Оновлення «Бест-Звіт Плюс» 9.20.005

ЗМІНИ у ОНОВЛЕННІ 9.20.005

 НОВІ ФОРМИ
 Інша звітність/Баланси
S0105005    Ф5. Примітки до річної звітності    
S0100306    Ф3. Звiт про рух грошових коштiв    
S0104004    Ф4. Звіт про власний капітал   
 Інша звітність/Інше  
AD100110    Ф1. Баланс         

  ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ
PD015001    Подання про призначення пенсії (військові)                                                                                                     
PD015701    Довідка про підтвердження  стажу роботи для призначення пільгової пенсії за рахунок коштів підприємств та організацій за результатами атестації робочих місць за умовами праці
PD015801    Гарантійний лист про перерахування коштів на рахунок органів Пенсійного фонду України    
PD015601    Довідка про підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсії за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній    

 ФСС від нещасних випадків
C0103901    Звіт про нещасні випадки невиробничого характеру   
C0103801    Журнал реєстрації нещасних випадків невиробничого характеру 

   ЗМІНИ у ФОРМАХ
 Податкова інспекція/фінансова звітність
J0900205        Ф2. Звіт про фінансові результати

 Інша звітність/баланси
S0100209    Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

Заповнення цих форм звітності виконується згідно з вибраним користувачем "стандартом":
(бухгалтерського обліку чи міжнародними стандартами фінансової звітності)

  Державна служба статистики:
S3000105      Фінансовий план підприємства                   
S3000305      Показники виконання фінансового плану    

 Міністерство економіки/Моніторинг:
S0000401          Дод.4 Комерційні показники діяльності суб'єкта господарювання

 УкрОборонПром:          
UOP00105    Фінансовий план підприємства                                                                 
UOP00305    Показники виконання фінансового плану
(в цих формах додані рядки, виправлена перевірка та змінено вивантаження в Excel)                                                         
UOP03001    Дод.3 Некомерційні показники діяльності суб'єкта господарювання   - (змінений авторозрахунок);                                 
UOP05001    Дод.5 Показники стану активів та інвестиційно-інноваційної діяльності суб'єкта господарювання   - (додані перевірки);
UOP90701    Додаток 7. Показники фінансово-економічної діяльності  державного (казенного) підприємства    - (збільшена розрядність числових даних)

Програмне забезпечення Microsoft для вашого бізнесу

Ліцензування для малого та середнього бізнесу, державних установ, будівельних організацій, навчальних закладів

Компанія "Восток" - офіційний представник Корпорації Microsoft у Дніпропетровську та регіоні

Пам’ятайте! Ліцензування програмного забезпечення є обов'язковою вимогою. Використання не ліцензійних програм протизаконно і суперечить вимогам законодавства про дотримання прав інтелектуальної власності. Використовуючи не ліцензійне ПЗ ви піддаєте себе і свою фірму ризику бути залученими до юридичної відповідальності.

Задати питання

Telegram Vostok.UA Viber Vostok.UA