Обновление «Бест-Звит Плюс» 9.24.000

          ЗМІНИ у ОНОВЛЕННІ 9.24
Цей пакет кумулятивний, він включає попередні оновлення (9.23.001 - 9.23.003).

          ЗМІНИ у ФОРМАХ:

 ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ
F0600406    Податковий розрахунок збору за спеціальне водокористування в частині використання поверхневих вод для потреб водного транспорту (крім стоянкового, службово-допоміжного і буксирного флотів)
F0610404    Перерахунок податкового зобов'язання збору за  спеціальне водокористування в частині використання поверхневих вод для потреб водного транспорту  (крім стоянкового, службово-допоміжного і буксирного флотів)
J0600406        Податковий розрахунок збору за спец.водокористування... для потреб водного транспорту (крім стоянкового, службово-допоміжного і буксирного флотів)
J0610404        Перерах.подат.зобов.збору за  спеціальне водокорист...для потреб водного транспорту  (крім стоянк.,службово-допом)
J0900206        Ф2. Звіт про фінансові результати
J0901104        1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва

 Державна служба статистики
S0602112    1-торг (нафтопродукти, міс). Про продаж світлих нафтопродуктів і газу (для юридичних осіб)
S0602122    1-торг (нафтопродукти, міс). Про продаж світлих нафтопродуктів і газу (для фізичних осіб)
S1900608    1-торги. Звіт про проведення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти
S0501406    14-ЗЕЗ. Звіт про придбання (продаж) товарів для забезпечення життєдіяльності транспортних засобів, потреб пасажирів та членів екіпажу
S1600208    2-етр. Звіт про роботу міського електротранспорту
S1605105    51-авто. Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом
S1805104    51-вод. Звіт про продукцiю морського (рiчкового) флоту, який знаходиться в експлуатації
S1802505    25-вод. Звіт про роботу морського (річкового) порту (причалу)
S1803105    31-вод. Звіт про перевезення вантажiв i пасажирiв
S1802604    Додаток до 25-вод. Звіт про обробку  вантажів за номенклатурою у морських (річкових) портах (причалах)
S0800305    1-субсидії (паливо). Про надання населенню субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива
S0301008    1-ПВ. Звіт з праці (місячна)

      ЗМІНИ, ВНЕСЕНІ у ПОПЕРЕДНІХ ВЕРСІЯХ ПРОГРАМИ:

    9.23.001:
    Зміни у функціоналі програми:
      
 Пенсійний фонд/Єдиний соціальний внесок:
1. Для скасовуючої Таблиці 6 (Е0406D01) Додатку 4 видалено попередження про відсутність Таблиці 1 (Е0401D01).

      ЗМІНИ У ФОРМАХ:
 Податкова інспекція
F0602905    Податковий розрахунок збору за користування радіочастотним ресурсом України

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ
S0600312    3-торг. Звіт про  продаж і запаси товарів у торговій мережі та мережі ресторанного господарства    
(Періоди подання звіту - І квартал, ІІ квартал, ІІІ квартал, Рік).

 Мінпаливенерго
РЕ000305    Показники виконання фінансового плану
РЕ000302    Некомерційні показники діяльності суб'єкта господарювання, який знаходиться в управлінні Міненерговугілля
PE001209    2-інвестиції. Капітальні інвестиції (квартальна)

    9.23.002:
1. ОНОВЛЕНИЙ ДОВІДНИК "Пільги"   (Довідники/Перелік довідників/Пільги)
     Довідник використовується у деяких податкових звітах (J(F)0201405...).
      
     НОВІ ФОРМИ:
 ДПС (бюджет) / планування
N2007001    Додаток А. Проект кошторису.
N2007002    Додаток Б-1. Бюджетна пропозиція по програмі.
N2007003    Додатки Б-2; Б-3; Б-4. Бюджетна пропозиція. Освіта.
N2007004    Додаток Г. Інформація щодо показників проекту паспорту бюджетної програми.
N2007005    Додаток В-1. Розрахунки, які обґрунтовують показники проекту кошторису  за КПКВ. КЕКВ 1111.
N2007006    Додаток В-2. Розрахунки, які обґрунтовують показники проекту кошторису  за КПКВ. КЕКВ 1112.
N2007Z07    Додаток В-3. КЕКВ 1111. Розрахунок по КПКВ 3507020 фонду заробітної плати працівників  (заг.фонд).
N2007S07    Додаток В-3. КЕКВ 1111. Розрахунок по КПКВ 3507020 фонду заробітної плати працівників  (спец.фонд).
N2007Z08    Додаток В-4. КЕКВ 1111. Розрахунок по КПКВ фонду заробітної плати працівників  до проекту бюджету (заг.фонд).
N2007S08    Додаток В-4. КЕКВ 1111. Розрахунок по КПКВ фонду заробітної плати працівників  (спец.фонд).
N2007Z09    Додаток В-5. Розрахунки, які обґрунтовують показники проекту кошторису  за КПКВ. КЕКВ 1131 (заг.фонд).
N2007S09    Додаток В-5. Розрахунки, які обґрунтовують показники проекту кошторису  за КПКВ. КЕКВ 1131 (спец.фонд).
N2007Z10    Додаток В-6. Розрахунки, які обґрунтовують показники проекту кошторису  за КПКВ. КЕКВ 1132 (заг.фонд).
N2007S10    Додаток В-6. Розрахунки, які обґрунтовують показники проекту кошторису  за КПКВ. КЕКВ 1132 (спец.фонд).
N2007Z11    Додаток В-7. Розрахунки, які обґрунтовують показники проекту кошторису  за КПКВ. КЕКВ 1133(заг.фонд).
N2007S11    Додаток В-7. Розрахунки, які обґрунтовують показники проекту кошторису  за КПКВ. КЕКВ 1133 (спец.фонд).
N2007Z12    Додаток В-8. Розрахунки, які обґрунтовують показники проекту кошторису  за КПКВ. КЕКВ 1134 (заг.фонд).
N2007S12    Додаток В-8. Розрахунки, які обґрунтовують показники проекту кошторису  за КПКВ. КЕКВ 1134 (спец.фонд).
N2007Z13    Додаток В-9. Розрахунки, які обґрунтовують показники проекту кошторису  за КПКВ. КЕКВ 1135 (заг.фонд).
N2007S13    Додаток В-9. Розрахунки, які обґрунтовують показники проекту кошторису  за КПКВ. КЕКВ 1135 (спец.фонд).
N2007Z14    Додаток В-10. Розрахунки, які обґрунтовують показники проекту кошторису  за КПКВ. КЕКВ 1140 (заг.фонд).
N2007S14    Додаток В-10. Розрахунки, які обґрунтовують показники проекту кошторису  за КПКВ. КЕКВ 1140 (спец.фонд).
N2007Z15    Додаток В-11. Розрахунки, які обґрунтовують показники проекту кошторису  за КПКВ. КЕКВ 1160 (заг.фонд).
N2007S15    Додаток В-11. Розрахунки, які обґрунтовують показники проекту кошторису  за КПКВ. КЕКВ 1160 (спец.фонд).
N2007Z16    Додаток В-12. Розрахунки, які обґрунтовують показники проекту кошторису  за КПКВ. КЕКВ 1170 (заг.фонд).
N2007S16    Додаток В-12. Розрахунки, які обґрунтовують показники проекту кошторису  за КПКВ. КЕКВ 1170 (спец.фонд).
N2007Z17    Додаток В-13. Розрахунки, які обґрунтовують показники проекту кошторису  за КПКВ. КЕКВ 1340 (заг.фонд).
N2007S17    Додаток В-13. Розрахунки, які обґрунтовують показники проекту кошторису  за КПКВ. КЕКВ 1340 (спец.фонд).
N2007Z18    Додаток В-14. Розрахунки, які обґрунтовують показники проекту кошторису  за КПКВ. КЕКВ 1340 (заг.фонд).
N2007S18    Додаток В-14. Розрахунки, які обґрунтовують показники проекту кошторису  за КПКВ. КЕКВ 1340 (спец.фонд).
N2007019    Додаток В-15. Обґрунтування потреб у видатках за КПКВ. КЕКВ 2110 (заг.фонд).
N2007Z20    Додаток В-16. Перелік об’єктів з капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту матеріально-технічної бази органів ДПСУ (заг.фонд)
N2007S20    Додаток В-16. Перелік об’єктів з капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту матеріально-технічної бази органів ДПСУ (спец.фонд).
N2007021    Додаток В-15. Обґрунтування потреб у видатках за КПКВ. КЕКВ 2110 (спец.фонд).

      ЗМІНИ У ФОРМАХ:
 Податкова інспекція
J1201204        Додаток № 2 до податкової накладної
F1201204    Додаток № 2 до податкової накладної
(На вимогу Державної податкової служби, в Дод. 2 до податкової накладної реалізовано відображення дати у полі
 «Дата коригування» в табличній частині без крапок).

 Державна казначейська служба/квартальна звітність
FZKZDP08    для ДПС) Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (заг. фонд)
FZKSDP08    (для ДПС) Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (спец. фонд)

    9.23.003!
    НОВІ ФОРМИ:

 НААН/річна
U2UKD21        (УААН) Ф.№2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
U41UKD21    (УААН) Ф.№4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами
U42UKD21    (УААН) Ф.№4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ
U43UKD21    (УААН) Ф.№4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
U44UKD21    (УААН) Ф.№4-4д.Звіт  про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку
U7UKDZ21    (УААН) Ф 7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
U7UKDS21    (УААН) Ф 7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
U41VAL21    (УААН) Ф.№4-1д (валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами
U42VAL21    (УААН) Ф.№4-2д (валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ

      ЗМІНИ у ФОРМАХ
 Інша звітність/баланси
S0100209    Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
S0110008    1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва

 Державна служба статистики
S0601309    1-опт (кв). Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі

 УкрОборонПром
UOP90501    Додаток 5. Довідка щодо сплати податків та обов’язкових зборів

Программное обеспечение Microsoft

Лицензирование для малого и среднего бизнеса, государственных учреждений, строительных организаций, учебных заведений

Обращайтесь к нам по телефону (056) 370-18-18.

Отправляйте заказ по электронной почте vostok@pkf.dp.ua или с формы обратной связи на нашем сайте.

Сотрудники компании Восток предоставят Вам всю необходимую информацию.

Ссылки по теме

Задать вопрос

Telegram Vostok.UA Viber Vostok.UA