Оновлення «M.E.Doc» 10.00.159 — 10.00.160

ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 10.00.160

*» У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ «*

1.    Оновлено новини до модулю Ліга:Підказка

2.    Модуль «Адміністрування > Сертифікати»
2.1.    Встановлені сертифікати
2.1.1.    Реалізовано можливість роздрукувати паперову форму сертифікату.
Для цього скористайтесь одним із наступних способів:
  на панелі інструментів натисніть кнопку  ;
  виберіть команду Файл/Друк сертифікату;
  у контекстному меню оберіть команду Друк сертифікату;
  натисніть комбінацію клавіш Сtrl+P.
На виконання команди у окремому вікні відкриється бланк сертифікату для попереднього перегляду. Повторіть одну з вищеописаних команд.
Відкриється стандартне вікно Печать. Встановіть потрібні параметри та натисніть кнопку Печать.
2.1.2.    Виправлено помилку, що виникала при спробі повторної зміни паролю секретного ключа.
2.2.    Заявки на сертифікат
2.2.1.    За численними проханнями, при генерації Заявки реалізовано АВТОМАТИЧНЕ заповнення ПРІЗВИЩЕМ ТА ІНІЦІАЛАМИ наступних полів даними з картки підприємства:
•    поле 1.1. «Ім’я підписувача (назва юридичної особи або ФОП для печатки або прізвище та ініціали для підпису фізичної особи)»:
•    для юр. особи – в заявці на підпис директора, в заявці на підпис бухгалтера;
•    для ФОП - в заявці на підпис директора, в заявці на підпис бухгалтера;
•    для фіз. особи – в заявці на підпис фізичної особи.
•    поле 1.5 «Назва організації (або прізвище та ініціали ФОП)»:
•    для ФОП – в заявці на печатку, в заявці на підпис директора, в заявці на підпис бухгалтера.

Зверніть увагу! Якщо в картці підприємства в полях «ПІБ керівника» та «ПІБ бухгалтера» 2 слова (Прізвище та ім’я; ім’я та по-батькові), або більше 3, поле в Заявці на сертифікат не заповнюється.

2.2.2.    Введено заборону проставляти пробіли (тобто в полі окрім пробілу немає жодного символу) в обов’язкових для заповнення полях бланку Заявки на сертифікат. У зв’язку з цим реалізовано контроль на наявність лише пробілів в обов’язкових полях Заявки та попередження користувача, в разі знаходження таких полів.
2.2.3.    Виправлено помилку отримання квитанцій на відправлені Заявки.
2.2.4.    В таблицю розділу додано колонку «Адміністратор реєстрації». Відображає прізвище та ім’я адміністратора реєстрації (вповноважений співробітник сертифікаційного центру), який підписав заявку своїм ЕЦП.
2.2.5.    За умови, що при генерації Заявки на сертифікат, користувач відмовився від публікації сертифікату на загальнодоступному ресурсі АЦСК, адміністратор реєстрації втрачає змогу вільно отримати такий сертифікат для передачі його клієнту. Спеціально для такого випадку реалізована функція Запиту сертифікату адміністратором реєстрації в АЦСК та отримання його з метою передачі клієнту.
2.3.    Оновлено файл довідки UCAsignCert.chm, що знаходиться у папці help кореневого каталогу програми (за замовчанням: C:Documents and SettingsAll UsersApplication DataMedocMedochelp), а також визивається функціональною клавішею F1 із відкритого вікна модулю.

3.    Модуль «Первинні документи»
3.1.    Після одночасної відправки групи документів з Реєстру первинних документів, виводиться протокол відправки. Містить перелік документів, які відправились та/або не відправились, а також ЄДРПОУ і назву контрагентів, яким заборонено відправляти первинні документи.
 
3.2.    Для більшої зручності користувачів перейменовано назви Квитанцій та Повідомлень, що відображаються на панелі вкладок документу:
•    Відправлено ДПС;
•    Доставлено ДПС;
•    Відправлено контрагенту;
•    Доставлено контрагенту;
•    Затверджено контрагентом/Відхилено контрагентом.
3.3.    Уніфіковано та стандартизовано тексти квитанцій і повідомлень.
3.4.    При автоматичному доданні контрагента, відсутнього в довіднику «Контрагенти», реалізовано перенесення з первинного документу ще таких даних, як: адреса, телефон, банківські рахунки.
3.5.    Оновлено шаблони первинних документів:
    1С82АВР    Шаблон 1С 8.2. Акт (ціна з ПДВ)
    1С82АВРБ    Шаблон 1С 8.2. Акт (без ПДВ)
    1С82АВР0    Шаблон 1С 8.2. Акт (ціна без ПДВ)
    1С82РАХ    Шаблон 1С 8.2. Рахунок (ціна з ПДВ)
    1С82РАХБ    Шаблон 1С 8.2. Рахунок (без ПДВ)
    1С82РАХ0    Шаблон 1С 8.2. Рахунок (ціна без ПДВ)
    1С82ВНБ    Шаблон 1С 8.2. Видаткова накладна (без ПДВ)
    1С82ВН    Шаблон 1С 8.2. Рахунок (ціна з ПДВ)
    1С82ВН0    Шаблон 1С 8.2. Рахунок (ціна без ПДВ)
    1С82АЗ    Шаблон 1С 8.2. Акт звіряння
3.6.    Доопрацьовано конструктор шаблона:
•    створення таблиць: за замовчанням створюється 1 рядок та 6 комірок;
•    додано можливість коригувати відступи полів мишкою на горизонтальній та вертикальній лінійках за допомогою  ;
•    виділення всього поля подвійним кліком на полі,
•    при створенні бланку автоматично проставляється галочка в полі "Використовується".
 
3.7.    Реалізована можливість додавати та видаляти строки в таблиці за допомогою кнопок «Плюс/мінус» що знаходяться зліва від таблиці (як в звичайних документах).
3.8.    У відкритому вікні первинного документу меню створення нового документу, що викликається при натисненні на кнопку «Створити», приведено до відповідності зі стандартним переліком (Податкова накладна, Додаток 2, Первинний документ).
3.9.    Об’єднано вікна вибору параметрів друку ПН та Додатків 2.

4.    Модуль «Реєстр звітів»
4.1.    При обранні помилкового документу в робочій області Реєстру (незалежно від того заблокований документ чи ні) та виборі подвійним кліком помилки на вкладці «Протокол перевірки» відкривається цей помилковий документ з позиціонуванням курсору на полі, що містить помилку.
4.2.    Відправка статистичної та фінансової звітності: прибрано вікно відображення підрозділу – отримувача. Нагадуємо, що отримувача звітності можна побачити в полі "Інспекція".

5.    Реалізовано можливість перегляду друкованої (готової) форми звіту 1ДФ шляхом використання кнопки   на панелі інструментів.

6.    При зміні підписаного документу (Наступні дії > Змінити звіт) додано попередження про наявність накладених електронних цифрових підписів на документ та видалення їх з документу в разі продовження операції зміни.

ПРИКЛАД:
Увага! Документ містить підписи:
Головний бухгалтер 1234567890 Іванова Лідія Сергіївна
Директор 0987654321 Смірнов Олександр Миколайович
Печатка 66699912 ТОВ "КОЛОСОК"
Вказані підписи будуть видалені з документу. Продовжити?

7.    Модуль «Довідки державних органів > Інформаційна довідка»
7.1.    До модулю додано Корзину.
7.2.    Реалізовано прийом F(J)1490501 «Повідомлення щодо допущених помилок у податкових розрахунках за формою 1ДФ».
7.3.    Оптимізовано час формування та відправки Запитів до ЄРПН та час завантаження по пошті Витягів з ЄРПН, що містять велику кількість рядків.

8.    Модуль «Облік ПДВ > Реєстр виданих та отриманих податкових накладних».
В повідомлення, що виникає при відкритті ПН та РК, які вже додано в РПН, додано інформацію про тип даного документу та звітний період.

9.    Модуль «Довідники»
9.1.    Контрагенти
Для випадків, коли за будь-яких причин Контрагенту примусово не потрібно відправляти первинні документи, в картку Контрагента на вкладку «Загальні дані» додано галочку «Заборона відправки повідомлень».
Якщо дана галочка встановлена хоча б у одного Контрагента, в таблиці реєстру з’явиться додаткова колонка «Заборона відправки», де напроти Контрагентів, яким встановлено заборону відображатиметься ознака «Так».
Для того, щоб не заходити в кожну картку Контрагента, для встановлення галочки, виділіть в реєстрі контрагентів потрібні записи та натисніть кнопку   на панелі інструментів (для групового розблокування   аналогічно).
Після встановлення даної галочки, при відправці документів з Реєстру первинних документів, відміченим Контрагентам повідомлення не будуть надіслані, про що система зазначить в повідомленні.
9.2.    Адресна книга
В записі адресної книги Контрагента реалізовано відображення всіх наявних сертифікатів ЕЦП контрагента.
 
9.3.    Картка підприємства
Відтепер для ФОП поле «Код території за КОАТУУ» в розділі «Додатково» обов’язкове для заповнення.

10.    Модуль «Адміністрування > Параметри системи»
10.1.    Оптимізовано та систематизовано зовнішній вигляд модулю.
Більш детально див. у оновленій довідці до модулю: Основні модулі програми – Адміністрування – Параметри системи.
Файл довідки FormCompanyParams.chm, що знаходиться у папці help кореневого каталогу програми (за замовчанням: C:Documents and SettingsAll UsersApplication DataMedocMedochelp), а також визивається функціональною клавішею F1 із відкритого вікна модулю.
10.2.    На вкладку «Документообіг» додано галочку Перевіряти можливість документообігу контрагентів
Встановлена галочка в даному полі вмикає функцію перевірки наявності актуальної ліцензії у контрагента, з яким здійснюється обмін документами. В разі відсутності ліцензії, блокується можливість відправки цьому контрагенту первинних документів.

11.    Модуль «Банківські рахунки»
В документі DPI20101 «Інформація про відкриття/закриття рахунків Платників податків у фінансових установах» в полі «Рахунок клієнта» збільшено кількість символів до 17.

12.    Згідно з рішенням НКЦПФР від 20.11.2012 р. № 1632 про зміни до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, з 01.01.2013 затверджений відкритий формат XML для передачі даних між Комісією та підзвітними суб`єктами. В ПК «M.E.Doc» реалізовано можливість створення звітності емітентів та експорт її з програми у формат XML з подальшою передачею звітності в електронному вигляді до НКЦПФР.
Звітність емітентів складається відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 №1591, та створюється в Реєстрі звітів в каталозі «Звітність емітентів».
Експорт створених звітів з програми у формат XML виконується з модулю Звітність > Реєстр документів > Файл > Експорт > Експорт у формат НКЦПФР.
Є можливість експорту окремих звітів, а не всього комплекту.
Створення та експорт звітності емітентів виконується для таких комплектів:
•    Особлива інформація про емітента;
•    Квартальна звітність емітентів;
•    Річна звітність емітентів (випуск планується в наступних оновленнях).
Для кожного з цих комплектів у вікні модулю відображається список звітів згідно нормативних документів НКЦПФР, у якому користувач повинен відмітити ті, які він повинен подавати до цього органу.
Для комплекту «Особлива інформація про емітента»:
•    в полях «Період» та «Рік» потрібно обрати відповідні параметри та дату у полі «Вчинення дії»;
•    вибрати із списку та відмітити потрібні документи;
•    документи можна створити та заповнити як звичайним способом (до експорту із Реєстру звітів) так і з цього модулю;
•    після створення та перевірки статус звітів у вікні модулю змінюється із «Не створено» на створені з відображенням дати модифікації (зміни);
•    в наступному вікні вказати носій (каталог) для збереження файлів;
•    по завершенні експорту відкривається Протокол, який містить перелік документів, які складають звіт, та перелік збережених файлів. Цей протокол можна роздрукувати;
•    у вибраний каталог поміщаються файли звітності.
Комплекти «Квартальна звітність емітентів» та «Річна звітність емітентів» потребує вибору додаткових параметрів у закладці «Налаштування»:
Ця закладка додається лише для цього комплекту, в кожній із 3-х груп вибрати:
•    вид цінних паперів - у групі «Емітент здійснив відкрите розміщення»;
•    тип емітента за видом діяльності - у групі «Емітент»;
•    тип емітента за державною часткою акцій у статутному капіталі - у другій групі «Емітент».
Зберегти налаштування.
Вибір, створення та експорт документів цього комплекту виконується у вікні «Вибір комплекту звітності» за процедурою, описаною вище.
Фінансова звітність для комплектів «Квартальна звітність емітентів» та «Річна звітність емітентів» створюється із розділу Реєстр звітів > Створити звіт > Інша звітність > Баланси.

13.    Модуль «Прийом та обробка звітності»
13.1.    Реалізовано обробку прийнятих звітів від підзвітних установ в ручному режимі.
Більш детально див. у оновленій довідці до модулю: Основні модулі програми – Прийом та обробка звітності – Робота з модулем "Прийом та обробка звітності"   Реєстр консолідованих звітів   Робота з розділом "Реєстр консолідованих звітів"   Ручний режим обробки прийнятих документів.
Оновлений файл довідки UCDocNaklRstMain5.chm, що знаходиться у папці help кореневого каталогу програми (за замовчанням: C:Documents and SettingsAll UsersApplication DataMedocMedochelp), а також визивається функціональною клавішею F1 із відкритого вікна модулю.
13.2.    В реєстрі консолідованих звітів реалізовано можливість видаляти РПН підзвітної установи в Корзину. РПН, які знаходяться в Корзині не будуть включатися до консолідації.
13.3.    Згруповано функцію відправки звіту від головної та підзвітної установи.
 
13.4.    Реалізовано відображення розшифровки значень для динамічних строк, які не були зконсолідовані, а просто додані в консолідований звіт.
13.5.    В таблицю реєстру додано колонку Відправка в Контр. Орган. Дана колонка за замовчанням не відображається в таблиці. Для того, щоб відобразити її в реєстрі, натисніть на кнопку   - Конфігуратор таблиці. Встановіть відповідні галочки та натисніть кнопку   для збереження.

14.    Створено нові функції роботи з використанням СОМ об'єктів.

15.    Оновлено Інструкції, що знаходяться за замовчанням ...helpmanuals:
•    Инструкция по СОМ объектам.pdf;
•    Инструкция по импорту Контрагентов (DBF).pdf.

16.    Відтепер документи, передані за допомогою технології СОМ об'єктів, реєструються в «Журналі подій».

17.    Модуль «Зарплата».
17.1.    Виправлено розрахунок «Виконавчого листа» якщо є перехідна відпустка.
17.2.    Виправлено розрахунок «Утримання без виплати».
17.3.    Додана можливість корегувати види оплат та утримань в «Розрахунковій відомості».
17.4.    Виправлено розрахунок «Надбавки» від іншого користувача.
17.5.    Виправлено розрахунок доходу працівника поточного місяця при додаванні  «Відпустки без збереження заробітної плати» за попередній місяць.
17.6.    Додано новий фільтр «Рахунок обліку витрат».
17.7.    Додана можливість розраховувати «Доплату за роботу в вихідні дні» незалежно від графіка, якщо зробити наступні налаштування. Адміністрування/Налаштування/Види оплат/Надбавки і доплати/Доплата  за роботу в вихідні дні/Часові показники/ Розраховується від робочих годин.
17.8.    В Таблиці 6 з Єдиного внеску додана можливість відображати працівників, у яких немає доходу.
17.9.    У звіт «Розрахункова відомість (періоди)» додано ознаку «Не відображати звільнених працівників».
17.10.    Реалізовано заповнення звіту PD011601 «Акт завдання-приймання виконаної роботи» на підставі даних розрахункової відомості. Заповнення відбувається за допомогою кнопки «Заповнити».

*» ЗМІНИ В ДОВІДНИКАХ «*

1.    Оновлено довідник податкових інспекцій:
    оновлено найменування та адреси деяких інспекцій.
2.    Оновлено довідник «Довідник корисних копалин».

*» Форми, до яких додано ЛІГА:ПІДКАЗКА «*

Податкова інспекція
F0610905    Перерах.подат.зобов.збору за спеціальне водокорист.поверхневих та підземних вод;викор. води теплоел. з прямот.сист.водопоcт,ЖКП...
J0311202    Перерахунок податкового зобов'язання збору за місця для паркування транспортних засобів
J0600909    Податкова декларація збору: за спеціальне використання поверхневих та підземних вод
J0610905    Перерах.подат.зобов.збору за спеціальне водокорист.поверхневих та підземних вод;викор. води теплоел. з прямот.сист.водопоcт,ЖКП...
J0301204    Податкова декларація збору за місця паркування транспортних засобів
J0303502    Податкова декларація туристичного збору
J0313502    Перерахунок податкового зобов'язання із туристичного збору
F0301204    Податкова декларація збору за місця паркування транспортних засобів
F0311202    Перерахунок податкового зобов'язання збору за місця для паркування транспортних засобів
F0303502    Податкова декларація туристичного збору
F0313502    Перерахунок податкового зобов'язання туристичного збору
F0600909    Податкова декларація збору: за спеціальне використання поверхневих та підземних вод; за спеціальне використання поверхневої води теплоелектростанціями з прямоточною сист водопост
J0836103    Дод. 1. Розрахунок податкового зобов'язання з плати за користування надрами для видобування корисних копалин
J0836203    Дод. 2. Розрахунок податкового зобов'язання з плати за користування надрами для видобування корисних копалин
J0803602    Податковий розрахунок з плати за користування надрами для видобування корисних копалин

*» Форми, в яких оновлено ЛІГА:ПІДКАЗКА «*

Пенсійний фонд
E0500F01    Додаток 5 Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску    
Державна служба статистики
S0210109    1-Б. Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами

*» НОВІ ФОРМИ «*

Державна казначейська служба/бюджетування
N0101012    Зведення показників спеціального фонду кошторису

*» ЗМІНИ У ФОРМАХ «*

МінКультури
K122    Ф №1 Баланс (бюджетний)
KKD30Z04    Додаток 30 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів
KKD30S04    Додаток 30 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів

Програмне забезпечення Microsoft для вашого бізнесу

Ліцензування для малого та середнього бізнесу, державних установ, будівельних організацій, навчальних закладів

Компанія "Восток" — офіційний представник Корпорації Microsoft у Дніпропетровську та регіоні

Пам’ятайте! Ліцензування програмного забезпечення є обов'язковою вимогою. Використання не ліцензійних програм протизаконно і суперечить вимогам законодавства про дотримання прав інтелектуальної власності. Використовуючи не ліцензійне ПЗ ви піддаєте себе і свою фірму ризику бути залученими до юридичної відповідальності.

Задати питання

Telegram Vostok.UA Viber Vostok.UA