Обновление «M.E.Doc» 10.00.118 — 10.00.119

ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 10.00.119

*» У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ «*
1.    Модуль «Планувальник завдань»
В мережевій версії програмного комплексу виправлено функцію запам’ятовування активації модулю планування, тобто після активації модулю можна закривати клієнтське роботе місце, при цьому завдання будуть виконані згідно налаштувань.
2.    В конструктор шаблонів первинних документів додані нові поля «Підпис бухгалтера», «Підпис директора», «Печатка установи». Після підписання документу створеного на основі шаблону, що містить такі поля, відображаються скановані зразки підписів посадових осіб та печатка установи.
3.    Довідники > Картка підприємства > Пенсійний фонд
3.1.    У перелік значень поля «Тип організації» додане нове значення «Підприємство суднобудівної промисловості».
Якщо обрано дане значення у картці підприємства (розділ «Пенсійний фонд», поле «Тип організації»), то при створенні Таблиці 1 Додатку 4 (E0401F01) в полі «Підприємство суднобудівної промисловості» проставляється позначка.
3.2.    Додано блок «Встановлені строки виплати заробітної плати», що містить поля: «За першу половину місяця», «За другу половину місяця», куди вноситься відповідно день виплати заробітної плати за першу половину місяця і другу половину місяця.
Внесені значення автоматично відображаються у відповідних полях на останній сторінці Таблиці 1 Додатку 4 (E0401F01).
4.    Модуль «Зарплата»
4.1.    Реалізовано розрахунок індексації для підприємств, у яких початок періоду експлуатації програми з 2013 року.
4.2.    Розрахункова відомість.
Реалізовано розрахунок в полях «Заробіток на місяць», «Всього утримано без виплати».
4.3.    Бухгалтерські звіти.
Додано нові звіти «Платіжна відомість на виплату авансу», «Платіжна відомість на виплату зарплати», «Платіжна відомість на виплату зарплати (по періодам)».
4.4.    Єдиний внесок. Додаток 4, Таблиця 6.
Додано тип нарахування – 10 «за дні відпустки».
5.    Додано перевірку контрольних сум при встановленні оновлення до ПК M.E.Doc.
6.    Реалізовано вивантаження в формат ДКУ (DBF файли) нових 7-х форм місячної звітності до Держказначейства.
Виконується: Реєстр звітів/Файл/Ескпорт 7-х форм в формат ДКУ".
7.    Реалізовано вивантаження в формат ДКУ (DBF) форм кошторису.
Виконується: Реєстр звітів/Файл/Експорт кошторису в формат ДКУ.
Для вивантаження повинні бути заповнені форми:
FK0SHT01    Кошторис
N0300103    План асигнувань
8.    В моніторинг користувачів додано колонку «Код філії».
9.    Оновлено структуру файлів для імпорту звітів з Єдиного соціального внеску. Файл «Структура файлов импорта таблиц (5-9) Додатка 4, ЕСВ (DBF).pdf» знаходиться у папці «Manuals», за замовчанням: C:Documents and SettingsAll UsersApplication DataMedocMedochelpManuals.
10.    Зверніть увагу!
В заявці на формування посиленого сертифікату ЕЦП довжину полів «Повне ім’я підписувача» та «Організація» зменшено до 63 символів.

*» НОВІ ФОРМИ «*

Інша звітність
S1300105    1-ІКТ. Використання інформаційно-комунікаційних технологій та електронної торгівлі на підприємствах
S2600607    1-аудит. Звіт аудиторської фірми (аудитора) про надані послуги
Податкова інспекція
J0101707    Розрахунок податкових зобов'язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток
J0117102    Додаток 1 " Розрахунок податкових зобов’язань за період, у якому виявлено помилку(и)"
J0103704    Повідомлення платника податку про прийняття рішення щодо сплати консолідованого податку на прибуток

Єдиний соціальний внесок:
Згідно Постанови Правління ПФУ № 24-1 від 10.12.2012 "Про внесення змін до постанови правління Пенсійного фонду України від 08 жовтня 2010 року N 22-2".
Звітність > Єдиний внесок> Додаток 4:
Нові звіти створюються починаючи з періоду "Січень 2013".
E0400F01    Додаток 4 Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України
E0401F01    Таблиця 1. Нарахування внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування
E0402F01    Таблиця 2. Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне cтрахування за деякі категорії застрахованих осіб
E0403F01    Таблиця 3. Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за осiб, якi проходять строкову вiйськову службу
E0404F01    Таблиця 4. Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на суми грошового забезпечення
E0405F01    Таблиця 5. Трудові відносини застрахованих осіб
E0406F01    Таблиця 6. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам
E0407F01    Таблиця 7. Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства
E0408F01    Таблиця 8. Нарахування сум єдиного внеску за батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу, прийомних батьків, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства
E0409F01    Таблиця 9. Відомості про осіб, які проходять строкову військову службу

*» ЗМІНИ У ФОРМАХ «*

Державна казначейська служба
F43MM111    Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
F4_3MM11    Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
F7MDS11    Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7MDZ11    Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F4_3MD11    Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
F43MD111    Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
F7MMS11    Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

Державна служба статистики
1. Форма, яку можна подавати в електронному вигляді в Державну службу статистики:
S0602221    2-торг. Звіт про продаж і запаси автотранспортних засобів, деталей та приладдя до них
2. Доопрацьовано подання фінансової звітності комплектами за ПСБО та МСФО.
3. Виправлено налаштування консолідації:
S0400114    1-підприємництво (річна). Звіт про основні показники діяльності підприємства
S0401110    11-ОЗ. Звіт про наявність та рух основних засобів, амортизацію (знос)
S0403415    1-підприємництво (річна, коротка). Структурне обстеження підприємства
S0423108    1-П (ю). Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами
S0500906    9-ЗЕЗ. Звіт про експорт (імпорт) послуг
S0600713    7-торг. Звіт про наявність торгової мережі та мережі ресторанного господарства
S0602113    1-торг (нафтопродукти, міс). Про продаж світлих нафтопродуктів і газу (для юридичних осіб)
S0602123    1-торг (нафтопродукти, міс). Про продаж світлих нафтопродуктів і газу (для фізичних осіб)

Податкова інспекція
Виправлено налаштування консолідації:
J0610404    Перерах.подат.зобов.збору за спеціальне водокорист...для потреб водного транспорту (крім стоянк.,службово-допом)
J0320101     Дод.1 Розрах.подат.зобов'яз.з еколог.податку за викиди..стаціонарними джерелами забрудн.
J0320201     Дод.2 Розрах.подат.зобов'яз.з еколог.податку за викиди. пересувними джерелами забруднення
J0320301    Дод.3 Розрах.подат.зобов'яз.з еколог.податку за скиди забруд. речовин безпосередньо у водні об'єкти..
J0320401     Дод.4 Розрах.подат.зобов'яз.з еколог.податку за розміщення відходів
J0603405     Подат.розрах.збору за спеціальне водокорист... для потреб гідроенергетики

МінКультури
MK111001    Табл.11. Інформація про вибуття нематеріальних активів
MK109001    Табл.9. Інформація про вибуття основних засобів та інших необоротних активів
MK109901    Табл.9-ін. Інформація про вибуття об'єктів інвестиційної нерухомості

Укроборонпром
UOP20208    Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

Программное обеспечение Microsoft

Лицензирование для малого и среднего бизнеса, государственных учреждений, строительных организаций, учебных заведений

Обращайтесь к нам по телефону (056) 370-18-18.

Отправляйте заказ по электронной почте vostok@pkf.dp.ua или с формы обратной связи на нашем сайте.

Сотрудники компании Восток предоставят Вам всю необходимую информацию.
Помните! Лицензирование программного обеспечение является обязательным требованием. Использование не лицензионных программ противозаконно и противоречит требованиям законодательства о соблюдении прав интеллектуальной собственности. Используя не лицензионное ПО вы подвергаете себя и свою фирму риску быть привлеченными к юридической ответственности.

Ссылки по теме

Задать вопрос

Telegram Vostok.UA Viber Vostok.UA