Оновлення «M.E.Doc» 10.00.232 — 10.00.233

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.00.233

  У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ  
1.    Модуль «Первинні документи»
1.1.    Реєстр первинних документів
1.1.1.    При копіюванні первинного документу додано вікно «Дата виписки». Містить вбудований календар для вибору потрібної довільної дати виписки документу, а також опцію встановлення дати як в оригіналі документу.
1.1.2.    Реалізовано можливість створювати декілька первинних документів одночасно. Для цього у вікні «Створення звіту» виділіть потрібні документи та натисніть «Створити».
1.1.3.    При виборі стандартної відповіді для відхилення первинного документу реалізовано позиціонування курсору вкінці строки для можливості доповнити обрану стандартну відповідь.
1.1.4.    В інтерфейсі фільтра первинних документів приведено назви до загального вигляду.
1.1.5.    Виправлено помилку повторного друку довільної сторінки первинного документу.

1.2.    Автоматична обробка
1.2.1.    В налаштування операції «Відправка первинних документів контрагенту» додано фільтр «Групи контрагентів». Фільтр дозволяє обирати групи контрагентів з довідника «Контрагенти» з метою відправки саме їм первинних документів.
1.2.2.    Виправлено роботу функції «Перевіряти ПН на дублюючі записи», якщо номери ПН/Дод.2 містять код діяльності та/або код філії.

1.3.    Довільне підписання
Виправлено помилку прийому довільно підписаних документів електронним каналом зв’язку.

1.4.    Шаблони первинних документів
1.4.1.    Виправлено функцію вставки зображення в шаблон первинного документу.
1.4.2.    Доопрацьовано шаблон первинного документу:
1С82АВРБ    Акт (без ПДВ)

2.    Модуль «Звітність > Реєстр звітів»
Реалізовано можливість імпорту пакетів звітних документів в форматі ZDI.

3.    Модуль «Звітність > Єдиний внесок»
3.1.    Виправлено помилку округлення чисел при вивантаженні в ДБФ Таблиці 6 Додатка 4.
3.2.    Оптимізовано відображення протоколу перевірки Таблиці 6 Додатка 4.
3.3.    Відкориговано контроль дати складання акту розслідування професійного захворювання та період трудових відносин в Таблиці 1 Додатку 7.

4.    Модуль «Адміністрування > Сертифікати»
4.1.    В розділі «Встановлені сертифікати» вимкнено функцію «Оновлення даних в картці підприємства».
4.2.    У вікні «Формування заявок на сертифікат» якщо редагуються дані в групі «Організація», то вони попадають в новостворені документи.
4.3.    У вікні «Формування заявок на сертифікат» в поле «Номер телефону» додано можливість переходу в довідник для внесення номеру. Також поле «Номер телефону» відображається як обов'язкове для заповнення.

5.    Модуль «Адміністрування > Параметри системи»
5.1.    Опцію «Друкувати номери сторінок при роздрукуванні РПН» перейменовано в «Друкувати номери сторінок при роздрукуванні звітів», переміщено в розділ «Загальні», а також доопрацьовано функціонал даної опції. Відтепер при виборі опції друкуються номери сторінок для звітів, РПН, ПН та Дод.2.
При виборі опції «Друкувати номери сторінок» в меню «Правка» в «Реєстрі первинних документів» відбувається перехід на налаштування параметрів системи.
Роздрукування номерів сторінок при виборі функції «Друк в PDF» буде реалізовано в наступному функціональному оновленні.

6.    Модуль «Облік ПДВ > Реєстр виданих та отриманих податкових накладних»
6.1.    При заповненні вручну або імпорті РПН в колонці «Номер» реалізовано автоматичне встановлення пробілу між двома знаками «/» (у випадку, якщо є номер філії, а код виду діяльності відсутній).
6.2.    Оптимізовано бланки РПН для роздрукування з метою зменшення кількості друкованих сторінок.
6.3.    Виправлено помилку експорту порцій РПН, що містить максимальну кількість записів в порції.
6.4.    Виправлено помилку роздрукування вкладки «Платники ПДВ».
6.5.    Для коректного заповнення Додатку 1 до декларації з ПДВ (графи 4, 5, 7, 8), у випадку заповнення даних (РК) в РПН рядками, в РПН додано графи для внесення даної інформації по податкових накладних, за якими проводиться коригування, а саме :
- «ПН, за якою проводиться коригування»;
- «Дата отримання покупцем РК»;
- «Підстава для коригування податкових зобов’язань»;
- «Підстава для коригування податкового кредиту».

7.    Модуль «Адміністрування > Налаштування комплектності бланків»
Для повного комплекту бланків реалізовано можливість вимикати відображення бланків юр.осіб для фізичних осіб і навпаки – бланки фіз. осіб для юридичних осіб. Для цього в контекстному меню (правою клавішею миші в довільному місці) оберіть опцію «Зняти всі (юр.особа/фіз.особа)».
Примітка: для відновлення відображення всіх бланків комплекту оберіть опцію «Встановити всі».

8.    Модуль «Адміністрування > Управління користувачами»
Додано можливість змінювати пароль Адміністратора (Admin) в модулі «Управління користувачами». Для цього натисніть двічі по запису Адміністратора.

9.    У модулі «Налаштування з’єднання» (ConnectionSetup.exe) реалізовано налаштування екземпляра СКБД Firebird, що обслуговує поточну копію ПК Медок. Також додана можливість включити використання служби СКБД Firebird, якщо вона була попередньо встановлена. Опцією рекомендуємо скористатись, якщо файл бази даних zvit.fdb більший за 3 ГБ. За подробицями зверніться до файлу довідки модуля (запустіть файл ConnectionSetup.exe та натисніть клавішу F1) .

10.    На вкладці «Довідка щодо заповнення бланку» звіту збільшено шрифт заголовка «Загальна довідка по бланку». Відтепер, щоб відкрити довідку до бланку натисніть на посилання «читати».

11.    Виправлено помилку оновлення даних в картці контрагента.

12.    Виправлено відображення накладених скан-копій підписів при друці документу.

13.    Виправлено помилки, що виникали при роздруковуванні документів (друк декількох копій документів, відміна друку, відновлення роботи принтера по технічним причинам).

14.    В звіті J0104702 «Звіт про контрольовані операції» виправлено відображення графічних підписів та печатки.

15.    Модуль «Планувальник завдань»
Виправлено помилку відновлення дампу для M.E.Doc-Oracle.

16.    Модуль «Зарплата»
16.1.    Додано попередження при спробі видалення працівника в довіднику «Співробітники», якщо по працівнику велись розрахунки в модулі «Зарплата».
16.2.    Доопрацьована можливість додавати відпустку за датою початку та кількістю днів, дата закінчення відпустки розраховується автоматично.
16.3.    Змінено розрахунок відсотків при нарахуванні лікарняного по догляду за дитиною, який залежить від загального стажу, по шкалі: 60% - 5 років, 80% - від 5 до 8 років, 100% - від 8 років.

17.    Модуль «Прийом та обробка звітності»
17.1.    Реалізовано консолідацію форми J0147101 «Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях» з автоматичним встановленням порядкових номерів в додатках.
17.2.    В довіднику «Підзвітні підприємства» реалізовано можливість вводити ліцензію для підзвітних установ. Для цього в картці підзвітної установи оберіть розділ «Керування ліцензіями» та введіть код стандартним способом.
17.3.    В Реєстрі консолідованих звітів доопрацьовано механізм вивантаження звітів у формат ДКУ. Відтепер система надає можливість обрати який саме звіт експортувати.
17.4.    Реалізовано можливість експорту квартальних форм підзвітного підприємства у формат ДКУ із Головного підприємства.

  НОВІ ФОРМИ  

Податкова інспекція
Для уникнення помилок вибору одиниць виміру для звіту «Звіт про рух валютних цінностей за рахунком» під час його заповнення, (поточний код бланку JF0700601), створено додатковий бланк з кодом JF0700600, що має одиниці вимірювання «В одиницях з двома десятковими знаками». У той час, як бланк з кодом JF0700601 має одиниці виміру «в тисячах з трьома десятковими знаками».
Під час заповнення того чи іншого бланку необхідно брати до уваги розмірність бланку звітності.
Наприклад:
Бланк з кодом JF0700601 має розмірність «в тисячах з трьома десятковими знаками», отже показник «3000 грн» необхідно вносити як «3,000».
А бланк з кодом JF0700600 має розмірність «В одиницях з двома десятковими знаками», відтак показник «3000 грн» вноситься як «3000,00».
Тобто, можна подавати одну із форм звітності JF0700600 чи JF0700601.
Звертаємо Вашу увагу на те, що обидва бланки будуть сформовані за форматом файлу електронного звіту, визначеного Міністерством доходів і зборів (схема JF0700601.xsd)
Використання шаблону JF0700600 для ведення звітності не суперечить жодним нормам законодавства, оскільки при відправленні в органи ДПС звіт JF0700600 буде експортуватись у форму JF0700601 і буде зарахований як JF0700601.
J0700600    Звіт про рух валютних цінностей за рахунком
F0700600    Звіт про рух валютних цінностей за рахунком

F1301101    Заява про оформлення відшкодування сум податку на додану вартість облігаціями внутрішньої державної позики
J1301101    Заява про оформлення відшкодування сум податку на додану вартість облігаціями внутрішньої державної позики

Первинні документи
PD010220    Форма № 1-ТН Товарно-транспортна накладна
PD0651    Акт списання основних засобів

Державна казначейська служба
F4_2KD94    Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
F4_2KM94    Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
FZVM4295    Зведена форма №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
FVR42M95    Для одержувачів бюдж. коштів ф. №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
FVR42D95    Для одержувачів бюдж. коштів ф. №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
FZVR4295    Зведена форма №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

Міністерство Праці
P4_2KD94    Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
K4_2KD94    Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

МОЗ України
F42VAL94    Ф №4-2д (іноземна валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

НААН
U42UKD94    (УААН) Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
U42VAL94    (УААН) Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

  ЗМІНИ У ФОРМАХ  

Первинні документи
PD013002    Трудовий договір між працівником і фізичною особою, що використовує найману працю

Податкова інспекція
Виправлено відображення друкованих звітів:
J0803403    Податкова декларація зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності
J0834101    Дод.1 Розрахунок податкового зобов'язання зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів, визначених у пункті 316.1
J0834201    Дод.2 Розрахунок податкового зобов'язання зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів, визначених у пункті 316.2 (населення)

Оновлено зовнішній вигляд форм:
J0700205    Декларація про валютні цінності
F0700205    Декларація про валютні цінності

Державна казначейська служба
FRD21006    Додаток 21 Довідка про підтвердження залишків коштiв на інших рахунках клієнтів Державного казначейства України
F4_2MM11    Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
F4_2MD11    Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

Міністерство Праці
PRD21006    Додаток 21 Довідка про підтвердження залишків коштiв на інших рахунках клієнтів Державного казначейства України

МінКультури
KRD21006    Додаток 21 Довідка про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Державного казначейства України

Державна служба статистики
S0800107    1-заборгованість (ЖКГ). Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії
S2700409    4-сг (річна). Посівні площі сільськогосподарських культур

  Форми, до яких додано підказки  

Податкова інспекція
J0108101    Податкова декларація з податку на прибуток підприємства
J0100113    Податкова декларація з податку на прибуток підприємства

1С: Підприємство 8 скачати або купити?

Програмою 1С: Підприємство 8 необхідно користуватися тільки легальною і ні в якому разі не скачувати піратську версію. Купивши легальне ПЗ, ви убезпечите себе і свою організацію від різноманітних ризиків, пов'язаних з комп'ютерним піратством. Тільки придбавши легальну копію ПЗ, ви отримуєте гарантовано повний і цілісний продукт, укомплектований необхідною документацією.

Використовуючи нелегальну програму 1С: Підприємство 8, ви не тільки ставите під удар безперебійну роботу і захищеність інформаційної системи організації, а й піддаєтеся ризику судового переслідування: адже за порушення авторських прав українським законодавством передбачена адміністративна і навіть кримінальна відповідальність.

Заощадивши на покупці ПЗ, ви можете втратити важливу для вас інформацію, а усунення пов'язаних з цим проблем може обійтися дорого!

Купити 1С: Підприємство 8.2

Посилання по темі

Задати питання

Telegram Vostok.UA Viber Vostok.UA