Оновлення «M.E.Doc» 10.00.039 - 10.00.040

ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 10.00.040

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ:

1. РЕЄСТР ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ

  1.1. УВАГА!
У зв'язку з вступом в дію НАКАЗУ Міністерства Фінансів України N 1379 "Про затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної" з 16.12.2011 р. у Реєстрі Податкових накладних реалізована можливість вибору бланків Податкових накладних та Додатків до них, необхідних користувачу для заповнення.
  Вибір бланків (старих чи нових) пропонується у періоді "Грудень", починаючи з дати 16.12.2011.

  1.2. Наказ № 1379 (з Порядком заповнення ПН) доданий у папку help кореневого каталогу програми (за замовчанням: C:Documents and SettingsAll UsersApplication DataMedocMedochelp).

  1.3. ДОДАНІ 2 НОВИХ ПОЛЯ в КАРТКУ УСТАНОВИ - "Код філії" та "Назва головного підприємства".
   Довідники/ Картка установи/ Підприємство. Ці поля з'являються у картці, якщо поставити позначку у полі "Ознака філії".
   Призначені та заповнюються філіями та структурними підрозділами, яким головною установою делеговане право виписки податкових накладних.
     - Згідно п.1 Порядку № 1379  в ПН вказується назва головної установи - платника податку та назва філіалу.
     - Якщо відмічене поле "Філія" та внесена назва головної установи в полі "Назва головного підприємства" - автоматично заповнюватимуться відповідні поля у новій ПН та додатках.

2. Відносно "ЗАЯВИ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ БАЗ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ".
   2.1. Згідно з Повідомленням Державної служби з питань захисту персональних даних (http://www.zpd.gov.ua/indexPovidomlenya.html) внесено зміни до "Інструкції із створення та подачі заяви в електронній формі", а саме відносно посадової особи, яка підписує файл Заяви - КЕРІВНИК УСТАНОВИ.
   - Разом з файлами Заяви (непідписаним та підписаним ЕЦП керівника) на сайт потрібно завантажити файл сертифіката відкритого ключа керівника установи.

3. Модуль "Реєстр звітів"
У вікні "Створення звіту" додані вкладки "Всі" та "Використовуються".
Вкладка "Всі" містить весь перелік бланків, що був обраний при налаштуванні комплектності бланків.
Вкладка "Використовуються" містить бланки документів, що були створені користувачем у попередніх періодах, тобто містить найбільш вживані бланки. Таким чином формується користувацький комплект бланків.
Зверніть увагу! Якщо Ви не можете знайти потрібний бланк на вкладці "Використовуються", перейдіть на вкладку "Всі".

4. Нова функція "Створення підсумкових кодів класифікацій"

Налаштування підсумкових кодів класифікацій використовується у випадку, якщо для обраного документу дані за декількома видами класифікацій складаються за певною умовою.
Створення підсумкових класифікацій та налагодження умов для відбору за такими підсумковими кодами виконується у ДОВІДНИКУ КЛАСИФІКАЦІЙ:
    - Відкрийте підрозділ модулю "Підсумкові коди класифікацій";
    - Натисніть кнопку "Створити" на панелі інструментів;
    - Відкриється вікно "Підсумкові коди класифікацій". Вкажіть підсумковий код та введіть умови налагодження підсумкового коду у однойменних полях.
    Увага! Вводиться КВК та * (зірочка) для подальшого коректного вібору звітів.
    - Натисніть "Ок" для збереження.
Після данного налагодження при відкритті звіту з ознакою "Разом за класифікацією" у окремій формі буде запропоновано обрати умови створення підсумкового звіту - за загальним підсумком чи за створеним підсумковим кодом класифікації.

5. В мережевій версії виправлена проблема звільнення оперативної пам'яті, що виникала при виконанні деяких операцій в програмі.

6. Оптимізовано імпорт великих об'ємів файлів уніфікованого XML.

7. Реалізована можливість прийому пошти через протокол IMAP.

8. Оновлено довідник "Органи ПФУ"

 НОВІ ФОРМИ:

 ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ:
J1201004    Податкова накладна               
J1201104    Додаток 1 до податкової накладної.
J1201204    Додаток №2 до податкової накладної "Розрахунок коригування..."                      
F1201004    Податкова накладна  
F1201104    Додаток 1 до податкової накладної.
F1201204    Додаток №2 до податкової накладної "Розрахунок коригування..."

Програмне забезпечення Microsoft для вашого бізнесу

Ліцензування для малого та середнього бізнесу, державних установ, будівельних організацій, навчальних закладів

Компанія "Восток" - офіційний представник Корпорації Microsoft у Дніпропетровську та регіоні

Пам’ятайте! Ліцензування програмного забезпечення є обов'язковою вимогою. Використання не ліцензійних програм протизаконно і суперечить вимогам законодавства про дотримання прав інтелектуальної власності. Використовуючи не ліцензійне ПЗ ви піддаєте себе і свою фірму ризику бути залученими до юридичної відповідальності.

Задати питання

запитуйте, ми online
Telegram Vostok.UA Viber Vostok.UA