Оновлення «Бест-Звіт Плюс» 8.86.000

ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 8.86.000.

Цей пакет кумулятивний, він включає всі проміжні оновлення (8.85.001 - 8.85.004)

ДОРОБКИ ФУНКЦІОНАЛУ ПРОГРАМИ

1. Можливість одночасної роботи декількох програм!!! Програми повинні бути встановлені у РІЗНИХ КАТАЛОГАХ (на різних дисках).

РЕЄСТР ОТРИМАНИХ ТА ВИДАНИХ ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ

2. Користувачі, яких не влаштовує ні один із типів документів у довіднику, який підключений до колонки реєстру з назвою "Вид документа" , повинні  обрати у таблиці довідника порожній рядок (доданий у кінець таблиці).
     
3. В демо версії програми відкрита можливість друку та відправлення електронною поштою Договору (з ДПІ) про визнання електронних документів (DPI01002).  Виконується із модулю Договори про електронний документообіг (меню Ел. пошта). 

4. Додана можливість групового видалення заявок на сертифікати у модулі Управління сертифікатами:
    - виділити заявки на сертифікати у таблиці;
    - виконати: меню Заявка/Видалити (обрати Видалити із контекстного меню).

5. Збільшено до 5 кількість можливих символів у полі "Код філії..." (картка установи/Пенсійний фонд/Код філії за реєстрацією в ПФУ").

6. Модуль "Щомісячна персоніфікація":
    - в електронній таблиці модулю додана нова колонка "Статус", у якій відображається статус звіту (новий, перевірений, помилковий);
    - при спробі експорту (збереженні на диск, відправленні електронною поштою, підписі та шифруванні, відправленні на підпис) пачки документів з неперевіреними звітами видається попередження про наявність таких неперевірених звітів.
 
ЗМІНИ ФУНКЦІОНАЛУ ПРОГРАМИ, ВНЕСЕНІ У ОНОВЛЕННЯХ 8.85.001 - 8.85.004

1. Введена заборона редагування всіх системних довідників!
    (КОАТУУ, Інспекції, Районні відділення Держкомстату, Центри зайнятості, Управління ФСС НВВ, Органи управління...., всіх довідників, які використовуються:
     - в бюджетній конфігурації;
     - підключені до форм Пенсійної звітності;
     - підключені до форм звітності до управлінь статистики (розділи Держкомстат та Інша звітність);
     - підключені до форм звітності в ДЦЗ.
Дані у такі довідники вносити та редагувати самостійно заборонено.
2. Заборонено внесення вручну даних у тих полях, де вони повинні обиратися із підключених довідників (для ВСІХ звітів).
3. Відновлена робота БЕСТ ЗВІТ КОМЕНТАРя.

         Модуль "Щомісячна персоніфікація":
4. Для імпортованих у програму звітів (таблиці 5 - 10) реалізовані такі ж контролі, як і для створюваних таблиць у програмі.
    Перевірка правильності заповнення кожної з цих таблиць виконується із меню Документ/Перевірити (F4).
    Перелік помилок відображається у нижній частині вікна відкритої таблиці.
5. Додані деякі контролі (при імпорті - на наявність некирилічних символів) та виконується виправлення цих невірних символів.
6. Внесені зміни у документ "ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЕЦП В ТОВ «УСЦ» (perelik.doc), який регламентує перелік документів, які подаються до ЦСК УСЦ для отримання сертифікатів ЕЦП.
   Викликається:
   - головне вікно/меню Ел. пошта/Порядок отримання
     сертифікатів/кнопка "Перелік".     

           
ЗМІНЕНО ФОРМИ

S0404304 Ф.№1-доходи (труб) Звiт про доходи вiд транспортування вантажiв трудопроводами
S2300104 Ф.№1-доходи (зал) Звiт про доходи вiд перевезення вантажiв залызничим транспортом
S0403210 Ф.№1-пiдприємництво (кв.) Звiт про основнi показники дiяльностi пiдприємства
S0301107 Ф.№1-ПВ (кварт.) Звiт з працi
S2700907 Ф.№11-заг (кварт). Звiт про находження худоби та птицi на переробнi пiдприємства
S2701106 Ф.№13-заг (кв). Звiт про надходження молока на переробнi пiдприємства
S1900606 Ф.№1-торги (тендери). Звiт про проведення процедур закупiвель товарiв, робiт i послуг за державнi кошти
S1921202 Ф.№1-держзамовлення. Звiт про виконання державного замовлення
S0600310 Ф.№3-торг (кв). Звiт про  продаж i запаси товарiв у торговiй мережi та мережi ресторанного господарства
S1000207 Ф. №2-iнвестицiї (кварт). Звiт про капiтальнi iнвестицiї
S0501405 Ф.№14-ЗЕЗ (кв) Звiт про придбання (продаж) товарiв для забезпечення життєдiяльностi транспортних засобiв, потреб пасажирiв та членiв екiпажу
S0500904 Ф.№9-ЗЕЗ (кв/рiк) Звiт про експорт (iмпорт) послуг
S1001007 Ф.№10-зез (кв) (з дин. табл.) Звiт про iноземнi iнвестицiї в Україну
S0700605 Ф.№1-буд. iнформацiя про одержання дозволу на виконання будiвельних робiт
S0700706 Ф.№2-буд. Звiт про реалiзацiю дозволу на виконання будiвельних робiт
S1001305 Ф.№ 13-зез. Звiт про iнвестицiї з України в економiку країн свiту
S0301006 Ф. №1-ПВ Звiт з працi (мiсячна)
S1000304 Ф.№1-Іп. Звiт пiдприємства про реалiзацiю iнвестицiйного проекту в спецiальнiй (вiльнiй) економiчнiй зонi
S1201105 11- звязок
P0406B01 Таблиця 6. Вiдомостi про нарахування заробiтку (доходу) застрахованим особам
P0407B01 Таблиця 7. Суми, нарахованi за днi тимчасової непрацездатностi, щорiчнi та додатковi вiдпуски, та суми, нарахованi у минулих перiодах
PD010106 Рахунок-фактура $SN
Z0100101 Картка реєстрацiї електронної заявки на посилений сертифiкат пiдписувача ЕЦП
Z0100202 Картка приєднання до договору про надання послуг електроноого цифрового пiдпису
PD0101  Рахунок
PD010103 (припарк.автот) Рахунок-фактура
PD010104 Рахунок-фактура
Pd010102 Рахунок-фактура
Pd010107 Рахунок
PD010404 Акт виконаних робiт

ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

J0500202 Ф.№ ЗВР-1 Звіт про використання реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій(розрахункових книжок)
F0500202 Ф.№ ЗВР-1 Звіт про використання реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій(розрахункових книжок)
J0301704 $VD(Придбані трансп.засоби)  Розрахунок податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів
F0301704 $VD(Придбані трансп.засоби)  Розрахунок податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів
J0203105 $VD Дод.3 Розрахунок акцизного збору
F0203105 $VD Дод.3 Розрахунок акцизного збору
J0310401 $VD (Перша реєстрація в Україні) Розрахунок податку з власників транспортних засобів та інших самохідних  машин і механізмів
F0310401 $VD (Перша реєстрація в Україні) Розрахунок податку з власників транспортних засобів та інших самохідних  машин і механізмів
J0201308 $VD Дод.1 Розрахунок акцизного збору
F0201308 $VD Дод.1 Розрахунок акцизного збору

Посилання по темі

Задати питання

Telegram Vostok.UA Viber Vostok.UA