Обновление «M.E.Doc» 10.00.123 — 10.00.124

ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 10.00.124

*» У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ «*

1.    Новий «Реєстр виданих та отриманих податкових накладних»
(Згідно з Наказом Мінфіну № 1340 від 17.12.2012 р.)
Внесені зміни:
1.1.    У електронній таблиці Реєстру
Видані податкові накладні:
-    Колонка 4 «Вид документу» розділена на 3 поля, в яких вказується:
·    1 поле - вид документа (згідно із зміненими позначеннями - обирається із підключеного довідника);
·    2 поле - тип причини у разі складення ПН або РК за окремими операціями згідно п. 8 Порядку заповнення ПН (обирається із підключеного довідника «Особливі примітки в податковій накладній»);
·    3 поле - автоматично проставляється літера "У" у випадку, якщо дані документа включаються до уточнюючих розрахунків за звітний (податковий) період, тобто встановлена галочка у полі "Уточ.Розш.". (Якщо галочку зняти, літера "У" автоматично зникає)
-    Додана нова колонка 13 «Поставка послуг за межами митної території України та послуг, місце поставки яких визначено за межами митної території України».
Отримані податкові накладні:
-    Колонка 5 «Вид документа» розділена на 3 поля, в яких вказується:
·    1 поле - вид документа (згідно із зміненими позначеннями - обирається із підключеного довідника);
·    2 поле – вписується вручну літера «Р», якщо платником проводиться розподіл сум податкового кредиту;
·    3 поле - автоматично проставляється літера "У" у випадку, якщо дані документа включаються до уточнюючих розрахунків за звітний (податковий) період, тобто встановлена галочка у полі "Уточ.Розш.". (Якщо галочку зняти, літера "У" автоматично зникає).
1.2.    Змінені форми звітності, в які експортуються дані реєстру – див. далі.
1.3.    Оновлена інструкція до податкового модулю
Викликається в меню Довідка/ Виклик довідки.
1.4.    Для тих, хто використовує імпорт з інших бухгалтерських програм!!!
ОНОВЛЕНИЙ ОПИС СТРУКТУРИ DBF-файлів для імпорту.
Документ Структура файлов импорта Реестра НН (DBF, TXT).pdf міститься в каталозі Help/manuals кореневого каталогу програми.

2.    Модуль «Банківські рахунки»
2.1.    Реалізовано можливість друку Додатку 7 «Копія електронного файла-відповіді щодо взяття на облік/закриття рахунку Платника податків в органі державної податкової служби (долучається до справи Платника податків у фінансовій установі)».
Для виконання функції скористайтесь командою Файл/Додаток 7 або у контекстному меню – команда Додаток 7.
2.2.    З метою оптимізації роботи модулю при формуванні найменувань документів, в Картці підприємства/Додатково додано нове поле «Інспекція».

3.    Конфігурації «M.E.Doc – Корпорація»: модуль «Прийом та обробка звітності»
3.1.    В Реєстр виданих та отриманих податкових накладних додано колонки «ЄДРПОУ» та «Філія», які заповнюються відповідними даними при виконанні команди Правка / Імпортувати рядки з підзвітних.
3.2.    В отриманих від підзвітних установ РНН в шапку документа додано відображення коду ЄДРПОУ, коду філії та найменування організації, якій належить Реєстр.
3.3.    В отриманих від підзвітних установ РНН реалізовано можливість експорту у форми звітності: декларація з ПДВ, розшифровки тощо.
Для виконання скористайтесь командою: Файл / Експорт / Експорт у форми звітності.
3.4.    Реалізовано можливість переконсолідувати звіт, якщо звіти, що входять в його склад були змінені. При відкритті зведеного звіту система запропонує виконати пере консолідацію. Оберіть потрібний варіант: Так/Ні.

4.    Модуль «Первинні документи > Реєстр первинних документів»
4.1.    Додано нову колонку «Номер свідоцтва платника ПДВ».
4.2.    Додано новий статус на панель «Стан» для вхідних та вихідних документів – «Непрочитані».
4.3.    Виправлено помилку відправки квитанції про затвердження/відхилення документу на підприємство із кодом філії.
4.4.    Додано нову функцію «Оновити поля», яка дозволяє оновлювати реквізити документів даними із картки підприємства в закритих документах.
Для виконання функції скористайтесь одним із способів:
‑ на панелі інструментів натисніть кнопку  ;
‑ виберіть команду Правка/Оновити поля;
‑ натисніть функціональну клавішу F5.
5.    Модуль «Первинні документи > Автоматична обробка»
Реалізовано відправлення нульових податкових накладних відразу до контрагентів (без реєстрації їх у ЄРПН), якщо встановлено галочку в полі «Відправляти тільки зареєстровані ПН».
6.    В конструктор шаблонів первинних документів додані нове поле «Код філії».
7.    При імпорті Реєстру виданих та отриманих податкових накладних із DBF/TXT реалізовано можливість імпорту в нову порцію.
8.    Доопрацьована система повідомлення терміну дії сертифікатів електронного цифрового підпису: якщо закінчується термін дії хоча б одно із завантажених програмний комплекс сертифікат ЕЦП, за 35 днів система повідомляє про це користувача.
9.    В Реєстрі звітів колонку «Примітка» перейменовано на «Код інспекції».
10.    У довідниках «Контрагенти» та «Номенклатура товарів та послуг», викликаних через кнопку   із відкритих звітів, реалізовано можливість ввімкнення функції фільтру за допомогою комбінації клавіш Ctrl+F.
11.    Виправлено помилку відображення нулів в Податкових накладних, що виникала після встановлення точки в полі «Разделитель целой и дробной части» при налаштуванні регіональних параметрів.

*» ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ «*

1.    Довідник КПКВ згідно Додатку № 3до Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік"
2.    Довідник «Клас небезпеки» до форми:
S1101207    1-відходи. Поводження з відходами
3.    Довідник «Забруднюючі речовини 2 тп повітря»
4.    Довідник НПП новий
Використовується для форм:
S0423108    1-П (ю). Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами
S0423109    1-П (ф). Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами
5.    Податкова інспекція (використовуються при формуванні Реєстру податкових накладних)
а.    Вид документа, видані податкові накладні
б.    Вид документа, отримані податкові накладні
в.    Особливі примітки в податковій накладній
г.    Податкові зобов'язання
д.    Податковий кредит

*» НОВІ ФОРМИ «*

Державна служба статистики
S1201105    11-зв'язок. Звіт про продукцію зв'язку
S0700608    1-буд. Інформація про одержання дозвільного документа на виконання будівельних робіт
S1201306    13-зв'язок. Звіт про наявність засобів зв'язку
S1616004    31-авто. Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення
S0601310    1-опт (кв). Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі
S1900609    1-торги. Звіт про проведення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти
S1100405    2-тп (повітря). Звіт про охорону атмосферного повітря (квартальна)

Державна казначейська служба/Бюджетування
N0100202    Довідка про зміни до річного розпису бюджету (кошторису)
FRPSP001    Розподіл показників зведених планів спеціального фонду державного бюджету
FRPZP001    Розподіл показників зведених планів асигнувань загального фонду державного бюджету
FZPS0001    Зведення показників спеціального фонду
FRZRP001    Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів
FRPPP001    Розподіл показників зведених помісячних планів використання бюджетних коштів
FRPZV001    Розподіл показників зведених планів використання бюджетних коштів
FRZPA001    Реєстр змін розподілу показників зведених планів асигнувань загального фонду державного бюджету
FRZZA001    Реєстр змін розподілу показників зведених планів спеціального фонду державного бюджету
FRPZK001    Розподіл показників зведених кошторисів
FRZSS001    Реєстр змін зведення показників спеціального фонду
FZDIV001    Заявка-доручення на здійснення видатків в іноземній валюті
FZDZIV01    Заявка-доручення на забезпечення іноземною валютою державною казначейською службою України
FMERD001    Мережа розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету
FRMER001    Реєстр змін до мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету
FARM0001    Акт придбання матеріальних цінностей

Податкова інспекція
J0303402    Розрахунок суми збору за першу реєстрацію транспортного засобу
F0200113    Податкова декларація з податку на додану вартість (фо)
F0200411    Додаток 1 «Розрахунок коригування сум податку на додану вартість до податкової декларації з податку на додану вартість (Д1)»
F0215204    Додаток 2 «Довідка про залишок суми від’ємного значення попередніх податкових періодів, що залишається непогашеним після бюджетного відшкодування, отриманого у звітному податковому періоді, та підлягає включенню до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (Д2)»
F0200509    Додаток 3 «Розрахунок суми бюджетного відшкодування (Д3)»
F0299805    Додаток 4 «Заява про повернення суми бюджетного відшкодування (Д4)»
F0215104    Додаток 5 «Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)»
F0299304    Додаток 6 «Довідка (Д 6) подається платниками, які заповнюють рядки 3, та/або 4, та/або 5 декларації, та підприємствами (організаціями) інвалідів»
F0215704    Додаток 7 «Розрахунок (перерахунок) частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях (Д7)»
F0215803    Додаток 8 «Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (порушення ним порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних) (Д8)»
F0217005    «Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок» як самостійний документ
F0217103    «Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок»
F0299702    «Заява про вибір квартального звітного (податкового) періоду» додаток 1 до Порядку заповнення та подання податкової звітності з податку на додану вартість
F0215502    «Розрахунок податкових зобов’язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України»
J0200113    Податкова декларація з податку на додану вартість
J0200511    Додаток 1 «Розрахунок коригування сум податку на додану вартість до податкової декларації з податку на додану вартість (Д1)»
J0215204    Додаток 2 «Довідка про залишок суми від’ємного значення попередніх податкових періодів, що залишається непогашеним після бюджетного відшкодування, отриманого у звітному податковому періоді, та підлягає включенню до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (Д2)»
J0200609    Додаток 3 «Розрахунок суми бюджетного відшкодування (Д3)»
J0299805    Додаток 4 «Заява про повернення суми бюджетного відшкодування (Д4)»
J0215104    Додаток 5 «Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)»
J0299304    Додаток 6 «Довідка (Д6) подається платниками, які заповнюють рядки 3, та/або 4, та/або 5 декларації, та підприємствами (організаціями) інвалідів»
J0215704    Додаток 7 «Розрахунок (перерахунок) частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях (Д7))»
J0215803    Додаток 8 «Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (порушення ним порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних) (Д8)»
J0217005    «Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок» як самостійний документ
J0217103    «Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок» ,
J0215603    «Повідомлення про делегування філіям (структурним підрозділам) права виписки податкових накладних та ведення частини реєстру отриманих та виданих податкових накладних» додаток 2 до Порядку заповнення та подання податкової звітності з податку на додану вартість
J0299704    «Заява про вибір квартального звітного (податкового) періоду» додаток 1 до Порядку заповнення та подання податкової звітності з податку на додану вартість
J0215502    «Розрахунок податкових зобов’язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України»
J0200812    Податкова декларація з податку на додану вартість (переробного підприємства)
J0201111    Додаток 1 «Розрахунок коригування сум податку на додану вартість до податкової декларації з податку на додану вартість (переробного підприємства) (ДП1)»
J0285105    Додаток 5 «Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)»
J0299404    Додаток 6 «Довідка (Д6) подається платниками, які заповнюють рядки 3, та/або 4, та/або 5 декларації, та підприємствами (організаціями) інвалідів»
J0285701    Додаток 7 «Розрахунок (перерахунок) частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях (Д7)»
J0285403    Додаток 8 «Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (порушення ним порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних) (Д8)»
J0287007    «Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок» як самостійний документ
J0287104    «Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок» ,
J0209404    Податкова декларація з податку на додану вартість (спеціальна)
J0294104    Додаток 1 «Розрахунок коригування сум податку на додану вартість до податкової декларації з податку на додану вартість (спеціальної) (ДСп1)»
J0294204    Додаток 5 «Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)»
J0294304    Додаток 9 «Розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг до вартості всіх товарів/послуг (ДС9)
J0294004    Додаток 6 «Довідка (Д6) подається платниками, які заповнюють рядки 3, та/або 4, та/або 5 декларації, та підприємствами (організаціями) інвалідів»
J0294601    Додаток 7 «Розрахунок (перерахунок) частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях (Д7)»
J0294503    Додаток 8 «Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (порушення ним порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних) (Д8)»
J0294704    «Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок (щодо діяльності відповідно до пункту 209.18 статті 209 розділу V Кодексу)» як самостійний документ
J0294803    «Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок» ,
J0209005    Податкова декларація з податку на додану вартість (скорочена)
J0209105    Додаток 1 «Розрахунок коригування сум податку на додану вартість до податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої) (ДС1)»
J0209204    Додаток 5 «Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)»
J0209304    Додаток 9 «Розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг до вартості всіх товарів/послуг (ДС9)
J0299004    Додаток 6 «Довідка (Д6) подається платниками, які заповнюють рядки 3, та/або 4, та/або 5 декларації, та підприємствами (організаціями) інвалідів»
J0290701    Додаток 7 «Розрахунок (перерахунок) частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях (Д7)»
J0290503    Додаток 8 «Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (порушення ним порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних) (Д8)»
J0297005    «Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (щодо діяльності відповідно до статті 209 розділу V Кодексу)» як самостійний документ
J0297103    «Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок» ,
J(F)1201506    Реєстр виданих та отриманих податкових накладних до декларації з ПДВ (0110)
J1200806    Реєстр виданих та отриманих податкових накладних до декларації з ПДВ (0140)
J1209006    Реєстр виданих та отриманих податкових накладних до декларації з ПДВ (0121-0123)
J1209406    Реєстр виданих та отриманих податкових накладних до декларації з ПДВ (0130)

*» ЗМІНИ У ФОРМАХ «*

Державна казначейська служба
FDPLAZ01    Довідка про зміни до плану асигнувань
Державна служба статистики
S3200305    1-громадська організація. Звіт про діяльність громадської організації
Виправлено налаштування консолідації:
S0403704    1-теп. Звіт про постачання теплоенергії
S0403805    1-газ (природний). Звіт про відпуск природного (зрідженого) газу
S0800607    1-водопровід. Звіт про роботу водопроводу
S0403810    1-газ (зріджений). Звіт про відпуск природного (зрідженого) газу
S1100909    2-тп (повітря). Звіт про охорону атмосферного повітря (річна)
S0400802    6-тп (ес). Звіт про роботу електростанції
S0403506    1П-НПП. Звіт про виробництво промислової продукції (річна)

Программное обеспечение Microsoft

Лицензирование для малого и среднего бизнеса, государственных учреждений, строительных организаций, учебных заведений

Обращайтесь к нам по телефону (056) 370-18-18.

Отправляйте заказ по электронной почте vostok@pkf.dp.ua или с формы обратной связи на нашем сайте.

Сотрудники компании Восток предоставят Вам всю необходимую информацию.
Помните! Лицензирование программного обеспечение является обязательным требованием. Использование не лицензионных программ противозаконно и противоречит требованиям законодательства о соблюдении прав интеллектуальной собственности. Используя не лицензионное ПО вы подвергаете себя и свою фирму риску быть привлеченными к юридической ответственности.

Ссылки по теме

Задать вопрос

Telegram Vostok.UA Viber Vostok.UA