Оновлення «M.E.Doc» 10.00.182 — 10.00.183

ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 10.00.183

*» У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ «*

1.    Оновлено новини до модулю «Ліга:Підказка».
2.    В таблицю E0406H01 Додатку 4 звіту з Єдиного внеску додано попередження для коду категорії 46.
3.    Модуль «Зарплата»
3.1.    Індекс інфляції цін за вересень 2013 р. - 100,2%.
3.2.    Реалізована можливість власноруч корегувати суму нарахувань у фонди для кожного працівника. Для цього натисніть кнопку   на панелі інструментів та введіть нову суму нарахування.
3.3.    В Розрахунковій відомості реалізована можливість власноруч змінити кількість відпрацьованих днів (колонка «Днів»), незалежно від графіку роботи працівника. Автоматично змінюються дані в табелі робочого часу працівника.
3.4.    Додано новий вид оплати – Премія (квартальна). Даний вид оплати дозволяє розрахувати премію працівнику на підставі суми доходів трьох попередніх місяців.
На підставі цього виду оплати є можливість розрахувати премію за місяць, використовуючи дані попереднього місяця. Для цього в Адміністрування > Налаштування > Види оплат >Премія скопіюйте «Премію (квартальну)». Далі на вкладці Параметри розрахунку > Додаткові показники в полях «Період початку відносно місяця оплати» та «Період закінчення збору відносно місяця оплати» встановіть значення «1». Збережіть налаштування.
3.5.    Додана можливість сформувати звіт «Довідка (Форма №3)» за попередні періоди. Для цього у вікні попередніх налаштувань в полі «Звітний період» оберіть значення місяця по який необхідно сформувати Довідку.
Нагадуємо, що дана довідка формується за період з початку року.
3.6.    У звіті «Відомість розрахунку утримань в Пенсійний фонд» доопрацьовано відображення суми «База для розрахунку» після корегування суми утримання власноруч.
3.7.    Реалізована можливість для бухгалтерських проведень списати затрати на рахунки не використовуючи 8 класи.
Для цього в Адміністрування > Налаштування > Довідники > Проведення необхідно додати нове проведення, наприклад Д   233, К   66,1, (зверніть увагу, в полі «По підрозділам» необхідно встановити значення «Так»).
Далі в Адміністрування > Налаштування > Види оплат для тих видів оплат, де не потрібно використовувати 8 клас, на вкладці «Проведення» додайте щойно створені в довідниках нові проведення.

*» ЗМІНИ В ДОВІДНИКАХ «*

1.    Новий довідник План рахунків.
2.    Оновлено Довідник пільг станом на 01.10.2013р.
3.    У довідник КПКВ додано нові коди:
2301810 Будівництво та реконструкція (у тому числі розширення) об'єктів,що відносяться до сфери управління Міністерства охорони здоров'я України
1801360 Реставрація та ремонт будівель, фасадів та приміщень вищих навчальних закладів в сфері культури і мистецтва в містах проведення ЄВРО-2012

*» Форми, до яких додано ЛІГА:ПІДКАЗКА «*

Державна служба статистики
S1201208    12-зв'язок. Звіт про доходи від послуг зв'язку

Податкова інспекція
J0901702    Ф1. Консолідований баланс
J0901202    Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва
J0901105    1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва
J0900108    Ф1. Баланс
F0831101    Дод. Розрахунок податкового зобов'язання з рентної плати за транспортування нафти та нафтопродуктів нафтопроводами та нафтопродуктопроводами
F0830101    Дод. Розрахунок податкового зобов'язання з рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України
F0803104    Податковий розрахунок з рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів нафтопроводами та нафтопродуктопроводами
F0803004    Податковий розрахунок з рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України

Пенсійний фонд
E0701H01    Таблиця 1. Відомості про застраховану особу з якою стався нещасний випадок на виробництві чи професійного захворювання
E0700H01    Додаток 7 Звіт про настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання

*» Форми, в яких оновлено ЛІГА:ПІДКАЗКА «*

Податкова інспекція
F0201406    Ф.№1-ПП (кв, рік) Звіт про суми податкових пільг
J0901801    Форма № 2-к. Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
J0900207    Форма № 2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
J0600909    Податкова декларація збору: за спеціальне використання поверхневих та підземних вод
J0201406    Звіт про суми податкових пільг
F0700301    Довідка про відсутність за межами України валютних цінностей
F0600909    Податкова декларація збору: за спеціальне використання поверхневих та підземних вод; за спеціальне використання поверхневої води теплоелектростанціями з прямоточною сист водопост
F0209501    Декларація акцизного податку
J1201004    Податкова накладна  №$N2_1 від $N11
J0700301    Довідка про відсутність за межами України валютних цінностей
J0100112    Податкова декларація з податку на прибуток підприємства
F1201004    Податкова накладна  №$N2_1 від $N11
J0209501    Декларація акцизного податку    
J0202504    Розрахунок суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства
J0111102    Додаток ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0110103    Додаток ІД до рядка 03 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0108207    Розрахунок частини прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету унітарними під-вами
F0202504    Розрахунок суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства

Пенсійний фонд
E0406H01    Таблиця 6. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам

Державна служба статистики
S0500508    5-ЗЕЗ. Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування
S0400407    1-ПЕ. Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної, переробної промисловості
S0301008    1-ПВ. Звіт з праці (місячна)

Інша звітність
S0100251    Ф2. Консолідований звіт про фінансові результати (в тисячах)
S0100211    Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

*» НОВІ ФОРМИ «*

Первинні документи
PD012303    Довідка-розрахунок на виплату зарплати, затвердж.Пенсійн.фондом

Пенсійний фонд
P0100280    Заява про взяття на облік платника єдиного внеску
P0100290    Заява про зняття з обліку платника єдиного внеску    

*» ЗМІНИ У ФОРМАХ «*

Державна казначейська служба
FROZDB01    Розшифровка дебіторської заборгованості (загальний фонд)
FROZKD01    Розшифровка кредиторської заборгованості (загальний фонд)
FROSDB01    Розшифровка дебіторської заборгованості (спеціальний фонд)
FROSKD01    Розшифровка кредиторської заборгованості (спеціальний фонд)

Податкова інспекція
Реалізовано відображення від’ємних чисел в дужках в наступних формах:
J0901801    Форма № 2-к. Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
J0900207    Форма № 2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Інша звітність
Реалізовано відображення від’ємних чисел в дужках в наступних формах:
S0100251    Ф2. Консолідований звіт про фінансові результати (в тисячах)
S0100211    Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

Відеоспостереження на елеватори

Система відеоспостереження для елеваторів має свої особливості. Відеоспостереження на елеваторах можна розділити на три види, залежно від функціональності ...

Видеонаблюдение на элеватор

Читати повністю >>>

Посилання по темі

Задати питання

Telegram Vostok.UA Viber Vostok.UA