Оновлення «M.E.Doc IS» 10.01.037 — 10.01.038

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.038

 ЗМІНИ В ДОВІДНИКАХ

1.    Оновлений довідник КВВ.

 НОВІ ФОРМИ

Державна служба статистики
S0500908    9ЗЕЗ. Звіт про експорт (імпорт) послуг
S1101108    3-лг. Лісогосподарська діяльність (квартальна)

 ЗМІНИ У ФОРМАХ

Державна казначейська служба
F127        Ф №1 Баланс (бюджетний)
FKD34S08    Додаток 34 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
FKD34Z08    Додаток 34 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
FKD37008    Додаток 37 Довідка про надходження плати за надання адміністративних послуг, які зараховуються до бюджету
FKD18008    Додаток 18 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м "Звіт про заборгованість бюджетних установ"
FKD25008    Додаток 25 Довідка про залишки коштів бюджетних установ на інших поточних рахунках у банках
FKD13008    Додаток 13 Звіт про виконання (бюджету) кошторису Фонду
FKD26008     Додаток 26 Довідка про депозитні операції
FKD24008     Додаток 24 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків
FKD30008     Додаток 30 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України
FKD32008     Додаток 32 Довідка про використання іноземних грантів
FKD14008     Додаток 14 Пояснювальна записка до фінансового звіту
FKD35008     Додаток 35 Довідка про розподіл видатків на централізовані заходи і програми охорони здоров'я
FKD30018     Додаток 30 (варіант №2) Довідка про виконання закону про Державний бюджет України на відповідний рік в частині спрямування обсягів власних надходжень
FKD28008     Додаток 28 Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості
FKM28008     Додаток 28 Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості
F43KD127     Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
F43KM127     Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
F4_1KD27     Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
F4_1KM27     Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
F4_2KD27     Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
F4_2KM27     Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
F4_3KD27     Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
F4_3KM27     Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
FKD29009     Додаток 29 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості
FKM29009     Додаток 29 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості
F7KD1S27     Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
F7KD1Z27     Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
F7KM1S27     Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
F7KM1Z27     Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
F7KDS27     Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7KDZ27     Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7KMS27     Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7KMZ27     Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FKD33S20     Додаток 33 (спец.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
FKD33Z20     Додаток 33 (заг.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
FKD33S21     Додаток 33 (спец.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)
FKD33Z21     Додаток 33 (заг.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)
FKM33S20     Додаток 33 (спец.ф.) (місц.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
FKM33Z20     Додаток 33 (заг.ф.) (місц.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
FKM33S21     Додаток 33 (спец.ф.) (місц.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)
FKM33Z21     Додаток 33 (заг.ф.) (місц.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)
F4_4KD27     Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
F2KD27         Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
F2KM27         Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
F2KDV27     Ф №2д (валюта) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
F7KDB27     Зведена форма №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7KMB27     Зведена форма №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FKD31S08       Додаток 31 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів
FVK2M006     Для одержувачів бюджетних коштів Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
FVK41M06     Для одержувачів бюджетних коштів Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
FVK42M06     Для одержувачів бюджетних коштів Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
FVK43M06     Для одержувачів бюджетних коштів Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
FVK4_3M6     Для одержувачів бюджетних коштів Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
FVK71MS6     Для одержувачів бюджетних коштів Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FVK71MZ6    Для одержувачів бюджетних коштів Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FVK7MS06     Для одержувачів бюджетних коштів Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FVK7MZ06     Для одержувачів бюджетних коштів Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FZVK2M06     Зведена форма Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
FZVK41M6     Зведена форма Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
FZVK42M6     Зведена форма Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
FZV4_3M7     Зведена форма Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
FZVK43M6     Зведена форма Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
FZVN71S6     Зведена форма Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FZVN71Z6     Зведена форма Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FZVN7S06     Зведена форма Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FZVN7Z06     Зведена форма Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FZKSDP14     (для ДПС) Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (спец. фонд)
FZKZDP14     (для ДПС) Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (заг. фонд)
FZKSDSA7     (для ДСА) Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (спец. фонд)
FZKZDSA7     (для ДСА) Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (заг. фонд)
FZKSPZ14     Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (спец. фонд)
FZKZAG14     Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (заг. фонд)
FKD31Z08     Додаток 31 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів
FKD19008     Додаток 19 Довідка про матеріальні цінності, які передані на відповідальне зберігання
FVK2D006     Для одержувачів бюджетних коштів Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
FVK41D06     Для одержувачів бюджетних коштів Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
FVK42D06     Для одержувачів бюджетних коштів Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
FVK43D06     Для одержувачів бюджетних коштів Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
FVK4_3D6     Для одержувачів бюджетних коштів Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
FVK71DS6     Для одержувачів бюджетних коштів Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FVK71DZ6     Для одержувачів бюджетних коштів Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FVK7DS06     Для одержувачів бюджетних коштів Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FVK7DZ06     Для одержувачів бюджетних коштів Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FZVK2D06     Зведена форма Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
FZVK4106     Зведена форма Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
FZVK4206     Зведена форма Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
FZV4_3D6     Зведена форма Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
FZVK43D6     Зведена форма Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
FZVK71S6     Зведена форма Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FZVK71Z6     Зведена форма Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FZVK7S06     Зведена форма Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FZVK7Z06     Зведена форма Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

НААН
U42VAL27     (УААН) Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

Державна служба статистики
S0301112     1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)
S0303002    1-РС. Звіт про витрати на утримання робочої сили

Увага! Зміни в законодавстві!

Використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО) найближчим часом чекають великі зміни. З 1 січня 2015 набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» № 71-VIII.

Що це означає для підприємців? Використання касових апаратів стало обов'язковим для тих сфер, де вони раніше не використовувалися. Це електронна торгівля, платіжні системи та операції з купівлі-продажу іноземної валюти. Використання РРО стає обов'язковим і для платників єдиного податку III (третьої) групи з 1.07.2015 і II (другої) групи з 1.01.2016.

Є в новому законі і бонуси для підприємців. Перехід на використання реєстраторів розрахункових операцій з 01.01.2015 до 30.06.2015 р звільняє від податкових перевірок до 01.07.2017 року. Купувати і встановлювати тепер дозволяється тільки касові апарати, які зазначені в Держреєстрі, як дозволені до первинної реєстрації — придбати касовий апарат►►►

Посилання по темі

Задати питання

запитуйте, ми online
Telegram Vostok.UA Viber Vostok.UA