Обновление «Бест-Звит Плюс» 9.29.000

                    ЗМІНИ у ОНОВЛЕННІ 9.29!
Цей пакет кумулятивний, він включає попередні оновлення (9.28.001- 9.28.003).


          НОВІ ФОРМИ:

 Податкова інспекція
                                          
J0100411        Декларація з податку на доходи (прибуток) страховика                                                                                         
J0140103        Додаток ІД до рядка 05 Податкової декларації  з податку на доходи (прибуток) страховика                                                      
J0140503        Додаток ПН до рядків 18 та 21 Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика                                                
J0140203        Додаток ЦП до рядка 05.15 та 05.16 додатка ІД до рядка 05 Податкової декларації  з податку на доходи (прибуток) страховика                   
J0140303        Додаток ІВ до рядка 06 Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика                                                       
J0140403        Додаток АМ до Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика                                                                
J0140603        Додаток РН до р. 21.4 табл. 3 додатка ПН до р. 18 та р. 21 Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика                   
J0140703        Додаток СВ до р. 21.3 табл.3 додатка ПН до р.18 та р.21 Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика                      
J0140803        Додаток ВП до Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика                                                           
J0141001        Додаток ОК до Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика
    
F0100106    (ФОП) Податкова декларація про майновий стан і доходи                                                                                        
F0100206    (ФО) Податкова декларація про майновий стан і доходи                                                
F0111702    Додаток 7 до податкової декларації про майновий стан і доходи                                                                                
F0121702    Додаток 7 до податкової декларації про майновий стан і доходи     
F0111502    Дод.5 до розділу ІІІ податкової декларації про майновий стан і доходи                                                                        
F0121502    Дод.5 до розділу ІІІ податкової декларації про майновий стан і доходи       
 
J0800306        Податковий розрахунок рентної плати за видобуті нафту, природний газ і газовий конденсат                                                                   
J0801904        Податковий розрахунок з плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин   
J0836103        Дод. 1. Розрахунок податкового зобов'язання з плати за користування надрами для видобування корисних копалин        
J0835102        Дод. 1. Розрахунок рентної плати за видобуту нафту або видобутий газовий конденсат                                                       
J0836203        Дод. 2. Розрахунок податкового зобов'язання з плати за користування надрами для видобування корисних копалин                        
J0811902        Додаток Розрахунок податкового зобов'язання з плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин  
J0835202        Дод. 2. Розрахунок податкового зобов'язання з рентної плати за природний газ та/або нафтовий (попутний) газ                              
J0803602        Податковий розрахунок з плати за користування надрами для видобування корисних копалин         

F0800306    Податковий розрахунок рентної плати за видобуті нафту, природний газ і газовий конденсат        
F0801904    Податковий розрахунок з плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин                                            
F0835102    Дод. 1. Розрахунок рентної плати за видобуту нафту або видобутий газовий конденсат                                                       
F0835202    Дод. 2. Розрахунок податкового зобов'язання з рентної плати за природний газ та/або нафтовий (попутний) газ                              
F0803602    Податковий розрахунок з плати за користування надрами для видобування корисних копалин                                               
F0836103    Дод. 1. Розрахунок податкового зобов'язання з плати за користування надрами для видобування корисних копалин                        
F0836203    Дод. 2. Розрахунок податкового зобов'язання з плати за користування надрами для видобування корисних копалин
F0811902    Додаток Розрахунок податкового зобов'язання з плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин  

J0108302        Звіт  про використання платниками податку на прибуток підприємств вивільнених коштів           
J0303304      Розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва                                                                                       


 Державна служба статистики
S0601213    12-торг. Про наявність і використання торгової мережі на ринках та реалізацію с/г-кої продукції на них (для юридичних осіб)
S0601223    12-торг. Про наявність і використання торгової мережі на ринках та реалізацію с/г-кої продукції на них (для фізичних осіб)
S2701310    1-риба (міс). Вилов риби, добування інших водних живих ресурсів
S2701709    1-риба (річна). Вилов риби, добування інших водних живих ресурсів
S2702309    24. Стан тваринництва
S2702409    24-сг (міс). Стан тваринництва
S1100108    1-екологічні витрати. Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі
S2700910    11-заг. Надходження худоби та птиці на переробні підприємства
S2701109    13-заг. Надходження молока на переробні підприємства

 НААН
FZNDR009    Ф.№4-Н (річна) Звіт про виконання обсягів по науково - дослідних роботах          
U3_103        (УААН) Ф №3-1 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах органів державного управління, судів і прокуратури, науково-дослідних установ


          ЗМІНИ у ФОРМАХ

 Пенсійний фонд / ЄСВ

1. Відредагований контроль підсумків у таблицях (1-5) Додатку 5.
2. Відредаговано контроль для ПІБ, що пишуться через дефіс.

 Державна служба статистики
S0301008    1-ПВ. Звіт з праці (місячна)
S0301109    1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)
S0403704    1-теп. Звіт про постачання теплоенергії
S0603204    1-опт (міс). Звіт про обсяг оптового товарообороту
S0800506    1-каналізація. Звіт про роботу каналізації
S0800607    1-водопровід. Звіт про роботу водопроводу
S0900402    4-житлофонд. Квартирна черга та надання житлових приміщень
S1204303    43-зв'язок. Звіт про телефонізацію об'єктів у сільській місцевості і потреби населення в домашніх телефонах мережі загального користування
S1901209    11-ер. Звіт про витрати палива, теплоенергії та електроенергії
S1904107    4-мтп (міс). Звіт про залишки і використання енергетичних матеріалів та продуктів переробки нафти
S1911107    11-мтп (паливо). Фактичні витрати палива на виробництво окремих видів продукції і робіт
S1921108    11-мтп (вер). Утворення та використання вторинних енергетичних ресурсів
S2701205    4-заг. Звіт про надходження цукрових буряків на переробні підприємства    
S3200552    1-АП. Звіт про розгляд справ про адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності

          
          ЗМІНИ, внесені у попередніх оновленнях
9.28.001:
      НОВІ ФОРМИ:

  Первинні документи
PD014611    Довідка про складові заробітної плати (за останні 24 календарні місяці роботи або за будь-які 60 календарних місяців роботи підряд перед зверненням за пенсією), що подається для призначення пенсії

 УкробОронПром
UOP30306    Ф3. Звiт про рух грошових коштiв
UOP40404    Ф4. Звіт про власний капітал
UOP50005    Ф5. Примітки до річної звітності
    
      ЗМІНИ У ФОРМАХ
 Державна служба статистики
Додано до комплекту «Фізичні особи»:
S1605305    51-вант. Обстеження вантажних автомобільних перевезень, що здійснюються фізичними особами-підприємцями на комерційній основі


9.28.002:

1. ЗМІНИ у ДОВІДНИКАХ (із групи Загальні)
    Оновлений довідник ПІДАКЦИЗНІ ТОВАРИ (НОВИЙ):          

Додані нові коди товарів УКТ ЗЕД згідно Закону №5471 від 06.11.2012 (Зміни до ПКУ):
п.215.3.ПКУ    
   2707 10 90 00 Бензол сирий кам'яновугільний євро за 1000 кілограмів 250
   2905 11 00 00 Метанол технічний (метиловий спирт) - " - 400

п.229.6.1.
Речовини, що використовуються як компоненти моторних палив (коди 2707 10 90 00, 2905 11 00 00 згідно з УКТ ЗЕД), можуть бути реалізовані як сировина для виробництва в хімічній промисловості за нульовою ставкою акцизного податку.

      ЗМІНИ У ФОРМАХ:
 Укроборонпром
UOP10109    Ф1. Баланс
 Мінпаливенерго
PE100108    Ф1 - Баланс
 Агентство держмайна
S2820105    Ф1 - Баланс
S2830105    Фінансовий план підприємства
S2830305    Показники виконання фінансового плану


9.28.003!

      ОНОВЛЕНІ ДОВІДНИКИ:
1. НПП новий, що використовуються у формі:
    S0423106    1-П (ю). Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами

       НОВІ ФОРМИ:

 Державна служба статистики
S2702907    29-сг. Підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду
S2702008    9-б-сг. Внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування грунтів

      ЗМІНИ у ФОРМАХ
 Податкова інспекція
J1201204        Додаток №2
F1201204    Додаток №2
J0299201        Дод. 9 Інформаційне підтвердження придбання товарів
F0299201    Дод. 9 Інформаційне підтвердження придбання товарів
(До полів «Найменування покупця» та «Найменування підприємства (продавця)» підключено довідник «Контрагенти»).

 Державна служба статистики
S2702805    29-сг (меліорація). Збір урожаю сільськогосподарських культур
(відредаговані контролі)

 Державна казначейська служба
N0100302    Довідка про зміни до помісячного розпису асигнувань заг. фонду бюджету
N0100301    Довідка про зміни до помісячного розпису асигнувань заг. фонду бюджету

 Пенсійний фонд/ЄСВ
E0502D01    Додаток 5. Таблиця 2. Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування фізичними особами - підприємцями, які обрали спрощену систему оподаткування.

Программное обеспечение Microsoft

Лицензирование для малого и среднего бизнеса, государственных учреждений, строительных организаций, учебных заведений

Обращайтесь к нам по телефону (056) 370-18-18.

Отправляйте заказ по электронной почте vostok@pkf.dp.ua или с формы обратной связи на нашем сайте.

Сотрудники компании Восток предоставят Вам всю необходимую информацию.
Помните! Лицензирование программного обеспечение является обязательным требованием. Использование не лицензионных программ противозаконно и противоречит требованиям законодательства о соблюдении прав интеллектуальной собственности. Используя не лицензионное ПО вы подвергаете себя и свою фирму риску быть привлеченными к юридической ответственности.

Ссылки по теме

Задать вопрос

Telegram Vostok.UA Viber Vostok.UA