Оновлення «M.E.Doc IS» 10.01.049 — 10.01.050

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.050

  У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ  

1.    Сервіс «ЄДК»   
1.1.    При відправленні даних в ЄДК та редагуванні історії введена перевірка на зайві пробіли у внесених даних.  

2.    Клієнт серверна частина
Виправлена помилка у налаштуваннях для СКБД Oracle за допомогою утиліти ConnectionSetup.exе., якщо параметри були введені прописними літерами.  
Виконано доопрацювання, яке дає можливість додати новий пароль користувача для підключення до схеми, якщо він був відсутній раніше.  

3.    Модуль «Звітність»
3.1.    Єдиний внесок > Додаток 4
3.1.1.    Доопрацьований механізм створення та подання нових форм версії «І» у попередніх звітних періодах.
1.    Створені скасовуючі/додаткові форми версії «І» відображаються та подаються у попередніх звітних періодах, а не у поточному, як у версії 10.01.049.
Для створення таких форм виконайте дії:
•    оберіть попередній період, в якому потрібно створити форму даного типу,
•    створіть її командою із контекстного меню > Створити скасовуючу (Створити додаткову). Створений пакет версії «І» відображається у попередньому періоді.
•    заповніть, перевірте та подайте звіт.
3.1.2.    Виправлене автоматичне заповнення Таблиці 7 записами співробітників, які мають спецстаж (дані про спецстаж заповнені в картках співробітників).  
3.1.3.    Доопрацьована та оптимізована перевірка Таблиці 6 з великою кількістю записів.  
3.1.4.    Виправлена помилка округлення даних у Таблиці 6.
3.1.5.    Імпорт таблиць (5-9).
Після імпорту таблиць обов’язково створіть та відкрийте Таблицю 1.
•    Якщо Ви застосовуєте понижуючий коефіцієнт розміру єдиного внеску - проставте у шапці таблиці позначку у полі «Застосування коефіцієнта».
Після цього перевірте Таблицю 6.
Така послідовність дій необхідна, оскільки у модулі виконуються перевірки між таблицями 1 та 6. Таблиця 1 створюється у програмі, і після імпорту, за її відсутності, Таблиця 6 буде відображатися помилковою. Також доопрацьований текст помилки для такого випадку.
3.1.6.    Виправлена помилка, за якою при поданні додатків не зберігався тип форми (початкова, скасовуюча, додаткова) у ярликах «Перелік таблиць звіту».
3.1.7.    Виправлена помилка при перевірці Таблиці 6 з урахуванням класу профризику.
3.2.    Єдиний внесок > Додаток 5, Додаток 6, Додаток 7
Заборонено створення та подання попередніх версій додатків за минулі періоди. Для подання додатків за попередні періоди використовуються звіти нової версії «І».  
3.3.    У разі подання звіту правонаступником за установи, які ліквідуються:
–     реалізоване перенесення коду з заповненого у ярлику поля «Код за ЄДРПОУ або податковий номер/серія та номер паспорта ліквідованого страхувальника* (заповнюється у разі подачі звіту правонаступником) у аналогічні поля у всіх таблицях Додатку 4.
3.4.    У довіднику «Понижуючий коефіцієнт розміру єдиного внеску» виправлене відображення коефіцієнта для окремих підприємств.

4.    Модуль «Аналіз діяльності»
В розрахунок фінансового аналізу в періоді за 1 кв. 2015 року додано фінансові форми:
S0100112     Ф1. Баланс.
S0100212     Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

5.    Модуль «Довідники»
5.1.    Співробітники
5.1.1.    У попередній версії в картку співробітника додане нове поле «Ознака неповного робочого часу».
Ознака проставляється для співробітників, які працюють неповний робочий час.
Ознака автоматично переноситься в Таблицю 6, що спрощує її заповнення.
5.2.     «Контрагенти» > Довідник контрагентів
5.2.1.    При додаванні нового контрагента в довідник додана перевірка на наявність дублюючих записів.

6.    Модуль «Зарплата»
6.1.    Звіти > Звітні форми > Єдиний внесок (Додаток 4)
6.1.1.    Реалізоване автоматичне заповнення нових колонок 19 та 21 у Таблиці 6 Додатку 4 даними з розрахункової відомості:
•    19 - Сума різниці між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованою з/п за звітний місяць ( із з/п /доходу. Заповнюється тільки з типом нарахувань 13.);
•    21 - Сума нарахованого єдиного внеску за звітний місяць (на з/п/дохід) - з урахуванням класу профризику та застосуванням коефіцієнту).
6.1.2.    Для установ, які використовують понижуючий коефіцієнт розміру єдиного внеску, потрібно заповнити новий довідник «Понижуючий коефіцієнт розміру єдиного внеску».
Дані у довідник вносяться щомісяця у разі використання коефіцієнта.
Відкрийте: Довідники > Перелік довідників > Пенсійний фонд > Понижуючий коефіцієнт розміру єдиного внеску > Створити запис
6.1.3.    Змінена «Розрахунково-платіжна відомість форма №П-6». В розділ «Утримано» додано вид утримання «Військовий збір».
 
  НОВІ ФОРМИ   

Інформаційна довідка
Нові форми запитів/витягів
J1301203    ЗАПИТ щодо отримання реквізитів рахунку та відомостей про стан рахунку в системі електронного адміністрування податку на додану вартість та суми податку, на яку він має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних
F1301203    ЗАПИТ щодо отримання реквізитів рахунку та відомостей про стан рахунку в системі електронного адміністрування податку на додану вартість та суми податку, на яку він має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних
J1401203    Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ
F1401203    Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ

Міністерство економіки > Фінансова звітність*
S2830106    Фінансовий план підприємства

Мінпаливенерго
PE000106    Фінансовий план підприємства
PE001212    2-інвестиції. Капітальні інвестиції (квартальна)

Укроборонпром
UOP00106    Фінансовий план підприємства

Міністерство оборони
MOU00106    Фінансовий план підприємства

  ЗМІНИ У ФОРМАХ  

Інформаційна довідка
JF1490004    Інформаційне повідомлення

Наступні запити додані у комплект «Єдиний податок»:   
J1301202.      Запит щодо отримання відомостей про стан рахунку  в системі електронного адміністрування ПДВ
F1301202.    Запит щодо отримання відомостей про стан рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ  

Податкова інспекція
У формах до всіх екранних полів, які створені розробником, доданий символ «*».
* - тільки екранне поле, введене розробником».
JF1201007    Податкова накладна
JF1201207    Додаток №2

Міністерство економіки > Фінансова звітність*
S2830306    Показники виконання фінансового плану

Мінпаливенерго
PE000306    Показники виконання фінансового плану

Укроборонпром
UOP00306    Показники виконання фінансового плану

Державна служба статистики
S0423111    1-П (ф). Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами
S0423110    1-П (ю). Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами

ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ

Відеоспостереження через інтернет дозволяє вести відеоспостереження через мережу інтернет, переглядати архіви, управляти камерами. Для роботи необхідна наявність точки доступу до інтернету, підключення може бути як провідне, так і бездротове.

Наші фахівці можуть організувати віддалене відеоспостереження через ваш Android, iPhone, планшет або комп'ютер.

Посилання по темі

Задати питання

Telegram Vostok.UA Viber Vostok.UA