Оновлення «Бест-Звіт Плюс» 8.97.000

ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 8.97.000!
Цей пакет кумулятивний, він включає всі попередні оновлення (8.96.001 - 8.96.003)      
         
     ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ:
     
     Модуль "ЄДИНИЙ ВНЕСОК"
1. У картку установи/ Пенсійний фонд додані 2 нових поля, які обов’язково потрібно заповнити:
     - "Тип організації" - із списком, з якого обирається тип. Поле може бути незаповненим. Використовується при формуванні Таблиць 1 та 6.
     - "Клас проф.  риз. виробництва" – з підключеним довідником "Професійні ризики", із якого користувач повинен обрати клас професійного ризику виробництва та згідно Закону України "Про єдиний внесок…" відповідний процент нарахувань. Поле використовується при формуванні Таблиці 1.    

2. Реалізований імпорт dbf файлів таблиць (5-9) звіту з інших бухгалтерських систем.
   !!! Зверніть увагу!  В опис структури dbf (викликається із "Єдиний внесок/Довідка/Структура DBF для імпорту") внесені зміни:
       - змінена назва ідентифікатора поля "Ознака СЕЗОН" з SEASON на SEAZON;
       - змінена назва ідентифікатора поля "Код типу ставки страхового внеску" з ZIC на PAY_TP;
       - для таблиці 9 зменшена кількість допустимих символів у полях "Прізвище ЗО", "Ім’я ЗО" та "По батькові ЗО" з 251 до 100.

3. Додана функція оновлення Реєстру співробітників програми за даними із таблиці 6.
4. Внесені зміни у довідку до цього модулю з описом реалізованих функцій.
      
     ФОРМИ ЗВІТНОСТІ
Національна академія аграрних наук (УААН Звітність).
     Нові форми:
US702107 - Ф.№50-сг(річна)    Основні економічні показники роботи сільгосппідприємств
     Змінена форма:
FZNDR005 - Ф.№4-Н (річна)     Звіт про виконання обсягів по науково - дослідних роботах
 
ЗМІНИ, ВНЕСЕНІ У ПОПЕРЕДНІХ ОНОВЛЕННЯХ:
     
     8.96.001:
1. ЗМІНИ У ФОРМАХ
     ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСТВО
На вимогу місцевих казначейств в нижченаведених формах поле "звітний період" дозволено редагувати (вносити числові та буквенні значення).
F910        ф. №9 Звіт про результати фінансової діяльності
FDOD2910    Додаток 29 Довідка про використання іноземних грантів
FM910                ф. №9 Звіт про результати фінансової діяльності
FDOD1506    Додаток 15 Звіт про виконання кошторису Фонду
FDOD28Z1    Додаток 28 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів
FDOD28S1    Додаток 28 (спец.фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів
FDOD2610    Додаток 26 Довідка про виконання закону про Державний бюджет України на відповідний рік в частині спрямування обсягів власних надходжень..
FDOD26M1    Додаток 26 Довідка про виконання закону про Державний бюджет України на відповідний рік в частині спрямування обсягів власних надходжень...
FDOD1706    Додаток 17 Пояснювальна записка до фінансовго звіту
F2KD16             Ф.№2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду(форма №2д, №2м)
F2KM16                Ф.№2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду(форма №2д, №2м)
F4_4KD16    Ф.№4-4д.    Звіт  про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соц-економ та культ розвитку
F4_1KD16    Ф.№4-1д     Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами    
F4_1KM16    Ф.№4-1м     Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами
F4_2KD16    Ф.№4-2д     Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ
F4_2KM16    Ф.№4-2м     Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ
F4_3KD16    Ф.№4-3д     Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
F4_3KM16    Ф.№4-3м     Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
F43KD116    Ф.№4-3д.1Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
F43KM116    Ф.№4-3м.1Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
FDOD1801    Додаток 18 Довідка про рух грошових коштів

2. ОНОВЛЕНИЙ ДОВІДНИК  КПКВ
     Доданий код 0501210 "Завершення реконструкції приміщення Харківського Апеляційного господарського суду"
3. НОВІ ФОРМИ
     ДЕРЖКОМСТАТ
S0601221    12-торг. Про наявність і використання торгової мережі на ринках та реалізацію с/г-кої продукції на них (для фізичних осіб)
 
     8.96.002:          
1. ОНОВЛЕНІ ДОВІДНИКИ КПКВ та ТКВМБ.
2. ЗМІНЕНІ РОЗРАХУНКИ  У ФОРМАХ:
      ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСТВО:
FKOSHT01    Кошторис
F910        ф. №9 Звіт про результати фінансової діяльності    
FM910        ф. №9 Звіт про результати фінансової діяльності                
D0106010        Ф.№6 Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування
3. ОНОВЛЕНІ ФОРМИ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ.
      ДЕРЖКОМСТАТ
№ 1-теп (річна)                 Звіт про постачання теплоенергії
№ 1-водопровід (річна)    Звіт про роботу водопроводу (окремої водопровідної мережі)
№ 24-енергетика (річна)    Електробаланс, склад енергетичного устаткування і звіт про роботу електростанцій (електрогенераторних установок)    
№ 6-ТП (річна)                Звіт про роботу теплової електростанції    
№ 1-ПЕ (місячна)            Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної, переробної промисловості, виробництва і розподілення електроенергії, газу, тепла та води     
№ 6-тп (гідро) (річна)      Звіт про роботу гідроелектростанції    
№ 11-ОЗ (річна)                 Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію (знос)     
№ 4-заг (місячна)           Надходження цукрових буряків на переробні підприємства за січень-____20__року    
№ 1-зерно (місячна)         Наявність і надходження зернових та олійних культур на "___" _______20___року     
№ 1-зерно (піврічна)        Наявність і надходження зернових та олійних культур на "___" _______ 20___ року     
№ 2-тп (повітря) (річна)      Звіт про охорону атмосферного повітря за 20__р.    
№ 2-тп (повітря) (квартальна)    Звіт про охорону атмосферного повітря за __ квартал 20 _ р.    
№ 4-сг (річна)                  Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 20__року    
№ 37-сг (місячна)           Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт на "___" _________20__ року    
№ 16-сг (річна)                 Баланс сільськогосподарської продукції за 20___рік    
№ 24-сг (місячна)           Стан тваринництва на "___" ________ 20 __ року    
№ 29-cг (річна)                 Підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду на 1 грудня 20__року    
№ 29-сг (меліорація)  (річна)     Збір урожаю сільськогосподарських культур на 1 грудня 20__року     
№ 1-риба (річна)            Вилов риби, добування інших водних живих ресурсів за  20__р.    
№ 1-риба (місячна)          Вилов риби, добування інших водних живих ресурсів за січень - _______ 20__ року     
№ 2-тп (мисливство) (річна)    Звіт про ведення мисливського господарства за 20__р.    
№ 1-каналізація (річна)     Звіт про роботу каналізації (окремої каналізаційної мережі)    
№ 51-зал  (місячна)         Звіт про обсяги вантажних та пасажирських перевезень залізничним транспортом загального користування    
№ 51-авто (місячна)         Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом     
№ 2-тр (річна)                  Звіт про роботу автотранспорту    
№ 31-авто (квартальна)       Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення     
№ 25-вод  (місячна)         Звіт про роботу морського (річкового) порту (причалу)    
Додаток до форми №25-вод (піврічна)    Звіт про обробку вантажів за номенклатурою у морських  (річкових) портах (причалах)    
№ 31-вод (квартальна)        Звіт про перевезення вантажів і пасажирів водним транспортом    
№ 51-вод  (місячна)                Звіт про продукцію морського (річкового) флоту, який знаходиться в експлуатації    
№ 51-ЦА (місячна)                 Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства    
№ 11- зв’язок (кварт.)    Звіт про продукцію зв?язку    
№ 12- зв’язок  (місячна)    Звіт про доходи від послуг зв’язку    
№ 13-зв’язок (кварт.)    Звіт про наявність засобів зв’язку    
№ 43-зв?язок (річна)        Звіт про телефонізацію об?єктів у сільській місцевості і потреби населення в домашніх телефонах мережі загального користування    
№ 4-житлофонд (річна)       Квартирна черга та надання житлових приміщень    
№ 1-заборгованість (ЖКГ)  (місячна)    Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії    
№ 1-субсидії (ЖКГ) (місячна)    Про надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг    
№ 1-субсидії (паливо) (місячна)    Про надання населенню субсидій готівкою на відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива    
№ 1-послуги (нерухомість) (річна)    Надання посередницьких послуг при операціях з нерухомістю    
№ 1-АП (річна)                  Звіт про розгляд справ про адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності    
№ 1-послуги (місячна)    Звіт про обсяги реалізованих послуг
  № 2-етр  (місячна)        Звіт про роботу міського електротранспорту    
№ 1-ПГО (річна)               Звіт про політичні партії та громадські організаці станом на 1 січня 20___ року    
№ 7-тнв (річна)        Звіт про травматизм на виробництві у 20__ році    
№ 1-курорт (один раз на рік)    Звіт санаторно-курортного (оздоровчого) закладу
№ 1-торг (місячна)               Звіт про товарооборот    
№ 1-біржа (квартальна)       Звіт про діяльність біржі    
№ 4-мтп (місячна)                Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти    
№ 4-мтп(піврічна)                Звіт про залишки і використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти    
№ 11-мтп  (піврічна)                Звіт про результати використання палива, теплоенергії та електроенергії    
№ 11-ер (піврічна)           Звіт про витрати палива, теплоенергії та електроенергії    
№ 11-мтп (вер) (річна)    Утворення та використання вторинних енергетичних ресурсів    
№ 1-опт (річна)                 Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі    
№ 1-опт (місячна)                Звіт про обсяг оптового товарообороту     
№ 1-ціни (пром) (місячна)     Звіт про ціни виробників промислової продукції    
№ 1-ціни (буд) (місячна)     Звіт про ціни придбання матеріальних ресурсів у будівництві    
№ 1-споживання (річна)    Обстеження споживання продуктів та послуг у виробництві продукції (робіт, послуг)    
№ 1-Б (річна, квартальна, місячна)    Звіт про фінансові результати     
№ 2-Б (річна, квартальна)    Звіт про випуск, розміщення та обіг цінних паперів     
№ 1 (річна, квартальна)    Баланс на __________ 20__р.    
№ 2 (річна, квартальна)    Звіт про фінансові результати за __________ 20__р.    
№ 3 (річна)                  Звіт про рух грошових коштів за ____ 20_р.    
№ 4 (річна)                 Звіт про власний капітал за _____ 20_р.    
№ 5 (річна)                 Примітки до річної фінансової звітності за 20__ рік    
№ 6 (річна)    Додаток до приміток до річної фінансової звітності    

     8.96.003:
1. ОНОВЛЕНІ ФОРМИ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ.
     ДЕРЖКОМСТАТ
S0403704    № 1-теп (річна)        
S0402407    № 24-енергетика (річна)    
S0400607    № 6-ТП (річна)
S0400406    № 1-ПЕ (місячна)
S0401605    № 6-тп (гідро) (річна)
S0401109    № 11-ОЗ (річна)
S2701205    № 4-заг (місячна)
S2700505    № 1-зерно (місячна)
S2701505    № 1-зерно (піврічна)
S1100909    № 2-тп (повітря) (річна)
S1100405    № 2-тп (повітря) (квартальна)
S2700407    № 4-сг (річна)
S2703003    № 37-сг (місячна)
S2701906    № 16-сг (річна)
S2702407    № 24-сг (місячна)
S2702906    № 29-cг (річна)
S2702805    № 29-сг (меліорація)  (річна)
S2702506    № 21-заг (річна)
S2701707    № 1-риба (річна)
S2701308    № 1-риба (місячна)
S1100205    № 2-тп (мисливство) (річна)
S1101304    № 1-заповідник (річна)
S0800506    № 1-каналізація (річна)
S2305106    № 51-зал  (місячна)
S1605105    № 51-авто (місячна)
S1600307    № 2-тр (річна)
S1616002    № 31-авто (квартальна)
S1802505    № 25-вод  (місячна)
S1802604    Додаток до форми №25-вод (піврічна)
S1803105    № 31-вод (квартальна)
S1805104    № 51-вод  (місячна)
S2105105    № 51-ЦА (місячна)
S1201105    № 11- зв’язок (кварт.)
S1201207    № 12- зв’язок  (місячна)
S1201305    № 13-зв’язок (кварт.)
S1204303    № 43-зв?язок (річна)
S0900402    № 4-житлофонд (річна)
S0800106    № 1-заборгованість (ЖКГ)  (місячна)
S0800205    № 1-субсидії (ЖКГ) (місячна)
S0800305    № 1-субсидії (паливо) (місячна)
S2600405    № 1-послуги (нерухомість) (річна)
S3200552    № 1-АП (річна)
S2600106    № 1-послуги (місячна)
S1600208    № 2-етр  (місячна)
S3200603    № 1-ПГО (річна)
S0300104    № 7-тнв (річна)
S1401106    № 1-курорт (один раз на рік)
S0600110    № 1-торг (місячна)
S1903306    № 1-біржа (квартальна)
S1904106    № 4-мтп (місячна)
S1904410    № 4-мтп (піврічна)
S1914407    № 4-мтп (св)  (піврічна)
S1901108    № 11-мтп  (піврічна)
S1901208    № 11-ер (піврічна)
S1921108    № 11-мтп (вер) (річна)
S1911106    № 11-мтп (паливо) (річна)
S0601009    № 1-опт (річна)
S0603204    № 1-опт (місячна)
S0401205    № 1-ціни (пром) (місячна)
S0700407    № 1-ціни (буд) (місячна)
S0404405    № 1-споживання (річна)
S0210107    № 1-Б (річна, квартальна, місячна)
S0200305    № 2-Б (річна, квартальна)
S0100108    № 1 (річна, квартальна)
S0100206    № 2 (річна, квартальна)
S0100305    № 3 (річна)
S0104003    № 4 (річна)
S0105004    № 5 (річна)
S0106003    № 6 (річна)

Посилання по темі

Задати питання

Telegram Vostok.UA Viber Vostok.UA