Обновление «Бест-Звит Плюс» 9.20.001

          ЗМІНИ у ОНОВЛЕННІ 9.20.001
1.  У  РЕЄСТРІ БЛАНКІВ перейменовано каталог "Міністерство пром. політики" в "Агенство держмайна".
          НОВІ ФОРМИ:

 ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ
J0100410     Декларація з податку на доходи (прибуток) страховика
J0140102     Додаток ІД до рядка 04 Податкової декларації  з податку на доходи (прибуток) страховика
J0140202     Додаток ЦП до рядка 05 Податкової декларації  з податку на доходи (прибуток) страховика
J0140302     Додаток ІВ до рядка 07 Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика
J0140402     Додаток АМ до рядків 07.1.4 - 07.1.7 та рядка 07.2.2 додатка ІВ до рядка 07 Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика
J0140502     Додаток ПН до рядка 20 Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика
J0140602     Додаток РН до рядка 29 Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика
J0140702     Додаток СВ до рядка 30 Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика
J0140902     Додаток до додатка ІВ
J0140802     Додаток ВП до рядків 33 - 36 та 38 - 42 Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика
 
 УкрОборонПром
UOP90001    Анкета підприємства
UOP90301    Додаток 3. Розшифровка до форми 1-Б державного (казенного) підприємства
UOP90501    Додаток 5. Довідка щодо сплати податків та обов’язкових зборів
UOP90601    Додаток 6. Довідка про заборгованість за кредитами
UOP00105    Фінансовий план підприємства
UOP00305    Показники виконання фінансового плану
UOP01001    Дод.1 Перелік показників, що застосовуються при оцінці ефективності управління об'єктами державної власності
UOP02001    Дод.2 Загальна інформація про суб'єкта господарювання
UOP03001    Дод.3 Некомерційні показники діяльності суб'єкта господарювання
UOP04001    Дод.4 Комерційні показники діяльності суб'єкта господарювання
UOP05001    Дод.5 Показники стану активів та інвестиційно-інноваційної діяльності суб'єкта господарювання
UOP06001    Дод.6 Показники фінансової діяльності суб'єкта господарювання
UOP07001    Дод.7 Довідкові показники діяльності суб'єкта господарювання
UOP08001    Дод.8 Зведена інформація про прийняті управлінські рішення стосовно державного майна суб'єктів управління
UOP08101    Дод.8.1 Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно відчуження державного майна суб'єкта управління
UOP08201    Дод.8.2 Інформація про прийняті упралінські рішення стосовно приватизації державного майна суб'єкта управління
UOP08301    Дод.8.3 Інформація про прийняті упралінські рішення стосовно оренди державного майна суб'єкта управління
UOP08401    Дод.8.4 Інформація про прийняті інші управлінські рішення стосовно державного майна суб'єкта управління
UOP09001    Дод.9 Інформація виконання критеріїв ефективності управління державними підприємствами, які здійснювали господарську діяльність у звітному періоді
UOP10001    Дод.10 Загальна інформація щодо оцінки ефективності управління державними підприємствами
UOP11001    Дод.11 Інформація щодо здійснення суб'єктом управління заходів щодо вдосконалення умов господарювання та проведення державної політики в галузі
UOP12001    Дод.12 Інформація щодо суб'єктів господарювання, що знаходяться в процедурі банкрутства
UOP13001    Дод.13 Інформація щодо виконання керівниками суб'єктів господарювання умов контракту
UOP10109    Ф1. Баланс
UOP11107    1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва
UOP20208    Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
UOP31008    1-ПВ. Звіт з праці (місячна)
UOP21108    1-Б. Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами
UOP90701    Додаток 7. Показники фінансово-економічної діяльності  державного (казенного) підприємства

 Агенство держмайна (Міністерство пром. політики)
S2829811    Акт прийомки квартальної звітності
S2823205    011 Звітна податкова декларація з ПДВ
 
          ЗМІНИ у ФОРМАХ:
    УВАГА! У оновленні 9.20 були внесені зміни у форму:
 Міністерство Праці
MP000005    Ф 0-1 Форма введення даних для формування звітів Світовому банку

 Агенство держмайна (Міністерство пром. політики)
S2800103    007 ф.Зв Зведена таблиця основних показників, які комплексно характеризують господарську діяльність підприємства
S2800212    006 2-інвестиції. Капітальні інвестиції (квартальна)    
S2800305    008 Довідкова інформація по окремих показниках фінансово-господарської діяльності підприємств
S2800502    009 Ф1-КЗ Кредиторська заборгованість підприємств (організацій по окремих показниках звітності)
S2801110    005 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)  
S2808207    010 Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями
S2820105    002 Ф1 - Баланс (1)
S2820205    003 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
S2821010    004 1-ПВ. Звіт з праці (місячна)
S2829901    001 Анкета підприємства
S2870202    Декларація про валютні цінності, що належать резиденту України і знаходяться за її межами    

 ДСА
На прохання ДСА, наступні форми виконані у розрізі по КПКВ:
FMAYNO01    Реєстр державного нерухомого майна, переданого в оренду територіальним управлінням державної судової адміністрації в Рівненській області, яке підпорядковане Державній судовій адміністрації України
FDSAZP06    ДСА. Структура заробітної плати по посадах

Программное обеспечение Microsoft

Лицензирование для малого и среднего бизнеса, государственных учреждений, строительных организаций, учебных заведений

 Обращайтесь к нам по телефону (056) 370-18-18.

Отправляйте заказ по электронной почте vostok@pkf.dp.ua или с формы обратной связи на нашем сайте.

Сотрудники компании Восток предоставят Вам всю необходимую информацию.

Ссылки по теме

Задать вопрос

Telegram Vostok.UA Viber Vostok.UA