Оновлення «M.E.Doc» 10.00.156 — 10.00.157

ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 10.00.157

*» У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ «*

1.    Оновлено новини до модулю Ліга:Підказка

До уваги бюджетних організацій!
Згідно з Указом Президента України від 24.12.2012 р. відбулась реорганізація деяких старих та створення нових Міністерств. Таким чином виникла необхідність створювати подвійний комплект звітів для подачі в Державну казначейську службу.
У зв’язку з тим, що в програмному комплексі «M.E.Doc» заборонено створення двох комплектів звітів, спеціально для даного випадку, надана тимчасова можливість створення другого комплекту квартальної звітності в періоді І півріччя (без перетяжок та перевірок попереднього періоду).

*» ЗМІНИ В ДОВІДНИКАХ «*
1.    У довідник ТКВМБ додано нові коди тимчасових класифікацій.

2.    У довідник КПКВ додано новий код:
7861800 Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт в Полтавській області

3.    Оновлено довідник податкових інспекцій:
    оновлено найменування та адреси деяких інспекцій.

*» Форми, до яких додано ЛІГА:ПІДКАЗКА «*

Податкова інспекція

J0901701    Форма № 1-к. Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)    
J0901801    Форма № 2-к. Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Інша звітність

S0100151    Ф1. Консолідований баланс
S0100251    Ф2. Консолідований звіт про фінансові результати (в тисячах)

*» Форми, в яких оновлено ЛІГА:ПІДКАЗКА «*

Податкова інспекція

F1201204    Додаток №2 № $N1 від $N15
J1201204    Додаток №2 № $N1 від $N15

Пенсійний фонд

E0700F01    Додаток 7 Звіт про настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання

*» НОВІ ФОРМИ «*

Державна судова адміністрація

Всі нижченаведені форми створюються за класифікаціями.
Також, в кожній формі реалізовано можливість перетяжки даних із казначейських форм. Для цього скористайтесь функцією «Додаткова програма обробки» в Наступних діях.

S122    Ф №1 Баланс (бюджетний)
S2KD22    Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
S4_1KD22    Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
S4_2KD22    Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
S4_3KD22    Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
S4_4KD22    Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
S43KD122    Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
S7KDZ22    Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
S7KDS22    Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
S7KD1Z22    Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
S7KD1S22    Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
SKD14004    Додаток 14 Пояснювальна записка до фінансовго звіту
SKD18005    Додаток 18 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м "Звіт про заборгованість бюджетних установ"
SKD23004    Додаток 23 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків
SKD27004    Додаток 27 Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості
SKD28004    Додаток 28 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості
SKD29004    Додаток 29 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України
SKD30Z04    Додаток 30 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів
SKD30S04    Додаток 30 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів
SKD31004    Додаток 31 Довідка про використання іноземних грантів
SKD32Z05    Додаток 32 (заг.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
SKD32S05    Додаток 32 (спец.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

Державна казначейська служба

У зв’язку з реорганізацією деяких бюджетних установ, випускається основний комплект річних форм. Решта форм вийде пізніше.

D0105014    Ф №5 Звіт про рух необоротних активів
D0106014    Ф №6 Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування
F123    Ф №1 Баланс (бюджетний)
F1512    Ф №15 Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів та матеріальних цінностей
F2KD23    Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
F2KDV23    Ф №2д (валюта) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
F43KD123    Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
F4_1KD23    Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
F4_2KD23    Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
F4_3KD23    Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
F4_4KD23    Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
F7KD1S23    Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
F7KD1Z23    Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
F7KDS23    Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7KDZ23    Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F914    Ф №9 Звіт про результати фінансової діяльності
FRD03004    Додаток 3 Звіт про рух грошових коштів
FRD13005    Додаток 13 Звіт про виконання (бюджету) кошторису Фонду
FRD14005    Додаток 14 Пояснювальна записка до фінансового звіту
FRD18006    Додаток 18 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м "Звіт про заборгованість бюджетних установ"
FRD19005    Додаток 19 Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів на реєстраційних рахунках
FRD20004    Додаток 20 Довідка про підтвердження залишків коштів на рахунках інших клієнтів Державного казначейства України
FRD21004    Додаток 21 Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету
FRD22004    Додаток 22 Реєстр залишків коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) та поточних рахунках розпорядників бюджетних коштів
FRD23005    Додаток 23 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків
FRD24005    Додаток 24 Довідка про залишки коштів бюджетних установ на інших поточних рахунках у банках
FRD25005    Додаток 25 Довідка про депозитні операції
FRD27005    Додаток 27 Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості
FRD28005    Додаток 28 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості
FRD29006    Додаток 29 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України
FRD30S05    Додаток 30 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів
FRD30Z05    Додаток 30 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів
FRD31005    Додаток 31 Довідка про використання іноземних грантів
FRD32S15    Додаток 32 (спец.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
FRD32Z15    Додаток 32 (заг.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
FRD33S05    Додаток 33 (спец.ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
FRD33Z05    Додаток 33 (заг.ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
FRD34005    Додаток 34 Довідка про розподіл видатків на централізовані заходи і програми охорони здоров'я
FZKSDP11    (для ДПС) Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (спец. фонд)
FZKZDP11    (для ДПС) Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (заг. фонд)

*» ЗМІНИ У ФОРМАХ «*

Державна казначейська служба

FTER2010    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження та використання коштів в територіальному розрізі (варіант №2)
FTER4110    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (варіант №2)
FTER4210    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (варіант №2)
FTER4310    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень (варіант №2)
FTER4311    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень (позики міжнародних фінансових організацій) (варіант №2)
FTER4401    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (варіант №2)
FTER70S1    (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі (варіант №2)
FTER70Z1    (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі (варіант №2)
FTER71S1    (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі (варіант №2)
FTER71Z1    (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі (варіант №2)
FRES2111    (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про надходження та використання коштів загального фонду
FRES4111    (для внутрішнього використання) (для 4_1) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду
FRES4211    (для внутрішнього використання) (для 4_2) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду
FDOV4102    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
FDOV4202    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
FDOV4302    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень
FDOV4312    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень (позики міжнародних фінансових організацій)
FDOV4402    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
FDOV70S2    (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі
FDOV70Z2    (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі
FDOV71S2    (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі
FDOV71Z2    (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі
FDOV2002    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження та використання коштів в територіальному розрізі
FRES4311    (для внутрішнього використання) (для 4_3) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду
FRES4411    (для внутрішнього використання) (для 4_4) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду
FRES7S02    (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про заборгованість бюджетних установ(спец.)

Програмне забезпечення Microsoft для вашого бізнесу

Ліцензування для малого та середнього бізнесу, державних установ, будівельних організацій, навчальних закладів

Компанія "Восток" — офіційний представник Корпорації Microsoft у Дніпропетровську та регіоні

Пам’ятайте! Ліцензування програмного забезпечення є обов'язковою вимогою. Використання не ліцензійних програм протизаконно і суперечить вимогам законодавства про дотримання прав інтелектуальної власності. Використовуючи не ліцензійне ПЗ ви піддаєте себе і свою фірму ризику бути залученими до юридичної відповідальності.

Задати питання

запитуйте, ми online
Telegram Vostok.UA Viber Vostok.UA