Оновлення «M.E.Doc IS» 10.01.010 — 10.01.011

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.011

  У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ  

1.    Для зручності користувачів збільшено розмір шрифту у інтерфейсі програми.
2.    Модуль «Первинні документи»
2.1.        Реєстр первинних документів
2.1.1.    Реалізовано можливість пошуку документів за декількома номерами. Для здійснення пошуку, у фільтрі Номер через кому вкажіть номери документів та натисніть кнопку Показати. У вікні буде відображено документи, номери яких містять вказані значення.
2.1.2.    Реалізовано групове відкриття первинних документів із реєстру. Для того щоб відкрити декілька документів, оберіть їх у списку вікна та виконайте команду Відкрити.
2.1.3.    Виправлено помилку автоматичної нумерації податкових накладних, що виникала під час виконання команди меню Правка > Очистити у вікні відкритого документу.
2.1.4.    Виправлено помилку, що виникала при погодженні групи первинних документів.
2.1.5.    Виправлено помилку відправки не підписаного первинного документа Фізичною особою підприємцем. Помилка виникала при спробі відправити не підписаний документ за допомогою кнопки панелі інструментів.
2.1.6.    Виправлено помилку оновлення даних у колонці Реєстраційний номер для Податкових накладних. Після отримання квитанцій від ДФС дані колонки не оновлювались.
2.1.7.    Виправлено роботу функції Змінити для перевідправки на вкладці Наступні дії у вікні документів Податкова накладна та Додаток №2.
2.2.        Шаблони первинних документів
2.2.1.    Відкрито для редагування поле посади керівника Замовника у шаблонах документів:
•    Акт (без ПДВ);
•    Акт (ціна без ПДВ);
•    Акт (ціна з ПДВ).
2.2.2.    Відкориговано заповнення поля МФО при створенні первинного документа. Якщо в Контрагента не заповнене значення МФО, у документ записується значення "-" або «пусто», відповідно до значення, обраного у властивостях поля.
2.2.3.    Виправлено помилку, яка виникала під час створення шаблону документу при копіюванні полів з іншого шаблону.
2.2.4.    Збільшено кількість знаків у графі Кількість до 6 знаків після коми, та у графі Ціна до 12 знаків після коми (приведено у відповідність до Порядку заповнення Податкової накладної, де максимальна кількість знаків 6 і 12 відповідно у графах «Кількість» і «Ціна»):
•    Видаткова накладна;
•    Видаткова накладна (без ПДВ);
•    Рахунок;
•    Рахунок (без ПДВ);
•    Акт (без ПДВ);
•    Акт (ціна з ПДВ);
•    Акт (ціна без ПДВ);
•    Рахунок (без ПДВ);
•    Рахунок (ціна без ПДВ);
•    Рахунок (ціна з ПДВ);
•    Видаткова накладна (без ПДВ);
•    Видаткова накладна (ціна без ПДВ);
•    Видаткова накладна (ціна з ПДВ).
3.    Модуль «Банківські рахунки»
3.1.    Виправлено помилку, що виникала при збережені файлу відповіді.
3.2.    Змінено номер наказу у вікні Експорт відповіді. Відкориговано розмір вікна експорту.
4.    Модуль «Довідники»
4.1.    Реалізовано пошук по всім полям довідника. На панелі інструментів вікна Довідника додано поле введення даних для пошуку. Якщо дані не введено, у полі відображено слово «Пошук». Для здійснення пошуку введіть потрібне значення у поле та натисніть клавішу . У вікні буде відображено рядки довідника, що містять введене значення. Поля, у яких знайдено значення, позначаються жовтим кольором.
Для відображення всіх даних, що містяться у довіднику, натисніть кнопку   «Увесь довідник».
Зверніть увагу! З панелі інструментів вікна Довідників видалено кнопку пошуку.
4.2.    Контрагенти
4.2.1.    Відкориговано завантаження даних із сертифікатів у Картку контрагента по кнопці Завантажити сертифікат. Якщо в організації є декілька філій і одне ЄДРПОУ, виконується перевірка сертифікатів на наявність коду філії. Якщо знайдено сертифікат, що містить код філії, відбувається завантаження сертифікату відповідної філії. Якщо дані про код філії у сертифікатах відсутні, завантажується останній за датою отримання сертифікат.
4.2.2.    Виправлено помилку відображення адреси контрагента.
4.2.3.    Виправлено помилку, що виникала під час виконання запиту "Оновити дані по контрагенту" при встановленому .NET Framework 2.0 початкової версії.
5.    Модуль «Звітність»
5.1.    Універсальний імпорт
Додано опцію Відкинути дублікати по первинному ключу у вікні Шаблон імпорта. Опція доступна для шаблонів Податкових накладних та Додатку 2 у режимі редагування. Якщо опція встановлена, при імпорті виконується контроль значень номерів та дати виписки документів. Якщо документ з такими значеннями вже існує у базі даних, імпорт не виконується. По замовчуванню опція вимкнена.
5.2.    Єдиний внесок
Відкориговано нумерацію сторінок при створенні скасовуючих форм щомісячної персоніфікації (до 2011р.) до дод.4 до таблиць 5,6,7,8,9.
5.3.    Реєстр звітів
Усунуто помилку, що виникала при відправці пакету документів по команді Відправити копію на іншу адресу на вкладці Наступні дії. У випадку невдалої відправки статус документу змінювався на «На підпис ...».
6.    Модуль «Облік ПДВ»
6.1.    Реєстр виданих та отриманих податкових накладних
6.1.1.    Реалізовано відображення календаря звітного періоду при заповненні колонок з датами.
6.1.2.    Усунуто створення пустого рядка при імпорті реєстру у форматі обміну звітністю та ZDI.
6.1.3.    Допрацьовано імпорт значень «Вид документу (номер)» у форматах DBF та TXT.
6.1.4.    Виправлено помилку друку квитанцій для Податкових декларацій, що були створені безпосередньо у Реєстрі отриманих та виданих податкових накладних.
7.    Модуль «Адміністрування»
7.1.    Сертифікати
Змінено алгоритм спрацьовування попередження про закінчення терміну дії сертифіката.
7.2.    Заявки на сертифікат
Додано автоматичне створення Картки приєднання до договору про надання послуг. Опція «Картка приєднання до договору про надання послуг електронного цифрового...». встановлюється автоматично, якщо обрано заявку створення сертифікату на печатку підприємства або керівника.
7.3.    Документи від розробника
Дозволено друк документів з розділу Документи від розробника у Демонстраційному режимі.
7.4.    Параметри системи
7.4.1.    Додано функцію автоматичного експорту документів у форматі PDF. Автоматичний експорт налаштовується у розділі Експорт в PDF.
Налаштування виконуються для поточної організації. Якщо необхідно налаштувати експорт для іншої організації, виконайте команду Змінити поточне підприємство.
Опція Автоматичний експорт документів в PDF - встановленням «галочки» вмикається виконання автоматичного експорту документів. Якщо позначка не встановлена, експорт документів не виконується, поля налаштування експорту не активні.
Поле Шлях для збереження документів на сервері – у полі обирається каталог, в якому будуть зберігатися експортовані документи. У обраному каталозі автоматично створюється папка з номером ЕДРПОУ поточного підприємства. Папка містить підкаталоги, які відповідають розділам та періодам, до яких належать документи (починаючи від поточного періоду). Якщо в даному періоді чи розділі не було документів для експорту, підкаталог з такою назвою створений не буде.
У області Періодичність автоматичного експорту – задається періодичність виконання експорту:
•    Фіксована, через – якщо позначка встановлена, експорт виконується через сталий проміжок часу, який обирається у полі праворуч;
•    Під час прийому пошти – якщо позначка встановлена, експорт виконується під час кожного приймання пошти.
Зверніть увагу! Користувачам, які використовують Автоматичну обробку документів, рекомендується налаштовувати експорт через сталі проміжки часу.
У області Налаштування за розділами – вказуються розділи, з яких буде виконуватись автоматичний експорт документів. Щоб обрати розділ, встановіть позначку у відповідному рядку.
Опція Розбивати файли по папкам (ЄДРПОУ, ІПН) – використовується для налаштування експорту первинних документів. Якщо позначка встановлена, документи від різних контрагентів зберігаються у окремих підкаталогах.
Опція Додавати ідентифікатор (ЄДРПОУ, ІПН) у ім’я файлу - використовується для налаштування експорту первинних документів. Якщо позначка встановлена, до імені файлу додається коди ЄДРПОУ та ІПН.
Експортуються лише ті документи, які отримали фінальну квитанцію, тобто були прийняті або відхилені Контролюючим органом або Контрагентом.
Документ та квитанція зберігаються у одному PDF-файлі: на початку файлу - документ, після документу - квитанція. Експортується лише остання квитанція, в якій міститься інформація про те, прийнято документ або відхилено.
При експорті пакету звітів, усі документи пакету та квитанція зберігаються у одному файлі. Документи пакету зберігаються у наступному порядку: головний документ, додатки, фінальна квитанція.
Якщо використовується мережева версія, поля для налаштування експорту на робочих станціях не доступні. Налаштування параметрів експорту виконуються на сервері. Каталог для зберігання експортованих файлів також розташовується на сервері. У цьому каталозі будуть зберігатися файли, які експортуються зі всіх робочих станцій. Для станцій має бути відкритий доступ до каталогу зберігання експортованих документів.
Для отримання більш детальної інформації, у вікні Параметри системи натисніть посилання Детальніше. Відкриється розділ електронної довідки: «Модулі програми – Адміністрування - Параметри системи – Експорт у PDF».
7.4.2.    У розділі Документообіг видалено опцію Автоматичне збереження зареєстрованих у ДПС документів на диск у форматі PDF. Якщо ця опція використовувалась у попередній версії програми, після встановлення оновлення буде автоматично налаштовано збереження Первинних документів у розділі Експорт в PDF.
Документи, збережені до встановлення оновлення, буде переміщено до папки «Експортовані до <дата встановлення оновлення>" (наприклад, Експортовані до 15.11.2014). Цю папку буде створено у тому ж каталозі, де знаходились документи.
8.    Корпорація
Виправлено помилку отримання пошти у режимі «Корпорація».
9.    M.E. Doc IS - Інформер
Реалізовано синхронізацію роботи «M.E. Doc IS – Інформер» на станціях через серверну частину програми. Виправлено хибне відображення нових повідомлень.
10.    Модуль «Зарплата»
10.1.    У розділі Адміністрування – Налаштування - Довідники додано новий індекс споживчих цін у вересні 2014р - 102,9%.
10.2.    Додано можливість видаляти період бази індексації в особистій картці співробітника.
10.3.    У модулі «Зарплата», у період відсутності порядку компенсаційних виплат з бюджету, Сума середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період визначається як база для нарахування Податку на доходи фізичних осіб, Єдиного соціального внеску, Військового збору з відповідним відображенням у розрахунках і Звітних формах.
11.    Реалізовано відправлення декількох звітів в одному листі при відправлені звітності у Контролюючі органи електронною поштою. Якщо об’єм вкладення перевищує 1 Мб, документи автоматично розподіляються на декілька електронних листів. Для відправлення звітів виключно електронною поштою необхідно у розділі Адміністрування > Параметри системи > Електронна пошта встановити опцію Увімкнути ручне керування трафіком.
12.    Реалізовано функцію обміну документами між «M.E.Doc IS» та «M.E.Doc-Online». Функція дозволяє синхронізувати документи між програмою «M.E.Doc IS» та веб-сервісом «M.E.Doc-Online». Скористатися функцією обміну документами можливо у програмі «M.E.Doc IS» в розділах: «Реєстр звітів» та «Єдиний внесок».
Для передачі документа з програми «M.E.Doc IS» до «M.E.Doc-Online» Оберіть документ, або групу документів, та виконайте команду меню Сервіс > Передати звіт в M.E.Doc-Online.
Для завантаження документа з програми «M.E.Doc-Online» до «M.E.Doc IS» оберіть команду меню Сервіс > Завантажити звіти з M.E.Doc-Online.
Більш детально дивіться у розділі електронної довідки: «Допоміжні сервіси – Обмін документами з M.E.Doc-Online».

  ЗМІНИ В ДОВІДНИКАХ  
1.    До довідника Причини звільнення додано статтю Кзот:
•    ст.36 п.7.2 - з підстав, передбачених Законом України "Про очищення влади".

  НОВІ ФОРМИ  

ДСЗУ
С1000101    1-ТМ (трудова міграція) "Звіт про чисельність та склад громадян України, які тимчасово працюють за кордоном" (піврічна - за I півріччя, рік);
С1000201    2-ТМ (трудова міграція) "Звіт підприємств, організацій, установ про чисельність та склад іноземців, які тимчасово працюють в Україні" (піврічна - за I півріччя, рік).

Пенсійний фонд
P0900101    Форма ОК-5 Індивідуальні відомості про застраховану особу;
P0900201    Форма ОК-2 Індивідуальні відомості про застраховану особу.

  ЗМІНИ У ФОРМАХ  

Міністерство культури
Відкрито для редагування текст в шапці «Ступінь розпорядника коштів» у формах:
K2KD25    Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами.
K4_3KD25    Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду.
K7KDZ25    Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами.
K7KDS25    Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами.

Податкова інспекція
Додано інформаційні поля, в яких відображаються суми «Всього» по колонці.
Додано можливість копіювати текст у Розділі 1 гр.8, та у Розділі 2 гр.8. Копіювання виконується через додаткову програму обробки.
J0215804    Дод.8 Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (Д8).

Скористуйтеся знижкою 15% на оновлення вашої операційної системи до версії Windows 8.1 Pro

Для бізнесу. Для життя. У новій версії Windows зведено воєдино все, що ви робите на різноманітних пристроях вдома, на роботі і в дорозі. Windows дозволяє вам створити дійсно унікальне середовище, пристосоване до ваших методів роботи і способу життя.

  • Акція до 31.12.2014.
  • Продукт для замовлення: Windows Professional Upgrade.
  • Варіанти замовлення: ліцензії на оновлення.
  • Програми ліцензування: Open License (нові замовлення та подовження угод).

Посилання по темі

Задати питання

Telegram Vostok.UA Viber Vostok.UA