Оновлення «Бест-Звіт Плюс» 9.13.000

ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 9.13.000!

Цей пакет кумулятивний, він включає попередні оновлення (9.12.001, 9.12.002).

    ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ:

1.  РЕЄСТР ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ

  1.1. УВАГА!
У зв'язку з вступом в дію НАКАЗУ Міністерства Фінансів України N 1379 "Про затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної" з 16.12.2011 р. у Реєстрі Податкових накладних реалізована можливість вибору бланків Податкових накладних та Додатків до них, необхідних користувачу для заповнення.
  Вибір бланків (старих чи нових) пропонується у періоді "Грудень", починаючи з дати 16.12.2011.

  1.2. Наказ № 1379 (з Порядком заповнення ПН) доданий у програму та викликається із: Звітність/ Податкові накладні/ Довідка /"Наказ №1379 та інструкція до ПН".

  1.3. ДОДАНІ 2 НОВИХ ПОЛЯ в КАРТКУ УСТАНОВИ - "Філія" та "Назва головного підприємства".
   (Довідники/ Картка установи/ Підприємство).
   Призначені та заповнюються філіями та структурними підрозділами, яким головною установою делеговане право виписки податкових накладних.
     - Згідно п.1 Порядку № 1379  в ПН вказується назва головної установи - платника податку та назва філіалу.
     - Якщо відмічене поле "Філія" та внесена назва головної установи в полі "Назва головного підприємства" - автоматично заповнюватимуться відповідні поля у новій ПН та додатках.

2. Відносно "ЗАЯВИ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ БАЗ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ".
   2.1. Згідно з Повідомленням Державної служби з питань захисту персональних даних (http://www.zpd.gov.ua/indexPovidomlenya.html) внесено зміни до "Інструкції із створення та подачі заяви в електронній формі", а саме відносно посадової особи, яка підписує файл Заяви - КЕРІВНИК УСТАНОВИ.
   - Разом з файлами Заяви (непідписаним та підписаним ЕЦП керівника) на сайт потрібно завантажити файл сертифіката відкритого ключа керівника установи.    
   2.2. Додане Попередження при збереженні заяви.

3. Додане попередження (у випадку невідповідності затвердженому формату) при імпорті звітності в форматі XML.
4. Введено обмеження до 5 символів при заповненні поля "Код розпорядника по мережі" у Картці установи/Додатково.
5. Податкова Накладна. Збільшена кількість символів до 500 при внесенні вручну даних у поле "Номенклатура постачання товарів/послуг продавця".
6. Виправлено помилку при  формуванні запиту J1300101 із РПН.

     НОВІ ФОРМИ:
 ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ:
J1201004        Податкова накладна               
J1201104        Додаток 1 до податкової накладної.
J1201204        Додаток №2 до податкової накладної "Розрахунок коригування..."                      
F1201004            Податкова накладна  
F1201104            Додаток 1 до податкової накладної.
F1201204            Додаток №2 до податкової накладної "Розрахунок коригування..."                
 
      ЗМІНИ, ВНЕСЕНІ у ПОПЕРЕДНІХ ВЕРСІЯХ ПРОГРАМИ:
  ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 9.12.001!
1. Реалізована можливість перегляду списку підписувачів ЕЦП, накладених на імпортовану в програму "ЗАЯВУ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ БАЗ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ".
   - Виконується у модулі Звітність/Документи на підпис/Файли/Підписувачі...   
   Призначена тільки для перегляду підписів, накладених в інших програмах.
2. Модуль Звітність/ЄДИНИЙ ВНЕСОК
   - Таблиця 2 Додатка 4 (Е0402D01).
      Удосконалено автоматичне заповнення Таблиці 2 за даними, внесеними у Таблиці 8.

  ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 9.12.002!
ЗМІНИ у ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ:
1. Оновлено довідник "Тимчасова  класифікація  видатків  місцевого бюджету" на прохання користувачів.
2. Оновлено довідник "Нормативи забруднення навк. середовища".
    Нові ставки податку за викиди у разі ввезення палива на митну територію України згідно з п. 244.2 ПКУ - набули чинності з 01.10.2011 р.
3. Змінено назву  державного органу "Держкомстат" на "Державну службу статистики" відповідно з Указом Президента України від 06.04.2011 року №396/2011.
                
     НОВІ ФОРМИ:
   Міністерство Оборони України
MOU00203    Показники фінансово-економічної діяльності державного підприємства Міноборони України                  
MOU00302    Довідка щодо сплати підприємством податків, зборів (обов'язкових платежів) до бухгалтерської звітності
MOU00501    Примітки до форми 1-Б державного підприємства Міноборони України

 

Програмне забезпечення Microsoft для вашого бізнесу

Ліцензування для малого та середнього бізнесу, державних установ, будівельних організацій, навчальних закладів

Компанія "Восток" - офіційний представник Корпорації Microsoft у Дніпропетровську та регіоні

Пам’ятайте! Ліцензування програмного забезпечення є обов'язковою вимогою. Використання не ліцензійних програм протизаконно і суперечить вимогам законодавства про дотримання прав інтелектуальної власності. Використовуючи не ліцензійне ПЗ ви піддаєте себе і свою фірму ризику бути залученими до юридичної відповідальності.

Посилання по темі

Задати питання

Telegram Vostok.UA Viber Vostok.UA