідка про використання іноземних грантів
FZVK2D02    Зведена форма №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
FKD29002    Додаток 29 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України
FZKSPZ08    Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (спец. фонд)
FZKZAG08    Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (заг. фонд)
FZV4_3D2    Зведена форма №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
FZVK43D2    Зведена форма №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
FZVK71S2    Зведена форма №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FZVK71Z2    Зведена форма №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FZVK2M02    Зведена форма №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
FZVK7S02    Зведена форма №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FZVK7Z02    Зведена форма №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FZV4_3M2    Зведена форма №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
FZVK43M2    Зведена форма №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
FZVM7S02    Зведена форма №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FZVM7Z02    Зведена форма №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FZVN71S2    Зведена форма №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FZVN71Z2    Зведена форма №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

 по КПКВ
F2KD20        Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
F4_1KD20    Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
F4_2KD20    Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманних за іншими джерелами власних надходжень
F4_3KD20    Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
F7KD1S20    Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
F4_4KD20    Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культрного розвитку регіонів
F43KD120    Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
F7KD1Z20    Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
F7KDS20        Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7KDZ20        Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FKD28002    Додаток 28 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості
FKD34002    Додаток 34 Довідка про розподіл видатків на централізовані заходи і програми охорони здоров'я
F2KDV20        Ф №2д (валюта) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
FKD32Z03    Додаток 32 (заг.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
FKD27002    Додаток 27 Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості
FKD32S03    Додаток 32 (спец.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
FKD32Z04    Додаток 32 (заг.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)
FKD32S04    Додаток 32 (спец.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)
FVK2D002    Для одержувачів бюдж. коштів ф. №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
FKD30Z02    Додаток 30 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів
FKD30S02    Додаток 30 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів
FVK43D02    Для одержувачів бюдж. коштів ф. №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
FVK4_3D2    Для одержувачів бюдж. коштів ф. №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
FVK71DS2    Для одержувачів бюдж. коштів ф. №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FVK71DZ2    Для одержувачів бюдж. коштів ф. №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FVK7DS02    Для одержувачів бюдж. коштів ф. №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FVK7DZ02    Для одержувачів бюдж. коштів ф. №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

 по ТКВМБ
F2KM20        Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
F4_1KM20    Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
F4_2KM20    Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманних за іншими джерелами власних надходжень
F4_3KM20    Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
F43KM120    Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
FKM32Z04    Додаток 32 (заг.ф.) (місц.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)
FKM32S04    Додаток 32 (спец.ф.) (місц.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)
FKM32S03    Додаток 32 (спец.ф.) (місц.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
FKM32Z03    Додаток 32 (заг.ф.) (місц.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
F7KMS20        Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7KMZ20        Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FKM28002    Додаток 28 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості
FKM27002    Додаток 27 Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості
FVK2M002    Для одержувачів бюдж. коштів ф. №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
FVK43M02    Для одержувачів бюдж. коштів ф. №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
FVK4_3M2    Для одержувачів бюдж. коштів ф. №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
FVK7MS02    Для одержувачів бюдж. коштів ф. №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FVK7MZ02    Для одержувачів бюдж. коштів ф. №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7KM1S20    Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
F7KM1Z20    Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FVK71MS2    Для одержувачів бюдж. коштів ф. №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FVK71MZ2    Для одержувачів бюдж. коштів ф. №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

 Міністерство охорони здоров'я (МОЗ)
 по КПКВ
F2KDMN20    Ф №2д (інші міністерства) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
F41DEP20    Ф №4-1д (депозити) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
F41VAL20    Ф №4-1д (валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
F42VAL20    Ф №4-2д (валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманних за іншими джерелами власних надходжень
F4_3IM20    Ф №4-3д (інші міністерства) Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
F7KDZM20    Ф №7д (заг. ф.) (інші міністерства) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FDMIN184    Додаток 32 (заг.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
FOZ24D02    Ф.№оз-2д/4д Звіт про виконання показників плану використання бюджетних коштів

           ЗМІНИ у ФОРМАХ:
 ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА
N0100302    Довідка про зміни до помісячного розпису асигнувань заг. фонду бюджету
FRES3121    (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду
FRES3122    (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду
FRES3123    (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду
FRES3124    (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду
FTER2204    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження та використання коштів загального фонду в територіальному розрізі
FTER2304    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
FTER2404    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
FTER2504    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень
FTER2604    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
FTER2704    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень (позики міжнародних фінансових організацій)
FTER2804    (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі
FTER2904    (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі
FTES2804    (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі
FTES2904    (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі
FTER22M3    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження та використання коштів загального фонду в територіальному розрізі
FTER23M3    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
FTER24M3    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
FTER25M3    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень
FTER27M3    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень (позики міжнародних фінансових організацій)
FTER28M3    (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі
FTER29M3    (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі
FTES28M3    (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі
FTES29M3    (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі

Программное обеспечение Microsoft

Лицензирование для малого и среднего бизнеса, государственных учреждений, строительных организаций, учебных заведений

 Обращайтесь к нам по телефону (056) 370-18-18.

Отправляйте заказ по электронной почте vostok@pkf.dp.ua или с формы обратной связи на нашем сайте.

Сотрудники компании Восток предоставят Вам всю необходимую информацию.

Ссылки по теме

Задать вопрос

Telegram Vostok.UA Viber Vostok.UA