Оновлення «Бест-Звіт Плюс» 8.90.000

ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 8.90.000

Цей пакет кумулятивний, включає всі проміжні оновлення версій 8.89.001 та 8.89.003.
   
                                  ЗМІНИ ФУНКЦІОНАЛУ
1. ЗМІНЕНА ВЕРСІЯ СКБД Firebird з 1.5 на  версію 2.1. Користувачам програми ніяких додаткових настроювань виконувати не потрібно!!!

2. ВІДКРИТА МОЖЛИВІСТЬ ВІДПРАВЛЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЮ ПОШТОЮ ЗВІТІВ ДО ФСС З ТВП (безпосередньо на його приймальний шлюз).
         - Укладати договір з цим органом та виконувати додаткові налаштування НЕ ПОТРІБНО.

3. Оновлений список документів  для отримання сертифікатів УСЦ (викликається із Ел. пошта/Порядок отрмання сертифікатів/кнопка Перелік).

4. Змінений (уточнений) опис структури dbf та txt файлів для імпорту Реєстру податкових накладних.
   Файли Opis_DBF.doc та Opis_txt.doc знаходяться у каталозі Help програми.

5. НОВА ГРУПА "Звітність ПФУ" у меню ЗВІТНІСТЬ, що об'єднала у собі звітність до ПФУ, викликається із меню Звітність/Звітність ПФУ.
    5.1. Містить 3 окремі модулі:
         - Річна персоніфікація;
         - Щомісячна персоніфікація;
         - Додатки
    5.2. "Річна персоніфікація" та "Щомісячна персоніфікація" - модулі з попередніх версій програми;
         "Додатки" - новий модуль для створення звітів ФОП (Додаток 5), Додаток 6 та Додаток 7.
    5.3. Звіти Додаток 5, Додаток 6 та Додаток 7. Звітний період для подання цих звітів - календарний рік. Новий модуль з цими звітами
  створений для можливості подання персоніфікації  для призначення пенсії особам, які досягли пенсійного віку.

6. Модуль "Щомісячна персоніфікація.
    6.1. Доробка - в таблицях (5-10) виклик  підключеного до поля довідника виконується також за допомогою функціональної клавіші F3.
    6.2. Таблиця 6. Змінена назва з "Помилка" на "Попередження" інформаційного повідомлення програми у випадку внесення донарахованих
  внесків при донарахуванні сум до мінімальної з/п за січень-квітень (за кодом 9 у Таблиці 7).
    НАГАДУЄМО! Програма дозволяє експортувати (та відправити) звіт в ПФУ, якщо в ньому присутні помилки контролів та попередження (статус
  звіту "помилковий").
    6.3. Оновлення Таблиць 5, 6, 7, 8, 9, 10 із Реєстру співробітників (поля "Прізвище" "Ім`я" , " По-батькові") та оновлення Реєстру
  співробітників із цих таблиць.

7. Журнал передачі звітів. У вікні "Перегляд" додана можливість перегляду паперової форми звіту (новою кнопкою "Відкрити").
   Зверніть увагу на те, що через особливості структури резервної копії ця функція на поточний момент неможлива для звітів,
   відновлених із резервної копії.
8. В Адресній книзі у властивостях адресата в списку легітимних сертифікатів відображаються та доступні для вибору лише дійсні сертифікати.

9. Реалізовано підтримку старих сертифікатів підприємства у випадку надходження квитанцій, зашифрованих на ці сертифікати.
Дана функція використовується у разі закінчення терміну дії попередніх сертифікатів та отриманні нових сертифікатів.

10. ВНЕСЕНІ ЗМІНИ У ДОВІДНИКИ:
         - Органи держреєстрації;
         - Пільги;
         - Номенклатура продукції промисловості (НПП), підключеному до деяких звітів із каталогу Держкомстат - додано поле "одиниця виміру".

11. ДОРОБКИ ДЛЯ ЗВІТІВ:
    11.1. Автоматичне заповнення прочерками пустих полів у рядках таблиць розділів 1 та 2 Додатку 1 до Декларації з ПДВ (друкована форма).
    11.2. Виправлені неточності та помилки при створенні податкових накладних та форми 1-ДФ.
   

ФОРМИ ЗВІТНОСТІ

1. Реализована можливість перевірки ІПН контрагентів у формі "Дод,1 Розрахунок коригування до декларації з ПДВ".
2. Згідно Наказу № 442 від 17.06.2010 у Реєстрі податкових накладних реалізовано можливість коригування оборотів товарів: по нульовій ("0") ставці
   та пільгових товарів.

3. НОВІ ФОРМИ ЗВІТНОСТІ ПО ПДВ.
   Згідно листа ДПАУ від 09.06.2010 №11288/7/16-1117 "Щодо внесення змін до податкової звітності з податку на додану вартість" подаються,
   починаючи зі звітного періоду за червень 2010 року.

ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ
*J0200109 ПДВ і Акциз   Податкова декларація з ПДВ
*J0200508 ПДВ і Акциз   Дод.1 Розрахунок коригування сум ПДВ
*J0217002 ПДВ і Акциз   Дод.5 Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ(нак.№ 213)
*J0299802 ПДВ і Акциз   Заява про повернення суми бюджетного відшкодування
*F0200109 Звітність фізичних осіб  Податкова декларація з ПДВ
*F0200408 Звітність фізичних осіб  Дод.1 Розрахунок коригування сум ПДВ
*F0217002 Звітність фізичних осіб  Дод.5 Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ(нак.№ 213)
*F0299802 Звітність фізичних осіб  Заява про повернення суми бюджетного відшкодування
*J0209401 ПДВ для с/г виробників  Податкова декларація з ПДВ (спеціальна) п.11.21
*J0294101 ПДВ для с/г виробників  Додаток до декларації з ПДВ (спеціальної) п.11.21
*J0294201 ПДВ для с/г виробників  Дод. 2 Розшифровки подат. забов. та подат. кредиту в розрізі контрагентів(п.11.21Закону)
*J0294301 ПДВ для с/г виробників  Дод.3 Розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів (послуг) до вартості всіх товарів (послуг)
*J0294001 ПДВ для с/г виробників  Довідка про неоподатковувані обороти з ПДВ
*J0294701 ПДВ для с/г виробників  Дод.7 Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ(спеціальна) п.11.21 Закону
*J0200808 ПДВ для пер. молока та м'яса  Податкова декларація з ПДВ (переробного підприємства)
*J0201108 ПДВ для пер. молока та м'яса  Дод.1 Розрахунок коригування сум ПДВ (переробного підприємства)
*J0287003 ПДВ для пер. молока та м'яса  Дод.3 Уточнюючий розрахунокподаткових зобов'язань з ПДВ (переробного підприємства)
*J0209002 ПДВ (скорочена)    Податкова декларація з ПДВ (скорочена)
*J0209102 ПДВ (скорочена)   Дод.1 Розрахунок коригування сум ПДВ (скороченої)
*J0297002 ПДВ (скорочена)    Уточнюючий розрахунокподаткових зобов'язань з ПДВ (скороченої)
*J1209401 ПДВ-первинні документи  Реєстр отриманих та виданих под. Накл. (до декларації з ПДВ (спеціальної))

4. Нові форми квартальної звітності відповідно до Наказу ДКУ від 25.05.10 року N 164,
   Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.06.10 р. за N 385/17680.

УВАГА!!! Для уникнення питання щодо заповнення порожніх чарунок у звіті символами "0" чи "0,00" реалізовано налаштування властивостей бланку.
ДЕТАЛЬНІШЕ:
 4.1. Модуль "Реєстр бланків", вікно "Властивості бланку", властивість "Порожнє поле".
 4.2. Для заповнення порожніх чарунок у документах Держказначейства символами "0" чи "0,00"
             оберіть відповідний символ у переліку властивості "Порожнє поле".
 4.3. Збережіть зміни у властивостях бланку.
 4.4. Проведіть таке налаштування для всіх необхідних бланків.

5. Нові та доопрацьовані форми звітності МінПромПолітики.

6. Внесені зміни до алгоритмів перевірки форм Держкомтату відповідно до наданих Держкомстатом методик.


ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСТВО
*F7KDB15 (зведена) Ф.№7д. Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК
*U2UKD15  (УААН)Ф.№2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
*U41VAL12  (УААН)Ф.№4-1д (валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
*U42VAL12  (УААН)Ф.№4-2д (валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
*FZNDR004  Ф.№4-Н (квартальна) Звіт про виконання обсягів по науково - дослідних роботах бюджетних установ

                      ЗМІНИ, ВНЕСЕНІ У ПОПЕРЕДНІХ ВЕРСІЯХ:
1. У модуль Управління сертифікатами (меню Електронна пошта/Управління сертифікатами) доданий новий сертифікат ДП "ІЦ СПОВ ПФУ" у зв'язку з
   закінченням терміну дії попереднього.
2. Груповий підпис документів (в Реєстрі пакетів та Документах на підпис).
   - Паролі до секретних ключів посадових осіб та печатки установи запрошуються лише один раз, але підписуються всі документи в пакеті.

Посилання по темі

Задати питання

Telegram Vostok.UA Viber Vostok.UA