Оновлення «Бест-Звіт Плюс» 9.17.000

  ЗМІНИ у ОНОВЛЕННІ 9.17!
   Цей пакет кумулятивний, він включає попередні оновлення 9.16.001 та 9.16.002.

   1. НОВІ ФОРМИ
згідно Наказу Міністерства фінансів України від 25.11.11 № 1492

J0209403        Податкова декларація з ПДВ (спеціальна)                                    
J0294703        Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ(спеціальна)              
J0294802        Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ(спеціальна)              
J0209004        Податкова декларація з ПДВ (скорочена)                                     
J0297102        Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ(скорочена)               
J0297004        Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ(скорочена)               
J0217102        Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість   
J0217004        Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість   
J0200111        Податкова декларація з ПДВ                                                 
J0287005        Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ(переробного підприємства)
J0215502        Розрахунок податкових зобов'язань нарахованих отримувачем послуг, які постачаються нерезидентами, і т.д., не зареєстрованими як платники податку
J0200810        Податкова декларація з ПДВ (переробного підприємства)                      
J0287102        Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ(переробного підприємства)
F0200111    Податкова декларація з ПДВ                          
F0217102    Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ...
F0217004    Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ...
F0215502    Розрахунок податкових зобов'язань нарахованих отримувачем послуг, які постачаються нерезидентами, і т.д., не зареєстрованими як платники податку
J0200510        Дод.1 Розрахунок коригування сум ПДВ
F0200410    Дод.1 Розрахунок коригування сум ПДВ
J0200608        Дод.3 Розрахунок суми бюджетного відшкодування
F0200508    Дод.3: Розрахунок суми бюджетного відшкодування
J0215103        Дод. 5 Розшифровки подат. зобов. та подат. кредиту в розрізі контрагентів
F0215103    Дод. 5 Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів
J0215203        Дод.2 Довідка щодо залишку від'ємного значення попереднього періоду
F0215203    Дод.2 Довідка щодо залишку від'ємного значення попереднього періоду
J0299303        Дод.6 Довідка подається платниками, які заповнюють рядки 3, та/або 4, та/або 5 декларації, та підприємствами інвалідів
F0299303    Дод.6 Довідка подається платниками, які заповнюють рядки 3, та/або 4, та/або 5 декларації, та підприємствами інвалідів
J0215702        Дод.7 Розрахунок (перерахунок) частки використання сплаченого (нарахованого) податку за придбаними (ввезеними) товарами
F0215702    Дод.7 Розрахунок (перерахунок) частки використання сплаченого (нарахованого) податку за придбаними (ввезеними) товарами
J0215802        Дод.8 Заява про відмову постачальника надати податкову накладну
F0215802    Дод.8 Заява про відмову постачальника надати податкову накладну
J0215602        Повідомлення про делегування філіям права виписки податкових накладних
J0299703        Заява про вибір квартального звітного (податкового) періоду
J0299804        Дод.4 Заява про повернення суми бюджетного відшкодування
F0299804    Дод.4 Заява про повернення суми бюджетного відшкодування
J0209104        Дод.1 Розрахунок коригування сум ПДВ (скороченої)
J0209203        Дод.2 Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів
J0209303        Дод.3 Розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів (послуг) до вартості всіх товарів (послуг)
J0290502        Дод.5 Заява про відмову постачальника надати податкову накладну
J0299003        Додаток 4.Довідка подається платником при заповненні р.3 та/або р.4 податкової декларації з ПДВ (скороченої)
J0294103        Дод.1 Розрахунок коригування сум ПДВ(спеціальної)
J0294203        Дод.2 до декларації з ПДВ(спеціальної)Розшифровки подат. зобов.та подат.кредиту в розр.контр.
J0294303        Дод.3 до декларації з ПДВ(спеціальної)Розрах.питомої ваги варт.сільськ.товарів (послуг) до вартості всіх товарів (послуг)
J0294502        Дод.5 Заява про відмову постачальника надати податкову накладну
J0294003        Дод.4. Довідка про неоподатковувані обороти до декларації з ПДВ(спеціальної)
J0201110        Дод.1 Розрахунок коригування сум ПДВ (переробного підприємства)
J0285104        Дод.2 Розшифровки подат.зобов.та подат.кредиту в розрізі контр.(переробного підприємства)
J0285402        Дод.4 Заява про відмову постачальника надати податкову накладну
J0299403        Дод.3.Довідка про здійснення операцій,що не є об"єктом оподаткування (ст.196 розд.V Кодексу) та/або звільн.від оподат.

 Державна служба статистики:
S0701108    1-кб. Звіт про виконання будівельних робіт    

2. Оновлені деякі довідники. БУДЬ ЛАСКА, ПЕРЕВІРТЕ АКТУАЛЬНІСТЬ ДАНИХ.  
    - Інспекції (Довідники/Загальні) - підключений до поля "Інспекція" в картці установи/Підприємство.
    - Пільги (Довідники/Загальні)    - використовується в деяких податкових звітах (J(F)0201405...).
    - Ставки транспортного збору   - використовується у формі J0303401 "Загальний розрахунок суми збору за першу реєстрацію транспортних засобів)
    - НПП ((Довідники/Статистика)  - використовується у формі 1П-НПП.
3. Оновлена інструкція до Реєстру податкових накладних - Довідка/Виклик довідки.

       ЗМІНИ у ФОРМАХ:
  Оновлені для подання в 2012 році місячні звіти (згідно діючого Наказу №2 від 5.01.2011 року):
 ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСТВО
FZFIN11        Інформація про фінансовий стан установи
F2MD08        Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
F2MM08        Ф №2м ...про надходження та використання коштів загального фонду
F4_4MD08    Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культрного розвитку регіонів
F4_3MD08    Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
F4_3MM08    Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
F4_1MD08    Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
F4_1MM08    Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
FZFIN12        Інформація про фінансовий стан установи 2
F43MD109    Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
F7MD1S09    Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
F7MD1Z09    Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
F4_2MD09    Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманних за іншими джерелами власних надходжень
F43MM109    Ф №4-3м.1 ...про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
F7MMZ09    Ф    №7м (заг. ф.) ...про заборгованість за бюджетними коштами
F7MMS09    Ф №7м (спец. ф.) ...про заборгованість за бюджетними коштами
F7MM1Z09    Ф №7м.1 (заг. ф.) ...про заборгованість за окремими програмами
F7MM1S09    Ф №7м.1 (спец. ф.) ...про заборгованість за окремими програмами
F4_2MM09    Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманних за іншими джерелами власних надходжень

          ЗМІНИ, ВНЕСЕНІ у ПОПЕРЕДНІХ ВЕРСІЯХ ПРОГРАМИ:
     9.16.001!
ЗМІНИ у ДОВІДНИКАХ:

1. ОНОВЛЕНИЙ довідник "ВАЛЮТИ"
    (Довідники / Перелік довідників / Валюти)

    ЗМІНИ у ФОРМАХ:
 ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСТВО
FDOD3403    Довідка про надходження у натуральній формії

     9.16.002!
       НОВІ ФОРМИ
згідно з Наказом Мінфіну від 07.11.11 №1395 «Про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи"
 ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ/ ЗВІТНІСТЬ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

F0100104    ( ФОП ) Податкова декларація про майновий стан і доходи
F0110101    Дод.1 до рядка 8 розділу І податкової декларації про майновий стан і доходи
F0110201    Дод. 2 до рядка 01.04 податкової декларації про майновий стан і доходи
F0110301    Дод. 3 до рядка 01.05 податкової декларації про майновий стан і доходи
F0110401    Дод. 4 до рядка 01.09 податкової декларації про майновий стан і доходи
F0110501    Дод. 5 до рядка 01.10 податкової декларації про майновий стан і доходи
F0110601    Дод. 6 до рядка 01.15 податкової декларації про майновий стан і доходи
F0110701    Дод.7 до розділу ІІІ податкової декларації про майновий стан і доходи
F0110801    Дод. 8 до рядка 11 податкової декларації про майновий стан і доходи
F0110901    Додаток 9 до податкової декларації про майновий стан і доходи
 
     ЗМІНИ У ФОРМАХ
 МІНПРОМПОЛІТИКИ
S2850005    006 Ф5 Примітки до річної звітності
S2823705    004 Ф3. Звiт про рух грошових коштiв

Програмне забезпечення Microsoft для вашого бізнесу

Ліцензування для малого та середнього бізнесу, державних установ, будівельних організацій, навчальних закладів

Компанія "Восток" - офіційний представник Корпорації Microsoft у Дніпропетровську та регіоні

Звертайтеся до нас за телефоном (056) 370-18-18.

Надсилайте замовлення по електронній пошті vostok@pkf.dp.ua або з форми зворотного зв'язку на нашому сайті.

Працівники компанії Восток нададуть Вам всю необхідну інформацію.

Посилання по темі

Задати питання

запитуйте, ми online
Telegram Vostok.UA Viber Vostok.UA